Politika : Uprava/Samouprava

Objavljeno: 3.12.2019. u 10:00
Prikaza: 2393
|
Autor: SBplus

Transparentnost proračuna

Pogledajte na što će u Gradu trošiti i Vaš novac

Slavonski Brod : Pogledajte na što će u Gradu trošiti i Vaš novacIlustracija(Foto: SBplus/arhiva)

Odakle novac dolazi te gdje će i u kolikom iznosu biti investiran, podatci su koje su građanima na uvid dali iz Gradske uprave Slavonskog Broda, a sve s ciljem da bi, kako su istaknuli, Brođani dobili potpunu i transparentnu informaciju o tome gdje se i kako troši gradski novac. Time ih, osim toga, namjeravaju potaknuti na aktivno sudjelovanje u kreiranju gradskog proračuna.

Odakle novac dolazi?

Prihodi od poreza Prihodi od pomoći Prihodi od imovine Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima Prihodi od prodaje proizvoda roba usluga i donacija Kazne upravne mjere i ostali prihodi Prihodi od prodaje neproizvedene imovine Prihodi od prodaje proizvedene imovine Višak prihoda Primici zajmova 26.8% 5.7% 12.1% 7.9% 42.3%
Prihodi iznos u milijunima kuna
Prihodi od poreza 128.426
Prihodi od pomoći 202.865
Prihodi od imovine 9.476
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 37.747
Prihodi od prodaje proizvoda roba usluga i donacija 11.603
Kazne upravne mjere i ostali prihodi 1.005
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 2
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 0.905
Višak prihoda 57.8
Primici zajmova 27.403
 

Gdje se novac investira?

Rashodi za zaposlene Materijalni rashodi Financijski rashodi Subvencije Pomoći Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna Donacije i ostali rashodi Rashodi za nabavu neproizvedene imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu Izdatci iz računa financiranja 29.2% 15% 20% 27.3% Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna 9.42 (2%)
Rashodi iznos u milijunima kuna
Rashodi za zaposlene 140.079
Materijalni rashodi 72.038
Financijski rashodi 0.826
Subvencije 4.562
Pomoći 5.043
Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna 9.42
Donacije i ostali rashodi 10.774
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 2.213
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 130.889
Dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu 95.781
Izdatci iz računa financiranja 7.605
 

Struktura rashoda i izdatka po razdjelima

Upravni odjel za društvene djelatnosti Upravni odjel za graditeljstvo prostorno uređenje i zaštitu okoliša Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo Upravni odjel za lokalnu samoupravu Upravni odjel za financije i računovodstvo Upravni odjel za gospodarstvo Upravni odjel za integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) 38.3% 20% 5% 4.2% 8.1% 24.2%
Proracun iznos u milijunima kuna
Upravni odjel za društvene djelatnosti 183.765
Upravni odjel za graditeljstvo prostorno uređenje i zaštitu okoliša 115.823
Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo 38.795
Upravni odjel za lokalnu samoupravu 19.994
Upravni odjel za financije i računovodstvo 24.055
Upravni odjel za gospodarstvo 95.727
Upravni odjel za integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) 1.071
 

Proračun Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu

Grad Slavonski Brod ulazi u 2020. godinu s proračunom u visini od 479,2 milijuna kuna. Naime, Gradsko vijeće usvojilo je prijedlog gradskog proračuna za iduću godinu na svojoj 14. sjednici, održanoj 29. studenog 2019. godine.

Prijedlog Proračuna Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu izrađen je na osnovu izvršenja proračuna u 2019. godini, kretanju gospodarstva u okruženju te na vlastitim procjenama i projekcijama. Novina i znatno povećanje planiranih proračunskih sredstava u 2020. godini temelji se na obvezi uključivanja u Proračun sredstava za plaće zaposlenih u osnovnim školama te ugovaranja i planiranja kapitalnih investicija putem kandidatura prema državnim i europskim fondovima, a posebice ITU projekata.

U sljedećoj godini planiran je nastavak izgradnje i opremanje dvorane Osnovne škole "Bogoslav Šulek", kao i dodatna ulaganja u ostale objekte namijenjene odgoju i obrazovanju u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti i stvaranja preduvjeta za jednosmjensku nastavu. Također, u planu je i izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija sportskih objekta i Stadiona na Savi. Jedan od važnijih projekata je i završetak izgradnje Mjesnog doma na Koloniji, kao i nastavak projekta izgradnje gradskih stanova za najam za mlade obitelji, obnova Hrvatskog doma, nastavak unaprjeđivanja programa iz zaštite okoliša, izgradnja komunalne infrastrukture u gradu i poduzetničkim zonama te dr.

Veliki dio planiranih projekata financirat će se iz fondova EU i državnih fondova za sufinanciranje EU projekta: Kuća tambure, Interpretacijski centar Ivana Brlić Mažuranić, Inovacijski centar InnoBROD, Komunalna infrastruktura u Tvrđavi, biciklističke staze na urbanom području Slavonski Brod, opremanje Kuće tambure i Tvrđave-kavalira i drugi projekti za koje će Grad kandidirati u 2020. godini. Najveći dio ovih kapitalnih projekata realizirat će se kroz ITU mehanizam, no zbog velike vrijednosti tih projekata i znatnijeg iznosa vlastitih sredstava projekti su planirani i u projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Kao jedan od važnijih projekata u proračunu je svakako rekonstrukcija autobusnog kolodvora čime će Grad napokon dobiti adekvatno autobusno polazište i dolazište kakvo i priliči sedmom po veličini gradu u Hrvatskoj.

Grad Slavonski Brod i u ovom proračunu postavlja kao prioritete osiguravanje što povoljnijih uvjeta za život svojih sugrađana, posebice mladih obitelji te sustavno planira i radi na poboljšanju populacijske politike, poboljšavajući uvjete života i rada građana. Svojim socijalnim programom Grad također nastoji dodatnim oblicima pomoći podići razinu socijalne sigurnosti svojih sugrađana kako uvođenjem različitih pomoći usmjerenih prema pojedincima i obiteljima, tako i kroz razvoj te poticanje programa za podizanje kvalitete života s posebnim naglaskom na djecu i mlade. U proračunu za 2020. godinu i dalje se planiraju sredstva za mjere koje su dosad pokazale pozitivne rezultate, a koje su usmjerene na poboljšanje demografske politike: jednokratne novčane pomoći za novorođenčad od 2.500,00 kuna za prvo dijete, za drugo dijete 3.500,00 kuna te za treće i svako sljedeće dijete 5.000,00 kuna. Uz naknadu, proračunom se nastavlja s mjerom koja je primijećena kao značajna pomoć mladim obiteljima, a radi se o opremi za prvorođeno dijete u obitelji. Uz navedene mjere, Grad će i u 2020. izdvojiti sredstva za subvencioniranje radnih bilježnica za učenike osnovnih škola s područja grada.

Osim toga, Grad Slavonski Brod ulaže i u poboljšavanje kvalitete predškolskog odgoja financiranjem izgradnje novih prostora te obnovom postojećih prostora namijenjenih za provođenje predškolskog odgoja. Također, značajna sredstva ulažu se s ciljem poboljšanja i podizanja standarda u osnovnom školstvu kroz razne projekte, programe i djelatnosti kao što su produženi boravak, rekonstrukcija i dogradnja školskih prostora radi stvaranja boljih uvjeta rada te uvođenje jednosmjenske nastave, kao i osiguravanje troškova prehrane učenicima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada, provođenje projekata EU i ministarstva: Helping, Lunch box, Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. Također, kroz socijalni program Grada i dalje će se pomagati građanima koji se nalaze u najtežoj financijskoj situaciji te umirovljenicima s područja Slavonskog Broda. 

STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA PO RAZDJELIMA
(nosioci razdjela su upravni odjeli Grada)  
Upravni odjel za društvene djelatnosti
38,34% 183.764.874,00
Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 24,16% 115.823.193,00
Upravni odjel za gospodarstvo 19,97% 95.727.254,00
Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo 8,09% 38.794.726,00
Upravni odjel za lokalnu samoupravu
4,17% 19.993.899,00
Upravni odjel za financije i računovodstvo
5,01% 24.055.289,00
Upravni odjel za integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) 0,22% 1.071.347,00
Ukupno kn: 479.230.582,00

 

Gradimo i razvijamo naš grad

Proračunom za 2020. godinu za nove investicije, izgradnju i održavanje objekata, izgradnju, održavanje te rekonstrukciju cesta i komunalne infrastrukture te za prostorno uređenje i zaštitu okoliša izdvojili smo 228.883.424 kuna (stanovi za mlade, društveni domovi, Hrvatski dom, Kuća Brlić, Tvrđava, sportski objekti, vrtići, škole, autobusni kolodvor, ulaganja na objektima u vlasništvu grada… svi kapitalni objekti).

 

Uređujemo ceste, pješačke staze i javnu rasvjetu u Slavonskom Brodu

Program gradnje za 2020. godinu pogledajte ovdje

Izgradnja cesta
3.795.000,00
Izgradnja pješačkih staza 1.425.000,00
Izgradnja javne rasvjete 980.000,00
Dodatna ulaganja u modernizaciju cesta i pješačkih staza 5.800.000,00
Energetska obnova javne rasvjete 15.000.000,00
Projekti komunalnog sustava, naknade za priključenja, pomoć TD Vodovod za gradnju vodovoda i kanalizacije 1.100.000,00
Plan održive urbane mobilnosti urbanog područja Sl. Brod 584.026,00
Punionica za električna vozila 360.700,00
Ukupno kn: 29.044.726,00

 

 

Održavanje komunalne infrastrukture

Dio proračunskih sredstava svake je godine namijenjen održavanju cesta i javnih površina našeg grada za što će se u idućoj godini izdvojiti 9.750.000 kuna.

Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu i održavanje javne rasvjete 5.950.000,00
Održavanje cesta, pješačkih staza, mostova, horizontalna i vertikalna signalizacija 3.500.000,00
Odvodnja atmosferskih voda i ostale komunalne usluge 300.000,00
Ukupno kn: 9.750.000,00

 

Zaštita okoliša

Gradskim proračunom za 2020. godinu za područje uređenja i zaštite okoliša previđen je iznos od 21.910.000 kuna. Svakako najvažniji radovi na ovom području vezani su uz nastavak radova na sanaciji odlagališta Vijuš, izgradnja sortirnice i kazete, ulaganja u dječja igrališta, održavanje javnih zelenih i prometnih površina, uređivanje grada te drugi programi u gospodarenju otpadom uz sufinanciranje.

 

Briga za građane svih dobnih skupina

Grad Slavonski Brod kontinuirano pomaže građanima kroz različite oblike pomoći s području socijalne skrbi. Istovremeno, kroz razne oblike gradskih potpora i pomoći nastojimo građanima svih dobnih skupina olakšati svakodnevicu i smanjiti im životne troškove. Grad tako već godinama, primjerice, subvencionira javni gradski prijevoz za učenike i povlaštene skupine građana, subvencionira cijenu gradskih dječjih vrtića, prehranu osnovnoškolaca s područja grada te financijski pomaže u radu brojnim udrugama s područja kulture, sporta, obrazovanja. Nastavljaju se i radovi na energetskoj obnovi škola. Tijekom 2020. godine za sve ove programe, koji su u nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti, bit će izdvojeno 183.764.874 kuna.

Program predškolskog odgoja         27.460.248,00
Program osnovnog školstva 113.204.803,00
Programi s područja kulture     11.726.125,00
Program socijalne skrbi 16.621.316,00
Područje sporta 12.176.632,00
Područje tehničke kulture, znanosti i visokog obrazovanja 1.432.000,00
Ostale potrebe u društvenom djelatnostima 1.143.750,00
Ukupno kn: 183.764.874,00

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU)

Ukupna procijenjena vrijednost projekata iz ITU mehanizma iznosi 145 milijuna kuna. Zbog velike vrijednosti projekata i znatnijeg iznosa vlastitih sredstava projekti su planirani i u projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Tako se u 2020. godini planiraju sredstva za:

Inovacijski inkubator, biciklističke staze, Interpretacijski centar Ivana Brlić Mažuranić (obnova kuće Brlić), projekti revitalizacije kulturne baštine: komunalna infrastruktura u Tvrđavi, obnova Sjevernog kavalira, Kuća tambure, opremanje Kuće tambure i Sjevernog kavalira, izrada Plana održive urbane mobilnosti urbanog područja Slavonski 

Broj komentara: 0

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Borba' za glasove je krenula

U konkurenciji je 21 projekt županija

'Borba' za glasove je krenula

23.9.2020. | 10:45
SBplus.hr, Slavonski Brod : Grad SB - jedan od rijetkih koji slijepo poštuje novi Zakon

Rok prilagodbe - 23. rujna 2020.

Grad SB - jedan od rijetkih koji slijepo poštuje novi Zakon

22.9.2020. | 14:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : Gotovo 80 posto žena trpi nasilje u obitelji

Nacionalni dan borbe protiv nasilja

Gotovo 80 posto žena trpi nasilje u obitelji

22.9.2020. | 12:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : U planu gradnja još dva tematsko-edukativna parka

Nakon najave izrade Adrenalinskog parka

U planu gradnja još dva tematsko-edukativna parka

22.9.2020. | 8:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Gradonačelnik carinicima čestitao njihov dan

Blagdan je Svetog Mateja

Gradonačelnik carinicima čestitao njihov dan

21.9.2020. | 8:25
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Gradonačelniče, pomozite nam i ne povećavajte cijenu'

Očajna mama iz Slavonskog Broda:

'Gradonačelniče, pomozite nam i ne povećavajte cijenu'

18.9.2020. | 9:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Grad je zaposlio deset radnika

Temeljem oglasa za javni rad

Grad je zaposlio deset radnika

15.9.2020. | 18:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Raspisali natječaj za građevinska zemljišta

Grad Slavonski Brod

Raspisali natječaj za građevinska zemljišta

14.9.2020. | 18:45
SBplus.hr, Slavonski Brod : Zahvaljujući sufinanciranju do besplatne vozne karte

Pomoć Županije studentima

Zahvaljujući sufinanciranju do besplatne vozne karte

13.9.2020. | 16:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : Žude za obnovom

Ljeskove vode svačije i ničije

Žude za obnovom

13.9.2020. | 9:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Početak izgradnje objekta za nove poduzetnike na Bjelišu

U startu neće morati brinuti o prostoru

Početak izgradnje objekta za nove poduzetnike na Bjelišu

12.9.2020. | 9:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Najspremniji policajci - Mamuzić, Šimić i Tomić

2. memorijal „Šimo Đamić“

Najspremniji policajci - Mamuzić, Šimić i Tomić

11.9.2020. | 17:03
SBplus.hr, Slavonski Brod : Do gradske nekretnine već od tri tisuće kuna

Raspisan natječaj

Do gradske nekretnine već od tri tisuće kuna

11.9.2020. | 15:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Iza postojećih, niknut će još deset novih stanova za mlade

Otvoreno novo gradilište

Iza postojećih, niknut će još deset novih stanova za mlade

10.9.2020. | 21:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Pred nama su KUL vrata – uđi! Vidi – čuj – sudjeluj!

Projekt vrijedan 2,5 milijuna kuna

Pred nama su KUL vrata – uđi! Vidi – čuj – sudjeluj!

10.9.2020. | 14:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Položeni vijenci u znak sjećanja na Šimu Đamića

U susret drugom Memorijalu

Položeni vijenci u znak sjećanja na Šimu Đamića

10.9.2020. | 11:20
SBplus.hr, Slavonski Brod : Upisi u program predškole

Uskoro istječe rok

Upisi u program predškole

10.9.2020. | 10:50
SBplus.hr, Slavonski Brod : Gledatelji opet u dvoranama i na vanjskim tribinama

Nove mjere Stožera

Gledatelji opet u dvoranama i na vanjskim tribinama

9.9.2020. | 12:50
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :