Politika : Uprava/Samouprava

Objavljeno: 30.11.2019. u 9:15
Prikaza: 4035
|
Autor: JZ/SBplus

Odbio svih sedam amandmana

Duspara ne respektira ni HDZ-ova dožupana Bošnjakovića

Slavonski Brod : Duspara ne respektira ni HDZ-ova dožupana Bošnjakovića Slavica Lemaić, Stjepan Bošnjaković, Karmen Dizdar Grgurević(Foto: SBplus)

Neoboljševičkom zloporabom položaja i ovlasti, predsjednik Vijeća Stribor Valenta (SDP), suspendirao je elementarne postulate Poslovnika o radu Gradskog vijeća i demokracije uopće.

SLAVONSKI BROD - Na 14. sjednici slavonskobrodskog gradskog vijeća, održanoj u petak 29. studenog 2019. godine, između ostalog, raspravljen je i usvojen najvažniji dokument tekuće godine - Proračun Grada Slavonskog Broda za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Zahvaljujući demokratskoj invalidnosti vijećnika HDZ-a Tomislava Tekića, koji je svoju političku podkapacitiranost nadomjestio neuljuđenim prekidanjem vijećnika Stribora Valente tijekom njegova izlaganja, te neoboljševičkoj zloporabi položaja i ovlasti predsjednika Vijeća, Stribora Valente, koji je suspendirao elementarne postulate Poslovnika o radu Gradskog vijeća i demokracije uopće, rasprava i odlučivanje o Proračunu odvijala se u komornoj atmosferi - jer su vijećnici HDZ-a i drugi s njihove izborne liste, (ne)opravdano, napustili sjednicu.

Mada je SBplus objavio više članaka o toj sjednici, nastojeći objektivno informirati ovdašnju javnost o događanjima prije i tijekom zasjedanja, odlučili smo u cijelosti prenijeti i sadržaj sedam amandmana na Proračun, s obrazloženjima, koje su podnijele nezavisne gradske vijećnice: Slavica Lemaić i Karmen Dizdar-Grgurević.

Unatoč činjenici da je gradonačelnik Mirko Duspara sve amandmane odbio kao diletantsko zanovijetanje, oni su bili rijedak i potpuno legitiman, dapače, pažnje vrijedan sadržaj te sjednice. Tim više što same predlagačice često tvrde kako njihovi politički stavovi, valjda i ti amandmani, nisu posljedica tek njihove političke pameti, nego koncentrat obrazovanja i iskustva njihova „ekspertnog tima" u kojem se, kako reče Slavica Lemaić, nalazi i ugledni HDZ-ovac te prvi brodsko-posavski dožupan, Stjepan Bošnjaković.


Amandmani na Prijedlog Odluke o proračunu Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

1.AMANDMAN 
U Razdjelu 001, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, Glava 00106: Informatika i telekomunikacije, Program 1007: Informatika i telekomunikacije, Aktivnost A100701: Informatika i telekomunikacije povećati stavku rashodi za usluge za iznos od 2.150.000 kuna koja bi se utrošila za nabavu softvera za digitalizaciju Gradske uprave i postizanje pune fiskalne transparentnosti u trošenju proračunskog novca. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati smanjenjem konta u Razdjelu 004, Upravni odjel za gospodarstvo, Program 4001: Tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada, Projekt K400101: Izgradnja i rekonstrukcija objekata u vlasništvu Grada u iznosu od 2.150.000 kn. 

OBRAZLOŽENJE: 
Iznos od 2.150.000 kuna bio bi utrošen na javnu nabavu dva računalna programa. Prvi program vrijedan 2 milijuna kuna bio bi namijenjen za digitalizaciju Gradske uprave i poslovnih procesa. Cilj ovog projekta je digitalizacijom poslovnih procesa povećati efikasnost rada gradske uprave i uz to smanjiti troškove i ubrzati radne procese. Ovaj softver omogućio bi uspostavu jedinstvenog IT sustava Grada i gradskih ustanova, uvid građana u poslovanje Grada, uvođenje one stop shopa za virtualno plaćanje računa i predaju zahtjeva i molbi, mogućnost uvida u stanje predanih predmeta, mogućnost zaprimanja digitalnih računa putem HP-a i HT-a, integraciju sa softverskim sustavima središnje države i pametno upravljanje nekretninama u vlasništvu grada. Drugi program vrijedan 150.000 kuna bi omogućio potpunu transparentnost jer bi građani imali uvid do zadnje lipe na što se troši novac iz gradskog proračuna, a pored toga mogle bi se provoditi ankete, referendumi te uključiti građane u proces participativnog donošenja gradskog proračuna. Ovo je jedna od najvažnijih antikorupcijskih mjera koju kao Gradsko vijeće možemo i moramo poduzeti u cilju zaštite javnih interesa grada i građana. 

2.AMANDMAN 
U Razdjelu 004, Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401: Redovne aktivnosti Upravnog odjela za gospodarstvom Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Aktivnost A400202: Razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva dodati novi konto Subvencije poduzetnicima i obrtnicima te poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u iznosu od 15.000.000 kuna. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati umanjenjem konta u Razdjelu 004 Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401 Redovne aktivnosti upravnog odjela za gospodarstvo, Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Projekt K400204 rekonstrukcija autobusnog kolodvora u iznosu od 15.000.000 kuna. 

OBRAZLOŽENJE:  
Slavonski Brod iz godine u godinu sve više gospodarski i demografski propada. Ovi negativni trendovi mogu se preokrenuti jedino sustavnim proračunskim poticanjem razvoja gospodarstva. Subvencije poduzetnicima i obrtnicima kao i subvencije za zapošljavanje i samozapošljavanje dodjeljivale bi se kroz javne natječaje na osnovu gradskog Programa za poticanje poduzetnika i obrtnika, a u skladu s odredbama Zakona o državnim potporama.  

3.AMANDMAN 
U Razdjelu 003: Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 00301:  Osnovno školstvo, Program 3001:  Decentralizirane funkcije osnovnog školstva, Projekt K300101: Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija dodati konto sufinanciranje izgradnje Osnovne škole „Milan Amruš" u iznosu od 6.300.000 kuna i konto Rashodi za usluge za izradu projektne dokumentacije za dogradnju drugog kata Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić" u iznosu od 150.000 kuna. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati umanjenjem konta u Razdjelu 005 Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Glava 00501:  Graditeljstvo, Program 5002 Izgradnja kapitalnih objekata, Projekt K500202: Sportski objekti u iznosu od 6.450.000 kuna. 

OBRAZLOŽENJE:
Prijedlogom državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu za izgradnju nove Osnovne škole  „Milan Amruš" planirano je ukupno 35.100.000 kuna. Za izgradnju škole nedostaje još 25.000.000 kuna. Naš prijedlog je da Grad Slavonski Brod sufinancira 25% tog iznosa koji nedostaje za izgradnju nove škole. Za to je potrebno osigurati 6.300.000 kn. Veći dio od 75% iznosa koji nedostaje sufinancirala bi Vlada RH. Time bi se zatvorila financijska konstrukcija za izgradnju škole, a rok izgradnje mogao bi se skratiti na samo dvije godine. 

Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić" također radi u katastrofalnim uvjetima zbog nedostatka prostora i krova koji je odavno trebalo zamijeniti novim zbog prokišnjavanja i gotovo alarmantne dotrajalosti krovne konstrukcije. Najstarija i najljepša brodska osnovna škola nema dovoljno učionica, a škola nema čak ni blagovaonicu pa učenici jedu u hodnicima. Dogradnjom drugog kata s izgradnjom novog krova svi ovi problemi mogli bi se riješiti, a postigao bi se i cilj o održavanju nastave u jednoj smjeni. Sreća u nesreći je da je škola izvorno projektirana tako da se u budućnosti može nadograditi drugi kat jer su projektanti predvidjeli potrebu nadogradnje škole. Za izradu projektne dokumentacije za nadogradnju drugog kata s novim krovom potrebno je 150.000 kuna. Polako se približava stota obljetnica od izgradnje škole i dogradnja škole u identičnom obliku bila bi na ponos brodskog školstva i ovog saziva Gradskog vijeća 

4.AMANDMAN 
U Razdjelu 001, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, Glava 00102: Mjesni odbori Program 1002: Područje mjesne samouprave, Aktivnost A100201: Rashodi za programske aktivnosti MO dodati novi konto Program komunalnih prioriteta mjesnih odbora u iznosu od 6.000.000 kuna. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati umanjenjem konta u Razdjelu 004 Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401 Redovne aktivnosti upravnog odjela za gospodarstvo, Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Projekt K400204 rekonstrukcija autobusnog kolodvora u iznosu od 6.000.000 kuna. 

OBRAZLOŽENJE:
Vijeća mjesnih odbora u Slavonskom Brodu potpuno su besmislena jer ne raspolažu ni novcem ni pravom samostalnog odlučivanja o provedbi malih komunalnih akcija i zadovoljavanju drugih potreba građana za javnim okupljanjima kao što je to slučaj u nizu drugih hrvatskih gradova. Zbog nedovoljnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu grad izgleda zapušteno. Ovi problemi mogu se riješiti na način da se za mjesne odbore osigura dodatnih 6.000.000 kuna te da im se prepusti pravo samostalnog odlučivanja o malim komunalnim projektima. Novac bi se dijelio na mjesne odbore prema dva kriterija koja bi se razradila dodatnim Odlukama Gradskog vijeća. Prvi kriterij bio bi udio broja stanovnika u ukupnom broju stanovnika grada Slavonskog Broda prema posljednjem popisu stanovništva u Republici hrvatskoj održanom 2011. godine, a drugi kriterij bio bi stupanj razvijenosti komunalne infrastrukture na području mjesnog odbora. Vijeća mjesnih odbora imala bi obvezu podnošenja godišnjeg izvješća Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda o realizaciji navedenog programa  

5. AMANDMAN 
U Razdjelu 004, Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401: Redovne aktivnosti Upravnog odjela za gospodarstvom Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Aktivnost A400202: Razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva dodati novi konto Izrada gradskih strateških planova u iznosu od 4.000.000 kuna. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati umanjenjem konta u Razdjelu 004 Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401 Redovne aktivnosti upravnog odjela za gospodarstvo, Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Projekt K400204 rekonstrukcija autobusnog kolodvora u iznosu od 4.000.000 kuna. 

OBRAZLOŽENJE 
Nova sedmogodišnja financijska perspektiva u Europskoj uniji počinje 2021. godine, a Grad Slavonski Brod sve do danas nije ni započeo s izradom novih strategija i planova razvoja grada. Sredstva u iznosu od 4.000.000 kuna utrošila bi se na izradu sljedećih strateških dokumenata: Plan razvoja grada Slavonskog Broda, Strategija i akcijski plan pametne specijalizacije gospodarstva grada Slavonskog Broda, Strategija prostornog razvoja grada Slavonskog Broda, Strategija razvoja pametnog grada Slavonskog Broda, Strategija kulturnog razvoja grada Slavonskog Broda, Strategija razvoja sporta i sportske infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu te Plan upravljanja, obnove i revitalizacije povijesne jezgre Grada Slavonskog Broda. 

6. AMANDMAN
U Razdjelu 004, Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401: Redovne aktivnosti Upravnog odjela za gospodarstvom Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Aktivnost A400202: Razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva dodati novi konto Izrada projektne zalihe za novu financijsku perspektivu EU 2021. – 2027. U iznosu od 10.000.000 kuna. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati umanjenjem konta u Razdjelu 005 Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Glava 00501:  Graditeljstvo, Program 5002 Izgradnja kapitalnih objekata, Projekt K500202: Sportski objekti u iznosu od 10.000.000 kuna. 

OBRAZLOŽENJE:
Grad Slavonski Brod mora na vrijeme započeti s izradom projektne dokumentacije za ključne razvojne projekte koji će se kandidirati prema sredstvima iz Europskih fondova u novoj sedmogodišnjoj financijskoj perspektivi za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Kad se objave natječaji za kandidiranje projekata onda je prekasno za izradu projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih pitanja. Zbog  nepripremljenosti Grad Slavonski Brod u financijskoj perspektivi 2014. do 2020. godine nije ni izradio ni kanididirao projekt na najvažnijem natječaju za razvoj gospodarstva, a to je natječaj za razvoj centara kompetencije. Samo za usporedbu četiri puta manja Nova Gradiška s gospodarskim partnerima kandidirala je čak 109 milijuna kuna vrijedan projekt Centra kompetencija za napredno inženjerstvo, a rezultati tog ključnog natječaja očekuju se do kraja ove godine. Traženih 10 milijuna kuna utrošilo bi se na izradu projektne dokumentacije za sljedeće projekte: Sveučilišni kampus, Tehnološki park, Inovacijski centar, Centri kompetencije, Inkubator za kulturne i kreativne industrije te za druge prioritetne projekte definirane novim Planom razvoja grada.  

7.AMANDMAN
U Razdjelu 003: Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 00307 Socijalna skrb, Program 3034: Zdravstvo i socijalna skrb dodati Aktivnost A303412: Osnivanje i financiranje socijalne samoposluge u iznosu od 500.000 kuna. Sredstva za ovu namjenu mogu se osigurati umanjenjem konta u Razdjelu 004 Upravni odjel za gospodarstvo, Glava 00401 Redovne aktivnosti upravnog odjela za gospodarstvo, Program 4002: Promidžba i razvoj turizma, obrtništva i poduzetništva, Projekt K400204 rekonstrukcija autobusnog kolodvora u iznosu od 500.000 kuna.  

OBRAZLOŽENJE: 
Unatoč krajnje teškoj gospodarskoj i socijalnoj situaciji Slavonski Brod je jedan od rijetkih gradova koji svojim egzistencijalno ugroženim građanima nije pomogao osnivanjem i financiranjem socijalne samoposluge. Iznos od 500.000 kuna utrošio bi se na kupnju prehrambenih i higijenskih potrepština za obitelji čija mjesečna primanja ne prelaze iznos od 1500 kuna po odrasloj osobi i 500 kuna po djetetu. Gradska uprava u mjesnim domovima ili u nekom drugom prikladnom prostoru u vlasništvu Grada Slavonskog Broda osigurala bi prostorne uvjete za rad socijalne samoposluge. Socijalnom samoposlugom upravljao bi brodski Crveni križ.

Broj komentara: 3

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
trpimir

trpimir

Komentirano: 30.11.2019. | 23:20

1

Karakteristični Zovakov uvodni proljev.
marketinghr

marketinghr

Komentirano: 30.11.2019. | 15:10

2

korupcija1@ molim te, budi ozbiljan i jednoga dana posjeti našu brodsku agenciju koja prati sva događanja koja su vezana za dotok novca iz EU za projekte koje financirata ista EU. Grad priprema projekte koji se analiziraju u EU i našem ministarstvu za EU integracije, a potom se odobravaju ili ne. Ti službenici imaju podatke koliko se projekata ponudilo EU , a za koje oni daju zeleno svijetlo, koji su prošli, kao i oni koji nisu prošli. Možeš ih upitati zašto nisu prošli i tko je kriv za to! Krivca bi obavezno trebali znati!
korupcija1

korupcija1

Komentirano: 30.11.2019. | 13:34

3

Ima li koji od projekata da se financira iz EU fondova? Ispadne da smo razvijeniji od ostalih članica EU koje uredno povlače sredstva za svoje potrebe.

Broj komentara: 3

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : "Nije da nisam zadovoljan, ali mi je žao"

Svjetski viceprvak u kickboxingu

"Nije da nisam zadovoljan, ali mi je žao"

17.1.2020. | 15:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Grad prodaje tri zemljišta na dobrim lokacijama

Otkrijte gdje i po kojoj cijeni

Grad prodaje tri zemljišta na dobrim lokacijama

16.1.2020. | 21:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Prilika udrugama i organizacijama za financijsku injekciju

Grad objavio Javni natječaj

Prilika udrugama i organizacijama za financijsku injekciju

16.1.2020. | 14:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kako gradovi kontroliraju uvjete u skloništima za životinje?

Šapice nisu sretne u svakom azilu

Kako gradovi kontroliraju uvjete u skloništima za životinje?

16.1.2020. | 8:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Gradonačelnik najavio izgradnju velikog naselja za mlade

Do kraja siječnja natječaj za 12 stanova

Gradonačelnik najavio izgradnju velikog naselja za mlade

13.1.2020. | 9:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : Više od pet milijuna kuna za dvjestotinjak gradskih programa

Gradski 'Proračun za udruge'

Više od pet milijuna kuna za dvjestotinjak gradskih programa

10.1.2020. | 21:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Ova gradska mjera ubrzala nas je barem za godinu dana'

Zbog te će mjere 'niknuti' 40 novih kuća

'Ova gradska mjera ubrzala nas je barem za godinu dana'

10.1.2020. | 12:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Tko ove godine ima pravo na besplatan javni gradski prijevoz

Nekima ove godine istječe pravo

Tko ove godine ima pravo na besplatan javni gradski prijevoz

2.1.2020. | 10:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Objavljeno tko je dobio posao za kojeg se natjecalo 29 ljudi

Pratimo zapošljavanja na Općinskom sudu

Objavljeno tko je dobio posao za kojeg se natjecalo 29 ljudi

30.12.2019. | 8:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Teško da bi naši sugrađani bili informirani bez vas'

Gradonačelnik Duspara ugostio novinare

'Teško da bi naši sugrađani bili informirani bez vas'

27.12.2019. | 14:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : "Ovako ne moram za sve 'žicati' roditelje"

Studentica o gradskoj stipendiji:

"Ovako ne moram za sve 'žicati' roditelje"

23.12.2019. | 15:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Vito je jedini u obitelji dobio božićnicu'

Poslodavci štede, grad daje

'Vito je jedini u obitelji dobio božićnicu'

19.12.2019. | 11:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Saznali smo zašto kasni izgradnja Istočne tribine

Što kažu investitor, izvođač i nadzor?

Saznali smo zašto kasni izgradnja Istočne tribine

12.12.2019. | 21:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Gotovo milijun kuna osigurano za projekt 'Lunch Box'

Maksimalan iznos

Gotovo milijun kuna osigurano za projekt 'Lunch Box'

10.12.2019. | 21:50
SBplus.hr, Slavonski Brod : Pobrinite se da netko drugi ne ukrade vaš glas

U predizborno vrijeme nitko ne upozorava

Pobrinite se da netko drugi ne ukrade vaš glas

9.12.2019. | 18:10
SBplus.hr, Slavonski Brod : Istočna tribina ovih je dana već trebala biti završena

'Bit će gotovo - kad bude'

Istočna tribina ovih je dana već trebala biti završena

8.12.2019. | 10:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Potpisan ugovor za prvi sportski vrtić u Brodu

Projekt vrijedan gotovo 4 milijuna kuna

Potpisan ugovor za prvi sportski vrtić u Brodu

6.12.2019. | 13:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Evo kako Slavonski Brod izgleda u blagdansko predvečerje

Provezli smo se ulicama grada

Evo kako Slavonski Brod izgleda u blagdansko predvečerje

6.12.2019. | 11:11
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Nedovoljno je to za narod koji Hrvatsku smatra domovinom'

Veljko Kajtazi poručio:

'Nedovoljno je to za narod koji Hrvatsku smatra domovinom'

5.12.2019. | 7:30
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :