Politika : Uprava/Samouprava

Objavljeno: 19.3.2019. u 22:25
Prikaza: 4240
|
Autor: DZ/SBplus

Pristigla jedna ponuda

Za 85 hektara zemljišta u Brodu ponuđeno 36,6 milijuna kuna

DZ
Foto: DZ
 • DZ
 • DZ
 • DZ
 • DZ
 • DZ
 • DZ
 • DZ
 • DZ
 • DZ
 • DZ
 • DZ
 • DZ
 • DZ
 • DZ
 • DZ
 • DZ
 • DZ
 • DZ
 • DZ

Hoće li navedeno zemljište biti ubrzo stavljeno u funkciju izgradnje proizvodno-poslovnih kapaciteta koji će generirati veće zapošljavanje, ili u funkciju mešetarenja i kreditnih opterećivanja nekretnina u Slavonskom Brodu za poslove u drugim dijelovima Hrvatske ili svijeta?

SLAVONSKI BROD - Ministarstvo državne imovine objavilo je u ponedjeljak, 18. ožujka 2019., informaciju kako je na natječaj za prodaju građevinskog zemljišta (85 hektara) u Slavonskom Brodu pristigla jedna ponuda u iznosu od 36,6 milijuna kuna. Radi se o prodaji zemljišta (k.o. Brodski Varoš) u vlasništvu Republike Hrvatske koje je Grad Slavonski Brod prostornim planom 2015. godine definirao kao Gospodarsko proizvodnu-poslovnu zonu Zapad. Ta poduzetnička zona je, temeljem svoga  atraktivnog položaja i veličine, formirana zbog privlačenja investicija u industrijsku proizvodnju i stvaranja novih radnih mjesta na području grada Slavonskog Broda.

Prošli tjedan napisali smo kako od 1993. godine Vlada RH nije Gradu Slavonskom Brodu darovala ni jedan kvadratni metar zemljišta, a u ovome članku donosimo što je Grad Slavonski Brod sve poduzeo vezano za darovanje predmetne nekretnine Gradu.

Poslali smo upit gradskoj upravi kako bi saznali što je Grad Slavonski Brod napravio kako bi od Vlade RH dobio državno zemljište od 85 ha na dar. Je li podnesen službeni zahtjev Vladi za darivanjem zemljišta? Ako jeste kakav je bio odgovor Vlade ili nadležnih tijela (DUUDI, Ministarstvo državne imovine…)?

Grad je još u 2015. godini Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom (današnje Ministarstvo državne imovine) uputio zahtjev za darovanjem državnog zemljišta od 85h (Zona Zapad) temeljem Zakona o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture.

- Od 2011. godine Grad Slavonski Brod obraćao se nadležnim institucijama (Hrvatski fond za privatizaciju, Agencija za upravljanje državnom imovinom, Ministarstvo poljoprivrede) sa zahtjevom za zamjenom zemljišta kao naknadom za oduzete nekretnine na području Luke Brod, kojim smo predlagali da kao zamjenska zemljišta Grad dobije nekretnine na području Zone Zapad, a koje bi Grad stavio u funkciju gospodarskog napretka i razvoja Grada. Kako nismo uspjeli dobiti navedene čestice kao zamjenska zemljišta, Grad je još u 2015. godini Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom (današnje Ministarstvo državne imovine) uputio zahtjev za darovanjem državnog zemljišta od 85h (Zona Zapad) temeljem Zakona o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture. Napominjemo da je zahtjev uredno dostavljen, odnosno da je sa zahtjevom upućena i sva potrebna dokumentacija. Grad se u nekoliko navrata obraćao imenovanima sa požurnicama, molbama, kao i sa održanim sastancima na navedenu temu, međutim nikada nismo zaprimili nikakav odgovor, a predmetna zemljišta su Odlukom Vlade stavljena u prodaju u veljači ove godine, stoji u odgovoru Grada na upit SBplus-a.

Zanimalo nas je ima li, prema saznanjima Grada, ikakvih zakonskih zapreka da Vlada RH daruje zemljište od 85 ha Gradu?

- Sukladno Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture ispunjeni su svi uvjeti za darovanje zemljišta Gradu, odnosno ne postoje zakonske zapreke. Grad se u nekoliko navrata obraćao Republici Hrvatskoj sa zamolbom za darovanjem navedenog zemljišta (a ranije i sa zamolbom za zamjenu za zemljišta na području Luke Brod), međutim do današnjeg dana nismo zaprimili nikakav odgovor, odgovorili su nam iz gradske uprave.

Prema Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture  poduzetničke zone su infrastrukturno opremljena područja definirana prostornim planovima, namijenjena obavljanju određenih vrsta poduzetničkih, odnosno gospodarskih aktivnosti. Osnovna karakteristika poduzetničkih zona je zajedničko korištenje infrastrukturno opremljenog i organiziranog prostora od strane poduzetnika kojima se poslovanjem unutar poduzetničke zone omogućuje racionalizacija poslovanja i korištenje raspoloživih resursa zone zajedno s ostalim korisnicima.

Darovanje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju nove poduzetničke zone opravdano je samo kada ukupni iznos aktivirane raspoložive površine svih poduzetničkih zona unutar prostora jedinice lokalne samouprave koja podnosi zahtjev za darovanje zemljišta iznosi više od 50 % ukupno raspoložive površine svih poduzetničkih zona u prostoru te jedinice lokalne samouprave, izraženo u hektarima površine poduzetničke zone.

"Grad se u nekoliko navrata obraćao Republici Hrvatskoj sa zamolbom za darovanjem navedenog zemljišta, međutim do današnjeg dana nismo zaprimili nikakav odgovor."

Prema istom Zakonu, aktivna površina poduzetničke zone uključuje one zemljišne parcele koje su u vlasništvu poduzetnika i na kojima je poduzetnik započeo građevinske i/ili poduzetničke aktivnosti ili na njima obavlja poduzetničku aktivnost unutar poduzetničke zone. Aktivna površina poduzetničke zone uključuje i one zemljišne parcele koje nisu u vlasništvu poduzetnika, ali je poduzetnik na njima započeo građevinske i/ili poduzetničke aktivnosti, temeljem druge pravne osnove (ugovor o zakupu, osnovano pravo građenja itd.).

S obzirom da u Slavonskom Brodu danas postoje tri formirane poduzetničke ili gospodarske zone pokušali smo provjeriti kakva je zauzetost tih zona tj. ispunjava li Grad Slavonski Brod uvjet za darovanje zemljišta od strane Republike Hrvatske.

INDUSTRIJSKA ZONA ĐURO ĐAKOVIĆ (Veličina: Oko 1.000.000 m2) Industrijska zona Đuro Đaković vuče tradiciju još od 1921. godine kada je na istome mjestu osnovana Tvornica vagona, strojeva i mostova d.d. Brod na Savi. S vremenom je ta tvornica prerasla u giganta pod nazivom Đuro Đaković koji je sredinom osamdesetih godina prošlog stoljeća u Slavonskom Brodu zapošljavao više od 14.000 ljudi. Danas je u toj zoni, u 70-ak poduzeća, zaposleno oko 5.000 ljudi, što čini zonu Đuro Đaković ponajvećom industrijskom  zonom u Hrvatskoj, o čemu je SBplus ranije pisao. Popunjenost zone je oko 80 posto.GOSPODARSKA ZONA BJELIŠ-ZAPAD (Veličina: 282.000 m2) Industrijska zona Bjeliš izgrađena je na gradskim zemljištima koja se nalaze na arheološkom području te je prije raspolaganja istima bilo potrebno izvršiti istražne radove. Radovi su izvršeni na sjevernom dijelu zone (sjeverno od ceste) te jednim dijelom i na južnoj strani. Upravo jedno od zemljišta u zoni biti će namijenjeno za izgradnju Poduzetničkog inkubatora, a čija izgradnja će se financirati iz aktivnosti ITU mehanizma, a koje se provodi iz tri različita europska fonda – Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda, a u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. te Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020. Oko 30 posto zemljišta u zoni je spremno za prodaju jer su završeni istražni radovi, međutim niti jedna parcela još nije aktivirana. 
ZONA MALOG GOSPODARSTVA KOLONIJA  (Veličina: 33.800 m2) Zona malog gospodarstva Kolonija izgrađena je na zemljištima ukupne površine 32.764 m2  koja je Grad Slavonski brod 2005. godine kupio od Đuro Đaković Holdinga d.d. Već na prvom javnom natječaju Zona je popunjena, međutim određeni poduzetnici zbog poslovnih problema nisu uspjeli izvršiti svoje ugovorne obveze. Grad nije dopustio da zemljišta propadnu nego se ugovornim odredbama osigurao da mu ista budu vraćena, što je i učinjeno te je njima nastavio raspolagati, odnosno u Zonu su ušli novi poduzetnici. Navedena zemljišta poduzetnicima su prodavana pod određenim uvjetima po kojima su imali dužnost izgradnje poslovnog objekta i zaposlenja određenog broja ljudi. Također, jedna od olakšica poduzetnicima je i mogućnost oslobađanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa, a sve sukladno visini investicije.  Od ukupno njih dvanaest, danas je u zoni slobodno samo dvije građevinske parcele za prodaju. Popunjenost zone je oko 80 posto.

Industrijska zona Bjeliš nijje prostornim planom Grada Slavonskog Broda definirana kao zasebna urbanistička cjelina pa nju nećemo uzimati u obzir kod izračuna popunjenosti zona na području Slavonskog Broda. Samo za informaciju konstatiramo da je danas na tome području (na adresi Lučka ulica i Industrijska zona) smješteno desetak tvrtki. Najveće među njima su Vindon d.o.o. (338 zaposlenika), Hlad d.o.o. (43 zaposlenika) i Felix regulacija d.o.o. (30 zaposlenika). Podaci o zaposlenima su iz 2018. godine. Popunjenost zone je oko 80 posto.

Ako tumačimo odredbe Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture na način da računamo površine svih poduzetničkih zona na prostoru grada Slavonskog Broda, uključujući Industrijsku zonu Đuro Đaković, onda je ukupni iznos aktivirane raspoložive površine svih poduzetničkih zona unutar Slavonskog Broda veći od 50 % ukupno raspoložive površine svih poduzetničkih zona, koje broje preko 1,3 milijuna m2.

Ako je aktiviranost raspoložive površine zona u Slavonskom Brodu veća od 50 posto ukupne površine poduzetničkih zona na području grada Slavonskog Broda, onda je Grad doista ispunjavao sve uvjete kako bi mu država darovala 85 hektara zemljišta u k.o. Brodski Varoš za aktiviranja Gospodarske zone Zapad.

U Industrijski park Nova Gradiška od 2004. do 2013. godine uloženo 48.458.000 kn, od čega je Republika Hrvatska uložila 31.082.333 kn. a Grad Nova Gradiška 15.666.056 KN i Županija 1.710.000 kn. 

Usporedbe radi, 2003. godine Grad Nova Gradiška osnovao je poduzetničku zona Industrijski park Nova Gradiška u kojoj danas boravi 16 tvrtki sa 408 zaposlenih. Industrijski park je nastao zahvaljujući  darovanom zemljištu, veličine 80 hektara, od strane Republike Hrvatske. U izvješću o obavljenoj državnoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Brodsko-posavske županije iz 2014. godine naveden je podatak kako je u Industrijski park Nova Gradiška od 2004. do 2013. godine uloženo 48.458.000 kn, od čega je Republika Hrvatska uložila 31.082.333 kn, Grad Nova Gradiška 15.666.056 kn i Županija 1.710.000 kn. 

Istovremeno je u dvije zone u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (Kolonija i Bjeliš) uloženo 9.389.000 kn, od čega je Grad uložio 5.500.000 kn, a RH 3.800.000 kn.

Unatoč vrlo pozitivnoj činjenici kako je na jednoj "velikoj livadi" u blizini auotoceste A3, u Novoj Gradiški, zadnjih 15-ak godina, niknulo desetak gospodarskih objekata u kojima se zaposlilo više od 400 ljudi, što itekako doprinosi gospodarskom razvoju Nove Gradiške i okolice, ne treba zanemariti činjenici kako je u Slavonskom Brodu samo u 3 tvrtke u Industrijskoj zoni Bjeliš zaposleno više ljudi nego u cijelom Industrijskom parku Nova Gradiška. O više od 5.000 zaposlenih u Industrijskoj zoni Đuro Đaković nećemo ni govoriti.

Što se tiče motiviranosti investitora za ulaganja u Slavonski Brod nije zanemariva činjenica kako je indeks razvijenosti Nove Gradiške 99,403 (IV. skupina), Slavonskog Broda 102,673 (VI. skupina), a primjerice Gornje Vrbe 97,445 (III. skupina). Naime, Nova Gradiška pripada u IV. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u prvoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave, a Slavonski Brod je u VI. skupini jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u trećoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave i tvrtke na području koje je manje razvijeno imaju veći udio sufinanciranja svojih projekata.

Naravno da je Nova Gradiška, sa svojih 14.000 stanovnika, četiri puta manji grad od Slavonskog Broda, ali nije dobro podcjenjivati značaj poduzetnika u Slavonskom Brodu koji su pokretač razvoja cijele Brodsko-posavske županije. Gospodarski razvoj županije bi bio još povoljniji da je država Gradu Slavonskom Brodu, kao Gradu Novoj Gradiški, ranije poklonila zemljište od 85 hektara za potrebe formirane Gospodarske zone Zapad.

Na kraju, zemljište država nije darovala Slavonskom Brodu već ga je odlučila prodati i ako kupac uplati iznos od 36.600.000 kuna moći će s njim raspolagati. U konačnici ta prodaja ne mora biti loša za Brod i za njegov gospodarski napredak, ali samo pod pretpostavkom da će navedeno zemljište biti ubrzo stavljeno u funkciju izgradnje proizvodno-poslovnih kapaciteta koji će generirati veće zapošljavanje, a ne u funkciju mešetarenja i kreditnih opterećenja nekretnina u Slavonskom Brodu za poslove u drugim dijelovima Hrvatske ili svijeta. 

  Broj komentara: 58

  Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

  RegistracijaPrijava
  Stipe

  Stipe

  Komentirano: 24.3.2019. | 21:58

  1

  avramović je očito prepoznao konkretnog nekoga u mom komentaru. Ne znam zašto ga je neki ljigavac obrisao, kada nikoga poimence nisam spomenuo. Ne sjećam se da mi je ikada prije na ovom portalu obrisan komentar. No, dobro, za sve postoji prvi put. Ipak, isti taj koji neopravdano briše moje komentare, opravdano ne prenosi tričarije i objede koje persona redovito javno lansira bez ikakvih dokaza. Druge ljude teško optuživati skrivajući se iza imuniteta ili mandata? Znam čovjeka koji bi to okarakterizirao kao karakternu pizdu. Između ostalog, zato je i eliminiran na montiranom procesu. Sad se u strahu od brisanja bojim bilo što više komentriati. Možda je i ovo previše?
  veles

  veles

  Komentirano: 24.3.2019. | 11:09

  2

  Hvala Bogu da je prodano! Svi ove državne vlasti, od gradskih, općinski, županijskih su nesposobne da skupa izgrade jednu štenaru, ili smećaru, a kamo li voditi i napuniti proizvodnu zonu. :)
  borat

  borat

  Komentirano: 24.3.2019. | 9:24

  3

  Je li ovaj abramovic glasnogovornik vlade ili samo hadezea? Za iznijeti istinu nisu potrebne litanije, dovoljno je samo staviti linkove na par službenih dokumenata I navesti točna mjesta u njima koja dokazuju tvoje tvrdnje. S obzirom da toga nema, čitetelji će zaključiti sami, odnosno već dugo vremena znaju s kime imaju posla.
  Klima

  Klima

  Komentirano: 24.3.2019. | 8:53

  4

  Kako netko iz oporbe može opstruirati sve što je dobro za grad.? Vlast ukoliko neku odluku želi provesti može u oporbi biti i sveznajući kolumnist iz Osijeka - :)
  MENTALIST

  MENTALIST

  Komentirano: 24.3.2019. | 8:09

  5

  Ivane , kako da vjerujem Slavici kad joj je desna ruka osoba koja je nekoliko dana prije izbora prebjegla iz jednog tabora u drugi, to je nešto najgadljivije u politici
  trpimir

  trpimir

  Komentirano: 24.3.2019. | 0:49

  6

  Da sam na Babinom mjestu, ne bi volio da me brane intelektualci poput vas. Marketinže, odgovorit ću ti ja. Idi lijepo na stranicu Zone u Novoj Gradišci i traži podatke: http://www.ipng.hr/ A onda odi na stranice Zone u Brodu: www.sb_nema_web_poslovnih_zona.hr Zapravo ima podstranica na RASB, ali i tamo raste korov ko i u naravi: https://www.ra-sb.hr/poslovne-zone/ Simbolično ;-)
  Taubek

  Taubek

  Komentirano: 23.3.2019. | 23:05

  7

  @ivane. abramovicu...Lemaicka je jedna lazljiva k***a koja opstruira sve ono sto je dobro za grad i gradjane...do sada sam ju pratio njezine konferencije i njezin rad u GV i mogu reci da je ona naveliko posvadjana s mozgom i zalutala u politicke vode.
  marketinghr

  marketinghr

  Komentirano: 23.3.2019. | 23:01

  8

  ivan_abramovic@ molim te, navedi koje je to uvjete grad postavio pred potencijalne investitore pa su odmah morali odustati? Molim, također, navesti koje uvjete nudi, naprimjer Gradiška, koju svi neprestano hvale? Koliko radnika je zaposleno u gradiškoj poduzetničkoj zoni? Ako to ne navedeš, smatrat ću da si pokušao zagaditi medijski prostor s nekim određenim razlogom! Lijep pozdrav!
  marketinghr

  marketinghr

  Komentirano: 23.3.2019. | 22:50

  9

  joso87@ prirez je u Zagrebu 18%, a u Brodu 12% kao i u Karlovcu, Sv.Ivanu Zelini, Vrbovcu, Zaprešiću, Klanjcu, Kutini, Bjelovaru, Rijeci, u Vinkovcima 13%, Županji 12%, u Dubrovniku 15%. Može se vidjeti da je u većini manjih mjesta prirez 10%, manji nego u Brodu, ali svejedno nema ulaganja. Da li si čuo za porez na dobit? U Hrvatskoj je 18%, a u Srbiji 15%. O tom porezu odluku može donijeti jedino Sabor na prijedlog vlade. Štoviše, u Srbiji su manje plaće radnika, što je zanimljivo za ulagače u Srbiji.
  glištun

  glištun

  Komentirano: 23.3.2019. | 17:05

  10

  Na čelu grada je totano potrošena, nesposobna i neinventivna garnitura više od 12 godina.Bez vizije zabavljena sama sobom i svrha sama sebi živi od efemernih sitnih lokal-patriotskih spinova ,medijskih kvazisenzacija i skandala bilo političke ili ekološke provinijencije.Po pitanju ekonomskih razvojnih programa od javnog interesa nemaju ciljeve od već umjesto njih prioritet su oni osobni.Intrige i zavjere na sve strane jedini modus operandi.Kužna kaljuža.

  Broj komentara: 58

  Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

  RegistracijaPrijava
  Prikaži sve komentare 123456

  Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

  Ostali članci u rubrici
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Napreduju radovi na izgradnji stanova i vrtića

  Projekti vrijedni 13,5 milijuna kuna

  Napreduju radovi na izgradnji stanova i vrtića

  25.4.2019. | 14:30
  Uz novi gradski vrtić u Kažotićevoj ulici, tijekom posljednjih devet godina na području Slavonskog Broda izgrađena su još tri nova gradska dječja vrtića s preko 3.000 kvadrata modernog prostora za djecu predškolskog uzrasta. U istom razdoblju energetski su obnovljeni i svi postoj
  Uz novi gradski vrtić u Kažotićevoj ulici, tijekom posljednjih devet godina na području Slavonskog Broda izgrađena su još tri nova gradska dječja vrtića s preko 3.000 kvadrata modernog prostora za djecu predškolskog uzrasta. U istom razdoblju energetski su obnovljeni i svi postoj
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Mladi trebaju angažirano raspravljati o svim temama

  Zakon o savjetima mladih

  Mladi trebaju angažirano raspravljati o svim temama

  25.4.2019. | 9:30
  Mladi ljudi danas imaju priliku angažirano raspravljati o svim temama, od onih lokalnih, preko politika u pojedinim resorima do zakonskih prijedloga i proračunskih politika.
  Mladi ljudi danas imaju priliku angažirano raspravljati o svim temama, od onih lokalnih, preko politika u pojedinim resorima do zakonskih prijedloga i proračunskih politika.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Slavonskobrodski Vodovod nije dorastao poslu

  Zaključak današnje rasprave u Saboru:

  Slavonskobrodski Vodovod nije dorastao poslu

  24.4.2019. | 21:00
  Punih osam minuta aktualnog prijepodneva u Hrvatskom saboru utrošeno je danas, zaslugom zastupnika Pere Ćosića, na Projekt 'Brod 2'. Ministar Ćorić potvrdio je kako je isti na 'klimavim nogama' te kako je njegova provedba neizvjesna. Krivnja je svalio na leđa slavonskobrodskog Vo
  Punih osam minuta aktualnog prijepodneva u Hrvatskom saboru utrošeno je danas, zaslugom zastupnika Pere Ćosića, na Projekt 'Brod 2'. Ministar Ćorić potvrdio je kako je isti na 'klimavim nogama' te kako je njegova provedba neizvjesna. Krivnja je svalio na leđa slavonskobrodskog Vo
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Tvrde kako je uz pomoć EU fondova zaposleno tisuće osoba

  Projekt Slavonija u brojkama

  Tvrde kako je uz pomoć EU fondova zaposleno tisuće osoba

  24.4.2019. | 13:05
  "Zahvaljujući Projektu 18 778 građana i 8 417 mladih do 29 godina obuhvaćeno je mjerama zapošljavanja, 2 903 su novozaposlena i primaju potporu iz EU fondova, a 10 371 građana sudjeluje u programima osposobljavanja, stjecanja vještina i izobrazbe."
  "Zahvaljujući Projektu 18 778 građana i 8 417 mladih do 29 godina obuhvaćeno je mjerama zapošljavanja, 2 903 su novozaposlena i primaju potporu iz EU fondova, a 10 371 građana sudjeluje u programima osposobljavanja, stjecanja vještina i izobrazbe."
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Kako do zakupa javne površine u Tvrđavi?

  Slavonski Brod

  Kako do zakupa javne površine u Tvrđavi?

  23.4.2019. | 13:00
  Kriterij za odabir onih koji će dobiti površine u zakup je najveći ponuđeni iznos zakupnine. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti novčani iznos za isto mjesto, prednost ima ponuditelj čija je ponuda ranije prispjela na natječaj i ukoliko udovoljava uvjetima iz natječaja
  Kriterij za odabir onih koji će dobiti površine u zakup je najveći ponuđeni iznos zakupnine. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti novčani iznos za isto mjesto, prednost ima ponuditelj čija je ponuda ranije prispjela na natječaj i ukoliko udovoljava uvjetima iz natječaja
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Gradonačelnik odlučio prihvatiti ponudu od 7,78 mil. kn

  Za obnovu podvinjske škole

  Gradonačelnik odlučio prihvatiti ponudu od 7,78 mil. kn

  22.4.2019. | 8:40
  Na ponovljenom natječaju procijenjena vrijednost je povećana na 5.500.0000,00 kn (bez PDV-a) te su 9. travnja 2019. otvorene pristigle četiri ponude, a najpovoljnija je bila od tvrtke Gradnja slavonska d.o.o. iz Slavonskog Broda.
  Na ponovljenom natječaju procijenjena vrijednost je povećana na 5.500.0000,00 kn (bez PDV-a) te su 9. travnja 2019. otvorene pristigle četiri ponude, a najpovoljnija je bila od tvrtke Gradnja slavonska d.o.o. iz Slavonskog Broda.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Neka nam Uskrs bude poticaj da činimo dobro

  Čestitke političkih lidera

  Neka nam Uskrs bude poticaj da činimo dobro

  21.4.2019. | 10:15
  Blagdan vjere, nade, mira i radosti čestitali su i lideri Brodsko-posavske županije. Evo što su poželjeli.
  Blagdan vjere, nade, mira i radosti čestitali su i lideri Brodsko-posavske županije. Evo što su poželjeli.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : U školu u Ruščicu ipak će djeca iz Bebrine, Klakara i Vrbe?

  Najavljeno opremanje

  U školu u Ruščicu ipak će djeca iz Bebrine, Klakara i Vrbe?

  20.4.2019. | 21:30
  Od školske 2014./2015. godine do danas svi čekaju da se stvore uvjeti kako bi u ovu školu mogli krenuti i učenici od petog do osmog razreda. Za sada, od mogućih 480, u nju ide tek 50-ak učenika nižih razreda.
  Od školske 2014./2015. godine do danas svi čekaju da se stvore uvjeti kako bi u ovu školu mogli krenuti i učenici od petog do osmog razreda. Za sada, od mogućih 480, u nju ide tek 50-ak učenika nižih razreda.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Očekuju od mene odgovor hoće li Brod dobiti Sveučilište?'

  Rektor Vlado Guberac:

  'Očekuju od mene odgovor hoće li Brod dobiti Sveučilište?'

  19.4.2019. | 21:00
  "Suci Ustavnog suda su trebali dvije godine da donesu pravorijek vezano za ovaj predmet i on nije bio jednoglasan, ali nije naše da tumačimo odluke Ustavnog suda.", kazao je rektor Guberac, podsjetivši kako u Hrvatskoj trenutno postoji osam sveučilišta i to, kako je istaknuo, čet
  "Suci Ustavnog suda su trebali dvije godine da donesu pravorijek vezano za ovaj predmet i on nije bio jednoglasan, ali nije naše da tumačimo odluke Ustavnog suda.", kazao je rektor Guberac, podsjetivši kako u Hrvatskoj trenutno postoji osam sveučilišta i to, kako je istaknuo, čet
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Moderan način poslovanja

  RaSB Coworking Akademija

  Moderan način poslovanja

  19.4.2019. | 16:30
  Potreba za organizacijom Coworking Akademije proizlazi iz skorašnjeg otvaranje prvog coworking prostora u Slavonskom Brodu namijenjenom nezavisnim profesionalcima, studentima, poduzetnicima, članovima dislociranih ili virtualnih timova, startupovima te putnicima, digitalnim nomad
  Potreba za organizacijom Coworking Akademije proizlazi iz skorašnjeg otvaranje prvog coworking prostora u Slavonskom Brodu namijenjenom nezavisnim profesionalcima, studentima, poduzetnicima, članovima dislociranih ili virtualnih timova, startupovima te putnicima, digitalnim nomad
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Grad se vlasniku obratio za kupnju ljetnikovca 'Brlićevac'

  Ta je kuća spomenik Ivanina stvaralaštva

  Grad se vlasniku obratio za kupnju ljetnikovca 'Brlićevac'

  19.4.2019. | 15:00
  Brlićevac je nastao između 1878. i 1880. i u početku je bio zamišljen kao „Lustschloss“, dakle kao lovački dvorac za jednodnevne zabave društva. Sastojao se od dvije veće stambene prostorije – ljetne lovačke sobe na katu i iste u prizemlju. Danas je ta zgrada simbol Ivanina stvar
  Brlićevac je nastao između 1878. i 1880. i u početku je bio zamišljen kao „Lustschloss“, dakle kao lovački dvorac za jednodnevne zabave društva. Sastojao se od dvije veće stambene prostorije – ljetne lovačke sobe na katu i iste u prizemlju. Danas je ta zgrada simbol Ivanina stvar
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Pero Ćosić kažnjen je za sukob interesa

  Povjerenstvo donijelo Odluku

  Pero Ćosić kažnjen je za sukob interesa

  18.4.2019. | 18:20
  Pero Ćosić kažnjen je jer je na utakmice išao na račun HNS iako, u trenutku kada su mu podmireni troškovi odlaska na nogometne utakmice, u Savezu nije obnašao nikakvu funkciju.
  Pero Ćosić kažnjen je jer je na utakmice išao na račun HNS iako, u trenutku kada su mu podmireni troškovi odlaska na nogometne utakmice, u Savezu nije obnašao nikakvu funkciju.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : I oni će dobiti 'širokopojasni internet'

  Potpisani su ugovori

  I oni će dobiti 'širokopojasni internet'

  18.4.2019. | 17:30
  Projekt provode u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije.
  Projekt provode u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Mališani su i ove godine uživali u njenim bajkama

  Rođendan je Ivane Brlić Mažuranić

  Mališani su i ove godine uživali u njenim bajkama

  18.4.2019. | 16:55
  Djelić atmosfere bajkovitog druženja pogledajte u priloženom videu.
  Djelić atmosfere bajkovitog druženja pogledajte u priloženom videu.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Za Tvrđavu dobili gotovo 13,5 milijuna kuna

  Bespovratna sredstva

  Za Tvrđavu dobili gotovo 13,5 milijuna kuna

  17.4.2019. | 18:30
  Dobivena sredstva predstavljaju najviši iznos koji se može dodijeliti Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, a bit će uložena u urbanu preobrazbu Tvrđave.
  Dobivena sredstva predstavljaju najviši iznos koji se može dodijeliti Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, a bit će uložena u urbanu preobrazbu Tvrđave.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Primaju šest radnika

  Vrijedi pokušati

  Primaju šest radnika

  17.4.2019. | 18:15
  Oni kandidati koji ostvare 50 postotnu riješenost pismenog testa, sat vremena nakon njegova završetka, imat će priliku obaviti usmeni razgovor, nakon kojeg će biti donesena konačna odluka o tome kojih pet osoba će posao i dobiti.
  Oni kandidati koji ostvare 50 postotnu riješenost pismenog testa, sat vremena nakon njegova završetka, imat će priliku obaviti usmeni razgovor, nakon kojeg će biti donesena konačna odluka o tome kojih pet osoba će posao i dobiti.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : U samo nekoliko tjedana 'niknule' nove zgrade za mlade

  Pogledajte kako će izgledati stanovi

  U samo nekoliko tjedana 'niknule' nove zgrade za mlade

  17.4.2019. | 9:15
  Punom parom teku radovi na izgradnji nove dvije gradske stambene zgrade za mlade obitelji, vrijedne 5,7 milijuna kuna. Kooperanti i radnici tvrtke Hidromont industrijska montaža vrijedno rade, neovisno o vremenskim uvjetima pa su svi katovi nove građevine niknuli u samo nekoliko
  Punom parom teku radovi na izgradnji nove dvije gradske stambene zgrade za mlade obitelji, vrijedne 5,7 milijuna kuna. Kooperanti i radnici tvrtke Hidromont industrijska montaža vrijedno rade, neovisno o vremenskim uvjetima pa su svi katovi nove građevine niknuli u samo nekoliko
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Je li Rafinerija najveći zagađivač kad je u pitanju H2S?

  Što kažu brojčani podatci

  Je li Rafinerija najveći zagađivač kad je u pitanju H2S?

  16.4.2019. | 21:00
  Brođani, prema prošlogodišnjim podatcima DHMZ-a udišu zrak druge kategorije kad su u pitanju sumporovodik i lebdeće čestice. No je li za sumporovodik, kako se do sada tvrdilo, glavni krivac 'beha' Rafinerija? Evo što kažu brojke.
  Brođani, prema prošlogodišnjim podatcima DHMZ-a udišu zrak druge kategorije kad su u pitanju sumporovodik i lebdeće čestice. No je li za sumporovodik, kako se do sada tvrdilo, glavni krivac 'beha' Rafinerija? Evo što kažu brojke.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Potpisano je 18 projekata u vrijednosti 422.686.059,76 kuna

  Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem

  Potpisano je 18 projekata u vrijednosti 422.686.059,76 kuna

  16.4.2019. | 18:00
  Ministarstvo državne imovine kontinuirano surađuje s jedinicama lokalne samouprave u cilju aktiviranja zapuštene državne imovine. Doneseno je 98 odluka ukupne vrijednosti 300 milijuna kuna u korist pet slavonskih županija, koje su temelj za oko 2 milijarde kuna investicija. Time
  Ministarstvo državne imovine kontinuirano surađuje s jedinicama lokalne samouprave u cilju aktiviranja zapuštene državne imovine. Doneseno je 98 odluka ukupne vrijednosti 300 milijuna kuna u korist pet slavonskih županija, koje su temelj za oko 2 milijarde kuna investicija. Time
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Goleme pisanice i ove će godine razveseliti mališane

  U susret Uskrsu

  Goleme pisanice i ove će godine razveseliti mališane

  16.4.2019. | 14:29
  Djelatnici Komunalca nastavili su danas s prigodnim uređenjem glavnog gradskog trga. Iako uređenje nije u potpunosti dovršeno, Korzo je već dobilo novo ruho te smo sigurni kako će goleme pisanice razveseliti brojne mališane, ali i ostale građane.
  Djelatnici Komunalca nastavili su danas s prigodnim uređenjem glavnog gradskog trga. Iako uređenje nije u potpunosti dovršeno, Korzo je već dobilo novo ruho te smo sigurni kako će goleme pisanice razveseliti brojne mališane, ali i ostale građane.