Kalendar

Objavljeno: 4.10.2011. u 0:03
Prikaza: 3874
|
Autor: Jerko Zovak

Na današnji dan 1992.

Dva dana prije pada Bosanskog Broda

Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka, te stalne magle i kiše, (i do 22 l/m2) iz borbenog poretka su izlazile jedna po jedna postrojba HVO i HV, zamjene nisu stizale, a 2. i 3. bojna 108. br. HV su svoje snage „razvlačile“, kako bi „začepili“ nastale „rupe“, stalno se opirući neprijatelju u njegovoj upornoj namjeri da ponovo „proguli“ crtu i izbije na rijeku Savu, da se „ugura u Bosanski Brod“.

Nedjelja, 04. listopad 1992.

Tijekom večeri i u noći povremeno se vide svjetleće rakete koje ispaljuje neprijatelj na bosanskoj strani. Agresor je Slavonski Brod danas napadao šest puta ispalivši oko 35 granata od kojih su nastale nove materijalne štete, a dvije osobe su povrijeđene. Osim grada neprijatelj je danas napadao i sela: Sibinj, Slobodnicu, Klakar, Gornju Vrbu, Trnjanske Kute, Ruščicu i Tomicu na koje je ispalio ukupno 40 granata od kojih nije bilo povrijeđenih i stradalih, ali su nastale nove štete na objektima i infrastrukturi. Neprijateljski zrakoplovi danas nisu nadlijetali naša područja.[1]

07,00 sati - Na stadionu u Sijekovcu (je) održan sastanak sa 101. br. HVO i 2. 'A' br. HV u vezi današnjih aktivnosti. Preuzete karte ciljeva i planovi veze, te trake za raspoznavanje.[2]

10,00 sati - Započeo napad 101. br. HVO i 2.'A' br . HV na pravcu od Novog Sela k Zborištu i dalje bi trebalo ići prema Unki. Za cijelo vrijeme trajanja akcije sa 2.'A' br. HV nije ostvarena nikakva veza i nismo bili u mogućnosti pratiti događanja ispred našeg drugog bataljuna. Sa 101.br. HVO veza je ostvarena nekoliko puta, ali je problem što ne žele dati svoj položaj po karti, vjerojatno iz nepovjerenja jednih prema drugima.[3]

12,50 sati, Izvješće - Po zapovjedi od 02.10.1992. god, zapovjednik 135. br. HV javio se u OG 'Istočna Posavina' sa informacijom da od cijele postrojbe ima vod MB, dva lansera Maljutki i dio PZO. Od pješaštva nema na raspolaganju nikoga. (istaknuo J.Z.) Zapovjednik je upućen u Osijek sa zadatkom da animira pješaštvo, a u slučaju da nije u mogućnosti, sa dijelom jedinica koje raspolaže bit će pridodan nekoj drugoj postrojbi.

132. br. HV se javila i radi po planu.[4]

14,15 sati, Izvješće - Po izmještanju TG-132 br. HV u objekte „Vijadukt" zapovjednik se javio u prostore OG 'Istočna Posavina' gdje je izrazio nemogućnost prelaska svoje jedinice u BiH. (istaknuo J.Z.) Po razgovoru s zapovjednikom OGIP, brigadirom Vinkom Štefanekom, vraćen je u Našice.[5]

15,00 sati - 2. 'A' br. HV se izvukla sa našeg desnog krila, a dijelovi 2. 'A' br. HV koji su išli u napad su razbijeni i četnici su počeli dolaziti sa boka našem desnom krilu (2./108. br. HV). Uplašeni da im se ne dogodi da ponovno ostanu u okruženju ljudi su se samoinicijativno počeli izvlačiti i napuštati liniju, pokušaji zapovjednika i načelnika brigade, kao i zapovjednika bataljuna da zadrže ljude na nekoj novoj liniji ostali su bezuspješni, jer su ljudi bili uplašeni i neorganizirani. U pomoć je pritekao treći bataljun koji je formirao privremenu liniju. Napad je zaustavljen i jedno vrijeme se situacija smirila. Problem je što su ljudi premoreni, jer su izvučeni sa linije i stavljeni na novu i fizički više nisu mogli izdržati. Na naše traženje da se do jutra osigura smjena tih ljudi u OGIP je rečeno da će do jutra biti uvedena 3. 'A' br.HV i dijelovi 101. br. HVO.[6]

3./108. br. HV preuzima dodatni dio linije, dodatno razvlači svoje snage, dodatno raste napetost među borcima, koji u „tuđim" rovovima već peti dan i noć, po magli i 'rosulji', čekaju smjenu, kako bi se vratili u „svoje" rovove. I sve to na glavnom pravcu napada srpskih snaga.

A hrvatske postrojbe, već danima, jedna za drugom, odbijaju preći u Bosansku Posavinu kako bi popunili napušteni prostor i preuzeli svoj dio borbene odgovornosti. Dakako, prije svih nedostaje puno boraca HVO.

15,23 sati - Džin je poslao ojačani vod. Ne znam dali su stigli? - 2.b. dali Vam je stiglo pojačanje, nemam izvještaj? – Probijena linija 2'A'. Načelnik izvještava OGIP da su nam ponovo ušli sa desne strane. Odgovor OGIP, čuvaj ljude, sačekaj, ako moraš izvlači.[7]

2./108. br. počinje s izvlačenjem

18,00 sati - 2. bojna - 3. satnija poručuje svojoj 0 (zapovjedniku Zlatku Prebegu, op. J.Z.) da odlazi u Slavonski Brod.[8]

18,40 sati - Zapovjednik Slavonskog bojišta, general-bojnik, Petar Stipetić - Zapovjedniku Operativne zone Osijek, brigadiru, Vinku Vrbanac

V r l o  h i t n o

Zbog dosta složene situacije na dijelu fronta s. Zborište – s. Kolibe Gornje HITNO izvršite pokret dijelova 3.'A' br. koji se nalaze u gotovosti za upotrebu.

Zapovjednik BG po stizanju u Slavonski Brod javit će se Zapovjedniku OG 'Istočna Posavina' radi prijema zadatka za uvođenje u borbu.

Popuna nedostajućom municijom i drugim borbenim potrebama biti će izvršena po stizanju na marševski cilj u Slavonski Brod.

Uvođenje u borbu izvršiti u jutarnjim satima (istaknuo J.Z.) 5.10.1992. po odluci zapovjednika OG 'Istočna Posavina'.

Za prevoženje borbene grupe OZ Osijek osigurati će i dodatna transportna sredstva.[9]

18,50 sati - Načelnik OG „Istočna Posavina", pukovnik, Berislav Jezidžić - Zapovjedniku Slavonskog bojišta, general-bojniku Petru Stipetiću i Zapovjedniku OZ Osijek, brigadiru, Vinku Vrbancu je dostavio

I z v a n r e d n o  i z v j e š ć e

Na osnovi zapovjedi Zapovjednika Operativne zone Osijek klasa: 9/91-01/01, Ur. Br: 1076-92-100 od 02.10.1992. godine, a u svezi angažiranja pojedinih postrojbi HV u interesnoj zoni Operativne grupe 'Istočna Posavina' izvješćujemo Vas:

Gospodin bojnik Šimić Dragan iz sastava zapovjedništva 135. br. HV javio se ovom zapovjedništvu 04.10.1992. god. u 12,00 sati, te prezentirao mogućnosti dolaska dijela postrojbi prema zapovjedi, jer ljudstvo otvoreno odbija istu izvršiti. Napominjemo da nam stavljaju na raspolaganje vod MB 120 mm, dio sredstava PZO. 2 POLK sa šest raketa, ali bez pješaka. Ostavili smo dogovorenu mogućnost pridavanja ovih sredstava podrške nekoj drugoj angažiranoj postrojbi.

Časnici iz sastava zapovjedništva 132. br. HV javili su se tijekom 03.10.1992. god. ovom Zapovjedništvu sa istim problemom. Prema zapovjedi 03./04.10.1992. privukli su dio snaga (objekt Vijadukt) ali iste nisu uspjeli animirati za prelazak u 'zonu B', te su po zapovjedi Zapovjedništva OG vraćeni nazad.

Zapovjedništvo 123. br. HV u jutarnjim satima 04.10.1992. god. uvelo je u rajon borbenih djelovanja protuoklopnu grupu mješovitog sastava jačine 30 ljudi. OG-123 je zapoviješću zapovjednika OG 'Istočna Posavina' pretpočinjene 108. br. HV koja je svojom zapoviješću odredila konkretnu bojevu zadaću. Najave za ostali dio TG-123 nemamo.

Iz Zapovjedništva 109. br. HV nismo dobili nikakvu najavu ili obavijest o dolasku.

Ovakav slijed događaja je vrlo nepovoljan i gledajući kroz situaciju koja je trenutno na bojištu, bez respektivnih svježih snaga i sredstava u vrlo kratkom roku nećemo biti u mogućnosti zadržati daljnji prodor četnika. [10] (istaknuo J.Z.)

Četiri postrojbe HV-a (i veliki broj boraca HVO-a) su de facto odbile izvršiti zapovjed i ući u borbu, a pokisli, promrzli, neispavani, razočarani i nervozni borci 3/108. br. HV su ih, kako koji, od dva do pet dan, strpljivo čekali.

Hitno potrebna pomoć ozbiljnih snaga, a njih nema

19,09 sati, Izvješće - Bosansko Brodsko ratište - od ranih jutarnjih sati neprijatelj je počeo sa jakim tenkovsko-pješačkim napadima koji su podržani jakom artiljerijskom vatrom. Napadi su trajali cijeli dan. Najveće napade neprijatelj je vršio iz pravca s. Lipica - s. G. i D. Barice - s. Zborište - Bjelaš. Napadi iz pravca s. Lipice i s. Barice su odbijeni i sve je stavljeno pod kontrolu. Nakon toga neprijatelj je svom žestinom izvršio napad iz s. Zborišta - Bjelaš sa oko 200 - 300 pješaka i sa pet - šest tenkova. U tom napadu 2 'A' br. HV je pretrpjela veće gubitke u ljudstvu, sedam ranjenih i dva poginula vojaka. Ranjen je i zapovjednik 2. 'A' br. gosp. Franc (Slavko). U tim bitkama uništen nam je i jedan tenk, posadu smo uspjeli izvući. Situacija na ovom ratištu je veoma teška, te nam je HITNO potrebna pomoć u ljudstvu i municiji za artiljeriju kao i tenkove. (istaknuo J.Z.)

Za sada linija obrane do pisanja ovog izvješća nije bitno promijenjena. Neprijatelj je u toku cijelog dana tukao SI. Brod./…/[11]

19,30 sati - Zapovjednik Operativne zone Osijek, brigadir, Vinko Vrbanac - Zapovjedniku 3.'A' br. HV. brigadiru, Ivanu Basarcu, izdao je:

Z a p o v i j e d

Zbog dosta složene situacije na dijelu fronta s. Zborište – s. Kolibe Gornje, HITNO izvršite pokret dijelova 3. 'A' br. ZNG koji se nalaze u gotovosti za uporabu.

Zapovjednik borbene grupe po stizanju u Slavonski Brod javit će se zapovjedniku OG 'Istočna Posavina' radi prijema zadaće za uvođenje u borbu.

Popuna nedostajućom municijom i drugim borbenim potrebama će biti izvršena po stizanju na marševski cilj u Slavonski Brod.

Uvođenje u borbu izvršiti u jutarnjih satima 05. 10. 1992. godine, po odluci zapovjednik OG 'Istočna Posavina'.

Za prevoženje borbene grupe, logistika OZ Osijek osigurat će potrebna transportna sredstva, a po zahtjevu 3.'A' br. ZNG. [12]

Posljednja (neučinkovito) upozorenje

Novi vatreni položaj ili izvlačenje postrojbe

20,15 sati - v.d. Zapovjednika 3. bataljuna 108. br. HV, natporučnik, Zdravko Tolić - Zapovjedniku 108. br. HV pukovniku, Stanislavu Soriću, je dostavio:

I z v j e š ć e
o situaciji na operativnom pravcu 3. b.

Izvješćujem pretpostavljeno zapovjedništvo, da je na operativnom pravcu 3. b. došlo do promjene na liniji obrane. Uslijed probijanja linije obrane na pravcu 2. b., te izvlačenja sa linije obrane: 2.'A' brigade, 2. bataljuna 108. brigade i 4. bataljuna 108. brigade, bio sam u situaciji da dijelom svojih postrojbi popunim tu liniju obrane. Nakon 12 sati što sam pokrivao taj dio pravca obrane, nisam više u mogućnosti bez dodatnog ljudstva držati navedene pravce.

Tijekom večeri, a uslijed jake artiljerijske vatre bio sam prinuđen na prednjem dijelu (Džamija) linije obrane na mom pravcu povući za 900 metara nazad. Takva situacija povukla je za sobom i povlačenje istočnog dijela obrane na mom operativnom pravcu.

Hitno tražim utvrđivanje rezervnih vatrenih položaja, koji moraju biti ukopani do 5,00 sati, (istaknuo J.Z.) te zaposjedanje toga dijela linije obrane, jer nisam više u mogućnosti da kontroliram pridodani mi operativni pravac. Upozoravam zapovjedništvo da mojim izvlačenjem s tog pravca dolazi u pitanje vatreni položaj i ljudstvo BVG 120 mm. i pridodanog nam oruđa i ljudstva u topništvu (T-12, fagot, maljutka i PZO).

Ukoliko se ne realizira traženo, zahtijevam da mi se izda pismena zapovjed za izvlačenje ljudstva i MTS sa mog operativnog pravca.

v.d. Zapovjednika 3. bataljuna: natporučnik Zdravko Tolić (v.r.)

Kričanovo, 04.10.1992. god. 20,15 sati.[13]

21,30 sati Zapovjednik brigade i operativac su otišli u Zapovjedništvo OGIP da se na karti ucrta odsutna linija obrane. Zapovjednik OG i zapovjednik slavonskog ratišta general Stipetić su rekli da nema odsudne linije obrane i da će naši dečki do jutra dobiti smjenu.[14]

Brigadir Štefanek zapovjedio 3."A" br. – gotovost 05.10. 1992. u 09,00 sati

U 22,00 sata Zapovjednik OG 'Istočna Posavina' je Zapovjedniku 3. 'A' br. ZNG izdao

Z a p o v i j e d
za borbeno djelovanje

Neprijatelj - intenzivnim borbenim djelovanjem neprijateljske srbočetničke armade na Bosansko-Brodskom ratištu, snage branitelja su uz značajne gubitke prisiljene na povlačenje.

Koristeći vlastitu nadmoć u ratnoj tehnici, zamor, destabiliziranost i gubitke na strani branitelja, neprijatelj je tijekom proteklog dana na dijelu fronte Čardak – Zborište – tt 93 uz izuzetno jaku topničku podršku, uz upotrebu tenkova i velikog broja pješaka probio crtu obrane i zauzeo s. Zborište, sa vjerojatnim ciljem produžetka djelovanja ka s. Novo Selo i s. Kolibe Gornje.

Tijekom današnjeg dana neprijateljsko Zrakoplovstvo nije borbeno djelovalo, ali nije isključena njihova dalja upotreba.

Naše snage - na istočnom dijelu Bosansko-Brodskog ratišta organiziraju obranu na crti: r. Ukrina (most na komunikaciji N. Selo-Barice-južno za oko 1000 m) – komunikacija s. N. Selo – s. Zborište (groblje u s. N.Selo – jugoistočno za oko 400 m.) s. Parašlika – Obodni kanal (zapad-istok) – tt 93 (sjeverno za oko 800 m.) – ekonomija u s. Kolibe gornje – kt 90 – potok Čađavica – Struga – r. Sava, sa zadatkom:

Stabilizirati i učvrstiti datu crtu obrane, izvršiti osiguranje krila i bokova i zatvaranje praznih međuprostora, te spriječiti prolaz neprijatelja kroz rajone obrane nanoseći mu gubitke u ž/s i MTS, slomiti njegovu napadnu moć i odbaciti ga u dubinu.

3. 'A' br. ZNG – iz rajona razmještaja izvršit će marš i dovođenje postrojbi tijekom noći 04./05.10.1992. u širi rajon Slavonskog Broda, odakle će izvršiti uvođenje postrojbi postupno i po dijelovima u rajon obrane: desno, komunikacija N. Selo – Čardak (400 m jugoistočno od groblja u N. Selu) – uključno, lijevo, komunikacija Kolibe gornje – Zborište (tt 93 sjeverno za oko 800 m.) – uključno, po dubini, s. Hrastovača i s. G. Mahala, sa zadatkom, stabilizirati i učvrstiti crtu obrane, izvršiti zatvaranje međuprostora, u sudjelovanju sa susjedima spriječiti dalji prodor četnika, nanoseći mu gubitke u ž/s i MTS i time stvori uvjete za prelazak u ofanzivna borbena djelovanja, s ciljem ponovnog zauzimanja s. Zborišta.

Gotovost 05.10.1992. u 09,00 sati.

Desni susjed – 4/101 br. HVO, lijevi susjed – 2/108. br. HV, po dubini - nema snaga u pričuvi.

Postrojbu popuniti intendantskim sredstvima i opremom, logistički podržati maksimalno prema mogućnostima, a od trenutka angažiranja osloniti se na logističku bazu OG 108. br. HV.

Zapovjedništvo brigade dužno se javiti ovom zapovjedništvu do vremena gotovosti na konzultativni dogovor.

Zapovjedničko mjesto OG 'Istočna Posavina' u rajonu Bukovačkog brda, a IZM na IZM-u 108 br. HV u rajonu s. Močila Gornja.

Za Zapovjednika, brigadira, Vinka Štefaneka (Načelnik, puk., Berislav Jezidžić v.r.) [15]

23,30 sati Dosta radi neprijateljska artiljerija i PAM-ovi po našem prednjem kraju.[16]

24,00 sati Naš drugi bataljun se izvukao iz interesne zone u svoje stacionare.[17]

Načelnik Oklopno-mehaniziranih postrojbi 101. br. HVO, Draženko Kopljar – Šiljo:

Po zapovjedi zap. OG i/ili 101. br.HVO tenkovi su bili uvedeni u v/p za napadne aktivnosti u 9.00 sati. Tri tenka na pravcu G. Kolibe - Zborište, 4 tenka na pravcu Parašlika i 2 tenka na pravcu Zborište - Čardak. Tenkovi na zadnja dva pravca učestvuju u napadu po planu i ulaze u prostor neprijatelja. Na pravcu G. Kolibe tenkovi miruju jer zapovjednika pravca nema (bio je ranjen). Na pravcu Parašlika jedan naš tenk sa pješadijom dolazi do igrališta u Zborištu. Taj tenk se povlači radi popune, osobno izvješćujem ostale tenkove radi čega se izvlači M 84 i dajem im zadatke. Budući da se taj tenk (M 84) u međuvremenu pokvario uzimam drugi tenk (ispravan) i vraćam se na v/p. Tu saznajem da su se dva tenka izvukla, a treći je posada napustila. U pokušaju izvlačenja tog tenka, bivam upozoren (prislušni centar ili brig. Kolak) da smo uočeni i da se odmah izvučemo. Izvlačimo se 500 m. Za to vrijeme biva od strane četnika uništen tenk (kojeg je posada napustila - posada je iz 132. brigade HV). Oko 16.00 sati zapovjednik 1. tenkovske satnije traži od mene dozvolu za izvlačenje sa pravca G. Kolibe -Zborište. Budući da nisam bio upoznat sa izvlačenjem pješačkih postrojbi sa tog pravca, zahtjev sam odbio i zapovjedio daljnji ostanak tenkova na v/p. U 16.30 sati saznajem da je zapovjednik pravca napada G. Kolibe - Zborište ranjen, te da od napada na tom pravcu nema ništa, te zapovijedam izvlačenje tenkova sa tog pravca do kuće Krešića (G. Kolibe). Par minuta poslije (po izvlačenju tih tenkova) zapovjednik 1. satnije (tenkova) izvještava me da su mu četnici 50 m bočno, te da ne vidi našu pješadiju. Tada mu jedan tenk biva oštećen od TF zrna, a M 84 udara sa cijevi u cestu (panika). Izvlače se do džamije u G.Kolibama gdje su bili tenkovi 108 br. HV (jedan je bio pogođen). Ne otvaraju vatru jer jer im je bilo rečeno da naprijed ima još naše pješadije koja se izvlači. U sumrak se izvlače do crkve u D. Kolibama gdje im je baza. A po izvlačenju sa sanitetom 108 br. HV iz crkve izvlače se u Kričanovo.[18]

Nastavak slijedi

[1] Služba za motrenje i obavješćivanje RH - 985, Slavonski Brod
[2] Ratni dnevnik 108. br. HV
[3] Ratni dnevnik 108. br. HV
[4] OGIP, Dežurni operativni, – IZM Osijek, Đakovo, Dnevno operativno izvješće, Klasa: 81/92-02 Ur. broj: OG-17/92-796, Slavonski Brod, 04.10.1992. god.
[5] OGIP, Dežurni operativni, – IZM Osijek, Đakovo, Dnevno operativno izvješće, Klasa: 81/92-02 Ur. broj: OG-17/92-796, Slavonski Brod, 04.10.1992. god.
[6] Ratni dnevnika 108. br. HV
[7] Dnevnik veze 108.br.HV
[8] Isto
[9] OGIP, Zapovjednik Slavonskog bojišta, gen. Petar Stipetić – OZ Osijek, Zapovjedniku, brigadiru Vinku Vrbanac, Klasa: 8/92-01, Broj:OG-01/92-798, Slav. Brod, 04.l0.1992. u 18,40 sati
[10] OGIP, Načelnik – Zapovjedniku Slavonskog bojišta i Zapovjedniku OZ Osijek, Vanredno izvješće, Klasa: 81/92-02, Ur. Broj: OG-17/92-799, Slavonski Brod, 04.10.1992. god.
[11] OGIP, Dežurni operativni, – IZM Osijek, Đakovo, Dnevno operativno izvješće, Klasa: 81/92-02 Ur. broj: OG-17/92-801, Slavonski Brod, 04.10.1992. god.
[12] OZ Osijek, Zapovjed zapovjednika - Zapovjedniku 3."A"br. ZNG Klasa: 8/92-01/01, Broj: 1076-01-92-102, Osijek, 04.10.1992. god. Veza: Borbena zapovijed Op. Br. 106, a sukladno zapovijedi zapovjednika Slavonskog bojišta Klasa: 8/92-01 Ur. Broj: OG – 01/ 04.10.1992. godine:
[13] Zapovjednik 3./108. br. HV – Zapovjedniku 108. br. HV, Izvješće o situaciji na operativnom pravcu 3/108. br. HV. Dokument nema Klasu i Ur. broj., ali, autor knjige potvrđuje autentičnost sadržaja, jer ga je osobno diktirao referentici za „opće i kadrovske poslove" i jednoj od najhrabrijih boraca 3./108 br. ZNG HV, medicinskoj sestri, Marici Vučković.
[14] Ratni dnevnik 108. br. HV
[15] OGIP, Zapovjed Zapovjednika – Zapovjedništvu 3."A"br.ZNG, Borbena zapovjed, Klasa: 81/92-01, Ur. Broj: OG-01/92-804, Slavonski Brod, 04.10.1992. god.
[16] Ratni dnevnik 108. br. HV
[17] Ratni dnevnik 108. br. HV
[18] Izvješće o radu Oklopno mehaniziranih postrojbi (OMP) 101. BBP za period od 04.10.1992.-07.10.1992. god. (pisan rukom, bez klase, ur. broja i datuma)

Broj komentara: 2

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
tope

tope

Komentirano: 4.10.2011. | 20:00

1

istina će te osloboditi!
tope

tope

Komentirano: 4.10.2011. | 19:26

2

Komentar je izbrisao Administrator!

Broj komentara: 2

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Obilježavamo Hrvatski dan liječnika

Na današnji dan

Obilježavamo Hrvatski dan liječnika

26.2.2020. | 9:01
SBplus.hr, Slavonski Brod : Danas obilježavamo Dan bijelog štapa

Mađunarodni dan slijepih osoba

Danas obilježavamo Dan bijelog štapa

15.10.2018. | 15:55
SBplus.hr, Slavonski Brod : Takvi se rijetko rađaju

Na današnji dan rođen je dr. A. Štampar

Takvi se rijetko rađaju

1.9.2018. | 11:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Radio Zagreb javlja o ‘otporu naših četa Nijemcima’

10. travnja - Dan kad se spustila tama

Radio Zagreb javlja o ‘otporu naših četa Nijemcima’

10.4.2018. | 0:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Za vodne resurse vodit će se ratovi

Odgovor je u prirodi

Za vodne resurse vodit će se ratovi

22.3.2018. | 9:50
SBplus.hr, Slavonski Brod : Današnji dan posvećen dvjema bitnim stvarima

Invalidi rada i osobe s Down sindromom

Današnji dan posvećen dvjema bitnim stvarima

21.3.2018. | 13:35
SBplus.hr, Slavonski Brod : Tate, hvala vam što postojite!

Za sve dobre hrvatske očeve

Tate, hvala vam što postojite!

19.3.2018. | 12:20
SBplus.hr, Slavonski Brod : Matija Mesić - čuvar hrvatskog jezika i povijesti

Brodskoj gimnaziji stoti rođendan

Matija Mesić - čuvar hrvatskog jezika i povijesti

19.2.2018. | 17:35
SBplus.hr, Slavonski Brod : Priča o hladnokrvno likvidiranom Tomislavu Buzovu

Boris Dežulović

Priča o hladnokrvno likvidiranom Tomislavu Buzovu

27.2.2017. | 0:05
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kronologija oslobađanja brodske vojarne

Domovinski rat

Kronologija oslobađanja brodske vojarne

16.9.2016. | 9:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Uništen je Sportsko-rekreacijski centar Klasije

Tijekom 1992. godine

Uništen je Sportsko-rekreacijski centar Klasije

22.9.2014. | 10:13
SBplus.hr, Slavonski Brod : Brođani razbili obruč oko Vukovara

Na današnji dan

Brođani razbili obruč oko Vukovara

19.9.2014. | 23:49
SBplus.hr, Slavonski Brod : Prva prvoligaška utakmica Marsonije

Na današnji dan 1994.

Prva prvoligaška utakmica Marsonije

14.8.2014. | 0:01
SBplus.hr, Slavonski Brod : Znate li tko je zapovijedao u brodskoj 108.br. ZNG

'108. ide dalje'

Znate li tko je zapovijedao u brodskoj 108.br. ZNG

28.6.2014. | 10:50

Na današnji dan 1874.

Rođena je Ivana Brlić-Mažuranić

18.4.2013. | 0:01
SBplus.hr, Slavonski Brod : Brod na Savi promijenio ime u Slavonski Brod

Na današnji dan 1934.

Brod na Savi promijenio ime u Slavonski Brod

16.3.2012. | 14:50
SBplus.hr, Slavonski Brod : Osnovan Državni Arhiv u Slavonskom Brodu

Na današnji dan 1959.

Osnovan Državni Arhiv u Slavonskom Brodu

16.3.2012. | 10:40
SBplus.hr, Slavonski Brod : Rođen doktor Josip Benčević

Na današnji dan 1890.

Rođen doktor Josip Benčević

22.2.2012. | 0:01
SBplus.hr, Slavonski Brod : Umro gradski fizik Franjo Kostial

Na današnji dan 1890. g.

Umro gradski fizik Franjo Kostial

24.1.2012. | 9:09
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :