Politika : EU fondovi

Objavljeno: 24.7.2019. u 8:00
Prikaza: 3801
|
Autor: Promo

Zamjena dotrajalih toplovoda

I energetskom obnovom do ušteda

Ž.G./SBplus
Foto: Ž.G./SBplus
 • Ž.G./SBplus
 • Ž.G./SBplus
 • Ž.G./SBplus
 • Ž.G./SBplus
 • Ž.G./SBplus
 • Ž.G./SBplus

U sezoni kada nema grijanja, potrošnja tople vode pojedinačno predstavlja najveći izdatak za energiju jednog kućanstva, bez obzira na to koji se energent koristi. Učinkovita priprema i korištenje tople vode, stoga, može znatno utjecati na smanjenje ukupnih troškova za energiju u kućanstvu.

SLAVONSKI BROD - Od početka provedbe projekta zamjene dotrajalih toplovoda u naseljima Slavonija I i II pojavljuje se pitanje kako će to utjecati na ukupni iznos računa za toplinsku energiju.  Kao što smo naveli u našim prijašnjim člancima, ukupni iznos računa sastoji se od nekoliko tarifnih stavki (proizvodnja, distribucija, opskrba, kupac toplinske energije, obračun snage), svakako je najbitnija tarifna stavka za proizvodnju s obzirom da cijena energenta (plina) ovisi o kretanju na tržištu. Nadalje, na ukupnu potrošnju toplinske energije u zgradi utječu razni faktori, a jedan od njih je i energetska učinkovitost samih objekata.

Energetska učinkovitost je suma isplaniranih i provedenih mjera čiji je cilj korištenje minimalno moguće količine energije tako da razina udobnosti i stopa proizvodnje ostanu sačuvane. Pojednostavljeno, energetska učinkovitost znači uporabiti manju količinu energije (energenata) za obavljanje istog posla (grijanje ili hlađenje prostora, rasvjetu, proizvodnju raznih proizvoda, pogon vozila i slično). Pod pojmom 'energetska učinkovitost' podrazumijevamo učinkovitu uporabu energije u svim sektorima krajnje potrošnje energije: industriji, prometu, uslužnim djelatnostima, poljoprivredi i u kućanstvima.

Naknadna toplinska izolacija krova je jednostavna i ekonomski vrlo isplativa. Ravni su krovovi najviše izloženi atmosferskim utjecajima od svih vanjskih elemenata zgrade. Zato je važno kvalitetno ih izolirati i toplinskom i hidroizolacijom te pravilno riješiti odvodnju oborinskih voda.

Važno je istaknuti kako se energetska učinkovitost nikako ne smije promatrati kao štednja energije. Naime, štednja uvijek podrazumijeva određena odricanja, dok učinkovita uporaba energije nikada ne narušava uvjete rada i življenja. Nadalje, poboljšanje učinkovitosti potrošnje energije ne podrazumijeva samo primjenu tehničkih rješenja. Štoviše, svaka tehnologija i tehnička oprema, bez obzira na to koliko učinkovita bila, gubi to svoje svojstvo ako ne postoje educirani ljudi koji će se njome služiti na najučinkovitiji mogući način. Prema tome, može se kazati kako je energetska učinkovitost prvenstveno stvar svijesti ljudi i njihove volje za promjenom ustaljenih navika prema energetski učinkovitijim rješenjima, negoli je to stvar složenih tehničkih rješenja.

Energetska učinkovitost dovodi do smanjenja potrošnje energije

Potrošnja energije u zgradi ovisi kako o karakteristikama same zgrade (njezinog oblika i konstrukcijskih materijala), karakteristikama energetskih sustava u njoj (sustava grijanja, električnih uređaja i rasvjete, i drugo), tako i o klimatskim uvjetima podneblja na kojem se zgrada nalazi. Osnovni pojmovi za analizu potrošnje energije u zgradama su: toplinski gubici i dobici, koeficijent prolaska topline, stupanj-dan grijanja, stupanj korisnog djelovanja. Oni su ključni za određivanje energetske ili toplinske bilance zgrade.

Osnovna karakteristika postojeće izgradnje u Hrvatskoj je neracionalno velika potrošnja svih tipova energije, prvenstveno energije za grijanje, ali porastom standarda sve više i one za hlađenje zgrada. Tako danas energetska potrošnja namijenjena za grijanje, pripremu tople vode i klimatizaciju, predstavlja najveći dio energetske potrošnje u zgradama.

Uspješna primjena mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu temelji se na povećanju toplinske zaštite postojećih i novih zgrada, povećanju učinkovitosti sustava grijanja, hlađenja i ventilacije;

povećanju učinkovitosti sustava rasvjete i energetskih trošila te uvođenju energetskog certifikata kao sustava označavanja zgrada prema godišnjoj potrošnji energije.

Toplinska izolacija zgrada smanjuje toplinske gubitke zimi, pregrijavanje prostora ljeti te štiti nosivu konstrukciju od vanjskih uvjeta i jakih temperaturnih naprezanja. Toplinski izolirana zgrada je ugodnija, produžuje joj se životni vijek i doprinosi zaštiti okoliša.

Prosječni građanin potroši dnevno od 200 do 300 litara pitke vode, od čega u prosjeku od 40 do 70 litara otpada na potrošnu toplu vodu temperature 45 stupnjeva koja se uglavnom koristi za održavanje osobne higijene i pranje posuđa. 

Prozor je element vanjske ovojnice zgrade koji omogućava dnevnu rasvjetu prostora, pogled u okolicu, propuštanje sunčeve svjetlosti u zgradu i prozračivanje prostora. Radi se o najdinamičnijem dijelu vanjske ovojnice zgrade koji istovremeno djeluje kao prijemnik koji propušta sunčevu energiju u prostor te kao zaštita od vanjskih utjecaja i toplinskih gubitaka. Prozori i vanjski zid igraju veliku ulogu u toplinskim gubicima zgrade jer zajedno čine i preko 70 posto ukupnih toplinskih gubitaka kroz ovojnicu zgrade.

Iako je udio krova zastupljen sa svega oko 10 do 20 posto u ukupnim toplinskim gubitcima u kući, krov ima posebno važnu ulogu u kvaliteti i standardu stanovanja. On štiti kuću od kiše, snijega, hladnoće i vrućine. Ako krov nije toplinski izoliran, kroz njega može proći i 30 posto topline.

Naknadna toplinska izolacija krova je jednostavna i ekonomski vrlo isplativa. Ravni su krovovi najviše izloženi atmosferskim utjecajima od svih vanjskih elemenata zgrade. Zato je važno kvalitetno ih izolirati i toplinskom i hidroizolacijom te pravilno riješiti odvodnju oborinskih voda.

Zadatak grijanja stambenih prostora je osiguranje odgovarajućih uvjeta u prostoru kako bi se ostvarila toplinska ravnoteža između ljudskog tijela i njegove okoline i time ostvario osjećaj ugode. Čimbenici koji utječu na ugodnost su osim odjeće i fizička aktivnost, temperatura zraka, temperatura zidova, vlažnost zraka, brzina strujanja zraka i njegova kvaliteta. Grijanjem prostorija može se utjecati samo na dva od navedenih čimbenika, a to su temperatura zraka i temperatura zidova. Na ostale čimbenike može se utjecati samo putem sustava klimatizacije prostora.

Srednja temperatura zraka u prostoriji (osjetna temperatura) i srednja temperatura zidova moraju biti ravnomjerne po cijelom prostoru i to u području od 20 do 22 stupnja Celzijeva (± 1), pri čemu se uspostavlja trajna ravnoteža između tjelesne topline nastale metaboličkim procesima i one odane okolini.

Na pripremu potrošne tople vode (PTV) u prosječnom kućanstvu u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske otpada otprilike 20 posto ukupne godišnje potrošnje toplinske energije, dok se ostatak troši na grijanje prostora (73 posto) i kuhanje (7 posto). Prosječni građanin potroši dnevno od 200 do 300 litara pitke vode, od čega u prosjeku od 40 do 70 litara otpada na potrošnu toplu vodu temperature 45 stupnjeva koja se uglavnom koristi za održavanje osobne higijene i pranje posuđa. U sezoni kada nema grijanja PTV predstavlja pojedinačno najveći izdatak za energiju jednog kućanstva, bez obzira na to koji se energent koristi. Učinkovita priprema i korištenje PTV-a može stoga znatno utjecati na smanjenje ukupnih troškova za energiju u kućanstvu.

Modernizacijom sustava za distribuciju toplinske energije u naseljima Slavonija I i II bit će omogućena sigurnost opskrbe, značajne uštede u toplovodnoj mreži u odnosu na sadašnje gubitke koji se kreću oko 20 posto, samim time smanjit će se i troškovi održavanja toplovoda te emisije CO2, a što će u konačnici ojačati energetsku učinkovitost. Brod-plin d.o.o. je prije nekoliko godina izvršio modernizaciju kotlovnice Slavonija odnosno modernizaciju u proizvodnji toplinske energije s novim suvremenim plinskim kotlovima. Ovim projektom zamjene dotrajalih toplovoda modernizirat će se distribucija proizvedene toplinske energije. Kotlovnica Slavonija je centralni toplinski sustav a prema Zakonu o tržištu toplinske energije izgradnja i razvoj centralnih toplinskih sustava je od interesa za Republiku Hrvatsku. Također, toplinski sustavi smatraju se bitnim elementom energetske učinkovitosti i od interesa su za postizanje ciljeva energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj.

Međutim, da bi se u potpunosti ispunili ciljevi potreban je angažman i od strane krajnjih kupaca toplinske energije (korisnika) putem svojih predstavnika i upravitelja, a ne samo od energetskog subjekta, odnosno potrebno je da se probudi svijest ljudi i njihova volja za promjenom ustaljenih navika prema energetski učinkovitijim rješenjima tj. neophodno je da građani moraju poraditi na povećanju toplinske zaštite svojih zgrada i povećanju učinkovitosti zajedničkih unutarnjih instalacija grijanja i isporuke energije za pripremu potrošne tople vode.

Image may contain: text

Napomena: Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost poduzeća Brod-plin d.o.o.


  Ostali članci u rubrici
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Pronašli su način i održali najavljene 'info-dane'

  Nema odmora na brodskom Veleučilištu

  Pronašli su način i održali najavljene 'info-dane'

  8.7.2020. | 12:50
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Tko sve ima pravo na financijsku pomoć pri obnovi kuće?

  Građani sami snose 40 posto troškova

  Tko sve ima pravo na financijsku pomoć pri obnovi kuće?

  26.6.2020. | 8:10
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Za obnovu moraju čekati neka bolja vremena

  Brojne oštećene slavonskobrodske zgrade

  Za obnovu moraju čekati neka bolja vremena

  29.4.2020. | 9:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Projekt od čijeg sinergijskog učinka svi mogu imati koristi

  Brodsko Veleučilište s partnerima

  Projekt od čijeg sinergijskog učinka svi mogu imati koristi

  12.3.2020. | 13:10
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Brod-plin smanjio emisiju CO2 za 2.500 tona godišnje

  Višemilijunskim ulaganjima

  Brod-plin smanjio emisiju CO2 za 2.500 tona godišnje

  12.2.2020. | 15:20
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Bolnica će u 2020. dobiti prilaz za osobe s invaliditetom

  Na glavnom ulazu stare zgrade

  Bolnica će u 2020. dobiti prilaz za osobe s invaliditetom

  3.2.2020. | 12:40
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Svoje će mišljenje o prometu, osim građana, dati niz tijela

  Dug postupak donošenja važnog Plana

  Svoje će mišljenje o prometu, osim građana, dati niz tijela

  20.1.2020. | 9:45
  SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Industrijsko srce Slavonije treba biti u Slavonskom Brodu'

  Uspostava regionalnog Centra

  'Industrijsko srce Slavonije treba biti u Slavonskom Brodu'

  15.1.2020. | 19:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Građani bi trebali dojaviti problematična prometna mjesta

  Za poboljšanje prometnih 'žila kucavica'

  Građani bi trebali dojaviti problematična prometna mjesta

  22.12.2019. | 9:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Zbog tih će kolegija studenti na tržištu rada vrijediti više

  Dvogodišnja internacionalizacija

  Zbog tih će kolegija studenti na tržištu rada vrijediti više

  21.12.2019. | 9:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Umjesto u Domu, brodska djeca žive u obiteljskom okruženju

  Djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi

  Umjesto u Domu, brodska djeca žive u obiteljskom okruženju

  18.12.2019. | 12:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Hoće li nova oprema i uvjeti smanjiti liste čekanja?

  'Kraći put do zdravlja'

  Hoće li nova oprema i uvjeti smanjiti liste čekanja?

  11.12.2019. | 21:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Provjerili smo što je odrađeno u drugoj polovici 2019.

  Gradilište trenutno pod vodom

  Provjerili smo što je odrađeno u drugoj polovici 2019.

  2.12.2019. | 21:45
  SBplus.hr, Slavonski Brod : I brodski aerodrom iskoristiv u prometnoj renesansi grada

  Dojavite problematične točke grada

  I brodski aerodrom iskoristiv u prometnoj renesansi grada

  26.11.2019. | 15:30
  SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Kuća tambure - Slavonska notna bajka' - infrastruktura

  Iz brodske Tvrđave

  'Kuća tambure - Slavonska notna bajka' - infrastruktura

  15.11.2019. | 14:30
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Sutra grijanje i topla voda za sve stanare brodskog naselja

  Radovi se bliže kraju

  Sutra grijanje i topla voda za sve stanare brodskog naselja

  10.10.2019. | 14:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Dio stanara toplu vodu dobit će već sutra

  Zbog ranije stopirane isporuke

  Dio stanara toplu vodu dobit će već sutra

  3.10.2019. | 15:10
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Je li zamjena toplovoda mogla biti provedena drugačije?

  Zatražili smo odgovore

  Je li zamjena toplovoda mogla biti provedena drugačije?

  28.9.2019. | 9:00
  SBplus.hr, Slavonski Brod :
  SBplus.hr, Slavonski Brod :