Politika : EU fondovi

Objavljeno: 19.1.2021. u 21:00
Prikaza: 4451
|
Autor: D.Z./SBplus

Osam ponuditelja poslalo 41 ponudu

Slavonski Brod ulaže 21 mil. kn iz EU u biciklističku mrežu

Slavonski Brod : Slavonski Brod ulaže 21 mil. kn iz EU u biciklističku mrežuBiciklistička mreža u Slavonskom Brodu(Foto: D.Z./SBplus)

Na području grada Slavonskog Broda tijekom 2019. godine donesen je plan o izgradnji pješačko-biciklističkih staza i tim planom je predviđena izgradnja nove biciklističke infrastrukture u duljini oko 45 km.

SLAVONSKI BROD - U srpnju prošle godine izvijestili smo kako su predstavnici Grada Slavonskog Broda potpisali sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za financiranje i ulaganje Ugovor za dodjelu bespovratnih sredstava Gradu Slavonskom Brodu za projekt izgradnje mreže biciklističke infrastrukture na području grada.

Riječ je o projektu koji se realizira kroz ITU mehanizam i njegova je ukupna vrijednost oko 25 milijuna kn. Korisnik projekta je Grad Slavonski Brod, a njegov partner gradska Razvojna agencija. Za projekt izgradnje 16,5 kilometara nove biciklističke infrastrukture Grad Slavonski Brod dobio je 85 posto bespovratnih sredstva, točnije 21,5 milijuna kn, iz operativnog programa EU ,,Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Popis ulica obuhvaćenih projektom i duljina zahvata 

Biciklističke staze  Aleja Miroslava Krleže                                         1.964 m   
Biciklističke staze  Borovska ulica i Ulica Hanibala Lucića      720 m
Pješačko-bicikl. staze i biciklističke trake Ulica dr. M. Budaka – istok       1.218 m 
Biciklističke staze Ulica dr. M. Budaka – zapad          474 m
Biciklističke trake Ulica Eugena Kumičića        2.095 m
Biciklističke staze Ulica Josipa Bašića           761 m
Pješačko-biciklističke staze Ulica Josipa Runjanina           887 m
Biciklističke staze i biciklističke trake Ulica sv. Antuna     2.275 m
Pješačko-biciklističke staze Vinogradska cesta       3.135 m
Pješačko-biciklističke staza Vukovarska ulica            255 m
Biciklističke trake  Zagrebačka ulica           2.630 m
  UKUPNO:  16.414 m     

Izgradnja novih biciklističkih staza i biciklističkih traka trebala bi doprinijeti povećanju broja biciklista u Slavonskom Brodu što bi u konačnici rezultiralo manjim korištenjem osobnih automobila, a time onda i smanjenjem zagađenja zraka. Unapređenje biciklističke infrastrukture u Slavonskom Brodu bitna je sastavnica Plana održive urbane mobilnosti urbanog područja Slavonski Brod, izrađenog od strane Prometnog fakulteta iz Zagreba, a koji je usvojen na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća. U tom dokumentu je navedeno kako je na području grada Slavonskog Broda tijekom 2019. godine donesen plan o izgradnji pješačko-biciklističkih staza i tim planom je predviđena izgradnja nove biciklističke infrastrukture u duljini oko 45 km.

"Mjere u sustavu biciklističkog prometa predstavljaju posebno važan dio plana održive mobilnosti iz razloga što ih je najjednostavnije provesti, a mogu dati najznačajnije učinke i efekte. Analizom postojećeg stanja utvrđeno je da veliki udio stanovnika grada Slavonskog Broda koristi bicikl kao prijevozno sredstvo. Prosječno se dnevno na području grada oko 8 posto svih putovanja obavi biciklom. Iz tog razloga razvoju biciklističkog prometa posvećena je posebna pažnja tijekom predlaganja rješenja". - stoji u Planu održive urbane mobilnosti urbanog područja Slavonski Brod.

U skladu sa Planom održive urbane mobilnosti, Grad Slavonski Brod objavio je 15. prosinca 2020. javni natječaj za nabavu radova na izgradnji mreže biciklističke infrastrukture (16,5 km) na području grada Slavonskog sa ukupnom procijenjenom vrijednosti nabave u iznosu 19.439.999,99 kn, bez PDV-a ili 24.299.998 kn sa PDV-om.

U ponedjeljak 18. siječnja 2021. godine u 9 sati, na objavljeni natječaj pristigla je 41 ponuda od strane ukupno devet (9) ponuditelja. Sve pristigle ponude su niže od procijenjene vrijednosti nabave. U narednim danima Grad Slavonski Brod će procijeniti udovoljavaju li sve pristigle ponude uvjetima iz natječajne dokumentacije. Obzirom da je veliki broj pojedinačnih ponuda pristigao na natječaj, u nastavku donosimo samo one najniže cijene po pojedinoj grupi. 

Predmet nabave podijeljen je na grupe sa procijenjenim vrijednostima nabave kako slijedi (u zagradi su podaci sa najnižim ponudama i nazivu ponuditelja - svi iznosi su bez PDV-a):

PBS u Aleji Miroslava Krleže     1.989.974,18 kn (Građenje Rašić d.o.o.- 1.666.977,85 kn)
BS u Borovskoj ulici i Ulici  H. Lucić     853.785,14 kn (Građenje Rašić d.o.o. - 680.308,00 kn)
PBS i BT u Ulici dr. M. Budaka - istok  1.010.998,85 kn (Građenje Rašić d.o.o. - 919.138,21 kn) 
BT u Ulici dr. Mile Budaka - zapad     380.390,80 kn (Građenje Rašić d.o.o. - 309.956,00 kn)
BT u Ulici Eugena Kumičića  2.800.855,48 kn (Osijek koteks d.o.o.- 2.284.123,75 kn)
BS u Ulici Josipa Bašića     775.682,87 kn (Zajednica ponuditelja: SB Niskogradnja d.o.o., Ceste Požega d.o.o., Elektroinstalater Monter obrt -  620.017,21 kn) 
PBS u Ulici Josipa Runjanina       972.017,44 kn (Zajednica ponuditelja: SB Niskogradnja d.o.o.; Ceste Požega d.o.o., Elektroinstalater Monter obrt - 827.527,99 kn)
PBS i BT u Ulici sv. Antuna   2.977.482,59 kn                  (Zajednica ponuditelja: Gradnja slavonska d.o.o.; Ćelebija ing d.o.o.- 2.977.308,50 kn)
PBS u Vinogradskoj ulici   3.195.309,50 kn (Zajednica ponuditelja: Gradnja slavonska d.o.o.; Ćelebija ing d.o.o.- 2.993.916,84 kn)
PBS  u Vukovarskoj ulici      442.703,46 kn (Promet građenje d.o.o. - 352.350,87 kn)
BT u Zagrebačkoj ulici   4.040.799,68 kn (Strabag d.o.o.- 3.695.950,85 kn)


U nastavku pogledajte detaljnije podatke o proširenju biciklističke mreže u Slavonskom Brodu

ALEJA MIROSLAVA KRLEŽE - U Aleji Miroslava Krleže je predviđena izgradnja obostrane pješačko-biciklističke staze u duljini od 936,0 m sa sjeverne strane kolnika i 1028,0 m sa južne strane. Širina novo projektirane pješačko-biciklističke staze je min. 2,0 m. Ukupna duljina biciklističke infrastrukture iznosi: 1.964,00 m. Izgradnja pješačko-biciklističke staze u Aleji Miroslava Krleže planirana je u roku 4 mjeseca od dana uvođenja u posao. 
BOROVSKA ULICA I ULICA HANIBALA LUCIĆA - Biciklistička staza se izvodi sa sjeverne strane kolnika Borovske ulice te sa istočne strane kolnika ulice Hanibala Lucića; odmaknuta min. 0,5 m (ulica Hanibala Lucića), odnosno 0,75 m (Borovska ulica) od cestovnog rubnjaka, tj. sa zelenom površinom između ceste i biciklističke staze. Biciklistička staza će se izvesti ukupne širine 2,00 m, odnosno asfaltni kolnik širine 2,00 m. Biciklistička staza se izvodi za dvosmjerni biciklistički promet u smjeru istok-zapad u Borovskoj ulici, odnosno u smjeru sjever-jug u ulici Hanibala Lucića. Ova biciklistička infrastruktura će se spojiti s postojećom biciklističkom infrastrukturom: biciklističkom stazom u Borovskoj ulici i biciklističkom stazom na kružnom toku „Halajko" uz potrebnu rekonstrukciju/proširenje postojeće staze u Borovskoj ulici. Ukupna duljina biciklističke infrastrukture iznosi 720,00 m. Rok za izgradnju biciklističke staze u Borovskoj ulici i Ulici Hanibala Lucić je 3 mjeseca od dana uvođenja u posao. 
ULICA DR. MILE BUDAKA (ISTOK) - Projektom je predviđena izgradnja u Ulici Dr. Mile Budaka - istok, u duljini od ukupno 592,0 m sa južne strane kolnika (346 m biciklistička traka i 246 m pješačko-biciklistička staza) i 626,0 m sa sjeverne strane (230 m biciklistička traka i 396 m pješačko-biciklistička staza). Izvedbenim projektom je predviđena izgradnja obostrane pješačko-biciklističke staze odnosno biciklističke trake. Izvedbenim projektom je predviđena obostrana izgradnja pješačko-biciklističke staze, minimalne širine 2,0 m te biciklističkih traka, min. širine 1,0 m, sa asfaltnim kolničkim zastorom. Ukupna duljina biciklističke infrastrukture iznosi 1.218 m. Izgradnja pješačko biciklističke staze i biciklističke trake u Ulici dr. Mile Budaka -istok je planirana u roku od 3 mjeseca od dana uvođenja u posao.
ULICA DR. MILE BUDAKA (ZAPAD) - Sa obje strane kolnika ceste izvode se biciklističke traka na način da se postojeća cesta proširuje sa sjeverne strane za 1,0 m. Na taj način ukupni profil kolnika će iznositi 8,50 m, tj. dvije biciklističke trake širine 1,0 m te sam kolnik 6,50 m. Biciklističke trake se izvode za jednosmjerni biciklistički promet sa svake strane. Ova biciklistička infrastrukturu će se spojiti sa novom biciklističkom infrastrukturom u Vinogradskoj ulici, odnosno na postojeće izgrađene biciklističke trake u ulici Mile Budaka. Ukupna duljina biciklističke infrastrukture iznosi: 2x237,00 = 474,00 m. Izgradnja biciklističke trake u Ulici dr. Mile Budaka - zapad je 2 mjeseca od dana uvođenja u posao.
ULICA EUGENA KUMIČIĆA - Sa obje strane kolnika ceste izvode se biciklističke trake na način da se postojeća cesta proširuje sa obje strane za 1,0 m. Cestovni rubnjaci se vade te se proširuje cesta, što uključuje potrebne zemljane radove. Na taj način ukupni profil kolnika će iznositi 8,00 m, tj. dvije biciklističke trake širine 1,0 m te sam kolnik 6,00 m. Biciklističke trake se izvode za jednosmjerni biciklistički promet sa svake strane. Ova biciklistička infrastruktura će se spojiti sa postojećom infrastrukturom, tj. izgrađenim biciklističkim trakama u Budakovoj ulici s južne strane te u ulici Sv. Ante na sjeveru. Ukupna duljina biciklističke infrastrukture iznosi 2.095,00 m. Izgradnja biciklističke trake u Ulici Eugena Kumičića je je planirana u roku od 5 mjeseci od dana uvođenja u posao.
ULICA JOSIPA BAŠIĆA - Izvedbenim projektom je predviđena izgradnja biciklističke staze sa zapadne strane kolnika prometnice, minimalne širine 2,0 m sa asfaltnim kolničkim zastorom. Predviđen je zaštitni (zeleni) pojas između kolnika i staze od min. 1,0 m. Duljina novo projektirane biciklističke staze je 761,0 m. Rok za izgradnju biciklističke staze u Ulici Josipa Bašića je 3 mjeseca od dana uvođenja u posao.
ULICA JOSIPA RUNJANINA - Izvedbenim projektom je predviđena izgradnja obostrane pješačko-biciklističke staze minimalne širine 2,0 m sa asfaltnim kolničkim zastorom. Duljina novo projektirane pješačko-biciklističke staze je 450,0 m sa zapadne strane kolnika, odnosno 437,0 m  sa istočne strane. Ukupna duljina biciklističke infrastrukture iznosi 887,0 m. Izgradnja pješačko - biciklističke staze u Ulici Josipa Runjanina bi trebala biti završena 3 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao.
ULICA SV. ANTUNA - Graditi će se pješačko-biciklistička staza u duljini od ukupno 777,0 m sa zapadne strane uličnog koridora i 1172,0 m sa istočne strane i biciklistička traka 326,0 m sa zapadne strane. Minimalna širina staze je 2,0 m, a biciklističke trake 1,0 m, sa asfaltnim kolničkim zastorom. Ukupna duljina biciklističke infrastrukture iznosi 2.275 m. Rok za izgradnju pješačko - biciklističke staze i biciklističke trake u Ulici sv. Antuna je 5 mjeseci od dana uvođenja u posao.
VINOGRADSKA ULICA I ODVOJAK VINOGRADSKE ULICE -  Duljina staze je 1538,0 m sa zapadne strane uličnog koridora, odnosno 1547,0 m  sa istočne strane te 50,0 m u odvojku ulice. Izvedbenim projektom je predviđena izgradnja obostrane pješačko-biciklističke staze u Vinogradskoj ulici te staze sa sjeverne strane uličnog koridora u odvojku iste ulice, širine 2,5 m (min. 2,0 m) sa asfaltnim kolničkim zastorom. Ukupna duljina biciklističke infrastrukture iznosi 3.135 m. Rok za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Vinogradskoj ulici je 5 mjeseci od uvođenja izvođača u posao.
VUKOVARSKA ULICA - Biciklističko-pješačka staza se izvodi sa zapadne strane kolnika (umjesto postojeće pješačke staze koja se u cijelosti uklanja), odmaknuta min. 1,8 m od cestovnog rubnjaka, tj. sa zelenom površinom između ceste i pješačko biciklističke staze. Pješačko biciklistička staza će se izvesti ukupne širine 3,60 m, odnosno asfaltni kolnik pješačke staze širine 1,44 m te asfaltni kolnik biciklističke staze širine 2,00 m. Biciklističko-pješačka staza se izvodi za dvosmjerni biciklistički promet. Ukupna duljina biciklističke infrastrukture iznosi 255,00 m. Rok za izgradnju pješačko biciklističke staze u Vinogradskoj ulici je 5 mjeseci od dana uvođenja u posao. 
ZAGREBAČKA ULICA - Izvedbenim projektom je predviđena obostrana izgradnja biciklističkih traka, minimalne širine 1,0 m, sa asfaltnim kolničkim zastorom. Duljina novih biciklističkih traka je ukupno 1315,0 m sa južne odnosno sjeverne strane kolnika. Rok za izgradnju biciklističke trake u Zagrebačkoj ulici je 6 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.Broj komentara: 6

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
Jack_Sparrow

Jack_Sparrow

Komentirano: 23.1.2021. | 8:13

1

@rovers, vidim da imamo drugacije poglede na prioritete grada. I smatram da uzalud trosim energiju na prepucavanja. Zelim ti svako dobro u zivotu i tvojoj obitelji.
Jack_Sparrow

Jack_Sparrow

Komentirano: 21.1.2021. | 17:04

2

@rovers, ajde mi recite koja je svrha ulaganja u sporedne stvari. Ok, super za rekreativce da se mo vozaju. Da li ste Vi pogledali te staze po gradu kako se odrzavaju, NIKAKO. Obojale se jednom na pocetku i to je to. Toliko ima vecih i bitnijih stvari za koje treba raditi projekte. To sto Grad ima minimalni upliv bas nista ne znaci jer opet su utrosili vrijeme za projekte po nekom svom prioritetu. To je kao zivimo zdravo. Nece voznja biciklom to pomoci ako ne brinemo od pocetka za sebe. Grad je totalno neuredan, ne potice se recimo da se osiguraju adekvatni deponiji po naseljima koji bi bili pod kljucem. Gospodarski pomak je ravan nuli, Durin most kojim prelaze radnici je ruglo grada, Milovicka da ne pricam. Zasto onda nisu odmah planirane staze kad su se i odredene ceste obnavljale, nego ce se to raditi naknadno i opet ceste unistiti. Da se razumijemo u nasem gradu sve se tako brzo gradi ajme. Pogledajte kruzni tok u Osjeckoj. Nemojte biti slijepi i gledati kao neku korist od staza. Netko ce imati koristi od zarade a poslije ce biti zapustene.
Kolumbo

Kolumbo

Komentirano: 20.1.2021. | 22:00

3

Vilson zašto bi se budili neka spavaju korisniji su kad hrču. Makar tad njihova buka ima smisla. Nitko ne može osporiti koliko se ovaj grad urbanizirao i izgradio. Nastavite tako a ovim drugim želim laku noć.
Jack_Sparrow

Jack_Sparrow

Komentirano: 20.1.2021. | 6:24

4

Vi mene zezate, tko ce se voziti po tim stazama, macke sa sesiricima. Ovo je cisto lupanje novca zbog necijih interesa i onda ce govoriti sto su ucinili za grad. Gradnja cesta, staza, kruznih nema nikakve veze sa uspjehom onih koji su na vlasti, to je trosenje novca koje mi dajemo. Umjesto da se radi na boljem poticanjima gospodarstva u gradu i zupaniji i da se navedeni iznos u to usmjeri, e onda bi nesto pohvalno rekao. Ovako je to sve jedno veliko nista. A kultura pjesaka i biciklista je na niskoj razini. Tu ce netko zaraditi dobro na bojanju.
Staribrod

Staribrod

Komentirano: 20.1.2021. | 0:19

5

Zar se ne može raditi kao i do sada? Tri valjka, dva široka penzla, kila žute, kila crvene boje i dva polupismena. Obavezno označavanje preko ulegnutih šahtova.
Brodanin_sb

Brodanin_sb

Komentirano: 19.1.2021. | 22:48

6

Nemos vjerovat da ima bitnijih stvari od gradske vode i kanalizacije

Broj komentara: 6

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Brodski će roditelji postati najbolji terapeuti svojoj djeci

Uz pomoć ove terapeutkinje igrom

Brodski će roditelji postati najbolji terapeuti svojoj djeci

19.5.2022. | 9:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Znanje je uvijek na cijeni'

Uspješno završen projekt Perspektiva

'Znanje je uvijek na cijeni'

11.3.2022. | 15:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ni u šezdesetoj nije kasno za učenje i nova znanja

Dubravka je dokaz:

Ni u šezdesetoj nije kasno za učenje i nova znanja

2.12.2021. | 17:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Za energetsku obnovu osigurano 300 milijuna kuna

Počinju prijave

Za energetsku obnovu osigurano 300 milijuna kuna

13.10.2021. | 13:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Odmah po završetku osposobljavanja, pronašla sam posao'

Novopečena njegovateljica:

'Odmah po završetku osposobljavanja, pronašla sam posao'

28.9.2021. | 15:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Hoće li Brođani mirnije spavati tijekom visokih vodostaja?

Na nasipu radovi u punom jeku

Hoće li Brođani mirnije spavati tijekom visokih vodostaja?

17.9.2021. | 7:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Koliko će biti smanjena potrošnja u zgradi staroj 70 godina?

Bolji uvjeti za policijske službenike

Koliko će biti smanjena potrošnja u zgradi staroj 70 godina?

18.5.2021. | 12:45
SBplus.hr, Slavonski Brod : Obnovljene tvrđavske prometnice vodit će do svakog kutka

Rekonstrukcija dijela gradske prošlosti

Obnovljene tvrđavske prometnice vodit će do svakog kutka

20.4.2021. | 13:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Dovršen projekt obnove vrijedan gotovo devet milijuna kuna

Velika ulaganja u energetsku obnovu

Dovršen projekt obnove vrijedan gotovo devet milijuna kuna

24.3.2021. | 8:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Slavonski Brod završio projekt jedinstven u svijetu

Uspješno koriste europska sredstva

Slavonski Brod završio projekt jedinstven u svijetu

23.3.2021. | 19:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Priključenje Tvrđave na prometnu i infrastrukturnu mrežu

Istovremeno provode više projekata

Priključenje Tvrđave na prometnu i infrastrukturnu mrežu

22.3.2021. | 18:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : U rad puštena prva tvrđavska sunčana elektrana

Dovršeno uređenje 2500 'kvadrata'

U rad puštena prva tvrđavska sunčana elektrana

17.3.2021. | 8:10
SBplus.hr, Slavonski Brod : Gradska uprava s 21 mil. kuna doprinosi čišćem zraku

Proširenje biciklističke mreže

Gradska uprava s 21 mil. kuna doprinosi čišćem zraku

20.2.2021. | 12:10
SBplus.hr, Slavonski Brod : Želite se besplatno osposobiti za jedno od ova 3 zanimanja?

Zavarivač, cvjećar, kozmetičar

Želite se besplatno osposobiti za jedno od ova 3 zanimanja?

20.2.2021. | 9:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Uporabna dozvola za rekonstruirani dio tvrđavskih građevina

Zavirili smo u unutrašnjost

Uporabna dozvola za rekonstruirani dio tvrđavskih građevina

6.2.2021. | 10:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : Anketa pokazala - projektom je zadovoljno 510 korisnika

Većina želi nastavak korištenja usluge

Anketa pokazala - projektom je zadovoljno 510 korisnika

16.1.2021. | 15:40
SBplus.hr, Slavonski Brod : Posao od 19 mil. kn u brodskoj Tvrđavi ide Hidromontu

DKOM nije uvažio žalbu tvrtke Šprajc THD

Posao od 19 mil. kn u brodskoj Tvrđavi ide Hidromontu

14.1.2021. | 21:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Od podruma do potkrovlja - radno na više od tisuću kvadrata

Kuća bogate povijesti

Od podruma do potkrovlja - radno na više od tisuću kvadrata

19.12.2020. | 21:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Raste novi autobusni kolodvor, nestaje dio starog

Sraz prošlosti i budućnosti

Raste novi autobusni kolodvor, nestaje dio starog

19.12.2020. | 13:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Novi nadvožnjaci, ceste i parking za bolji gradski promet

Dio toga već uvršteno u Proračun 2021.

Novi nadvožnjaci, ceste i parking za bolji gradski promet

16.12.2020. | 8:15

Vezani članci

SBplus.hr, Slavonski Brod : Na 11 lokacija u gradu gradit će biciklističke staze

Za ukupno 16.414 metara - 25,3 mil kn

Na 11 lokacija u gradu gradit će biciklističke staze

9.6.2020.
Na ukupno 11 lokacija u gradu gradit će se ukupno 16.414 metara biciklističkih staza. Donosimo o kojim je lokacijama riječ.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Pojedine točke u gradu posebno su opasne za bicikliste

Čitatelji upozoravaju

Pojedine točke u gradu posebno su opasne za bicikliste

30.6.2020.
Vozačima je na tom mjestu bicikliste teško uočiti na vrijeme jer im širinu vidnog polja s obje strane blokiraju zgrade, a - istovremeno - biciklisti na tom prijelazu rijetko 'prikoče'.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Dobili 21,5 mil kn za 16.500 metara biciklističkih staza

Bespovratna EU sredstva za Grad Brod

Dobili 21,5 mil kn za 16.500 metara biciklističkih staza

10.7.2020.
Projekt izgradnje 16.500 metara biciklističkih staza vrijedan je nešto više od 25 milijuna kuna, a Grad Brod je za njega dobio 21,5 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Prilika za besplatno korištenje gradskih bicikla

Javni Gradski bicikli

Prilika za besplatno korištenje gradskih bicikla

31.7.2020.
Prema podatcima iz rujna prošle godine u 2018. godini u sustavu u Slavonskom Brodu bilo je registrirano 449 korisnika,, a godinu ranije, dakle 2017. njih 197. Broj najmova u 2018. godini, od travnja do listopada, iznosio je 1.369, a u 2017. je bilo je 1009 najmova.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Zatvaraju promet kroz Široku

Besplatno korištenje gradskih bicikala

Zatvaraju promet kroz Široku

21.9.2020.
Popularnom Širokom promet će biti obustavljen od 9 do 13 sati, a sve u sklopu obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Dio 'Široke' zatvoren, vožnja gradskim biciklima besplatna

Budućnost - maske zbog lošeg zraka?

Dio 'Široke' zatvoren, vožnja gradskim biciklima besplatna

22.9.2020.
Hoće li se Europa do 2050. zazelenjeti ili ugušiti u ispušnim plinovima, ovisi o svima nama.
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :