Kalendar

Objavljeno: 2.10.2011. u 0:05
Prikaza: 5993
|
Autor: Jerko Zovak

Na današnji dan 1992.

Četiri dana prije pada Bosanskog Broda

Od 30.09. do 05.10.1992.god., pet dana i noći, zbog intenzivnih borbi i gubitaka, te stalne magle i kiše, (i do 22 l/m2) iz borbenog poretka su izlazile jedna po jedna postrojba HVO i HV, zamjene nisu stizale, a 2. i 3. bojna 108. br. HV su svoje snage „razvlačile“, kako bi „začepili“ nastale „rupe“, stalno se opirući neprijatelju u njegovoj upornoj namjeri da ponovo „proguli“ crtu i izbije na rijeku Savu, da se „ugura u Bosanski Brod“.

Petak, 02. listopad 1992.

09,30 sati - U Slavonskom Brodu je oglašena prva opća opasnost, a tijekom dana bilo ih je ukupno šest, u kojima je agresor na grad ispalio 30-ak granata od kojih je osam osoba ranjeno. Agresor je napadao i sela ispalivši preko 40 razornih granata. I neprijateljski zrakoplovi su u dva navrata bili u manjim grupama nad našim područjem ali nisu borbeno djelovali. Od sela danas su napadnuta: Slav. Šamac, Kruševica, Klakar, D. Bebrina, Trnjanski Kuti i Šumeće. U Šumeću je pogođena crkva. Povrijeđenih nije bilo.[1]

2"A" br. napušta borbenu crtu

10,00 sati - Započinje napad na pravcu 2 'A' br. Nakon jednog mrtvog i dva ranjena povlače se na kanal kod mosta u pravcu s. Gornje Kolibe, a desno krilo na komunikaciju Zborište - N. Selo. Na pravcu 101. br. HVO nije bilo aktivnosti.[2]

12,00 sati - Komanda 108. (br. HV) upravlja cijelom linijom od Save do Ukrine.[3] (Jer su ostali sami na bojišnoj crti, nakon izvlačenja 2/101. br. HVO, 109. br. HV, 36. mtb. HV i 2.'A' br. HV. Op. J.Z.)

Dežurni operativni časnik OG „Istočna Posavina" izvješćuje IZM GS HV – Đakovo, generala Petra Stipetića, kako s izmještenog zapovjednog mjesta OGIP javljaju da su se „časnici iz 132 br. HV (Našice, sa statusom „A" br., op.J.Z.) javili u 12.00 u OGIP, te su izvjestili kako ne mogu dovesti predviđenu TG u interesnu zonu Operativne grupe 'Istočna Posavina'".[4] Dakle, četiri dana prije pada Bosanskog Broda, postrojbe koje bez dopuštenja napuštaju crtu bojišta, Zapovjedništvo OGIP ne može zamjeniti novim – jer one odbijaju preuzeti zadaću!

General Stipetić – nemoćan

15,15 sati - Zapovjednik Zapovjedništva Slavonskog bojišta, general bojnik Petar Stipetić, svjestan problema o kojem je upravo izvješćen - zapovijeda Zapovjedniku OZ Osijek, brigadiru Vinku Vrbancu:

Dana 02.10.1992. god. primili smo Izvješće od OGIP /…/ kojim nas izvješćuju da su se časnici iz 132. br. HV javili u 12,00 sati u OG i da su izvjestili da ne mogu dovesti TG-132. Protiv odgovornih časnika i vojnika poduzeti stegovne i krivične mjere.

Zbog kritične situacije na Bosansko-brodskom dijelu fronta hitno uputite u sastav OGIP TG-132 (Našice) i Bg-109 (Vinkovci). Ovaj zadatak izvršite hitno.

Za izvršenje ovog zadatka odgovoran je Zapovjednik OZ Osijek i Zapovjednici 109.br.HV i 132.br.HV.[5]

Koliko je na bojištu vrijedila zapovijed Zapovjednika Slavonskog bojišta, generala Petra Stipetića, vidljivo je iz činjenice da niti BG-109. (Vinkovci) niti TG 132 (Našice) neće „zadatak izvršiti (ni) hitno" niti sporo, a „protiv odgovornih časnika i vojnika" neće „biti poduzete (ni) stegovne (n)i(ti) krivične mjere".

15,30 sati - Započinje jak kombinirani tenkovsko - pješadijski napad na pravcu djelovanja 2. bataljuna (108. br. HV. Onog istog bataljuna koji je prije tri dana izgubio 19 ljudi i onog istog bataljuna koji je na ovaj teren došao s nesaniranim problemima iz prošlog „terena" op.J.Z.). Uništen je jedan neprijateljski oklopni transporter i nešto pješadije. U isto vrijeme oklopne postrojbe 101. br. HVO kreću u kontranapad na pravcu N. Selo - Zborište i izbijaju do raskršća kod škole u Zborištu.[6]

16,08 sati - Stašluk osobno izvještava da je Kauboj (Mato Vidović, op.J.Z.) sa sedam tenkova i pratnjom od dvije 'prage' i 50 ljudi, krenuo u protiv-napad.[7]

18,00 sati - Kod 'Ekonomije' fagotaši uništili neprijateljsku pragu, a u toku prijepodneva uništen je jedan neprijateljski tenk. Situacija na pravcu drugog bataljuna se stabilizirala, napad je odbijen, a mi nismo imali gubitaka ni u ljudstvu ni u tehnici.[8]

18,05 sati Izvješće /…/ Bosanski Brod: Stalni napadi neprijatelja na fronti. Najžešći u području s. Zborište. Ostali napadi odbijeni. 2.'A' br. napustila je položaje, četnici su ušli u s. Zborište nakon jakog pješačko-topničkog napada. Nastala pukotina u obrani nastoji se zakrpati sa pripadnicima 101. br. HVO./…/[9]

108. ima ime koje se ne smije ukaljati

Dakle, ona brigada (aktivna) koja je imala zadaću, poslije izlaska jedne od postrojbi 101. br. HVO „začepiti rupu" u borbenom poretku, 24 sata kasnije i sama tu bojišnicu napušta. To je već treći „tuđi" prostor kojeg moraju „rastezanjem" popuniti 2. i 3. bojna 108 br. HV.

Pored kiše koja tri dan dosadno pada i magle kroz koju se ne vidi „dalje od nosa", te ljutnje zbog toga što već treći dan odrađuju „tuđi" posao, raste nervoza kod boraca 2. i 3. bojne 108. br. HV. Naime, i oni već mjesecima slušaju kako je sve „politički dogovoreno" i oni vide kako se, tijekom borbi, linije napuštaju – bez posljedica. Neki čak glasno razmišljaju „jesmo li mi žrtveni jarci?". Ali ostaju u rovu, jer, 108. ima ime koje se ne smije ukaljati.

18,54 sati - Naše snage potpomognute tenkovima zaustavile su prodor neprijatelja. Linija se trenutno nalazi u s. Zborište kod škole. 2 'A' br. HV bila je izvučena. Sada se vratila na desno krilo 108. br. HV i sudjeluje u obrani. Na prostore koje drži 2. bojna 108. br. HV jaki pješačko - topnički napad. Linija nije pomaknuta. Neprijatelju uništena dva tenka i samohotka.[10]

21,15 sati - Zapovjednika OZ Osijek, brigadir Vinka Vrbanca izdaje Zapovjedniku 3. 'A' br. HV, brigadiru, Ivanu Basarcu, Borbenu zapovjed - neka bude pripravan za uporabu u zoni OG „Istočna Posavina".

Zbog krajnje Ozbiljne situacije na Bosansko-brodskom-derventskom ratištu i neposredne ugroženosti gradskog područja Bosanskog Broda:

ZAPOVIJEDAM

1. Odmh prevesti u najviši stupanj bojeve spremnosti jedan bataljun 3 'A' br. HV.

2. Bataljun mora biti spreman za bojevo angažiranje u zoni odgovornosti OG 'Istočna

Posavina' od 12,00 sati, 03.10. 1992. godine.

3. Angažiranje i pokret bataljuna, bit će regulirano posebnom zapovijedi.

Zapovjednik brigade pismeno će me izvijestiti o spremnosti bataljuna za bojevo djelovanje u zoni odgovornosti operativne grupe 'Istočna Posavina'.[11]

Iako se kasnilo s ovom zapovjedi u odnosu na traženje Zapovjednika 108. br. HV, možda sasvim kasno ne bi bilo, da je brigada, umjesto njena stavljanja u „najviši stupanj bojeve spremnosti", odmah bila upućena na bojište.

Brigadir Vinko Vrbanac u „akciji"

23,12 sati - Zapovjednik Operativne Zone Osijek, brigadir Vinko Vrbanac izdaje zapovjednicima 109. 132. i 135. br. HV i TG-123 - borbenu zapovijed:

1. Intenzivnim djelovanjem neprijateljske srbočetničke armade na dijelu Bosansko-Brodsko-Derventskog ratišta, snage branitelja su dovedene u krajnje ozbiljnu i tešku situaciju u kojoj je neposredna ugroženost Bosanskog Broda postala realnost. Pored neprijatelja, ovako 132. i 135. br. HV i TG-123: pridonijeli su i samovoljni postupci pojedinih postrojbi u obrani (neorganizirano i kaotično povlačenje, napuštanje zaposjednutih i uređenih položaja i drugo).

2. Zapovjednik 135. br. HV ima zadaću da borbenu grupu jačine 150-180 pješaka, pojačanu sa sredstvima podrške i sanitetski osiguranu, uputi tijekom 03.10.1992. godine, u širi rajon Slavonskog Broda, s ciljem bojevog angažiranja iste u zoni odgovornosti OG 'Istočna Posavina'. Zapovjednik borbene grupe javit će se do 12.00, 03. 10.1992. godine zapovjedniku OG 'Istočna Posavina' na njegovom zapovjedničkom mjestu, radi prijema konkretne bojeve zadaće.

Po pristizanju borbene grupe, istu odmah angažirati na bojišnoj prostoriji.

3. Zapovjednik TG-123. odmah će prevesti TG-123 u prvi stupanj bojeve spremnosti. Zapovjednik TG-123 osobno će se do 09. sati 03.10.1992. godine javiti zapovjedniku OG 'Istočna Posavina' radi prijema konkretne bojeve zadaće, a do 18.00 sati 03.09.1992. uvesti postrojbu (TG-123) u borbeni poredak OG 'Istočna Posavina' i početi sa izvršenjem bojeve zadaće.

4. Zapovjednik 132. br. HV izvršit će premiještanje snaga 132. br. HV (Borbene grupe), … do 08.00 sati 03.10.1992. godine, a zatim ih, sukladno zapovijedi Zapovjednika OG 'Istočna Posavina', bojevo angažirati … Zapovjednik 132. br. HV i Zapovjednik Borbene grupe 132 br. HV imaju se javiti zapovjedniku OG 'Istočna Posavina' odmah po pristizanju Borbene grupe u rajon Slavonski Brod, a najkasnije do 09,00 sati 03.10.1992. godine.

5. Zapovjednik 109. br. HV, formirat će iz sastava brigade borbenu grupu jačine 180-200 ljudi, ojačanih sredstvima podrške PZO i sanitetski osiguranu. Ovako opremljenu borbenu skupinu uputiti u rajon Slavonski brod do 18.00 sati 3.10.1992. godine, s ciljem hitnog uvođenja i bojevog angažiranja iste u bojišnoj prostoriji OG 'Istočna Posavina'. Zapovjednik borbene grupe 109. br. HV javit će se do 15,00 sati zapovjedniku OG 'Istočna Posavina' radi prijema konkretne bojeve zadaće.

6. Zapovjednik OG 'Istočna Posavina' izdaće zapovjednicima pod 2., 3., 4. i 5. ove zapovijedi konkretne zadaće, osigurati uvođenje postrojbi u bojišnicu pod što povoljnijim uvjetima i materijalno ih opskrbiti.

7. Zapovjednici postrojbi koji se bojno angažiraju u zoni odgovornosti OG 'Istočna Posavina' obvezatni su izvršiti sve potrebne borbene, sigurnosne i druge pripreme ljudstva za polazak na bojište.

Bojevo angažiranje svake postrojbe trajat će najmanje 15 dana, a napuštanje i odlazak sa bojišne prostorije vršiti samo kad dođe odgovarajuća postrojba za zamjenu.

Sve postrojbe se po primitku konkretne bojeve zadaće predpočinjavaju OG 'Istočna Posavina'.

8. Svi zapovjednici postrojbi obvezatni su me pismeno izvijestiti o postupanju postrojbi po ovoj borbenoj zapovijedi.

9. Ostvarivanje materijalnih i drugih pogodnosti i prenadležnosti za bojevo angažiranje u zoni odgovornosti OG 'Istočna Posavina' po dosadašnjem. Svako eventualno ne postupanje po ovoj zapovjedi smatra se kao samovoljno napuštanje postrojbe.[12]

Dakle, Zapovjednik Operativne Zone Osijek, brigadir Vrbanac, kao najviši zapovjednik Slavonskog bojišta zadužen za „servis OG „Istočna Posavina" i zapovjedništva Slavonskog bojišta, čija se temeljna zadaća ogledala u tome da se osiguraju ljudi i sredstva za uporabu u zoni odgovornosti …" zapovijeda 109. br. HV; onoj koja je prije 44 sata neovlašteno napustila borbeni poredak; onoj koja je „u tešku situaciju" dovela 108. br. i druge postrojbe, da se ponovo vrati u borbu. Osim toga zapovijeda 132. i 135. br. HV i TG-123. da se također stave na raspolaganje Zapovjedniku OG „Istočna Posavina" zbog toga što su „snage branitelja dovedene u krajnje ozbiljnu i tešku situaciju u kojoj je neposredna ugroženost Bosanskog Broda postala realnost."

A šta rade zapovjednici ove četiri postrojbe ?

Ne izvršavaju borbenu zapovijed!

Koja je posljedica neizvršavanja borbene zapovijedi ova četiri zapovijednika četiri dana kasnije?

Pad Bosanskog Broda!

Umjesto da je odmah po neizvršavanju njegove zapovjedi, ako već ne uhitio, onda barem suspendirao zapovjednike postrojbi, imenovao druge i uputio ih na izvršenje borbene zadaće, Vinko Vrbanac četiri dana ne čini ništa. Nije htio ili nije smio – svejedno je. A onda se, peti dan iz Osijeka, pojavljuje u Slavonskom Brodu i pored živih i ovlaštenih zapovjednika, generala Stipetića i brigadira Štefaneka, neovlašteno počinje štancati borbene alibi zapovjedi. I to kome, onim istim brigadama koje su, zahvaljujući njegovu četverodnevnom nečinjenju, ostavljeni na „cjedilu" u bojevoj prostoriji – 108. br. HV i 101. br. HVO. Njima će brigadir Vrbanac zapovijedati neka „hitno prebace (svoje) snage …u Bosanski Brod." (sic!)

Načelnik SnSl. OGIP, dr. Drago Prgomet, izvjestio je svog kolegu u OZ Osijek, Načelnika SnSl. o gubicima na bosansko-posavskom bojištu za period od 01.09. do 01.10. 1992. god.

Prilikom topničkih napada na Slavonski Brod poginulo je 28 civila, a ranjeno 161 od kojih 85 teže."[13]

Ako uzmemo za prosjek onaj broj boraca koji je bio angažiran zadnji dan promatranog razdoblja, (30.09.1992. god.), kada je na derventsko-bosanskobrodskom bojištu prostoru bilo ukupno (s zapovjedništvima i IZM-om) 2.498 boraca, možemo zaključiti kako je OG „Istočna Posavina", za trideset dana borbi izgubila 26,66% boraca (4,76 % poginulih i 21,89 % ranjenih) – od prosječnog borbenog poretka.

Očito je kako ne stoji tvrdnja da su 108. i 3. „A" br. HV i 101. br. HVO „bez prisile od strane neprijatelja, te opravdanih razloga, napustile bojište."

Nastavak slijedi


[1] Služba za motrenje i obavješćivanje RH - 985, Slavonski Brod
[2] Iz ratnog dnevnika 108. br. HV
[3] Isto
[4] OGIP, Dežurni operativni, – IZM Osijek, Đakovo, Operativno dnevno izvješće, Klasa: 81/92-02 Ur. broj: OG-17/92-785, Slavonski Brod, 02.10.1992. god.
[5] IZM Đakovo, Zapovjedništvo Slavonskog bojišta, Zapovjednik general bojnik, Petar Stipetić – Zapovjedništvu OZ Osijek, Zapovjed o upućivanju TG-132 i TG-109, Kl. 035-01/92-01, Ur.br. 1076/5-01-92-340, Dana, 02.10.1992. god.
[6] Iz ratnog dnevnika 108. br. HV
[7] Dnevnik veze 108.br.HV
[8] Ratni dnevnik 108. br. HV
[9] OGIP, Dežurni operativni, – IZM Osijek, Đakovo, Operativno dnevno izvješće, Klasa: 81/92-02 Ur. broj: OG-17/92-786, Slavonski Brod, 02.10.1992. god.
[10] OGIP, Dežurni operativni, – IZM Osijek, Đakovo, Dopuna operativnodnevnom izvješću, Klasa: 81/92-02 Ur. broj: OG-17/92-787, Slavonski Brod, 02.10.1992. god.
[11] OZ Osijek, Zapovjed zapovjednika – Zapovjedništvu 3."A"br.HV, Borbena zapovjed, Klasa: 8/92-01/01, Ur.broj: 1076-01/92-101, Osijek, 02.10.1992. god.
[12] OZ Osijek, Zapovjed Zapovjednika - Zapovjednicima 109. 132. i 135. br. HV i TG-123, Borbena zapovjed, Klasa: 8/92-01/01, Ur.broj: 1076-01/92-101, Osijek, 02.10.1992. god.
[13] OGIP, Načelnik SnSl, dr. Drago Prgomet – OZ Osijek, Načelnik SnSl, Klasa: 81/92-02, Ur. Broj: OG 20/92-769, Slavonski Brod, 02.10.1992. god.

Broj komentara: 12

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
MILENIJUM

MILENIJUM

Komentirano: 2.10.2017. | 12:57

1

citiram šariniča od 15,09 1992 u županji pitanje bosanske posavine i granatiranje slavonske posavine biti če riješeno u roku 15 dana i bijaše riješeno ne u 15 dana nego u 20 dana htv 15,09 1992
MILENIJUM

MILENIJUM

Komentirano: 2.10.2017. | 12:53

2

kratko i jasno prodano 15,09 2015 u županji radi krša i kamena
sszub

sszub

Komentirano: 3.10.2011. | 6:46

3

Znam i bolju ali nedam-bar u ovoj formi.Povuci paralelu sa prethodnim ratom na ovim prostorima,pa se sjeti:"Neretva", "Sutjeska","Kozara","Walter brani Sarajevo" itd.Evo jednostavno mislim da bi bio prikladniji lirski prikaz događaja gdje stotine boraca gube živote kako bi se tisuće civila spasile bježeći preko mosta,koji na kraju biva srušen.Nikoga ne smatram bezveznjakom,prošao sam pakao rata kao vojnik i vjeruj mi trudim se da zaboravim.Ovakve teme i energija u njih uložena vraćaju me tamo gdje ne želim biti.Tko su krivci?Ima ih puno?Ili nastavimo sljedećih sto godina vaditi dnevnike sa tavana,shodno dnevnim potrebama.
walter

walter

Komentirano: 3.10.2011. | 0:46

4

Sada vjerojatno slijedi priča kako je istina voda duboka i kako bi se mnogi u njoj mogli utopiti i bla, bla, bla. Nikoga ne branim niti podržavam. Ovo je jedna od rijetkih verzija potkrijepljena nečime osim šuplje priče. Znaš li bolju, daj. Ne moraš niti podastrijeti nikakve dokaze, samo daj da čujem o čemu se radi. Koga to i od koga treba zaštiti? Po koju cijenu? u čiju korist? Ili je to presloženo za nas bezveznjake?
sszub

sszub

Komentirano: 2.10.2011. | 20:10

5

Waltere činjenice o kojima govoriš leže ti osuđene u Haagu.U ovom usranom svijetu nisu bitne činjenicei.Do sada praksa govori da dok nešto dokažeš odoše prepone kako se to sada moderno kaže.Zato zastupam taktiku opstanka po svaku cijenu kada već nismo sposobni za mudre poteze koji bi u konačnici doveli do istine.Bolje je ponekad i šutjeti nego gluposti blebetati.A ovo gore je nepouzdana,zakašnjela netaktičnai glupa igra dokona čovjeka koji cilja u neku samo nemu poznatu metu.Ovo što si napisao više mi liči na obranu radnje nego na komentar.
Janus

Janus

Komentirano: 2.10.2011. | 14:44

6

bajica je u pravu, na temelju toga izrael već desetljećima se brani (jer nema dubinu, širina izraela je duplo manja nego širina slavonije i baranje! jedan top može tuži bilo koji dio države!); dakle, nismo mi agresori u Bih ako smo bili tamo, jer je Brod tučen iz bih... a walter je još više u pravu! naime, iznođšenjem dokumentiranih činjenica briše se ljaga sa cijelih jedinica koje su navodno "pobjegle" i prepustile posavinu, a s druge strane (po meni čak i važnije) stvara se prilika da stotine "invalida i branitelja i heroja" koji nikada vidjeli akcije nisu osim pljačkanja napuštenih kuća po posavini (čak i hrvatskih!) izgube sve privilegije i da im presudama (jer ratni kriminal je ustavno prebačen u nezastarivu kategoriju) oduzmu stotine tisuća kuna opljačkanog novca
walter

walter

Komentirano: 2.10.2011. | 12:31

7

Jedini razlog zašto bi ovakvi podaci trebali imati status bilo kakve tajne je zataškavanje istine i daljnje prodavanje magle građanima. Nekome je u cilju da se nikada ne utvrdi barem moralna odgovornost za pad Posavine i stotine stradalih naših vojnika i civila. Umjesto ovako debilnih komentara, volio bih vidjeti argumentirane činjenice koje će pobiti tvrdnje autora i baciti drugačije svjetlo na ove događaje. Niti jedan hrvatski vojnik ne može biti odgovoran za pad Posavine, ali trebalo bi se znati koji su zapovjednici ili političari svojim nečinjenjem tome kumovali.
tope

tope

Komentirano: 2.10.2011. | 11:52

8

G.Zovak kad već pišete o padu i razlozima pada B.Posavine zašto ne upoznate istu tu javnost sa činjenicom da ste HRVI sa trajnom invalidnošču od 60% a koji ste "izganjali" na osnovu ovjerene izjave tri svjedoka i to skoro 10 godina poslije od Vašeg stradavanja u toj istoj B.Posavini????? Nekome je taj rat bio stvarno rat a neko ga je kasnije iskoristi gdje god je mogao!!!!
bajica

bajica

Komentirano: 2.10.2011. | 11:01

9

Napadani smo iz Bosne i prema međunarodnom pravu imali smo pravo poduzimati akcije do 30 km u dubini teritorija druge države.
nezavisniivek

nezavisniivek

Komentirano: 2.10.2011. | 9:15

10

PROTIV KOGA SU USMJERENI OVI CLANCI. HRVATSKIH PATNIKA, VOJNIKA I GENERALA KOJI LEZE I IZDRZAVAJU KAZNE ZBOG OVAKVIH KAO GOSPODIN ZOVAK-DOMACIH IZDAJNIKA I PETOKOLONASA. PROTIV RANJENIH, POGINULIH I NJIHOVIH PORODICA E GOSPODINE ZOVAK PA STO VAM TREBA DA PLJUJETE PO HRVATSKIM VITEZOVIMA I UJEDNO SE NASLAĐUJETE PATNJAMA I BOLI HRVATSKOG NARODA U POSAVINI. ZASTO SE NISTE ONDA UHVATILI POD RUKU SA BIVSIM PREDSJEDNIKOM I ZAJEDNO SVE UREDNO PREZENTIRALI U HAGU. SRAMOTA, SRAMOTA, SRAMOTA A ZANIMA ME STO RADE NASE NADLEZNE SLUZBE POLICIJE, SSUZUP-a ILI KAKO SE VEC ZOVU.

Broj komentara: 12

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
Prikaži sve komentare 12

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Obilježavamo Hrvatski dan liječnika

Na današnji dan

Obilježavamo Hrvatski dan liječnika

26.2.2020. | 9:01
SBplus.hr, Slavonski Brod : Danas obilježavamo Dan bijelog štapa

Mađunarodni dan slijepih osoba

Danas obilježavamo Dan bijelog štapa

15.10.2018. | 15:55
SBplus.hr, Slavonski Brod : Takvi se rijetko rađaju

Na današnji dan rođen je dr. A. Štampar

Takvi se rijetko rađaju

1.9.2018. | 11:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Radio Zagreb javlja o ‘otporu naših četa Nijemcima’

10. travnja - Dan kad se spustila tama

Radio Zagreb javlja o ‘otporu naših četa Nijemcima’

10.4.2018. | 0:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Za vodne resurse vodit će se ratovi

Odgovor je u prirodi

Za vodne resurse vodit će se ratovi

22.3.2018. | 9:50
SBplus.hr, Slavonski Brod : Današnji dan posvećen dvjema bitnim stvarima

Invalidi rada i osobe s Down sindromom

Današnji dan posvećen dvjema bitnim stvarima

21.3.2018. | 13:35
SBplus.hr, Slavonski Brod : Tate, hvala vam što postojite!

Za sve dobre hrvatske očeve

Tate, hvala vam što postojite!

19.3.2018. | 12:20
SBplus.hr, Slavonski Brod : Matija Mesić - čuvar hrvatskog jezika i povijesti

Brodskoj gimnaziji stoti rođendan

Matija Mesić - čuvar hrvatskog jezika i povijesti

19.2.2018. | 17:35
SBplus.hr, Slavonski Brod : Priča o hladnokrvno likvidiranom Tomislavu Buzovu

Boris Dežulović

Priča o hladnokrvno likvidiranom Tomislavu Buzovu

27.2.2017. | 0:05
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kronologija oslobađanja brodske vojarne

Domovinski rat

Kronologija oslobađanja brodske vojarne

16.9.2016. | 9:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Uništen je Sportsko-rekreacijski centar Klasije

Tijekom 1992. godine

Uništen je Sportsko-rekreacijski centar Klasije

22.9.2014. | 10:13
SBplus.hr, Slavonski Brod : Brođani razbili obruč oko Vukovara

Na današnji dan

Brođani razbili obruč oko Vukovara

19.9.2014. | 23:49
SBplus.hr, Slavonski Brod : Prva prvoligaška utakmica Marsonije

Na današnji dan 1994.

Prva prvoligaška utakmica Marsonije

14.8.2014. | 0:01
SBplus.hr, Slavonski Brod : Znate li tko je zapovijedao u brodskoj 108.br. ZNG

'108. ide dalje'

Znate li tko je zapovijedao u brodskoj 108.br. ZNG

28.6.2014. | 10:50

Na današnji dan 1874.

Rođena je Ivana Brlić-Mažuranić

18.4.2013. | 0:01
SBplus.hr, Slavonski Brod : Brod na Savi promijenio ime u Slavonski Brod

Na današnji dan 1934.

Brod na Savi promijenio ime u Slavonski Brod

16.3.2012. | 14:50
SBplus.hr, Slavonski Brod : Osnovan Državni Arhiv u Slavonskom Brodu

Na današnji dan 1959.

Osnovan Državni Arhiv u Slavonskom Brodu

16.3.2012. | 10:40
SBplus.hr, Slavonski Brod : Rođen doktor Josip Benčević

Na današnji dan 1890.

Rođen doktor Josip Benčević

22.2.2012. | 0:01
SBplus.hr, Slavonski Brod : Umro gradski fizik Franjo Kostial

Na današnji dan 1890. g.

Umro gradski fizik Franjo Kostial

24.1.2012. | 9:09
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :