Kalendar

Objavljeno: 28.6.2014. u 10:50
Prikaza: 12368
|
Autor: SBplus

'108. ide dalje'

Znate li tko je zapovijedao u brodskoj 108.br. ZNG

Slavonski Brod : Znate li tko je zapovijedao u brodskoj 108.br. ZNGNakon povratka iz Bosanske Posavine, listopad 1992.(Foto: Darko Janković)
Povodom godišnjice osnivanja brodske 108. br. ZNG HV prenosimo članak o toj postrojbi objavljen na Wikipedia

Povijest i ratni put brigade

108. brigada dobila je osobnu formaciju 100.200. To je značilo da se trebala sastojati od zapovjedništva, ureda zapovjedništva, izvidničkog voda, voda veze, tri pješačka bataljuna, pratećeg voda, protuzračnog voda, inženjerijskog voda, voda radiološkog-biološko-kemijske obrane (RBKO) i logističke (pozadinske) čete. U odnosu na uobičajeni ustroj brigade ZNG-a, 108. je odmah zaživjela kao brigada s četiri bataljuna pa je njeno formacijsko stanje iznosilo 2450 ljudi.

Prvo okupljanje brigade bilo je 28. lipnja 1991. godine u selu Podcrkavlje kraj Slavonskog Broda gdje se okupila 1. bojna (u ono vrijeme bataljun). U selu Sibinj formirana je 2. bojna, a u općinskim središtima Nova Gradiška i Požega 3. i 4. bojna. Prvi zapovjednik brigade bio je Pero Katalinić, a načelnik stožera Ferdo Kožul.

Brigada je imala odličan odaziv dragovoljaca, ali zbog nedostatka oružja mnogi su vraćeni svojim kućama. Takav odaziv dragovoljca dobar je pokazatelj koliko su ljudi tada bili spremni braniti Hrvatsku. Od državnih izvora zatraženo je oružje i oprema za sve pripadnike brigade, a to pokazuje da nitko nije imao propisanu uniformu], već su većinom branitelji imali samo poneki maskirni detalj.

Veliki problem u to vrijeme bila je i logistika koja je trebala osigurati smještaj i hranu za veliki broj ljudi. JNA je držala brodsku vojarnu (kasarnu), a tek u rujnu osvojit će ju Hrvatska vojska i time sebi osigurati trajni smještaj. U tim prvim danima veliku ulogu odigrali su stanovnici okolnih sela koji su prihvatili branitelje i smjestili ih po svojim kućama. Kao primjer može poslužiti župnik sela Podcrkavlje Tomislav Vlaović, koji je u samo dva sata uspio po kućama smjestiti više stotina branitelja i brinuti se o njima. Inače velečasni Vlaović je po svojoj želji postao prvi dušebrižnik brigade i ostao do 1994. godine. Tijekom mjeseca srpnja i kolovoza ustrojena je logistika brigade, pa je tako pitanje prehrane riješeno na način da je najveći dio kuhanih obroka pripreman u restoranu poduzeća "Đuro Đaković" koji je mogao zbrinuti gotovo 2000 pripadnika brigade.

Tijekom ratnog djelovanja , klima je bila faktor koji je 108. brigadi išao u korist, ali i na štetu. Najteži dani na novogradiškom bojištu bili su krajem jeseni i tijekom zime koja je te godine u Slavoniji bila vrlo oštra. Jedan od većih uspjeha na bojištu nije iskorišten zbog klimatskih prilika i plavljena terena. Protivniku je zima otežavala uporabu oklopništva u čemu je bio nadmoćniji, ali i intenzitet napada koji su bili češći od hrvatskih.

Ratni put 108. brigade protekao je u znaku borbi protiv Banjalučkog i Tuzlanskog korpusa iz 1. vojne oblasti JNA, odnosno njihovih kasnijih nasljednika iz Vojske Republike Srpske: 1. krajiškog i istočnobosanskog korpusa. Prve aktivnosti brigade bile su rutinske naravi. Najveći problem predstavljala je neujednačenost u naoružanju, jer veliki dio oružja bio je u privatnom vlasništvu nabavljan na različite načine i različitih tipova. Za prijevoz ljudi i opreme brigada je imala petnaestak kamiona i desetak osobnih automobila, uglavnom dobrovoljno predanih na upotrebu. Kasnije je brigada rekvirirala ili mobilizirala brojna druga vozila za prijevoz ljudi i opskrbu.

Krajem srpnja brigada kontrolira prijelaz preko savskog mosta koji je bio dopušten samo tijekom dana, a druge pojedine postrojbe raspodijeljene su uglavnom na ona mjesta na kojima su bile važne prometnice, industrijska postrojenja ili gdje je bila nazočna JNA (vrh Dilja, skladište u Bukovlju i Gromačniku). Do kraja mjeseca kolovoza 108. je postala prava vojna postrojba, koja je bila spremna izvršiti svaku zadaću koju pred nju postavi Glavni stožer.

Prva borbena akcija

13. kolovoza 1991. godine okučanski su se Srbi odcijepili od Hrvatske i pripojili takozvanoj Krajini s glavnim ciljem da nekoliko dana zadrže hrvatske policajce dok JNA ne prijeđe Savu i zatim preko Okučana, Daruvara, Virovitice izađu na Dravu.

Već 16. kolovoza, srpske snage počinju provocirati, tražeći izgovor za otvoreni napad na JNA. 108. brigada tada ima prvi kontakt s neprijateljem, pobunjenicima u selu Smrtići, a našla se i pod njihovom minobacačkom vatrom. Sljedećeg dana u sukob se uključuje i JNA iz smjera Bjelovara pod zapovjedništvom zloglasnog Ćeleketića. Nekoliko stotina jugovojnika i desetine borbenih vozila otvoreno puca na hrvatske snage, a zrakoplovi iz Bosne napadaju istovremeno Staru Gradišku i most preko Save. Most na Savi nije bilo moguće uništiti, pa se grad evakuira, a nalet okupatorskih snaga zaustavlja dizanjem mosta na kanalu Strug, čime je na nekoliko dana spriječen prijelaz banjalučkih jedinica u Okučane.

Ostala ratna djelovanja

Dijelovi 108. brigade bili su angažirani na ostalim dijelovima Posavine. Velika pažnja obratila se na aktivno čuvanje prekosavskih prijelaza kod Slavonskog Šamca i Slavonskog Broda, na kojima je brigada zapriječila prijelaz srpskim pojačanjima, koja su pod krinkom redovite smjene ljudstva JNA dovezena u krizna područja. Branitelji na mostovima dobili su zapovijedi da u slučaju pokušaja prelaska JNA iz Bosne, dignu objekte u zrak.

Rat u Sloveniji je bio gotov i sukladno dogovorima između Slovenije i JNA vojska se pod punom ratnom spremom povlačila sa slovenskog teritorija. Kolone kamiona koje su iz Slovenije vozile tu opremu, prelazile su preko slobodnog hrvatskog teritorija uz pratnju hrvatske policije ali nisu nastavile put za Srbiju kako je bilo dogovoreno, već su se zaustavljale na pobunjenim područjima (Banovine, Korduna i Zapadne Slavonije).

Zajedničkom odlukom Kriznog štaba i vodstva 108. brigade, a zbog manjka naoružanja i opreme, odlučeno je da se neće mirno gledati kako ovo oružje ide neprijatelju u ruke.

21. kolovoza 1991. pripadnici 108. brigade zaustavili se jednu kompoziciju vlaka koji je prolazio kroz Slavonski Brod, te u toj akciji zaplijenili oko 50 brdskih topova, osamdesetak većih minobacača, nekoliko desetaka protuzrakoplovnih topova od 20mm, nešto granata i stotinjak protuoklopnih sredstava. Za samo nekoliko sati brigada je dobila višestruko veće količine naoružanja nego što je do tada imala.

15. rujna krenula je nova velika akcija. Nakon nekoliko dana blokade brodske vojarne, krenulo se u akciju oslobađanja. Dan prije tog događaja, nakon dvodnevnog okruženja, predalo se skladište u Bukovlju i Gromačniku. Pripadnici 108. brigade odgovarali su na vatru iz prekosavskih uporišta, a samu vojarnu zauzeli su pripadnici 3. gardijske brigade i policije. Odmazda je bila u obliku zračnih napada na položaje 108. brigade. Tijekom sljedećih tjedana razoružane su skupine potencijalnih pobunjenika po selima diljskog podbrežja, kao i postaja JNA na Dilju. Tim akcijama 108. je postala jedna od rijetkih postrojbi u hrvatskim oružanim snagama s više od 10 tenkova, pa je tako odmah jedan dio poslan na vukovarsko ratište gdje je 19. rujna, nakratko, deblokiran Vukovar kada su u grad dovežena pojačanja.

Bosanska Posavina

3. siječnja nastupilo je primirje, a agresor je utvrdio granice svoje takozvane države. Sva tehnika i naoružanje usmjereno je prema Bosni i Hercegovini.

U Bosanskoj Posavini, krajem ožujka i početkom travnja, situacija je postala teška. Uz veliku premoć u ljudstvu i tehnici srpski agresor probija koridor i presijeca vezu posavine sa središnjom Bosnom i Hercegovinom.

Kako bi spriječili genocid nad Hrvatima u Posavini, hrvatsko vodstvo je od legitimnog vodstva BiH tražilo koordinaciju obrambenih napora i zajednički otpor agresiji, na što Predsjedništvo BiH pristaje. Tako tijekom proljeća i ljeta 1992. godine, legalno, gotovo cijela 108. brigada, uz dosta vojnika porijeklom iz tog područja, sudjeluje u obrani šireg prostora Orašja i Bosanskog Broda, a osobito u naporima na odbacivanju srpskih snaga dovoljno daleko kako bi prestalo svakodnevno granatiranje Slavonskog Broda u kojem je stradalo više od 150 civila, od kojih je nažalost 27 djece.

Demobilizacija

Još ni danas nije utvrđeno zašto je pao Bosanski Brod, a iz nekog nepoznatog razloga neki visoki vojni dužnosnici znaju zbog toga prozivati 108. brigadu. Kada bi to bilo tako onda bi trebalo samo predočiti papir u kojem 108. nije izvršila zapovijed koja joj je izdana, bilo od Vrhovnog zapovjednika ili zapovjednika Oružanih snaga RH. 161 poginuli pripadnik i 751 ranjenih pripadnika brigade dovoljno govore koliko je ta postrojba dala za obranu Hrvatske i ne daju nikome za pravo blatiti njezino djelovanje i njen častan ratni put.

Službena zapovijed o demobilizaciji brigade stigla je22. listopada i po njoj se odmah moralo demobilizirati 50 posto sastava brigade. 23. listopada s crte je, zbog demobilizacije, izvučen 4. bataljun, a njegov pojas nadležnosti preuzeli su 1. i 3. bataljun.

Od 22. listopada do 2. studenog 1992. godine demobilizirana su 1052 pripadnika brigade, od čega 1000 vojnika, 38 dočasnika, i 14 časnika. Demobilizacija je zaustavljena zbog potreba nadzora državne granice na riječnom toku Save. Zadaću nadzora dobile su 108. i 157. brigada s po jednim bataljunom. Pojas nadzora 108. bio je od ušća rijeke Orljave do sela Ruščica kraj Slavonskoga Broda.

Neki pripadnici brigade prešli su u aktivne gardijske postrojbe, a veliki broj je, nakon demobilizacije, ostao je bez posla i teško se snalazio u novoj situaciji.

S tim se zaključuje ratni put 108. brigade Zbora narodne garde Republike Hrvatske tijekom 1991. i 1992. godine. Njoj je dalje ostala obveza nadzora državne granice snage jednoga bataljuna. Za dio pripadnika to je značilo samo kraj ratovanja u postrojbi koja je bila pričuvna samo po imenu, te nastavak ratnog puta u jednoj od novoustrojenih gardijskih brigada Hrvatske vojske.

Prema podacima iz Zapovjedništva, brigada je tijekom svog djelovanja srušila 24 vojna zrakoplova i dva helikoptera, uništila 68 tenkova i 16 oklopnih transportera.

Zapovjedništvo
Pero Katalinić • Josip Zvirotić • Vinko Štefanek • Stanislav Sorić • Stjepan Orešković • Ivan Đurić • Josip Kecerin
Načelnici stožera
Ferdo Kožul • Stanislav Sorić • Stjepan Orešković • Darko Stanić
1. bojna zapovjednici
Marko Dumenčić • Antun Katalinić • Darko Stanić • Mato Lacković * Zamjenici: Marijan Lučić • Darko Stanić • Zdenko Degmečić • Ivica Pandurević
1. satnija 2. satnija 3. satnija 4. satnija
Zdenko Degmečić • Đuro Vukovac Antun Radovanović • Darko Ilakovac • Marko Tomašević • Blaž Kalaut • Ivica Pandurević Darko Stanić • Marko Tomašević • Damir Konrad Zdravko Šimunović • Đuro Lukač
2. bojna zapovjednici
Antun Polinčić • Zlatko Prebeg * Zamjenici: Damir Vinković • Valentin Koceljević
1. satnija 2. satnija 3. satnija 4. satnija
Ilija Crnac • Marijan Filošević • Stjepan Čeliković Zlatko Prebeg • Ivan Didaković Antun Čorak • Franjo Štević Ilija Kovačević
3. bojna zapovjednici
Željko Žgela • Antun Radovanović • Miroslav Mičević • Zdravko Tolić * Zamjenici: Miroslav MIčević
1. satnija 2. satnija 3. satnija 4. satnija
Zdravko Šimunović • Damir Jurišinac • Zdenko Rubil • Damir Bjelobrk • Goran Kljufas Ivan Čengić • Ivan Terzić • Miroslav Lipovac Josip Žgela • Zoran Lucić • Zdravko Tolić Jerko Zovak • Ivan Đogaš
4. bojna zapovjednici
Željko Samarđija • Valentin Koceljević • Zdravko Šimunović
1. satnija 2. satnija 3. satnija 4. satnija
Karlo Pačić Ivan Matus • Tomislav Hudovernik • Zlatko Vinković • Adam Kučibradić Željko Grgurević
Logistika i Topništvo
Logistika Topništvo Mješoviti topnički divizijun Oklopništvo
Mato Katalinić • Ivan Šlabek • Pavo Sočković • Blaž Kozina • Jure Karan * Log.satnija: Ivan Šlabek od svibnja 1992 Mijo Golubičić • Josip Kecerin Dujo Stojević • Jozo Mišić • Mijo Kožić • Jozo Filipović • Mijat Lucić Bartol Jerković • Tomislav Deanović • Berislav Jezidžić • Branko Cindrić • Drago Marijić
Oklopno-mehanizirana bojna Veza Vod veze Protuzračna obrana
Bartol Jerković • Tomislav Leko • Antun Mihaljević • Berislav Jezidžić Željko Sadorski • Ivan Knežević • Krešimir Štetić • Nino Belfinger Damir Brezić • Luka Franjković • Ivica Martić
Ivica Levačić • Mato Gačić

Broj komentara: 16

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
Petar Bašić

Petar Bašić

Komentirano: 1.7.2014. | 20:17

1

I nalazi se, jer je Davor Marijan dvije godine kasnije dovršio svoje znanstveno djelo... Samo sam rekao da ja tada niti sam imao dopuštenje Ministarstva obrane za uvid u arhiv, niti sam, iskreno, imao vremena dublje proučavati temu. Rok od narudžbe knjige (mislim, koliko se sjećam, da je tada bio g. Mato Gavran kao predsjednik županijske skupštine zaslužan za podršku inicijativi za takvim obilježavanjem?) do same obljetnice bio je eto jedva mjesec dana.
jedandanzivota

jedandanzivota

Komentirano: 30.6.2014. | 1:36

2

Petre@ ... 108.brigada je imala točan popis svih zapovjednika, od desetine pa do zapovijednika bojni, na Dan državnosti krajem svibnja 1992. Tada su se dodjeljivali činovi zapovjednicima koji su se u tom trenutku nalazili na zapovjednim funkcijama...Nakon dodjele bilo je svega nekoliko slučaja koji nisu bili točni, odnosno, oslikavali pravo stanje stvari zapovjednog kadra. Naknadno su napravljene ispravke. Taj dokument se mora nalaziti u vojnoj arhivi....
Petar Bašić

Petar Bašić

Komentirano: 30.6.2014. | 0:10

3

Tablica zapovjedništva po dijelovima brigade koja je na wikipediji citirana kao ""Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb", Slavonski Brod, 2004. godine, ISBN 953-6357-03-8" je zapravo prenesena iz moje knjižica "108. ide dalje", koju sam 2004 priredio od javno dostupnih materijala, navrat nanos, volonterski, iz tiska i par knjiga sjećanja (npr Muževićeve), kako bismo barem nešto imali za proslavu obljetnice tada. Knjigu su pomogli napisati dr.sc. Ivica Miškulin (o novogradiškom ratištu) i dr.sc. Mario Kevo (popis svih poginulih boraca brigade). Knjiga je nastala u možda mjesec dana ako ne i manje i odmah sam uočop neke nedostatke, osobito baš kod imena ljudi koji su zapovijedali... Zamolio sam tada sve neka mi se jave s ispravcima, međutim nije se baš puno ljudi javilo niti je uostalom ikada priređeno drugo izdanje (u međuvremenu je Davor Marijan napravio puno bolju znanstvenu monografiju "Graničari").
jedandanzivota

jedandanzivota

Komentirano: 29.6.2014. | 23:27

4

istovari@ ... U vojsci, a naročito u ratu, važno je zapovijedniku imati hrabre, pametne, poštene i odane vojnike, koji imaju motiv. 108. brigada je uglavnom to sve imala. No, mora se znati i da bez dobrih, poštenih zapovjednika nastaje sumnja među vojnicima, a u konačnici i kaos...ratni ciljevi se ne ostvaruju. Potrebno je zajedništvo, prije svega...
jedandanzivota

jedandanzivota

Komentirano: 29.6.2014. | 23:14

5

markic@ ... ipak, lijepo je i vratiti se svojim porodicama i svjedočiti o danima slave, ali i stradanja u domovinskom ratu...tada se išlo glavom na kopačku kako to nogometaši znaju reći! Nažalost, puno ih je ostalo na bojnom polju i želim iskoristiti ovu priliku i reći im hvala za sve što su dali i učinili u ta ratna vremena za svoju domovinu. Neka im je vječna slava!
istinozborac

istinozborac

Komentirano: 29.6.2014. | 20:10

6

A kako se završila istraga o pogibiji 16 pripadnika 2.bataljuna iz oriovačkog kraja,jesu li poginuli od Hrvatske izdaje(kamenjarski lobi+F.Tuđman) ili su čede bile toliko moćne,naime te obitelji nikada nisu saznale slušbenu istinu zašto su im djeca ostavljena na od HVO-a ili HV-a napuštenoj ratnoj liniji.Svi dezerteri iz toga dana su danas vojni umirovljenici.
markic

markic

Komentirano: 29.6.2014. | 18:27

7

Pokojnik ili pukovnik, pitanje je sad!? Pusti te hebene avlijanere u stranu, ali moram ti reći pukovniče da si falio danas, Imao si čast zapovjedati pravom vojskom i pravim borcima,a i nama je bila čast što si nam ti bio zapovjednik. Kad su nas već ti šupci ostavili na cjedilu, trebao si izdati zapovijed: borba do posljednjeg, pa da se na kraju čestito pokefamo s tim čedama. Ako je nas iz 108. bilo cca 1000, e jebem ga ja ako ih ne bi mi tamo naslagali bar 2000, a onda, vjeruj mi ne bi bilo žao ni poginuti.
jedandanzivota

jedandanzivota

Komentirano: 29.6.2014. | 16:56

8

U studenom 1991. dolazi u Brod vojna delegacija iz Zagreba i govori kako rat treba prebaciti i u Bosnu, kako bi se olakšalo nama u Hrvatskoj, a otežalo neprijatelju u Bosni...Zašto su to napravili kada su kasnije zapovijedili da naše snage ne smiju prelaziti preko Save, kada nismo mogli dobiti zamjenu na terenu, kada smo morali pisati protestna pisma FT, a vezano za nedostatak municije? Zašto nakon pobjede u svibnju pobjednici nisu od vrhovnog zapovjednika barem potapšani po ramenu za izvanrednu pobjedu...Zašto su se polovinom svibnja 1992. godine pojavile glasineo o dogovorenom padu BP, ali kako će se po dogovoru i vratiti (Plehan je, u prvoj varijanti, trebao s Bos.Brodom pripasti Hrvatima i muslimanima...)???? Kako je general Marko Lukić savjetnik FT već u travnju 1992. znao za dogovor? Krajem travnja 1992. jedno visoko crkveno lice/osoba je na brodskom mostu na Savi, važnim ljudima iz Bos.Broda rekla kako treba iz Bos. Posavine prebaciti što više dobara???? Zašto??? " Još i sada čujem i vidim kako je gen.Praljak udario šakom o stol te podigao pepeljaru punu opušaka, govoreći kako se naše snage moraju povući iz Bos. u Slav.Brod, a ako to ne učine topove koji su prijeko okrenut će na Slav.Brod." Izjavio je to jedan pripadnik operativne grupe Bos.Posavina koji je nazočio tom sastanku...Jedan mu je vojnik oštro odgovorio, generale, znajte moji su roditelji preko....pripazite se malo. Po čijem nalogu je to Praljak radio???? Ovo je dovoljno brojeva koji se jednostavno mogu zbrojiti, a zatim zaključiti....Ovi navedeni "brojevi" su samo vrh sante leda....što će reći, ima ih još...Gdje su bile procjene našeg vrhovnog zapovjednika, o stanju na terenu, zašto nas jednostavno nije povukao kada je znao da je situacija teška. Gdje su mu bili obavještajni podaci o velikoj, brojnoj vojnoj sili koja je napadala na Bos.Brod??? Šutilo se do zadnjeg dana...Brigadir Kolak je svoje jedinice tijekom noći prevozio preko Save u Slav. Brod, a 108., koja je bila istočno od rijeke Ukrine i brojila, tada, ne više od 1.000 vojnika spremnih na borbu, nije imala dovoljno municije kako bi se makar pokušala boriti...Sve sam njegove razgovore s pretpostavljenima čuo na Rakalu. I na kraju, kada se govorilo, pisalo u medijima o Bos.Posavini, zašto me nitko, nikada, nije niti pokušao pozvati kako bi nazočio istima...Znao sam, istina bi bila za neke bolna, kao i za mene, kada su me smjenili s mjesta zapovjednika brigade...Neka Pedro visi!!! Nakon umirovljenja noćima sam u krevetu pravio inventuru o zbivanjima u domovinskom ratu i zaključio: 70% svojih snaga sam u tom periodu trošio na domaće snage, spletkare i pobjeganoviće...kako su naši vojnici znali reći, avlijanere. Ovo pišem radi onih koji su poginuli za ovu našu domovinu, a kasnije ostali zaboravljeni...može se reći, od svih! Svaki puta kada se organizira neka godišnjca iz domovinskog rata, budem u dilemi, ići ili ne ići? Ako idem, bude mi teško gledati poznata lica i slušati njihove priče o tome kako su zaboravljeni, a nakon toga sam bolestan nekoliko dana razmišljajući o njihovim problemima i svojoj nemoći da im pomognem...
IvicaMax

IvicaMax

Komentirano: 29.6.2014. | 14:43

9

Dakle o Željku Grgurević je riječ!
IvicaMax

IvicaMax

Komentirano: 29.6.2014. | 14:42

10

Jedandanživota- ono što sam napisao odnosi se na 108 brigadu i vrijeme kada je Željko bio zapovjednik satnije ,odnosno kada je preuzeo zapovjedništvo nad satnijom .Daklenakon preuzimanja zapovjedanjem te satnije bio je na dva terena - u prvom izgubio u fordsiranju Save 8 ljudi ,a na drugom terenu se skinuo - prolupao je

Broj komentara: 16

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
Prikaži sve komentare 12

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Bio je 3. studenog i bila su - 3°C

Dogodilo se na današnji dan

Bio je 3. studenog i bila su - 3°C

3.11.2021. | 7:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Umro je akademik Stjepan Babić

U 96. godini

Umro je akademik Stjepan Babić

28.8.2021. | 8:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : "Darujte krv, očuvajte život"

Svjetski dan darivatelja krvi

"Darujte krv, očuvajte život"

14.6.2021. | 11:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Tito nije želio mijenjati datum kojeg je narod već prihvatio

Rođendan Josipa Broza Tita

Tito nije želio mijenjati datum kojeg je narod već prihvatio

25.5.2021. | 8:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Sam spomen njegovog imena i danas izaziva podjele

Obljetnica rođenja

Sam spomen njegovog imena i danas izaziva podjele

5.5.2021. | 10:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kako je živio i umro veliki Đuro Đaković

Simbol borbe za radnička prava

Kako je živio i umro veliki Đuro Đaković

25.4.2021. | 16:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Obilježavamo Hrvatski dan liječnika

Na današnji dan

Obilježavamo Hrvatski dan liječnika

26.2.2020. | 9:01
SBplus.hr, Slavonski Brod : Danas obilježavamo Dan bijelog štapa

Mađunarodni dan slijepih osoba

Danas obilježavamo Dan bijelog štapa

15.10.2018. | 15:55
SBplus.hr, Slavonski Brod : Takvi se rijetko rađaju

Na današnji dan rođen je dr. A. Štampar

Takvi se rijetko rađaju

1.9.2018. | 11:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Radio Zagreb javlja o ‘otporu naših četa Nijemcima’

10. travnja - Dan kad se spustila tama

Radio Zagreb javlja o ‘otporu naših četa Nijemcima’

10.4.2018. | 0:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Za vodne resurse vodit će se ratovi

Odgovor je u prirodi

Za vodne resurse vodit će se ratovi

22.3.2018. | 9:50
SBplus.hr, Slavonski Brod : Današnji dan posvećen dvjema bitnim stvarima

Invalidi rada i osobe s Down sindromom

Današnji dan posvećen dvjema bitnim stvarima

21.3.2018. | 13:35
SBplus.hr, Slavonski Brod : Tate, hvala vam što postojite!

Za sve dobre hrvatske očeve

Tate, hvala vam što postojite!

19.3.2018. | 12:20
SBplus.hr, Slavonski Brod : Matija Mesić - čuvar hrvatskog jezika i povijesti

Brodskoj gimnaziji stoti rođendan

Matija Mesić - čuvar hrvatskog jezika i povijesti

19.2.2018. | 17:35
SBplus.hr, Slavonski Brod : Priča o hladnokrvno likvidiranom Tomislavu Buzovu

Boris Dežulović

Priča o hladnokrvno likvidiranom Tomislavu Buzovu

27.2.2017. | 0:05
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kronologija oslobađanja brodske vojarne

Domovinski rat

Kronologija oslobađanja brodske vojarne

16.9.2016. | 9:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Uništen je Sportsko-rekreacijski centar Klasije

Tijekom 1992. godine

Uništen je Sportsko-rekreacijski centar Klasije

22.9.2014. | 10:13
SBplus.hr, Slavonski Brod : Brođani razbili obruč oko Vukovara

Na današnji dan

Brođani razbili obruč oko Vukovara

19.9.2014. | 23:49
SBplus.hr, Slavonski Brod : Prva prvoligaška utakmica Marsonije

Na današnji dan 1994.

Prva prvoligaška utakmica Marsonije

14.8.2014. | 0:01
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :