Politika : Uprava/Samouprava

Objavljeno: 30.11.2019. u 9:15
Prikaza: 4378
|
Autor: JZ/SBplus

Odbio svih sedam amandmana

Duspara ne respektira ni HDZ-ova dožupana Bošnjakovića

Slavonski Brod : Duspara ne respektira ni HDZ-ova dožupana Bošnjakovića Slavica Lemaić, Stjepan Bošnjaković, Karmen Dizdar Grgurević(Foto: SBplus)

Neoboljševičkom zloporabom položaja i ovlasti, predsjednik Vijeća Stribor Valenta (SDP), suspendirao je elementarne postulate Poslovnika o radu Gradskog vijeća i demokracije uopće.

SLAVONSKI BROD - Na 14. sjednici slavonskobrodskog gradskog vijeća, održanoj u petak 29. studenog 2019. godine, između ostalog, raspravljen je i usvojen najvažniji dokument tekuće godine - Proračun Grada Slavonskog Broda za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Zahvaljujući demokratskoj invalidnosti vijećnika HDZ-a Tomislava Tekića, koji je svoju političku podkapacitiranost nadomjestio neuljuđenim prekidanjem vijećnika Stribora Valente tijekom njegova izlaganja, te neoboljševičkoj zloporabi položaja i ovlasti predsjednika Vijeća, Stribora Valente, koji je suspendirao elementarne postulate Poslovnika o radu Gradskog vijeća i demokracije uopće, rasprava i odlučivanje o Proračunu odvijala se u komornoj atmosferi - jer su vijećnici HDZ-a i drugi s njihove izborne liste, (ne)opravdano, napustili sjednicu.

Mada je SBplus objavio više članaka o toj sjednici, nastojeći objektivno informirati ovdašnju javnost o događanjima prije i tijekom zasjedanja, odlučili smo u cijelosti prenijeti i sadržaj sedam amandmana na Proračun, s obrazloženjima, koje su podnijele nezavisne gradske vijećnice: Slavica Lemaić i Karmen Dizdar-Grgurević.

Unatoč činjenici da je gradonačelnik Mirko Duspara sve amandmane odbio kao diletantsko zanovijetanje, oni su bili rijedak i potpuno legitiman, dapače, pažnje vrijedan sadržaj te sjednice. Tim više što same predlagačice često tvrde kako njihovi politički stavovi, valjda i ti amandmani, nisu posljedica tek njihove političke pameti, nego koncentrat obrazovanja i iskustva njihova „ekspertnog tima" u kojem se, kako reče Slavica Lemaić, nalazi i ugledni HDZ-ovac te prvi brodsko-posavski dožupan, Stjepan Bošnjaković.


Amandmani na Prijedlog Odluke o proračunu Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

1.AMANDMAN 
U Razdjelu 001, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, Glava 00106: Informatika i telekomunikacije, Program 1007: Informatika i telekomunikacije, Aktivnost A100701: Informatika i telekomunikacije povećati stavku rashodi za usluge za iznos od 2.150.000 kuna koja bi se utrošila za nabavu softvera za digitalizaciju Gradske uprave i postizanje pune fiskalne transparentnosti u trošenju proračunskog novca. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati smanjenjem konta u Razdjelu 004, Upravni odjel za gospodarstvo, Program 4001: Tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada, Projekt K400101: Izgradnja i rekonstrukcija objekata u vlasništvu Grada u iznosu od 2.150.000 kn. 

OBRAZLOŽENJE: 
Iznos od 2.150.000 kuna bio bi utrošen na javnu nabavu dva računalna programa. Prvi program vrijedan 2 milijuna kuna bio bi namijenjen za digitalizaciju Gradske uprave i poslovnih procesa. Cilj ovog projekta je digitalizacijom poslovnih procesa povećati efikasnost rada gradske uprave i uz to smanjiti troškove i ubrzati radne procese. Ovaj softver omogućio bi uspostavu jedinstvenog IT sustava Grada i gradskih ustanova, uvid građana u poslovanje Grada, uvođenje one stop shopa za virtualno plaćanje računa i predaju zahtjeva i molbi, mogućnost uvida u stanje predanih predmeta, mogućnost zaprimanja digitalnih računa putem HP-a i HT-a, integraciju sa softverskim sustavima središnje države i pametno upravljanje nekretninama u vlasništvu grada. Drugi program vrijedan 150.000 kuna bi omogućio potpunu transparentnost jer bi građani imali uvid do zadnje lipe na što se troši novac iz gradskog proračuna, a pored toga mogle bi se provoditi ankete, referendumi te uključiti građane u proces participativnog donošenja gradskog proračuna. Ovo je jedna od najvažnijih antikorupcijskih mjera koju kao Gradsko vijeće možemo i moramo poduzeti u cilju zaštite javnih interesa grada i građana. 

2.AMANDMAN 
U Razdjelu 004, Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401: Redovne aktivnosti Upravnog odjela za gospodarstvom Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Aktivnost A400202: Razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva dodati novi konto Subvencije poduzetnicima i obrtnicima te poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u iznosu od 15.000.000 kuna. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati umanjenjem konta u Razdjelu 004 Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401 Redovne aktivnosti upravnog odjela za gospodarstvo, Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Projekt K400204 rekonstrukcija autobusnog kolodvora u iznosu od 15.000.000 kuna. 

OBRAZLOŽENJE:  
Slavonski Brod iz godine u godinu sve više gospodarski i demografski propada. Ovi negativni trendovi mogu se preokrenuti jedino sustavnim proračunskim poticanjem razvoja gospodarstva. Subvencije poduzetnicima i obrtnicima kao i subvencije za zapošljavanje i samozapošljavanje dodjeljivale bi se kroz javne natječaje na osnovu gradskog Programa za poticanje poduzetnika i obrtnika, a u skladu s odredbama Zakona o državnim potporama.  

3.AMANDMAN 
U Razdjelu 003: Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 00301:  Osnovno školstvo, Program 3001:  Decentralizirane funkcije osnovnog školstva, Projekt K300101: Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija dodati konto sufinanciranje izgradnje Osnovne škole „Milan Amruš" u iznosu od 6.300.000 kuna i konto Rashodi za usluge za izradu projektne dokumentacije za dogradnju drugog kata Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić" u iznosu od 150.000 kuna. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati umanjenjem konta u Razdjelu 005 Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Glava 00501:  Graditeljstvo, Program 5002 Izgradnja kapitalnih objekata, Projekt K500202: Sportski objekti u iznosu od 6.450.000 kuna. 

OBRAZLOŽENJE:
Prijedlogom državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu za izgradnju nove Osnovne škole  „Milan Amruš" planirano je ukupno 35.100.000 kuna. Za izgradnju škole nedostaje još 25.000.000 kuna. Naš prijedlog je da Grad Slavonski Brod sufinancira 25% tog iznosa koji nedostaje za izgradnju nove škole. Za to je potrebno osigurati 6.300.000 kn. Veći dio od 75% iznosa koji nedostaje sufinancirala bi Vlada RH. Time bi se zatvorila financijska konstrukcija za izgradnju škole, a rok izgradnje mogao bi se skratiti na samo dvije godine. 

Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić" također radi u katastrofalnim uvjetima zbog nedostatka prostora i krova koji je odavno trebalo zamijeniti novim zbog prokišnjavanja i gotovo alarmantne dotrajalosti krovne konstrukcije. Najstarija i najljepša brodska osnovna škola nema dovoljno učionica, a škola nema čak ni blagovaonicu pa učenici jedu u hodnicima. Dogradnjom drugog kata s izgradnjom novog krova svi ovi problemi mogli bi se riješiti, a postigao bi se i cilj o održavanju nastave u jednoj smjeni. Sreća u nesreći je da je škola izvorno projektirana tako da se u budućnosti može nadograditi drugi kat jer su projektanti predvidjeli potrebu nadogradnje škole. Za izradu projektne dokumentacije za nadogradnju drugog kata s novim krovom potrebno je 150.000 kuna. Polako se približava stota obljetnica od izgradnje škole i dogradnja škole u identičnom obliku bila bi na ponos brodskog školstva i ovog saziva Gradskog vijeća 

4.AMANDMAN 
U Razdjelu 001, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, Glava 00102: Mjesni odbori Program 1002: Područje mjesne samouprave, Aktivnost A100201: Rashodi za programske aktivnosti MO dodati novi konto Program komunalnih prioriteta mjesnih odbora u iznosu od 6.000.000 kuna. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati umanjenjem konta u Razdjelu 004 Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401 Redovne aktivnosti upravnog odjela za gospodarstvo, Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Projekt K400204 rekonstrukcija autobusnog kolodvora u iznosu od 6.000.000 kuna. 

OBRAZLOŽENJE:
Vijeća mjesnih odbora u Slavonskom Brodu potpuno su besmislena jer ne raspolažu ni novcem ni pravom samostalnog odlučivanja o provedbi malih komunalnih akcija i zadovoljavanju drugih potreba građana za javnim okupljanjima kao što je to slučaj u nizu drugih hrvatskih gradova. Zbog nedovoljnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu grad izgleda zapušteno. Ovi problemi mogu se riješiti na način da se za mjesne odbore osigura dodatnih 6.000.000 kuna te da im se prepusti pravo samostalnog odlučivanja o malim komunalnim projektima. Novac bi se dijelio na mjesne odbore prema dva kriterija koja bi se razradila dodatnim Odlukama Gradskog vijeća. Prvi kriterij bio bi udio broja stanovnika u ukupnom broju stanovnika grada Slavonskog Broda prema posljednjem popisu stanovništva u Republici hrvatskoj održanom 2011. godine, a drugi kriterij bio bi stupanj razvijenosti komunalne infrastrukture na području mjesnog odbora. Vijeća mjesnih odbora imala bi obvezu podnošenja godišnjeg izvješća Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda o realizaciji navedenog programa  

5. AMANDMAN 
U Razdjelu 004, Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401: Redovne aktivnosti Upravnog odjela za gospodarstvom Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Aktivnost A400202: Razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva dodati novi konto Izrada gradskih strateških planova u iznosu od 4.000.000 kuna. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati umanjenjem konta u Razdjelu 004 Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401 Redovne aktivnosti upravnog odjela za gospodarstvo, Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Projekt K400204 rekonstrukcija autobusnog kolodvora u iznosu od 4.000.000 kuna. 

OBRAZLOŽENJE 
Nova sedmogodišnja financijska perspektiva u Europskoj uniji počinje 2021. godine, a Grad Slavonski Brod sve do danas nije ni započeo s izradom novih strategija i planova razvoja grada. Sredstva u iznosu od 4.000.000 kuna utrošila bi se na izradu sljedećih strateških dokumenata: Plan razvoja grada Slavonskog Broda, Strategija i akcijski plan pametne specijalizacije gospodarstva grada Slavonskog Broda, Strategija prostornog razvoja grada Slavonskog Broda, Strategija razvoja pametnog grada Slavonskog Broda, Strategija kulturnog razvoja grada Slavonskog Broda, Strategija razvoja sporta i sportske infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu te Plan upravljanja, obnove i revitalizacije povijesne jezgre Grada Slavonskog Broda. 

6. AMANDMAN
U Razdjelu 004, Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401: Redovne aktivnosti Upravnog odjela za gospodarstvom Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Aktivnost A400202: Razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva dodati novi konto Izrada projektne zalihe za novu financijsku perspektivu EU 2021. – 2027. U iznosu od 10.000.000 kuna. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati umanjenjem konta u Razdjelu 005 Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Glava 00501:  Graditeljstvo, Program 5002 Izgradnja kapitalnih objekata, Projekt K500202: Sportski objekti u iznosu od 10.000.000 kuna. 

OBRAZLOŽENJE:
Grad Slavonski Brod mora na vrijeme započeti s izradom projektne dokumentacije za ključne razvojne projekte koji će se kandidirati prema sredstvima iz Europskih fondova u novoj sedmogodišnjoj financijskoj perspektivi za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Kad se objave natječaji za kandidiranje projekata onda je prekasno za izradu projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih pitanja. Zbog  nepripremljenosti Grad Slavonski Brod u financijskoj perspektivi 2014. do 2020. godine nije ni izradio ni kanididirao projekt na najvažnijem natječaju za razvoj gospodarstva, a to je natječaj za razvoj centara kompetencije. Samo za usporedbu četiri puta manja Nova Gradiška s gospodarskim partnerima kandidirala je čak 109 milijuna kuna vrijedan projekt Centra kompetencija za napredno inženjerstvo, a rezultati tog ključnog natječaja očekuju se do kraja ove godine. Traženih 10 milijuna kuna utrošilo bi se na izradu projektne dokumentacije za sljedeće projekte: Sveučilišni kampus, Tehnološki park, Inovacijski centar, Centri kompetencije, Inkubator za kulturne i kreativne industrije te za druge prioritetne projekte definirane novim Planom razvoja grada.  

7.AMANDMAN
U Razdjelu 003: Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 00307 Socijalna skrb, Program 3034: Zdravstvo i socijalna skrb dodati Aktivnost A303412: Osnivanje i financiranje socijalne samoposluge u iznosu od 500.000 kuna. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati umanjenjem konta u Razdjelu 004 Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401 Redovne aktivnosti upravnog odjela za gospodarstvo, Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Projekt K400204 rekonstrukcija autobusnog kolodvora u iznosu od 500.000 kuna.  

OBRAZLOŽENJE: 
Unatoč krajnje teškoj gospodarskoj i socijalnoj situaciji Slavonski Brod je jedan od rijetkih gradova koji svojim egzistencijalno ugroženim građanima nije pomogao osnivanjem i financiranjem socijalne samoposluge. Iznos od 500.000 kuna utrošio bi se na kupnju prehrambenih i higijenskih potrepština za obitelji čija mjesečna primanja ne prelaze iznos od 1500 kuna po odrasloj osobi i 500 kuna po djetetu. Gradska uprava u mjesnim domovima ili u nekom drugom prikladnom prostoru u vlasništvu Grada Slavonskog Broda osigurala bi prostorne uvjete za rad socijalne samoposluge. Socijalnom samoposlugom upravljao bi brodski Crveni križ.

Broj komentara: 3

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
trpimir

trpimir

Komentirano: 30.11.2019. | 23:20

1

Karakteristični Zovakov uvodni proljev.
marketinghr

marketinghr

Komentirano: 30.11.2019. | 15:10

2

korupcija1@ molim te, budi ozbiljan i jednoga dana posjeti našu brodsku agenciju koja prati sva događanja koja su vezana za dotok novca iz EU za projekte koje financirata ista EU. Grad priprema projekte koji se analiziraju u EU i našem ministarstvu za EU integracije, a potom se odobravaju ili ne. Ti službenici imaju podatke koliko se projekata ponudilo EU , a za koje oni daju zeleno svijetlo, koji su prošli, kao i oni koji nisu prošli. Možeš ih upitati zašto nisu prošli i tko je kriv za to! Krivca bi obavezno trebali znati!
korupcija1

korupcija1

Komentirano: 30.11.2019. | 13:34

3

Ima li koji od projekata da se financira iz EU fondova? Ispadne da smo razvijeniji od ostalih članica EU koje uredno povlače sredstva za svoje potrebe.

Broj komentara: 3

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Borba' za glasove je krenula

U konkurenciji je 21 projekt županija

'Borba' za glasove je krenula

23.9.2020. | 10:45
SBplus.hr, Slavonski Brod : Grad SB - jedan od rijetkih koji slijepo poštuje novi Zakon

Rok prilagodbe - 23. rujna 2020.

Grad SB - jedan od rijetkih koji slijepo poštuje novi Zakon

22.9.2020. | 14:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : Gotovo 80 posto žena trpi nasilje u obitelji

Nacionalni dan borbe protiv nasilja

Gotovo 80 posto žena trpi nasilje u obitelji

22.9.2020. | 12:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : U planu gradnja još dva tematsko-edukativna parka

Nakon najave izrade Adrenalinskog parka

U planu gradnja još dva tematsko-edukativna parka

22.9.2020. | 8:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Gradonačelnik carinicima čestitao njihov dan

Blagdan je Svetog Mateja

Gradonačelnik carinicima čestitao njihov dan

21.9.2020. | 8:25
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Gradonačelniče, pomozite nam i ne povećavajte cijenu'

Očajna mama iz Slavonskog Broda:

'Gradonačelniče, pomozite nam i ne povećavajte cijenu'

18.9.2020. | 9:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Grad je zaposlio deset radnika

Temeljem oglasa za javni rad

Grad je zaposlio deset radnika

15.9.2020. | 18:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Raspisali natječaj za građevinska zemljišta

Grad Slavonski Brod

Raspisali natječaj za građevinska zemljišta

14.9.2020. | 18:45
SBplus.hr, Slavonski Brod : Zahvaljujući sufinanciranju do besplatne vozne karte

Pomoć Županije studentima

Zahvaljujući sufinanciranju do besplatne vozne karte

13.9.2020. | 16:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : Žude za obnovom

Ljeskove vode svačije i ničije

Žude za obnovom

13.9.2020. | 9:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Početak izgradnje objekta za nove poduzetnike na Bjelišu

U startu neće morati brinuti o prostoru

Početak izgradnje objekta za nove poduzetnike na Bjelišu

12.9.2020. | 9:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Najspremniji policajci - Mamuzić, Šimić i Tomić

2. memorijal „Šimo Đamić“

Najspremniji policajci - Mamuzić, Šimić i Tomić

11.9.2020. | 17:03
SBplus.hr, Slavonski Brod : Do gradske nekretnine već od tri tisuće kuna

Raspisan natječaj

Do gradske nekretnine već od tri tisuće kuna

11.9.2020. | 15:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Iza postojećih, niknut će još deset novih stanova za mlade

Otvoreno novo gradilište

Iza postojećih, niknut će još deset novih stanova za mlade

10.9.2020. | 21:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Pred nama su KUL vrata – uđi! Vidi – čuj – sudjeluj!

Projekt vrijedan 2,5 milijuna kuna

Pred nama su KUL vrata – uđi! Vidi – čuj – sudjeluj!

10.9.2020. | 14:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Položeni vijenci u znak sjećanja na Šimu Đamića

U susret drugom Memorijalu

Položeni vijenci u znak sjećanja na Šimu Đamića

10.9.2020. | 11:20
SBplus.hr, Slavonski Brod : Upisi u program predškole

Uskoro istječe rok

Upisi u program predškole

10.9.2020. | 10:50
SBplus.hr, Slavonski Brod : Gledatelji opet u dvoranama i na vanjskim tribinama

Nove mjere Stožera

Gledatelji opet u dvoranama i na vanjskim tribinama

9.9.2020. | 12:50
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :