Gospodarstvo : Industrija

Objavljeno: 14.6.2019. u 17:00
Prikaza: 4898
|
Autor: A. Primorac

Otvoreno pismo

Sindikat ih optužio za neplaćanje doprinosa, Grupa reagirala

Slavonski Brod : Sindikat ih optužio za neplaćanje doprinosa, Grupa reagirala

"Grupacija ĐĐ ne uplaćuje poreze i doprinose u proračun', prozvao je Darko Maras, predsjednik Nezavisnog sindikata "Socijalna pravda" Grupaciju. Uz navode sindikalca tražili smo i očitovanje Grupe koje prenosimo u cijelosti.

SLAVONSKI BROD - Darko Maras, predsjednik Nezavisnog sindikata "Socijalna pravda" uputio je jučer Otvoreno pismo ministru gospodarstva, poduzetništva i obrta Darku Horvatu u kojem proziva ĐĐ Grupu za neizvršavanje obveze plaćanja poreza i doprinosa, kao "ni obvezu uplate prireza od nesamostalnog rada i doprinosa koje je, slijedno propisanoj zakonskoj obvezi, obračunala i obustavila od plaće radnica i radnika". Njegovo pismo prenosimo u cijelosti, a odmah potom donosimo i odgovor Uprave Grupe ĐĐ.

"Poštovani gospodine Horvat, upoznajemo Vas kako smo od strane Porezne uprave posredno upoznati da grupacija Đuro Đaković ne izvršava ni svoju obvezu uplate poreza i doprinosa u državni proračun Republike Hrvatske, a time ni obvezu uplate poreza od nesamostalnog rada i doprinosa koje je, slijedno propisanoj zakonskoj obvezi, obračunala i  obustavila od plaće radnica i radnika.
Izostankom uplate u državni proračun poreza i doprinosa obustavljenih od plaće radnica i radnika osim primarne štete nanesene Državnom proračunu - čitaj poreznim obveznicima - imamo i sekundarnu štetu nanesenu onim radnicama i radnicima koji zbog toga ne mogu konzumirati svoje pravo na povrat poreza za 2018. godinu i tercijarnu štetu onim radnicama i radnicama kojima su u ovogodišnjoj zimsko-proljetnoj akciji 'čišćenja' od osnovnih djelatnosti i proizvodnje, te radnica i radnika grupacije Đuro Đaković otkazani ugovori o radu i koji su zbog toga prisiljeni na prijevremeno umirovljenje, zašto su već kažnjeni, dakle bez svoje zasluge, značajnim umanjenjem mirovine, a sada će još zbog neuplaćenog obustavljenog im mirovinskog doprinosa imati umanjenu osnovicu za izračun mirovine i time slijedno dodatno biti kažnjeni, dakle opet bez svoje zasluge, manjom mirovinom.
I sve to u situaciji kada je poslodavac taj koji ne izvršava svoju propisanu zakonsku obvezu, a da pri tome (ne)odgovorne osobe istog ne snose nikakve posljedice.
A te su iste (ne)neodgovorne osobe novčana sredstva namijenjena ulaganju u proizvodnju i u postojeća radna mjesta, dobivena, podsjećamo, zahvaljujući Odluci Vlade Republike o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje (4. listopada 2018. godine), kada ista i tako ne koriste namjenski, nego ne namjenski za isplatu zbog otkaza, ugovora o radu jednako tako ne namjenski, ali zato korisnije mogli upotrijebiti za plaćanje dospjelih poreza i doprinosa.
No, naravno da to je samo najnoviji i samo još jedan od sada već značajno dugog, niza 'doprinosa' grupacije Đuro Đaković Državnom proračunu Republike Hrvatske i devastaciji gospodarsko-socijalnog položaja radnica i radnika u istoj i njihovih obitelji.
Podsjećamo na tek dio posljedica dosadašnjeg rada i rezultata rada uprave Đuro Đaković Grupa d.d. od njihovog 'postavljanja (svibanj 2012. godine) do danas:
- broj društava grupacije DD smanjen ja sa 7 na 5;
- broj osnovnih djelatnosti smanjen je sa 7 na 2 (od kojih jedna postoji tek na'papiru', a druga svakim dovršenim proizvodom ostvaruje gubitak);
- broj radnika smanjenje za 500.;
- nominalna cijena dionica smanjena je sa 80,00 kuna na 20,00 kuna;
- cijena dionica na ZSE smanjena je sa 88,00 kuna na 9,80 kuna;
- na poslovnom računu bilo je 50 milijuna kuna;
- dug prema komercijalnim financijskim institucijama bio je manji od 5 milijuna kuna, a sada je 597 milijuna kuna (301 milijun kuna dugoročni, 296 milijuna kuna kratkoročni);
- konsolidirani gubitak promatranog razdoblja je 384 milijuna kuna (od kojeg je gubitak Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. 87 milijuna kuna, a gubitak Đuro Đaković specijalna vozila d.d. 115 milijuna kuna).
Prethodno navedene činjenice cijenimo da dovoljno ukazuju na značaj doprinosa grupacije  Đuro Đaković u promatranom razdoblju gospodarskom oporavku Republike Hrvatske i revitalizaciji Slavonije i Baranje, što smo uvjerenja da ćete i osobno prepoznati, te smo zato očekivanja:
1. Da predstavnik Republike Hrvatske, dakle građana Republike Hrvatske i upravo zbog njih, na sutrašnjoj sjednici Glavne skupštine Đuro Đaković Grupe d.d. neće podržati takvo poslovanje i neće odobriti rad koji za rezultat ima takvo poslovanje.
2. Da se konačno i to žurno održi sastanak na temu događanja, stanja i poslovanja grupacije Đuro Đaković, održavanje kojeg ste najavili 8. siječnja 2019. godine, na koji će biti pozvani predstavnici Nezavisnog sindikata "Socijalna pravda", Nezavisnih hrvatskih sindikata i Uprave Đuro Đaković Grupe d.d.. (Zamolba za održavanje sastanka dostavljena Vam je 6. veljače 2019. godine. a požurnica 18. travnja 2019. godine.).", piše u otvorenom pismu koje potpisuje Darko Maras, predsjednik Nezavisnog sindikata "Socijalna pravda".

Nakon što smo tijekom jučerašnjeg dana zaprimili otvoreno pismo Darka Marasa očitovanje smo zatražili i od Uprave ĐĐ Grupe, kako bismo, profesionalno javnosti predočili obje strane uključene u ovu priču. Kao što smo u cijelosti prenijeli pismo predsjednika Nezavisnog sindikata 'Socijalna pravda", tako u cijelosti prenosimo i reagiranje Uprave ĐĐ Grupe, uz napomenu kako se u prilogu članka nalazi i potvrda Porezne uprave o 'nepostojanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava", a koje je Uprava dostavila.

Reagiranje Uprave Đuro Đaković Grupe d.d.

"Slavonski Brod, 14. lipnja 2019.godine
Poštovani,
slijedom otvorenog pisma Darka Marasa ispred Nezavisnog sindikata „Socijalna pravda" u nastavku je naša reakcija na iste.

U novijoj povijesti pa sve do 2014. godine grupaciju Đuro Đaković obilježila je: visoka ovisnost o domaćim investitorima koji su predstavljali 90% prihoda grupacije, zastarjelost proizvodne tehnologije, kontinuitet negativnog poslovanja pojedinih programa, loša kadrovska struktura, kao i nedostatak vlastitog kapitala. Nakon dugotrajnog negativnog poslovanja koje je imalo za posljedicu gubitak od preko 1 milijarde kuna kapitala u razdoblju od 1992. do 2013. godine, Uprava Đuro Đaković Grupa d.d. je tijekom 2014. godine izradila Strategiju i plan restrukturiranja grupacije Đuro Đaković. Na temelju plana provedene su brojne mjere na financijskom, tržišnom, organizacijskom, pravnom i proizvodnom dijelu, a koje su dovele do značajnih poboljšanja.

Grupacija se tržišno usmjerila prema izvozu što je pokazatelj uspješne prilagodbe potrebama tržišta te višegodišnjih aktivnosti u razvoju novih proizvoda. Teretni vagoni kao glavni proizvodi namijenjeni izvozu bilježe konstantan rast od 0 prodanih u 2013. godini do 425 prodanih teretnih vagona tijekom 2018. godine te ugovorenih 595 teretnih vagona za 2019. godinu. EBITDA (dobit prije amortizacije, financijskih prihoda i rashoda te poreza) bilježi poboljšanje, te je u posljednje tri godine pozitivan.

Tijekom 2015.godine provedeno je pripajanje društava ĐĐ Proizvodnja opreme d.o.o. i ĐĐ Elektromont d.d. društvu ĐĐ Inženjering d.d. koje od tada posluju pod tvrtkom ĐĐ Industrijska rješenja d.d. Početkom ove godine društvo Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. je, u cilju dovršetka restrukturiranja i smanjenja gomilanja gubitaka, donijelo odluke o prestanku obavljanja neprofitabilnih djelatnosti pri čemu je očigledno nastao određeni višak radnika. Navedeni proces kolektivnog viška radnika proveden je sukladno Zakonu i svim relevantnim propisima. Osim što je predmetni postupak proveden objektivno korektno, Uprava je, nadalje, vodila računa i o socijalnoj osjetljivosti navedenog procesa, pa je slijedom navedenog, svim radnicima koji su se pokazali kao višak, a za čijim je profesionalnim profilom bilo potrebe u drugim društvima grupacije, istima ponudila nastavak radnog odnosa u tim drugim društvima na odgovarajućim radnim mjestima. Nažalost, tek je manji broj radnika od ukupnog broja prihvatio navedenu mogućnost, dok su ostali radnici radije odabrali prekinuti radni odnos u grupaciji Đuro Đaković uz otpremninu.  

Stoga, Uprava Đure Đakovića ne vidi razloga za javno istupanje gospodina Marasa po pitanjima:
  • „Smanjen broj društava grupacija sa 7 na 5" - navedeno je rezultat gore opisane statusne promjene pripajanja društava. Primjerice grupacija je 1992. godine brojala 31 pravni subjekt, a 2012 njih samo 7. Možemo li reći kako je smanjenje broja društva za 24 u razdoblju od 20 godina također devastacija?
  • „Broj osnovnih djelatnosti smanjen sa 7 na 2" – tvrdnja nije točna. Djelatnosti od kojih se radi neprofitabilnosti odustalo su proizvodnja teške opreme u 2019. godini koja je u potpunosti zaustavljena te djelatnost elektromontaže koju su preuzeli radnici tijekom 2015. godine.
  •  „Broj radnika smanjen za 500" – tvrdnja nije točna. Podaci o broju radnika iz financijskih izvještaja: 2012 - 1.099;  2018 - 992.  Podaci o broju radnika dostupni su iz financijskih izvještaja za sve godine poslovanja.
  • Nominalna cijena dionica smanjena je sa 80,00 kuna na 20,00 kuna" - Nominalna cijena dionica jest smanjena 2014. godine radi pokrića gubitaka, koji su nastali prije 2012. godine.
  •  „Na poslovnom računu bilo je 50 milijuna kuna" -  ne vidimo mjerilo čega bi trebao biti ovaj podatak, jer je u narednim godinama, a što je vidljivo iz objavljenih financijskih izvješća, na računu je bio i veći iznos novčanih sredstava.
  • „Dug prema komercijalnim financijskim institucijama bio je manji od 5 milijuna kuna, a sada je 597 milijuna kuna (301 milijun kuna dugoročni, 296 milijuna kuna kratkoročni" -  tvrdnja nije točna iako se radi o brojevima koji su lako vidljivi iz objavljenih financijskih izvješća, te nas čudi smjelost iznošenja ovakvih podataka koji nisu utemeljeni niti približno realnim podacima.
  • „Konsolidirani gubitak promatranog razdoblja je 384 milijuna kuna (od kojeg je gubitak Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. 87 milijuna kuna, a gubitak Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. 115 milijuna kuna)"-  Konsolidirani gubitak u razdoblju od 2003.-2012.godine iznosi 220,5 milijuna kuna. Ovdje treba dodati i 124,2 milijuna kuna gubitaka u 2013.godini koji se u većini odnosi na ispravke vrijednosti imovine i potraživanja nastalih u razdoblju iz 2012. godine i ranije (detaljno također javno dostupno u izvješću Uprave o poslovanju u 2013. godini – dostupno na Zagrebačkoj burzi.) Gubici ostvareni nakon 2013. godine su uglavnom nastali kao posljedica procesa restrukturiranja. U razdoblju od 2012.-2018. godine ukupni gubitak ĐĐ Industrijskih rješenja d.d. kao i društava koja su prethodila ĐĐ Industrijskim rješenjima d.d. iznosi 239,3 milijuna kuna. Istodobno zbrojeni gubici ĐĐ Specijalna vozila d.d. su bili 137,39 milijuna kuna.
  • Nenamjenska potrošnja kreditnih sredstava uz jamstvo Vlade RH" – tvrdnja nije točna. Vlada RH je donijela odluku o davanju jamstva za kreditno zaduženje radi financijske konsolidacije, restrukturiranje i obrtna sredstva (obavijest o odluci: https://www.zse.hr/userdocsimages/novosti/0ufcgdFOJ9d5sAd4VyuuoA==.pdf. Osim toga, HBOR kao kreditor i MINGO kao davatelj jamstva mjesečno kontroliraju utrošak sredstava kao i tijek restrukturiranja.
  • Netočna je tvrdnja da se ne ispunjavaju obveze uplate poreza i doprinosa, kao i da se ne ispunjavaju propisane zakonske obveze što je vidljivo iz Potvrda porezne uprave. (zadnja potvrda Porezne uprave je izdana 30.05.2019. godine). Poslodavac je dana 07.02.2019. godine potpisao Upravni ugovor s Poreznom upravom za otplatu duga u 12 mjesečnih anuiteta, koji se uredno i na vrijeme podmiruju. Tek po pristiglim obavijestima zaposlenicima smo doznali kako do ispunjenja obveza iz Upravnog ugovora neće biti izdana Rješenja o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak za 2018. Isti Upravni ugovor je poslodavac potpisao i 22.01.2018. godine, koji je uredno otplaćen, te tijekom utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2017. nismo imali isti problem.

Naposljetku, možemo reći kako nismo u mogućnosti logično shvatiti zašto naš zaposlenik Darko Maras opetovano javno iznosi neistine, poluistine i tendenciozne insinuacije i kako iznošenje takve vrste informacija može biti u interesu društva i njegovih zaposlenika što je navodno motiv navedene osobe. Naprotiv radi se o štetnim radnjama za društvo koje zbunjuju javnost i mogu ozbiljno narušiti povjerenje između društva i drugih dionika.", piše u reagiranju Uprave ĐĐ Grupe, koje smo primili prije nekoliko trenutaka.

Broj komentara: 11

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
Lovac65

Lovac65

Komentirano: 23.10.2019. | 14:21

1

https://novac.jutarnji.hr/makro-mikro/radnicima-duro-dakovic-grupacije-kasne-place-za-rujan-uskoro-cemo-rijesiti-taj-problem/9524261/
igramala

igramala

Komentirano: 7.7.2019. | 18:22

2

Ne moram ja nista provjeravat. Zato sam i napisao rijeć "ako". Iskreno zaboli me sta je ko radio....jer niko nije radio nista...
Stipe

Stipe

Komentirano: 15.6.2019. | 10:16

3

igramala - malo se zalićeš? Jesi provjerio podatke prije komentiranja? Znaš li uopće što i zašto komentiraš? Počeo si sa "ako" a završio kako je to tvoj stav. Sumnjaš li ili znaš? Ili samo nešto insinuiraš? Kod nas olako ljudi izlaze u javnost, bilo kao novinari, komentatori ili "javni" ljudi, a da nemaju nikakva čvrsta saznanja o problematici o kojoj istupaju.
igramala

igramala

Komentirano: 15.6.2019. | 7:50

4

I dalje smatram da ako je Maras iznosio neistinite podatke treba ga tužiti.. Ponavljam, ako su neistiniti, a uprava DD kaze da je Ako ga ne tuze znaci da neko mulja malo.
MENTALIST

MENTALIST

Komentirano: 14.6.2019. | 22:38

5

A na tvoje pitanje odgovor ,sve se može ako si podoban drugi stup ,što je to .tek čemo vidjeti kada odemo u mirovinu da li smo bili pametni ili budale
MENTALIST

MENTALIST

Komentirano: 14.6.2019. | 22:34

6

Sada ti je jasnije nisu uplačivali porez i doprinose nego su se sa poreznom dogovorili da plate u ratama i sad uplačuju, za koji period ne znam nešto slično je i todorić radio samo se on nije dogovarao s poreznom nego je plaćao kad i kako je htio, Samo mi nije jasno kako možeš isplatiti plaču a ne platiti doprinose jer te fina iil porezna odmah blokira nisam više u tom pa ne znam da li se zakon poromijenio ili se prilagođava ovisno o potrebama pojedinaca ,politike itd itd
Igramala

Igramala

Komentirano: 14.6.2019. | 22:02

7

Nije mi bas jasno kako se neka firma moze dogovoriti s poreznom upravom da ne placaju moj 2. Stup mirovinskog.
Igramala

Igramala

Komentirano: 14.6.2019. | 21:36

8

Sto sam to krivo napisao? Da ja smatram da me neko klevece, tuzio bi.
MENTALIST

MENTALIST

Komentirano: 14.6.2019. | 20:16

9

igramala .zalutala si
MENTALIST

MENTALIST

Komentirano: 14.6.2019. | 20:15

10

Svi lažu samo uprava čista,Pitajte dobavljače koliko su im dužni i kolika je valuta plačanja nisu samo industrijska kriva , prelijeva se iz šupljeg u prazno godinama - Strojna su ok ali ostali ?

Broj komentara: 11

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
Prikaži sve komentare 12

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Imenovana Uprava ĐĐ Grupe na novo mandatno razdoblje

Evo tko je na čelu iduće četiri godine

Imenovana Uprava ĐĐ Grupe na novo mandatno razdoblje

6.7.2020. | 17:40
SBplus.hr, Slavonski Brod : Đuro pozvao investitore neka se jave

Novi pokušaj spasa ĐĐ Grupe

Đuro pozvao investitore neka se jave

15.6.2020. | 9:45
SBplus.hr, Slavonski Brod : Stvoren je preduvjet za nastavak sanacije i restrukturiranja

Odlukom Glavne Skupštine ĐĐ Grupe:

Stvoren je preduvjet za nastavak sanacije i restrukturiranja

27.5.2020. | 17:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Projekt vrijedan 130 milijuna kuna napreduje prema planu

Pratimo radove u Luci Brod

Projekt vrijedan 130 milijuna kuna napreduje prema planu

25.5.2020. | 21:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Đuri Đakoviću stiže 300 milijuna kuna potpore

Europska komisija odobrila odluku Vlade

Đuri Đakoviću stiže 300 milijuna kuna potpore

10.5.2020. | 10:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Đuro u problemu zbog koronavirusa

Iz ĐĐ Grupe obavijestili

Đuro u problemu zbog koronavirusa

29.4.2020. | 18:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Đuro traži potporu HZZ-a za očuvanje radnih mjesta

Zbog COVID-19 otežano posluju

Đuro traži potporu HZZ-a za očuvanje radnih mjesta

1.4.2020. | 17:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Gubitak Đuro Đaković grupe je 112,5 milijuna kuna

U prošloj, 2019. godini

Gubitak Đuro Đaković grupe je 112,5 milijuna kuna

1.3.2020. | 16:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : Hoće li se pojaviti zainteresirani za Đurinu tešku halu?

Oglas za iskazivanje interesa za kupnju

Hoće li se pojaviti zainteresirani za Đurinu tešku halu?

28.2.2020. | 13:45
SBplus.hr, Slavonski Brod : Imenovan ‘kontrolor krize’ u Đuri Đakoviću

Nakon podnošenja ostavke predsjednika NO

Imenovan ‘kontrolor krize’ u Đuri Đakoviću

27.2.2020. | 13:45
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Potencijal Specijalnih je u daljnjoj modernizaciji tenkova'

D. Krstičević potpisao ugovor sa ĐĐ SV:

'Potencijal Specijalnih je u daljnjoj modernizaciji tenkova'

18.2.2020. | 16:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Slaven Posavac i službeno podnio ostavku

Stupa na snagu 31. siječnja

Slaven Posavac i službeno podnio ostavku

21.1.2020. | 16:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Vlada precizirala kako 'Đuro' mora potrošiti milijune

Najbitniji su dobavljači i banke

Vlada precizirala kako 'Đuro' mora potrošiti milijune

20.1.2020. | 11:35
SBplus.hr, Slavonski Brod : Umjesto Đuri Đakoviću, posao pripao Krstičevićevoj tvrtki

Izgradnja naftnih spremnika

Umjesto Đuri Đakoviću, posao pripao Krstičevićevoj tvrtki

17.1.2020. | 19:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Čini mi se lakšim naći tri strateška partnera nego jednog'

Novi šef Đure Đakovića:

'Čini mi se lakšim naći tri strateška partnera nego jednog'

12.1.2020. | 11:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : Očekivano brodsko ime na poziciji predsjednika Uprave Grupe

Obistinila se gradska šuškanja

Očekivano brodsko ime na poziciji predsjednika Uprave Grupe

7.1.2020. | 11:50
SBplus.hr, Slavonski Brod : Đurinim radnicima danas je isplaćena plaća za studeni

U novoj godini nova filozofija

Đurinim radnicima danas je isplaćena plaća za studeni

3.1.2020. | 20:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : Siguran sam da smo našli sredstva za još jednu plaću u Đuri

Ministar gospodarstva Darko Horvat:

Siguran sam da smo našli sredstva za još jednu plaću u Đuri

30.11.2019. | 13:00
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :