Gospodarstvo : Industrija

Objavljeno: 14.6.2019. u 17:00
Prikaza: 1802
|
Autor: A. Primorac

Otvoreno pismo

Sindikat ih optužio za neplaćanje doprinosa, Grupa reagirala

Slavonski Brod : Sindikat ih optužio za neplaćanje doprinosa, Grupa reagirala

"Grupacija ĐĐ ne uplaćuje poreze i doprinose u proračun', prozvao je Darko Maras, predsjednik Nezavisnog sindikata "Socijalna pravda" Grupaciju. Uz navode sindikalca tražili smo i očitovanje Grupe koje prenosimo u cijelosti.

SLAVONSKI BROD - Darko Maras, predsjednik Nezavisnog sindikata "Socijalna pravda" uputio je jučer Otvoreno pismo ministru gospodarstva, poduzetništva i obrta Darku Horvatu u kojem proziva ĐĐ Grupu za neizvršavanje obveze plaćanja poreza i doprinosa, kao "ni obvezu uplate prireza od nesamostalnog rada i doprinosa koje je, slijedno propisanoj zakonskoj obvezi, obračunala i obustavila od plaće radnica i radnika". Njegovo pismo prenosimo u cijelosti, a odmah potom donosimo i odgovor Uprave Grupe ĐĐ.

"Poštovani gospodine Horvat, upoznajemo Vas kako smo od strane Porezne uprave posredno upoznati da grupacija Đuro Đaković ne izvršava ni svoju obvezu uplate poreza i doprinosa u državni proračun Republike Hrvatske, a time ni obvezu uplate poreza od nesamostalnog rada i doprinosa koje je, slijedno propisanoj zakonskoj obvezi, obračunala i  obustavila od plaće radnica i radnika.
Izostankom uplate u državni proračun poreza i doprinosa obustavljenih od plaće radnica i radnika osim primarne štete nanesene Državnom proračunu - čitaj poreznim obveznicima - imamo i sekundarnu štetu nanesenu onim radnicama i radnicima koji zbog toga ne mogu konzumirati svoje pravo na povrat poreza za 2018. godinu i tercijarnu štetu onim radnicama i radnicama kojima su u ovogodišnjoj zimsko-proljetnoj akciji 'čišćenja' od osnovnih djelatnosti i proizvodnje, te radnica i radnika grupacije Đuro Đaković otkazani ugovori o radu i koji su zbog toga prisiljeni na prijevremeno umirovljenje, zašto su već kažnjeni, dakle bez svoje zasluge, značajnim umanjenjem mirovine, a sada će još zbog neuplaćenog obustavljenog im mirovinskog doprinosa imati umanjenu osnovicu za izračun mirovine i time slijedno dodatno biti kažnjeni, dakle opet bez svoje zasluge, manjom mirovinom.
I sve to u situaciji kada je poslodavac taj koji ne izvršava svoju propisanu zakonsku obvezu, a da pri tome (ne)odgovorne osobe istog ne snose nikakve posljedice.
A te su iste (ne)neodgovorne osobe novčana sredstva namijenjena ulaganju u proizvodnju i u postojeća radna mjesta, dobivena, podsjećamo, zahvaljujući Odluci Vlade Republike o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje (4. listopada 2018. godine), kada ista i tako ne koriste namjenski, nego ne namjenski za isplatu zbog otkaza, ugovora o radu jednako tako ne namjenski, ali zato korisnije mogli upotrijebiti za plaćanje dospjelih poreza i doprinosa.
No, naravno da to je samo najnoviji i samo još jedan od sada već značajno dugog, niza 'doprinosa' grupacije Đuro Đaković Državnom proračunu Republike Hrvatske i devastaciji gospodarsko-socijalnog položaja radnica i radnika u istoj i njihovih obitelji.
Podsjećamo na tek dio posljedica dosadašnjeg rada i rezultata rada uprave Đuro Đaković Grupa d.d. od njihovog 'postavljanja (svibanj 2012. godine) do danas:
- broj društava grupacije DD smanjen ja sa 7 na 5;
- broj osnovnih djelatnosti smanjen je sa 7 na 2 (od kojih jedna postoji tek na'papiru', a druga svakim dovršenim proizvodom ostvaruje gubitak);
- broj radnika smanjenje za 500.;
- nominalna cijena dionica smanjena je sa 80,00 kuna na 20,00 kuna;
- cijena dionica na ZSE smanjena je sa 88,00 kuna na 9,80 kuna;
- na poslovnom računu bilo je 50 milijuna kuna;
- dug prema komercijalnim financijskim institucijama bio je manji od 5 milijuna kuna, a sada je 597 milijuna kuna (301 milijun kuna dugoročni, 296 milijuna kuna kratkoročni);
- konsolidirani gubitak promatranog razdoblja je 384 milijuna kuna (od kojeg je gubitak Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. 87 milijuna kuna, a gubitak Đuro Đaković specijalna vozila d.d. 115 milijuna kuna).
Prethodno navedene činjenice cijenimo da dovoljno ukazuju na značaj doprinosa grupacije  Đuro Đaković u promatranom razdoblju gospodarskom oporavku Republike Hrvatske i revitalizaciji Slavonije i Baranje, što smo uvjerenja da ćete i osobno prepoznati, te smo zato očekivanja:
1. Da predstavnik Republike Hrvatske, dakle građana Republike Hrvatske i upravo zbog njih, na sutrašnjoj sjednici Glavne skupštine Đuro Đaković Grupe d.d. neće podržati takvo poslovanje i neće odobriti rad koji za rezultat ima takvo poslovanje.
2. Da se konačno i to žurno održi sastanak na temu događanja, stanja i poslovanja grupacije Đuro Đaković, održavanje kojeg ste najavili 8. siječnja 2019. godine, na koji će biti pozvani predstavnici Nezavisnog sindikata "Socijalna pravda", Nezavisnih hrvatskih sindikata i Uprave Đuro Đaković Grupe d.d.. (Zamolba za održavanje sastanka dostavljena Vam je 6. veljače 2019. godine. a požurnica 18. travnja 2019. godine.).", piše u otvorenom pismu koje potpisuje Darko Maras, predsjednik Nezavisnog sindikata "Socijalna pravda".

Nakon što smo tijekom jučerašnjeg dana zaprimili otvoreno pismo Darka Marasa očitovanje smo zatražili i od Uprave ĐĐ Grupe, kako bismo, profesionalno javnosti predočili obje strane uključene u ovu priču. Kao što smo u cijelosti prenijeli pismo predsjednika Nezavisnog sindikata 'Socijalna pravda", tako u cijelosti prenosimo i reagiranje Uprave ĐĐ Grupe, uz napomenu kako se u prilogu članka nalazi i potvrda Porezne uprave o 'nepostojanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava", a koje je Uprava dostavila.

Reagiranje Uprave Đuro Đaković Grupe d.d.

"Slavonski Brod, 14. lipnja 2019.godine
Poštovani,
slijedom otvorenog pisma Darka Marasa ispred Nezavisnog sindikata „Socijalna pravda" u nastavku je naša reakcija na iste.

U novijoj povijesti pa sve do 2014. godine grupaciju Đuro Đaković obilježila je: visoka ovisnost o domaćim investitorima koji su predstavljali 90% prihoda grupacije, zastarjelost proizvodne tehnologije, kontinuitet negativnog poslovanja pojedinih programa, loša kadrovska struktura, kao i nedostatak vlastitog kapitala. Nakon dugotrajnog negativnog poslovanja koje je imalo za posljedicu gubitak od preko 1 milijarde kuna kapitala u razdoblju od 1992. do 2013. godine, Uprava Đuro Đaković Grupa d.d. je tijekom 2014. godine izradila Strategiju i plan restrukturiranja grupacije Đuro Đaković. Na temelju plana provedene su brojne mjere na financijskom, tržišnom, organizacijskom, pravnom i proizvodnom dijelu, a koje su dovele do značajnih poboljšanja.

Grupacija se tržišno usmjerila prema izvozu što je pokazatelj uspješne prilagodbe potrebama tržišta te višegodišnjih aktivnosti u razvoju novih proizvoda. Teretni vagoni kao glavni proizvodi namijenjeni izvozu bilježe konstantan rast od 0 prodanih u 2013. godini do 425 prodanih teretnih vagona tijekom 2018. godine te ugovorenih 595 teretnih vagona za 2019. godinu. EBITDA (dobit prije amortizacije, financijskih prihoda i rashoda te poreza) bilježi poboljšanje, te je u posljednje tri godine pozitivan.

Tijekom 2015.godine provedeno je pripajanje društava ĐĐ Proizvodnja opreme d.o.o. i ĐĐ Elektromont d.d. društvu ĐĐ Inženjering d.d. koje od tada posluju pod tvrtkom ĐĐ Industrijska rješenja d.d. Početkom ove godine društvo Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. je, u cilju dovršetka restrukturiranja i smanjenja gomilanja gubitaka, donijelo odluke o prestanku obavljanja neprofitabilnih djelatnosti pri čemu je očigledno nastao određeni višak radnika. Navedeni proces kolektivnog viška radnika proveden je sukladno Zakonu i svim relevantnim propisima. Osim što je predmetni postupak proveden objektivno korektno, Uprava je, nadalje, vodila računa i o socijalnoj osjetljivosti navedenog procesa, pa je slijedom navedenog, svim radnicima koji su se pokazali kao višak, a za čijim je profesionalnim profilom bilo potrebe u drugim društvima grupacije, istima ponudila nastavak radnog odnosa u tim drugim društvima na odgovarajućim radnim mjestima. Nažalost, tek je manji broj radnika od ukupnog broja prihvatio navedenu mogućnost, dok su ostali radnici radije odabrali prekinuti radni odnos u grupaciji Đuro Đaković uz otpremninu.  

Stoga, Uprava Đure Đakovića ne vidi razloga za javno istupanje gospodina Marasa po pitanjima:
  • „Smanjen broj društava grupacija sa 7 na 5" - navedeno je rezultat gore opisane statusne promjene pripajanja društava. Primjerice grupacija je 1992. godine brojala 31 pravni subjekt, a 2012 njih samo 7. Možemo li reći kako je smanjenje broja društva za 24 u razdoblju od 20 godina također devastacija?
  • „Broj osnovnih djelatnosti smanjen sa 7 na 2" – tvrdnja nije točna. Djelatnosti od kojih se radi neprofitabilnosti odustalo su proizvodnja teške opreme u 2019. godini koja je u potpunosti zaustavljena te djelatnost elektromontaže koju su preuzeli radnici tijekom 2015. godine.
  •  „Broj radnika smanjen za 500" – tvrdnja nije točna. Podaci o broju radnika iz financijskih izvještaja: 2012 - 1.099;  2018 - 992.  Podaci o broju radnika dostupni su iz financijskih izvještaja za sve godine poslovanja.
  • Nominalna cijena dionica smanjena je sa 80,00 kuna na 20,00 kuna" - Nominalna cijena dionica jest smanjena 2014. godine radi pokrića gubitaka, koji su nastali prije 2012. godine.
  •  „Na poslovnom računu bilo je 50 milijuna kuna" -  ne vidimo mjerilo čega bi trebao biti ovaj podatak, jer je u narednim godinama, a što je vidljivo iz objavljenih financijskih izvješća, na računu je bio i veći iznos novčanih sredstava.
  • „Dug prema komercijalnim financijskim institucijama bio je manji od 5 milijuna kuna, a sada je 597 milijuna kuna (301 milijun kuna dugoročni, 296 milijuna kuna kratkoročni" -  tvrdnja nije točna iako se radi o brojevima koji su lako vidljivi iz objavljenih financijskih izvješća, te nas čudi smjelost iznošenja ovakvih podataka koji nisu utemeljeni niti približno realnim podacima.
  • „Konsolidirani gubitak promatranog razdoblja je 384 milijuna kuna (od kojeg je gubitak Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. 87 milijuna kuna, a gubitak Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. 115 milijuna kuna)"-  Konsolidirani gubitak u razdoblju od 2003.-2012.godine iznosi 220,5 milijuna kuna. Ovdje treba dodati i 124,2 milijuna kuna gubitaka u 2013.godini koji se u većini odnosi na ispravke vrijednosti imovine i potraživanja nastalih u razdoblju iz 2012. godine i ranije (detaljno također javno dostupno u izvješću Uprave o poslovanju u 2013. godini – dostupno na Zagrebačkoj burzi.) Gubici ostvareni nakon 2013. godine su uglavnom nastali kao posljedica procesa restrukturiranja. U razdoblju od 2012.-2018. godine ukupni gubitak ĐĐ Industrijskih rješenja d.d. kao i društava koja su prethodila ĐĐ Industrijskim rješenjima d.d. iznosi 239,3 milijuna kuna. Istodobno zbrojeni gubici ĐĐ Specijalna vozila d.d. su bili 137,39 milijuna kuna.
  • Nenamjenska potrošnja kreditnih sredstava uz jamstvo Vlade RH" – tvrdnja nije točna. Vlada RH je donijela odluku o davanju jamstva za kreditno zaduženje radi financijske konsolidacije, restrukturiranje i obrtna sredstva (obavijest o odluci: https://www.zse.hr/userdocsimages/novosti/0ufcgdFOJ9d5sAd4VyuuoA==.pdf. Osim toga, HBOR kao kreditor i MINGO kao davatelj jamstva mjesečno kontroliraju utrošak sredstava kao i tijek restrukturiranja.
  • Netočna je tvrdnja da se ne ispunjavaju obveze uplate poreza i doprinosa, kao i da se ne ispunjavaju propisane zakonske obveze što je vidljivo iz Potvrda porezne uprave. (zadnja potvrda Porezne uprave je izdana 30.05.2019. godine). Poslodavac je dana 07.02.2019. godine potpisao Upravni ugovor s Poreznom upravom za otplatu duga u 12 mjesečnih anuiteta, koji se uredno i na vrijeme podmiruju. Tek po pristiglim obavijestima zaposlenicima smo doznali kako do ispunjenja obveza iz Upravnog ugovora neće biti izdana Rješenja o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak za 2018. Isti Upravni ugovor je poslodavac potpisao i 22.01.2018. godine, koji je uredno otplaćen, te tijekom utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2017. nismo imali isti problem.

Naposljetku, možemo reći kako nismo u mogućnosti logično shvatiti zašto naš zaposlenik Darko Maras opetovano javno iznosi neistine, poluistine i tendenciozne insinuacije i kako iznošenje takve vrste informacija može biti u interesu društva i njegovih zaposlenika što je navodno motiv navedene osobe. Naprotiv radi se o štetnim radnjama za društvo koje zbunjuju javnost i mogu ozbiljno narušiti povjerenje između društva i drugih dionika.", piše u reagiranju Uprave ĐĐ Grupe, koje smo primili prije nekoliko trenutaka.

Broj komentara: 10

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
igramala

igramala

Komentirano: 7.7.2019. | 18:22

1

Ne moram ja nista provjeravat. Zato sam i napisao rijeć "ako". Iskreno zaboli me sta je ko radio....jer niko nije radio nista...
Stipe

Stipe

Komentirano: 15.6.2019. | 10:16

2

igramala - malo se zalićeš? Jesi provjerio podatke prije komentiranja? Znaš li uopće što i zašto komentiraš? Počeo si sa "ako" a završio kako je to tvoj stav. Sumnjaš li ili znaš? Ili samo nešto insinuiraš? Kod nas olako ljudi izlaze u javnost, bilo kao novinari, komentatori ili "javni" ljudi, a da nemaju nikakva čvrsta saznanja o problematici o kojoj istupaju.
igramala

igramala

Komentirano: 15.6.2019. | 7:50

3

I dalje smatram da ako je Maras iznosio neistinite podatke treba ga tužiti.. Ponavljam, ako su neistiniti, a uprava DD kaze da je Ako ga ne tuze znaci da neko mulja malo.
MENTALIST

MENTALIST

Komentirano: 14.6.2019. | 22:38

4

A na tvoje pitanje odgovor ,sve se može ako si podoban drugi stup ,što je to .tek čemo vidjeti kada odemo u mirovinu da li smo bili pametni ili budale
MENTALIST

MENTALIST

Komentirano: 14.6.2019. | 22:34

5

Sada ti je jasnije nisu uplačivali porez i doprinose nego su se sa poreznom dogovorili da plate u ratama i sad uplačuju, za koji period ne znam nešto slično je i todorić radio samo se on nije dogovarao s poreznom nego je plaćao kad i kako je htio, Samo mi nije jasno kako možeš isplatiti plaču a ne platiti doprinose jer te fina iil porezna odmah blokira nisam više u tom pa ne znam da li se zakon poromijenio ili se prilagođava ovisno o potrebama pojedinaca ,politike itd itd
Igramala

Igramala

Komentirano: 14.6.2019. | 22:02

6

Nije mi bas jasno kako se neka firma moze dogovoriti s poreznom upravom da ne placaju moj 2. Stup mirovinskog.
Igramala

Igramala

Komentirano: 14.6.2019. | 21:36

7

Sto sam to krivo napisao? Da ja smatram da me neko klevece, tuzio bi.
MENTALIST

MENTALIST

Komentirano: 14.6.2019. | 20:16

8

igramala .zalutala si
MENTALIST

MENTALIST

Komentirano: 14.6.2019. | 20:15

9

Svi lažu samo uprava čista,Pitajte dobavljače koliko su im dužni i kolika je valuta plačanja nisu samo industrijska kriva , prelijeva se iz šupljeg u prazno godinama - Strojna su ok ali ostali ?
igramala

igramala

Komentirano: 14.6.2019. | 19:20

10

Ako Maras iznosi neistine, i time narušava ugled društva treba ga tužiti i sudskim putem tražiti naknadu štete. S takvim informacijama se ne igra samo tako. Ok, je ako je svoj dopis poslao samo upravi drušva, ali ako ga je plasirao medijima, a temelji se na neistinitim podacima, jedini ispravan potez je tužba.

Broj komentara: 10

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Samo je u Njemačkoj oko tisuću brodskih zavarivača

Ima ih diljem svijeta

Samo je u Njemačkoj oko tisuću brodskih zavarivača

17.10.2019. | 18:15
Trodnevnom programu naglasak je stavljen na današnju znanstveno-stručno konferenciju s prijavljenih 40 radova stručnjaka i znanstvenika koji su svojim doprinosom prezentirali i promovirali novitete u zavarivačkoj struci. Nove tehnologije i materijali, robotizacija i automatizacij
Trodnevnom programu naglasak je stavljen na današnju znanstveno-stručno konferenciju s prijavljenih 40 radova stručnjaka i znanstvenika koji su svojim doprinosom prezentirali i promovirali novitete u zavarivačkoj struci. Nove tehnologije i materijali, robotizacija i automatizacij
SBplus.hr, Slavonski Brod : Na velika vrata u ĐĐ Montaži vraćaju se mostogradnji

Zaposlili više od 40 VSS radnika

Na velika vrata u ĐĐ Montaži vraćaju se mostogradnji

15.10.2019. | 14:00
'Posao izgradnje mosta u Gradiški za Montažu je vrlo značajan. Njegova vrijednost je četvrtina našeg godišnjeg prometa i tim više što će znatno uposliti naše proizvodne kapacitete u Slavonskom Brodu i povratak mostogradnji na velika vrata. Mi smo cijelo vrijeme gradili mostove, m
'Posao izgradnje mosta u Gradiški za Montažu je vrlo značajan. Njegova vrijednost je četvrtina našeg godišnjeg prometa i tim više što će znatno uposliti naše proizvodne kapacitete u Slavonskom Brodu i povratak mostogradnji na velika vrata. Mi smo cijelo vrijeme gradili mostove, m
SBplus.hr, Slavonski Brod : Zatvaraju li Rusi Rafineriju u bosanskom Brodu?

Zbog dugovanja i otkaza

Zatvaraju li Rusi Rafineriju u bosanskom Brodu?

12.10.2019. | 21:05
Hoće li krenuti najavljena plinofikacija iz Slavonskog Broda ili će Rafinerija uistinu zauvijek zatvoriti svoja vrata? Evo što kaže Milorad Dodik.
Hoće li krenuti najavljena plinofikacija iz Slavonskog Broda ili će Rafinerija uistinu zauvijek zatvoriti svoja vrata? Evo što kaže Milorad Dodik.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Nova narudžba vagona za Specijalna vozila

Dobre vijesti za radnike

Nova narudžba vagona za Specijalna vozila

12.8.2019. | 13:52
Vrijednost ugovora je 137 milijuna kuna, a isporuke vagona počinju krajem 2019. godine i nastavljaju se tijekom 2020. godine.
Vrijednost ugovora je 137 milijuna kuna, a isporuke vagona počinju krajem 2019. godine i nastavljaju se tijekom 2020. godine.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Brod je molio Vladu da na ovom zemljištu pokrenu industriju

Neobična priča

Brod je molio Vladu da na ovom zemljištu pokrenu industriju

7.7.2019. | 15:20
Neobična priča o državnom zemljištu od 36 milijuna kuna koje je prodano tvrtki s prihodom od 11 tisuća. Zašto ga je Marićevo ministarstvo prodalo čudnoj tvrtki?
Neobična priča o državnom zemljištu od 36 milijuna kuna koje je prodano tvrtki s prihodom od 11 tisuća. Zašto ga je Marićevo ministarstvo prodalo čudnoj tvrtki?
SBplus.hr, Slavonski Brod : Hoće li MORH bez posla ostaviti 40 radnika ĐĐ Aparata?

I dalje neizvjesna sudbina Aparata

Hoće li MORH bez posla ostaviti 40 radnika ĐĐ Aparata?

26.6.2019. | 22:15
Prisilnom naplatom, dodaje Hrkač, nitko ništa ne bi dobio, a 40 zaposlenika otišlo bi na zavod za zapošljavanje ili u iseljeništvo. Pa iako pod pritiskom tužbi i mogućnosti da MORH u svakom trenutku može aktivirati prisilnu naplatu te društvo dovesti u likvidaciju, u ovoj tvrtki
Prisilnom naplatom, dodaje Hrkač, nitko ništa ne bi dobio, a 40 zaposlenika otišlo bi na zavod za zapošljavanje ili u iseljeništvo. Pa iako pod pritiskom tužbi i mogućnosti da MORH u svakom trenutku može aktivirati prisilnu naplatu te društvo dovesti u likvidaciju, u ovoj tvrtki
SBplus.hr, Slavonski Brod : Na Skupštini Grupe 'prošle' sve odluke

Đuro Đaković Grupa

Na Skupštini Grupe 'prošle' sve odluke

14.6.2019. | 16:15
Društvo je u razdoblju od 1.siječnja do 31. prosinca 2018. godine, a po zaključnom računu, ostvarilo gubitak u iznosu od 138.323.115,82. Na Dnevnom redu zakazane glavne Skupštine donesena je i odluka o njegovu pokriću.
Društvo je u razdoblju od 1.siječnja do 31. prosinca 2018. godine, a po zaključnom računu, ostvarilo gubitak u iznosu od 138.323.115,82. Na Dnevnom redu zakazane glavne Skupštine donesena je i odluka o njegovu pokriću.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Potpisan ugovor o sufinanciranju 6 mil kn vrijednog projekta

ĐĐ Monataža Izolak

Potpisan ugovor o sufinanciranju 6 mil kn vrijednog projekta

16.4.2019. | 18:05
ĐĐ Montaža Izolak prva u RH potpisala ugovor za sredstva EU fondova iz natječaja "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP".
ĐĐ Montaža Izolak prva u RH potpisala ugovor za sredstva EU fondova iz natječaja "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP".
SBplus.hr, Slavonski Brod : Specijalna vozila na najvećoj izložbi vojne opreme u zemlji

Petu godinu za redom

Specijalna vozila na najvećoj izložbi vojne opreme u zemlji

4.4.2019. | 18:00
Izložba se održava pod pokroviteljstvom Vlade RH-a i uz potporu Ministarstva obrane.
Izložba se održava pod pokroviteljstvom Vlade RH-a i uz potporu Ministarstva obrane.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Montaža traži 25 novih terenaca

Zbog povećanog opsega posla

Montaža traži 25 novih terenaca

15.3.2019. | 16:15
S obzirom na to da je u Slavonskom Brodu sve teže naći radnike tog 'profila', Montaža je morala potragu za njima proširiti i na Osijek gdje su danas održani informativni razgovori sa zainteresiranim kandidatima.
S obzirom na to da je u Slavonskom Brodu sve teže naći radnike tog 'profila', Montaža je morala potragu za njima proširiti i na Osijek gdje su danas održani informativni razgovori sa zainteresiranim kandidatima.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ugrožena i plinofikacija Rafinerije Brod?

RS protiv izgradnje južnog plinovoda

Ugrožena i plinofikacija Rafinerije Brod?

12.3.2019. | 17:30
Vlada Republike Srpske odbila je dati suglasnost povezivanju plinskih mreža Bosne i Hercegovine te Hrvatske na jugu. Srbiji je, naravno, u interesu potpuna kontrola plinskog tržišta u BiH, a nova bi strujanja mogla ugroziti i planirano povezivanje dviju zemalja na pravcu Zenica-B
Vlada Republike Srpske odbila je dati suglasnost povezivanju plinskih mreža Bosne i Hercegovine te Hrvatske na jugu. Srbiji je, naravno, u interesu potpuna kontrola plinskog tržišta u BiH, a nova bi strujanja mogla ugroziti i planirano povezivanje dviju zemalja na pravcu Zenica-B
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Katastrofalni rezultati posljedica su manjka kompetencija'

Sindikat odgovorio na 'Đurino' izvješće

'Katastrofalni rezultati posljedica su manjka kompetencija'

7.3.2019. | 16:40
Nakon što je krajem veljače objavljeno 'Đurino' izvješće o poslovanju tijekom prethodne godine, Nezavisni sindikat medijima je danas uputio otvoreno pismo kojim članove Uprave optužuju da su manjkom kompetencija uzrokovali katastrofalne poslovne rezultate.
Nakon što je krajem veljače objavljeno 'Đurino' izvješće o poslovanju tijekom prethodne godine, Nezavisni sindikat medijima je danas uputio otvoreno pismo kojim članove Uprave optužuju da su manjkom kompetencija uzrokovali katastrofalne poslovne rezultate.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Škoda stiže po radnike u Slavonski Brod

Provjerili smo što nude

Škoda stiže po radnike u Slavonski Brod

6.3.2019. | 9:15
Jedan od šest gradova u Hrvatskoj u kojoj suradnici Škode dolaze 'vrbovati' radnike je i Slavonski Brod. Sa zainteresiranim će Brođanima informativni razgovor obaviti sljedeći ponedjeljak. Istražili smo što nude...
Jedan od šest gradova u Hrvatskoj u kojoj suradnici Škode dolaze 'vrbovati' radnike je i Slavonski Brod. Sa zainteresiranim će Brođanima informativni razgovor obaviti sljedeći ponedjeljak. Istražili smo što nude...
SBplus.hr, Slavonski Brod : Zapošljavaju radnike i nude prosječnu neto plaću 4700 kuna

U potrazi za novim radnicima

Zapošljavaju radnike i nude prosječnu neto plaću 4700 kuna

1.3.2019. | 16:30
"Za sve radnike je, naglašavaju, osiguran prijevoz, a poslodavac je svima tijekom godine osigurao i prigodne nagrade u ukupnom iznosu od 2600 kuna te različite pogodnosti za kupnju kod drugih proizvođača poput popusta na opskrbu električnom energijom, na dopunsko osiguranje i put
"Za sve radnike je, naglašavaju, osiguran prijevoz, a poslodavac je svima tijekom godine osigurao i prigodne nagrade u ukupnom iznosu od 2600 kuna te različite pogodnosti za kupnju kod drugih proizvođača poput popusta na opskrbu električnom energijom, na dopunsko osiguranje i put
SBplus.hr, Slavonski Brod : Sjećanje na 'Đurina' zlatna vremena

Gotovo stoljeće rada i postojanja

Sjećanje na 'Đurina' zlatna vremena

24.2.2019. | 16:15
Na pragu sedamdesetih Đuro Đaković je najveći proizvođač Steambloc kotlova u svijetu. U tom je razdoblju proizvedeno 60 tisuća tona čeličnih konstrukcija, uglavnom a montirano je 200 tisuća tona čeličnih konstrukcija, od čega 48 mostova u zemlji i inozemstvu. Kompletna su postroj
Na pragu sedamdesetih Đuro Đaković je najveći proizvođač Steambloc kotlova u svijetu. U tom je razdoblju proizvedeno 60 tisuća tona čeličnih konstrukcija, uglavnom a montirano je 200 tisuća tona čeličnih konstrukcija, od čega 48 mostova u zemlji i inozemstvu. Kompletna su postroj
SBplus.hr, Slavonski Brod : Staru lokomotivu brodski radnici 'odjenuli' u kockice

Reparacija voznog parka HŽ Carga

Staru lokomotivu brodski radnici 'odjenuli' u kockice

22.2.2019. | 14:15
Uz dim i dramatičnu glazbu iz radionice slavonskobrodskog pogona tvrtke Održavanje vagona, izašla je danas prava ljepotica, 'odjevena' u kockice, jedinstvenog dizajna i obnovljenih dijelova.
Uz dim i dramatičnu glazbu iz radionice slavonskobrodskog pogona tvrtke Održavanje vagona, izašla je danas prava ljepotica, 'odjevena' u kockice, jedinstvenog dizajna i obnovljenih dijelova.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Novi ugovori potpisani i sa ĐĐ Specijalnim vozilima

Ministarstvo obrane

Novi ugovori potpisani i sa ĐĐ Specijalnim vozilima

12.2.2019. | 13:30
"Ugovori s hrvatskim proizvođačima predstavljaju značajan doprinos hrvatskom gospodarstvu i pokazuju kako Ministarstvo obrane nije samo potrošač, već generator razvoja i promotor hrvatskih proizvoda. Također, MORH pomaže i aktivno sudjeluje u razvoju i promociji Hrvatske obramben
"Ugovori s hrvatskim proizvođačima predstavljaju značajan doprinos hrvatskom gospodarstvu i pokazuju kako Ministarstvo obrane nije samo potrošač, već generator razvoja i promotor hrvatskih proizvoda. Također, MORH pomaže i aktivno sudjeluje u razvoju i promociji Hrvatske obramben
SBplus.hr, Slavonski Brod : ĐĐ Specijalna vozila potpisali ugovor vrijedan 71,8 mil kn

Dobra vijest

ĐĐ Specijalna vozila potpisali ugovor vrijedan 71,8 mil kn

1.2.2019. | 14:15
"Sadašnji ulaz i obujam ugovora stvaraju uvjete koji će omogućiti punu zaposlenost proizvodnih kapaciteta tijekom 2019. godine te kontinuirani nastavak proizvodnje u 2020. godini."
"Sadašnji ulaz i obujam ugovora stvaraju uvjete koji će omogućiti punu zaposlenost proizvodnih kapaciteta tijekom 2019. godine te kontinuirani nastavak proizvodnje u 2020. godini."
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Vlada je ovim potezom ispucala metak u čelo industriji'

Kraj Industrijskih rješenja

'Vlada je ovim potezom ispucala metak u čelo industriji'

24.1.2019. | 21:00
"Oni od kada su došli na vlast kao da žele uništiti hrvatsku industriju. To se vidi po tome što se gasi brodogradnja, gasi se proizvodnja u rafineriji nafte u Sisku i evo danas smo svjedoci gašenja metalske proizvodnja u ĐĐ. Gasi se ovdje jedna velika tradicija i mislim kako je V
"Oni od kada su došli na vlast kao da žele uništiti hrvatsku industriju. To se vidi po tome što se gasi brodogradnja, gasi se proizvodnja u rafineriji nafte u Sisku i evo danas smo svjedoci gašenja metalske proizvodnja u ĐĐ. Gasi se ovdje jedna velika tradicija i mislim kako je V
SBplus.hr, Slavonski Brod : Evo kako 'stoji' Đurina dionica

Burza

Evo kako 'stoji' Đurina dionica

10.1.2019. | 18:00
Dobitnik dana dionica je tekstilne kompanije Varteks koja je na prometu od 10.000 kuna porasla 3,7 posto na 13,90 kuna.
Dobitnik dana dionica je tekstilne kompanije Varteks koja je na prometu od 10.000 kuna porasla 3,7 posto na 13,90 kuna.