Politika : Uprava/Samouprava

Objavljeno: 3.12.2019. u 10:00
Prikaza: 2167
|
Autor: SBplus

Transparentnost proračuna

Pogledajte na što će u Gradu trošiti i Vaš novac

Slavonski Brod : Pogledajte na što će u Gradu trošiti i Vaš novacIlustracija(Foto: SBplus/arhiva)

Odakle novac dolazi te gdje će i u kolikom iznosu biti investiran, podatci su koje su građanima na uvid dali iz Gradske uprave Slavonskog Broda, a sve s ciljem da bi, kako su istaknuli, Brođani dobili potpunu i transparentnu informaciju o tome gdje se i kako troši gradski novac. Time ih, osim toga, namjeravaju potaknuti na aktivno sudjelovanje u kreiranju gradskog proračuna.

Odakle novac dolazi?

Prihodi od poreza Prihodi od pomoći Prihodi od imovine Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima Prihodi od prodaje proizvoda roba usluga i donacija Kazne upravne mjere i ostali prihodi Prihodi od prodaje neproizvedene imovine Prihodi od prodaje proizvedene imovine Višak prihoda Primici zajmova 26.8% 5.7% 12.1% 7.9% 42.3%
Prihodi iznos u milijunima kuna
Prihodi od poreza 128.426
Prihodi od pomoći 202.865
Prihodi od imovine 9.476
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 37.747
Prihodi od prodaje proizvoda roba usluga i donacija 11.603
Kazne upravne mjere i ostali prihodi 1.005
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 2
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 0.905
Višak prihoda 57.8
Primici zajmova 27.403
 

Gdje se novac investira?

Rashodi za zaposlene Materijalni rashodi Financijski rashodi Subvencije Pomoći Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna Donacije i ostali rashodi Rashodi za nabavu neproizvedene imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu Izdatci iz računa financiranja 29.2% 15% 20% 27.3% Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna 9.42 (2%)
Rashodi iznos u milijunima kuna
Rashodi za zaposlene 140.079
Materijalni rashodi 72.038
Financijski rashodi 0.826
Subvencije 4.562
Pomoći 5.043
Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna 9.42
Donacije i ostali rashodi 10.774
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 2.213
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 130.889
Dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu 95.781
Izdatci iz računa financiranja 7.605
 

Struktura rashoda i izdatka po razdjelima

Upravni odjel za društvene djelatnosti Upravni odjel za graditeljstvo prostorno uređenje i zaštitu okoliša Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo Upravni odjel za lokalnu samoupravu Upravni odjel za financije i računovodstvo Upravni odjel za gospodarstvo Upravni odjel za integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) 38.3% 20% 5% 4.2% 8.1% 24.2%
Proracun iznos u milijunima kuna
Upravni odjel za društvene djelatnosti 183.765
Upravni odjel za graditeljstvo prostorno uređenje i zaštitu okoliša 115.823
Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo 38.795
Upravni odjel za lokalnu samoupravu 19.994
Upravni odjel za financije i računovodstvo 24.055
Upravni odjel za gospodarstvo 95.727
Upravni odjel za integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) 1.071
 

Proračun Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu

Grad Slavonski Brod ulazi u 2020. godinu s proračunom u visini od 479,2 milijuna kuna. Naime, Gradsko vijeće usvojilo je prijedlog gradskog proračuna za iduću godinu na svojoj 14. sjednici, održanoj 29. studenog 2019. godine.

Prijedlog Proračuna Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu izrađen je na osnovu izvršenja proračuna u 2019. godini, kretanju gospodarstva u okruženju te na vlastitim procjenama i projekcijama. Novina i znatno povećanje planiranih proračunskih sredstava u 2020. godini temelji se na obvezi uključivanja u Proračun sredstava za plaće zaposlenih u osnovnim školama te ugovaranja i planiranja kapitalnih investicija putem kandidatura prema državnim i europskim fondovima, a posebice ITU projekata.

U sljedećoj godini planiran je nastavak izgradnje i opremanje dvorane Osnovne škole "Bogoslav Šulek", kao i dodatna ulaganja u ostale objekte namijenjene odgoju i obrazovanju u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti i stvaranja preduvjeta za jednosmjensku nastavu. Također, u planu je i izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija sportskih objekta i Stadiona na Savi. Jedan od važnijih projekata je i završetak izgradnje Mjesnog doma na Koloniji, kao i nastavak projekta izgradnje gradskih stanova za najam za mlade obitelji, obnova Hrvatskog doma, nastavak unaprjeđivanja programa iz zaštite okoliša, izgradnja komunalne infrastrukture u gradu i poduzetničkim zonama te dr.

Veliki dio planiranih projekata financirat će se iz fondova EU i državnih fondova za sufinanciranje EU projekta: Kuća tambure, Interpretacijski centar Ivana Brlić Mažuranić, Inovacijski centar InnoBROD, Komunalna infrastruktura u Tvrđavi, biciklističke staze na urbanom području Slavonski Brod, opremanje Kuće tambure i Tvrđave-kavalira i drugi projekti za koje će Grad kandidirati u 2020. godini. Najveći dio ovih kapitalnih projekata realizirat će se kroz ITU mehanizam, no zbog velike vrijednosti tih projekata i znatnijeg iznosa vlastitih sredstava projekti su planirani i u projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Kao jedan od važnijih projekata u proračunu je svakako rekonstrukcija autobusnog kolodvora čime će Grad napokon dobiti adekvatno autobusno polazište i dolazište kakvo i priliči sedmom po veličini gradu u Hrvatskoj.

Grad Slavonski Brod i u ovom proračunu postavlja kao prioritete osiguravanje što povoljnijih uvjeta za život svojih sugrađana, posebice mladih obitelji te sustavno planira i radi na poboljšanju populacijske politike, poboljšavajući uvjete života i rada građana. Svojim socijalnim programom Grad također nastoji dodatnim oblicima pomoći podići razinu socijalne sigurnosti svojih sugrađana kako uvođenjem različitih pomoći usmjerenih prema pojedincima i obiteljima, tako i kroz razvoj te poticanje programa za podizanje kvalitete života s posebnim naglaskom na djecu i mlade. U proračunu za 2020. godinu i dalje se planiraju sredstva za mjere koje su dosad pokazale pozitivne rezultate, a koje su usmjerene na poboljšanje demografske politike: jednokratne novčane pomoći za novorođenčad od 2.500,00 kuna za prvo dijete, za drugo dijete 3.500,00 kuna te za treće i svako sljedeće dijete 5.000,00 kuna. Uz naknadu, proračunom se nastavlja s mjerom koja je primijećena kao značajna pomoć mladim obiteljima, a radi se o opremi za prvorođeno dijete u obitelji. Uz navedene mjere, Grad će i u 2020. izdvojiti sredstva za subvencioniranje radnih bilježnica za učenike osnovnih škola s područja grada.

Osim toga, Grad Slavonski Brod ulaže i u poboljšavanje kvalitete predškolskog odgoja financiranjem izgradnje novih prostora te obnovom postojećih prostora namijenjenih za provođenje predškolskog odgoja. Također, značajna sredstva ulažu se s ciljem poboljšanja i podizanja standarda u osnovnom školstvu kroz razne projekte, programe i djelatnosti kao što su produženi boravak, rekonstrukcija i dogradnja školskih prostora radi stvaranja boljih uvjeta rada te uvođenje jednosmjenske nastave, kao i osiguravanje troškova prehrane učenicima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada, provođenje projekata EU i ministarstva: Helping, Lunch box, Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. Također, kroz socijalni program Grada i dalje će se pomagati građanima koji se nalaze u najtežoj financijskoj situaciji te umirovljenicima s područja Slavonskog Broda. 

STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA PO RAZDJELIMA
(nosioci razdjela su upravni odjeli Grada)  
Upravni odjel za društvene djelatnosti
38,34% 183.764.874,00
Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 24,16% 115.823.193,00
Upravni odjel za gospodarstvo 19,97% 95.727.254,00
Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo 8,09% 38.794.726,00
Upravni odjel za lokalnu samoupravu
4,17% 19.993.899,00
Upravni odjel za financije i računovodstvo
5,01% 24.055.289,00
Upravni odjel za integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) 0,22% 1.071.347,00
Ukupno kn: 479.230.582,00

 

Gradimo i razvijamo naš grad

Proračunom za 2020. godinu za nove investicije, izgradnju i održavanje objekata, izgradnju, održavanje te rekonstrukciju cesta i komunalne infrastrukture te za prostorno uređenje i zaštitu okoliša izdvojili smo 228.883.424 kuna (stanovi za mlade, društveni domovi, Hrvatski dom, Kuća Brlić, Tvrđava, sportski objekti, vrtići, škole, autobusni kolodvor, ulaganja na objektima u vlasništvu grada… svi kapitalni objekti).

 

Uređujemo ceste, pješačke staze i javnu rasvjetu u Slavonskom Brodu

Program gradnje za 2020. godinu pogledajte ovdje

Izgradnja cesta
3.795.000,00
Izgradnja pješačkih staza 1.425.000,00
Izgradnja javne rasvjete 980.000,00
Dodatna ulaganja u modernizaciju cesta i pješačkih staza 5.800.000,00
Energetska obnova javne rasvjete 15.000.000,00
Projekti komunalnog sustava, naknade za priključenja, pomoć TD Vodovod za gradnju vodovoda i kanalizacije 1.100.000,00
Plan održive urbane mobilnosti urbanog područja Sl. Brod 584.026,00
Punionica za električna vozila 360.700,00
Ukupno kn: 29.044.726,00

 

 

Održavanje komunalne infrastrukture

Dio proračunskih sredstava svake je godine namijenjen održavanju cesta i javnih površina našeg grada za što će se u idućoj godini izdvojiti 9.750.000 kuna.

Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu i održavanje javne rasvjete 5.950.000,00
Održavanje cesta, pješačkih staza, mostova, horizontalna i vertikalna signalizacija 3.500.000,00
Odvodnja atmosferskih voda i ostale komunalne usluge 300.000,00
Ukupno kn: 9.750.000,00

 

Zaštita okoliša

Gradskim proračunom za 2020. godinu za područje uređenja i zaštite okoliša previđen je iznos od 21.910.000 kuna. Svakako najvažniji radovi na ovom području vezani su uz nastavak radova na sanaciji odlagališta Vijuš, izgradnja sortirnice i kazete, ulaganja u dječja igrališta, održavanje javnih zelenih i prometnih površina, uređivanje grada te drugi programi u gospodarenju otpadom uz sufinanciranje.

 

Briga za građane svih dobnih skupina

Grad Slavonski Brod kontinuirano pomaže građanima kroz različite oblike pomoći s području socijalne skrbi. Istovremeno, kroz razne oblike gradskih potpora i pomoći nastojimo građanima svih dobnih skupina olakšati svakodnevicu i smanjiti im životne troškove. Grad tako već godinama, primjerice, subvencionira javni gradski prijevoz za učenike i povlaštene skupine građana, subvencionira cijenu gradskih dječjih vrtića, prehranu osnovnoškolaca s područja grada te financijski pomaže u radu brojnim udrugama s područja kulture, sporta, obrazovanja. Nastavljaju se i radovi na energetskoj obnovi škola. Tijekom 2020. godine za sve ove programe, koji su u nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti, bit će izdvojeno 183.764.874 kuna.

Program predškolskog odgoja         27.460.248,00
Program osnovnog školstva 113.204.803,00
Programi s područja kulture     11.726.125,00
Program socijalne skrbi 16.621.316,00
Područje sporta 12.176.632,00
Područje tehničke kulture, znanosti i visokog obrazovanja 1.432.000,00
Ostale potrebe u društvenom djelatnostima 1.143.750,00
Ukupno kn: 183.764.874,00

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU)

Ukupna procijenjena vrijednost projekata iz ITU mehanizma iznosi 145 milijuna kuna. Zbog velike vrijednosti projekata i znatnijeg iznosa vlastitih sredstava projekti su planirani i u projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Tako se u 2020. godini planiraju sredstva za:

Inovacijski inkubator, biciklističke staze, Interpretacijski centar Ivana Brlić Mažuranić (obnova kuće Brlić), projekti revitalizacije kulturne baštine: komunalna infrastruktura u Tvrđavi, obnova Sjevernog kavalira, Kuća tambure, opremanje Kuće tambure i Sjevernog kavalira, izrada Plana održive urbane mobilnosti urbanog područja Slavonski 

Broj komentara: 1

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
Nunc

Nunc

Komentirano: 3.12.2019. | 10:23

1

Gdje je Škoda Superb što vozi dusparin krkan vuleta,između ostaloga za svoje potrebe i općine 24 sata?

Broj komentara: 1

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : "Nije da nisam zadovoljan, ali mi je žao"

Svjetski viceprvak u kickboxingu

"Nije da nisam zadovoljan, ali mi je žao"

17.1.2020. | 15:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Grad prodaje tri zemljišta na dobrim lokacijama

Otkrijte gdje i po kojoj cijeni

Grad prodaje tri zemljišta na dobrim lokacijama

16.1.2020. | 21:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Prilika udrugama i organizacijama za financijsku injekciju

Grad objavio Javni natječaj

Prilika udrugama i organizacijama za financijsku injekciju

16.1.2020. | 14:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kako gradovi kontroliraju uvjete u skloništima za životinje?

Šapice nisu sretne u svakom azilu

Kako gradovi kontroliraju uvjete u skloništima za životinje?

16.1.2020. | 8:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Gradonačelnik najavio izgradnju velikog naselja za mlade

Do kraja siječnja natječaj za 12 stanova

Gradonačelnik najavio izgradnju velikog naselja za mlade

13.1.2020. | 9:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : Više od pet milijuna kuna za dvjestotinjak gradskih programa

Gradski 'Proračun za udruge'

Više od pet milijuna kuna za dvjestotinjak gradskih programa

10.1.2020. | 21:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Ova gradska mjera ubrzala nas je barem za godinu dana'

Zbog te će mjere 'niknuti' 40 novih kuća

'Ova gradska mjera ubrzala nas je barem za godinu dana'

10.1.2020. | 12:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Tko ove godine ima pravo na besplatan javni gradski prijevoz

Nekima ove godine istječe pravo

Tko ove godine ima pravo na besplatan javni gradski prijevoz

2.1.2020. | 10:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Objavljeno tko je dobio posao za kojeg se natjecalo 29 ljudi

Pratimo zapošljavanja na Općinskom sudu

Objavljeno tko je dobio posao za kojeg se natjecalo 29 ljudi

30.12.2019. | 8:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Teško da bi naši sugrađani bili informirani bez vas'

Gradonačelnik Duspara ugostio novinare

'Teško da bi naši sugrađani bili informirani bez vas'

27.12.2019. | 14:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : "Ovako ne moram za sve 'žicati' roditelje"

Studentica o gradskoj stipendiji:

"Ovako ne moram za sve 'žicati' roditelje"

23.12.2019. | 15:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Vito je jedini u obitelji dobio božićnicu'

Poslodavci štede, grad daje

'Vito je jedini u obitelji dobio božićnicu'

19.12.2019. | 11:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Saznali smo zašto kasni izgradnja Istočne tribine

Što kažu investitor, izvođač i nadzor?

Saznali smo zašto kasni izgradnja Istočne tribine

12.12.2019. | 21:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Gotovo milijun kuna osigurano za projekt 'Lunch Box'

Maksimalan iznos

Gotovo milijun kuna osigurano za projekt 'Lunch Box'

10.12.2019. | 21:50
SBplus.hr, Slavonski Brod : Pobrinite se da netko drugi ne ukrade vaš glas

U predizborno vrijeme nitko ne upozorava

Pobrinite se da netko drugi ne ukrade vaš glas

9.12.2019. | 18:10
SBplus.hr, Slavonski Brod : Istočna tribina ovih je dana već trebala biti završena

'Bit će gotovo - kad bude'

Istočna tribina ovih je dana već trebala biti završena

8.12.2019. | 10:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Potpisan ugovor za prvi sportski vrtić u Brodu

Projekt vrijedan gotovo 4 milijuna kuna

Potpisan ugovor za prvi sportski vrtić u Brodu

6.12.2019. | 13:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Evo kako Slavonski Brod izgleda u blagdansko predvečerje

Provezli smo se ulicama grada

Evo kako Slavonski Brod izgleda u blagdansko predvečerje

6.12.2019. | 11:11
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Nedovoljno je to za narod koji Hrvatsku smatra domovinom'

Veljko Kajtazi poručio:

'Nedovoljno je to za narod koji Hrvatsku smatra domovinom'

5.12.2019. | 7:30
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :