Politika : Županijski sud

Objavljeno: 24.6.2005. u 0:01
Prikaza: 2172
|
Autor: Jerko Zovak

Slavonija DI - kronologija jedne pljačke

Zločin bez kazne

root : Zločin bez kazne

Ivan Rimac je podigao kredit od 11 .000.000,00 kn. te sutradan 27.07.2005. taj iznos posudio Zdravku Krešiću kako bi on, sutradan 28.07.2005. taj iznos posudio svojoj tvrtki „Kreativ" d.o.o., da bi ta tvrtka, isti dan 28.07.2005. taj iznos posudila tvrtki „Ferimport usluge" d.o.o. kako bi ta tvrtka, isti dan 28.07.2005., tvrtki RIM i ZOV d.o.o. isplatila „Slavoniju" DI. Ustvari, prodavatelju Ivanu Rimcu.

KRONOLOGIJA
uzroka i tijeka trostruke preprodaje Slavonije DI Slavonski Brod 2005. godine

 

10.10.2000. – Na Rimčevo traženje, posredstvom zajedničkih poznanika, Jerko Zovak i Ivana Rimca upoznali su se u listopadu 2000. godine.

- Rimac je Zovku predložio poslovnu suradnju rekavši: "Ja imam nešto što ti nemaš (ideju), a ti imaš nešto što ja nemam (kredibilitet) - spojimo to i radimo zajedno".

Dokaz: Svjedok: Zdravko Tolić i dr.

20.10.2000. - Trgovačka društva Rimc d.o.o. i Zovak & sinovi d.o.o. sklopili su ugovor o poslovnoj suradnji.

Dokaz: Ugovor o poslovnoj suradnji

Tijekom 2001. - Ivan Rimac i Jerko Zovak radili su na desetak projekata kupoprodaje zemljišta te ishođenju građevinske  dokumentacije - u ime i za račun raznih trgovačkih lanaca.

Najdalje su odmakli u dva projekta:
· u Zagrebu - „Kaufland" u ul. Branimirova-Mandlova (zemljište u vlasništvu Kaptola i Grada Zagreba)
· u Zadaru - tzv. „Konjušnica" JNA (zemljište u vlasništvu HV-a)

- Pored sudjelovanja u zajedničkom poslu, Rimac je samostalno vodio vlastiti projekt – izgradnja „Kauflanda" u Đakovu

- Zovak je (do 15.02.2002.) vodio zajedničke poslove - kupnju i prodaju građevinskih zemljišta u: Poreču, Splitu, Zadru, Makarskoj, Dubrovniku, Zagrebu, Koprivnici, Osijeku, Vinkovcima, Požegi, Novoj Gradiški, Slavonskom Brodu i dr.

Dokaz: Svjedoci: Ivan Šprlje iz Dubrovnika, Ivica Škarić iz Splita, Božidar Kalmeta iz Zadra, Ivić Pašalić iz Zagreba, Pavo Gagulić iz Zagreba, Branko Spajić iz Zagreba, Stjepan Šterc iz Zagreba, Jozo Radoš iz Zagreba, Slavko Lončar iz Rijeke, Joško Kontić iz Sinja, Milan Bandić iz Zagreba, Slobodan Ljubičić iz Zagreba, Zvonimir Mršić iz Koprivnice, Jozo Meter iz Slavonskog Broda, Ante Šolić iz Nove Gradiške, Zdravko Tomac iz Zagreba, Anđelko Vujeva iz Zagreba, Zdravko Tolić iz Donjih Andrijevaca, Ratgeber …., direktori iz Kauflanda …

- Jedno od zemljišta koje su namjeravali kupiti – u ime i za račun Kauflanda – bilo je zemljište u vlasništvu TD „Slavonija" DI iz Slavonskog Broda. Međutim, vlasnik „Slavonije" DI, Privredna banka Zagreb, nije htjela prodati samo zemljište nego je uvjetovala prodaju cijele tvrtke s 500 zaposlenih.

Dokaz: Svjedoci: Direktori u PBZ-u: Božo Prka iz Zagreba, Ivan Krolo iz Zagreba i dr.

- Rimac nije želio, kako je rekao: „od gotovog praviti veresiju" i preuzimati odgovornost za 500 radnika. U tome su ga podržavali njegov prokurista Anđelko Vujeva i djelatnik Zdravko Tolić.

Dokaz: Svjedoci: Anđelko Vujeva i Zdravko Tolić

- Rimac nije imao niti ideju kako kupiti „Slavoniju" DI, budući da je tvrtka „Rimc" d.o.o. poslovnu 2001. god. završila sa 13.117,00 kn dobiti, a „Zovak & sinovi" d.o.o. sa 77.000,00 kn. dobiti. Dakle, nisu imali vlastiti novac za realizaciju projekta.

Dokaz: Godišnji financijski izvještaj poduzetnika (Rimc d.o.o.) za 2001. god. i Bilanca za male poduzetnike (Zovak & sinovi d.o.o.) za 2001. god.

Koncem 2001. - Na Zovkovo inzistiranje, Rimac je prihvatio plan kupnje cijelog TD „Slavonija" DI d.o.o.

Plan je bio sljedeći: Zbog vremenskog tjesnaca, putem tvrtke Rimc d.o.o. javiti se na, sutradan okončavani, treći, javni natječaj PBZ-a i predati ponudu za kupnju TD „Slavonija" DI. Što je i učinjeno.

Dokaz: Ponuda koju je napisao Zovak, a po njegovu nalogu, sutradan u 14,00 sati, u PBZ, na urudžbeni zapisnik, odnio Anđelko Vujeva, tada Rimčev prokurist.

- Odmah po predaji ponude, Zovak i Rimac osnovali su zajedničku tvrtku (s jednakim udjelima) u cilju kupnje Slavonije DI i nastavku poslovne suradnje.

Dokaz: Društveni ugovor o osnivanju „Rim i zov" d.o.o. i Izvadak iz sudskog registra „Rim i zov" d.o.o.

- Zovak je odlučio da tvrtka Rimc d.o.o. neće, od novaca zarađenih prodajom zemljišta u Zagrebu odnosno Zadru, odmah isplatiti tvrtki „Zovak & sinovi" d.o.o. ugovorenu pripadajuću zaradu (6.869.219,20 kn), nego će, novoosnovanoj zajedničkoj tvrtki RIM i ZOV d.o.o. posuditi potreban novac za kupnju Slavonije DI.

Dokaz: Ugovor o pružanju konzalting usluga, Knjigovodstvena kartica „Rimc" d.o.o. (plaćeno 5.112.000,00 kn)

- Zajednička tvrtka RIM i ZOV d.o.o. će, odmah po ostvarenju dobiti, vratiti zajam tvrtki Rimc d.o.o., a potom će tvrtka Rimc d.o.o. svoje obveze prema tvrtki Zovak & sinovi d.o.o. izmiriti u cijelosti.

Dokaz: Pregled prometa po računu Rim i Zov d.o.o. str. 4/24 i Financijsko knjigovodstvo - knjigovodstvena kartica - Rimc d.o.o.

16.11.2001. - Rimc d.o.o. i Zovak & sinovi d.o.o., (s jednakim udjelima od po 10.000,00 kn), osnivaju tvrtku RIM i ZOV d.o.o.

Dokaz: Društveni ugovor o osnivanju „Rim i zov" d.o.o.

24.12.2001. - Domagoj Zovak, kao jedan od dva ravnopravna direktora, u ime tvrtke RIM i ZOV d.o.o., s „Investholdingom" d.o.o. u likvidaciji iz Zagreba i Stečajnom masom „Slavonije" DI iz Slavonskog Broda potpisuje Ugovor o kupo/prodaji  Slavonije DI za 10.500.000,00 kn. 

Dokaz: Ugovor o prodaji poslovnog udjela

04.02.2002. – Rimc d.o.o., od novaca zarađenog na projektu „Zadar", posuđuje RIM i ZOV-u d.o.o. 8.000.000,00 kn za isplatu prve rate ugovorene cijene za Slavoniju DI

Dokaz: Saldakonti podružnice 301 (FINA) i RIM i ZOV d.o.o., Financijsko knjigovodstvo 2002.

14.02.2002. - Domagoj Zovak, u ime tvrtke RIM i ZOV d.o.o., potpisao je Ugovor o prijenosu poslovnog udjela „Slavonija" DI iz Slavonskog Broda.

Dokaz: Ugovor o prijenosu poslovnog udjela i Poseban nalog za prijenos - potvrda primitka

16.02.2002. - Ivan Rimac i Jerko Zovak prvi put su ušli u sjedište Slavonije DI u Slavonskom brodu i poslovodstvu tvrtke se predstavili, kao novi vlasnici.

Tada je Zovak iznio razlog preuzimanja tvrtke te najavio nastavak proizvodnje, vraćanje 3.000.000,00 kn duga radnicima s osnova dotad neisplaćenih plaća, vraćanje duga bankama, restrukturiranje društva i druge aktivnosti.

Rimac je također uzeo učešće u diskusiji, s jednom rečenicom: „Slažem se s onim što je rekao gospodin Zovak".

Nakon preuzimanja Slavonije DI, Zovak i Rimac ostavili su poslovodstvo na svojim funkcijama, a Zovak je sam, kao predsjednik Nadzornog odbora, svakodnevno dolazio u tvrtku na rad (kao da je zaposlenik Slavonije DI). Cilj mu je bio upoznati se sa stanjem, kako bi partneru mogao predložiti kvalitetne mjere i radnje za sveobuhvatno restrukturiranje društva.

Rimac se nije bavio poslovanjem Slavnije DI. Zovak je, kao direktor, tvrtkom upravljao 'samostalno i pojedinačno', sukladno načelnom dogovoru s Rimcem te odlukama NO i Skupštine društva.

Dokaz: Svjedoci: Miroslav Mikić, Tajan Katalinić, Niko Križan, Ankica Majetić i svi drugi zaposlenici Slavonije DI.

27.03.2002. - Održana je 2. sjednica Nadzornog odbora Slavonije DI na kojoj su: Ivan Rimac, Mladen Sertić i Jerko Zovak, između ostalog, donijeli odluke:

- o izradi programa restrukturiranja i preustroja društva

- o preseljenju tvornice furnira i otpresaka te uprave društva iz ul. Ivana G. Kovačića u ulicu Sv. Lovre.  

- o pripajanju kćeri društva – matici

Dokaz: Zapisnik sa sjednice NO

18.06.2002. - na NO je odlučeno neka se proda 59.072 m2 građevinskog zemljišta (stara lokacija tvornice) i s tim novcima financira restrukturiranje Slavonije DI

Dokaz: Zapisnik sa sjednice NO

20.08.2002. - Na Skupštini Slavonije DI, Jerko Zovak je imenovan direktorom tog društva.

Dokaz: Odluka Skupštine društva

Kao direktor Slavonije DI Zovak je:

- Organizirao restrukturiranje društva; 
- Iz centra grada preselio tvornicu ljuštenog furnira, tvornicu otpresaka i upravu društva na lokaciju na kojoj su već poslovali tvornica rezanog furnira, tvornica namještaja, tvornica parketa, tvornica piljene građe i TOS (servis).
- Sredstva dobivena od prodaje građevinskog zemljišta (23.000.000,00 kn) uložena su u vraćanje dugova (iz prošlosti) bankama i radnicima te preseljenje tvornica i restrukturiranje društva u cjelini.
- Oko pravca restrukturiranja Slavonije DI - Rimac i Zovak se od početka nisu slagali.

Rimac je tražio neka se cijelo društvo stavi u funkciju kupoprodaje građevinskog zemljišta za trgovačke lance, jer se tu mogao ostvariti veliki profit, a Zovak je inzistirao na revitalizaciji društva s ciljem više faze obrade drveta i, posljedično, stvaranju više dodane vrijednosti proizvodnjom namještaja.

Smatrao je da to duguju 115-godišnjoj tradiciji tvrtke. Držao je neinteligentnim pretvaranje Hrvatske u sirovinsku bazu zapadnoeuropskih zemalja te zadržavanje Slavonije DI u funkciji stranih proizvođača gotovih proizvoda od drveta. Držao je nemoralnim da imovine društva bude, primarno, u funkciju osobnog bogaćenja vlasnika tvrtke.

- Zahvaljujući Zovkovoj ustrajnosti - kao 50 postotnog suvlasnika i direktora društva te izabranog predsjednika Udruženja drvoprerađivačke industrije Hrvatske pri HGK - u suradnji sa strukom, znanošću, radnicima i društvenom zajednicom u cjelini, Slavoniju DI je za tri godine uspješno restrukturirana te joj je vraćen ugled na tržištu i u društvenoj zajednici. Ugled kakav je najčešće imala u svojih sto godina postojanja - od 1890. do 1990. god.

Dokaz: Bilance i Računi dobiti i gubitka za 2001., 2002., 2003., 2004.; Ispis godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za 2005., 2006., 2007., 2008. i 2009. godinu; Usporedni podaci o poslovanju Društva za razdoblje od 1994. do 2002.

15.04.2004. - Na poticaj Rimca, Zovak je u ime Slavonije DI naručio procjenu vrijednosti imovine društva.

Natječajem izabrani Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina, Zvonimir Ban, dipl. ing. građ. iz Zagreba, procijenio je kako imovina Slavonije DI vrijedi 40.818.532,53 Eura (297.975.280,00 kn.)

Dokaz: Analiza ponuda za procjenu poduzeća; Elaborat procjene vrijednosti nekretnine - sveukupna rekapitulacija

„Revizija Zagreb" je, nakon godišnje revizije poslovanja Slavonije DI 31.12.2004., utvrdila kako je „vrijednost nekretnina veća (od iskazane u bilanci društva) barem za 90.259.058,00 kn" te je članovima društva i upravi službeno sugerirala neka za navedeni iznos izvrši revalorizaciju.

Dokaz: Mišljenje neovisnog revizora 'Revizija zagreb'

14.09.2004. - Kulminacija međusobnog neslaganja Rimca i Zovka, oko daljnjeg razvoja Slavonije DI, završila je tako da su, tog dana, organizirali sastanak u sjedištu društva s ciljem utvrđivanja načina međusobne podjele Slavonije DI.

Odlučili su razići se.

Sastanku su prisustvovali: Jerko Zovak i Ivan Rimac kao ravnopravni suvlasnici društva, Ivan Štimac kao direktor „Revizije Zagreb", javni bilježnk Miroslav Bračun, odvjetnik Stjepan Jelić (pokojni) i Ankica Majetić kao pravnica društva.

Tema sastanka je bila: Kako Slavoniju DI podijeliti na Rimc d.o.o. i Zovak i sinovi d.o.o.

Nakon razmatranja više modela podijele - osim nacrta - nije donesen nikakav formalni zaključak.

Dokaz: Bilješka javnog bilježnika Miroslava Bračuna iz Slavonskog Broda

22.12.2004. - Rimac poziva Zovka u sjedište tvrtke RIM i ZOV d.o.o. u Svetu Nedelju i traži da mu, kao direktor Slavonije DI, potpiše sudužništvo za okvirni kredit u iznosu od 3.000.000,00 Eura, a za potrebe njegova društva Rimc d.o.o.

Tim sredstvima je, putem svoje tvrtke Rimc d.o.o., namjeravao kupovati građevinsko zemljište - za daljnju prodaju trgovačkim lancima.

Zovak se tome usprotivio argumentima kako nije korektno sredstvima zajedničkog društva financirati poslove isključivo njegove tvrtke te kako bi tim potpisom uništio teško stečeni kredibilitet Slavonije DI.

Rimac se tada naljutio i zatražio:

· da Zovak podnese ostavku na funkciju direktora Slavonije DI,
· da imenuju neutralnu osobu na tu funkciju,
· da u Slavoniji DI, kao Skupština društva, ostanu samo vlasnici društva - bez izravnog, operativnog, upravljanja društvom,
· da nastave s procesom podijele Slavonije DI.

10.02.2005. - Kao direktor društva, Zovak je sazvao Skupštinu Slavonije DI s ciljem:
· Usvajanja rezultata poslovanja društva u 2004. god.
· Donošenja Odluke o načinu upravljanja društvom do njegove podjele.
· Donošenja Odluke o imenovanju novog direktora društva.

Pola sata prije održavanja Skupštine društva, u Zovkov ured su ušli Ivan Rimac, njegov prokurist Anđelko Vujeva i njegov radnik Zdravko Tolić.

Rimac je, pred njima, zatražio od Zovka da zajednički prodaju Slavoniju DI.
Zovak je odgovorio kako Rimac svoj dio može prodati ali da on svoj ne želi.
Zatim je Rimac istaknuo neka se nastavi s procesom podjele Slavonije DI, što je Zovak podržao.

Na Skupštini društva, koja je potom uslijedila, svi dokumenti o poslovanju su, kao i prethodne dvije godine, usvojeni jednoglasno.

Dokaz: Zapisnik sa Skupštine

Nakon Skupštine društva, Rimac i Zovak su otišli u javnobilježnički ured Miroslava Bračuna u Slavonskom Brodu te tamo formalizirali razrješenje Jerka Zovka s funkcije direktora Slavonije DI i imenovanje Ankice Majetić na tu funkciju.

Kasniji slijed događanja potvrdit će kako je Zovak pogriješio što je 'abdicirao' s funkcije direktora i držao da je u pitanju tek operacionalizacija dogovorene podjele Slavonije DI. 

Dokaz: Povjesni izvadak iz sudskog registra

21.02.2005. - Ankica Majetić, kao direktorica Slavonije DI, sazvala je Skupštinu društva za koju je predložila dnevni red:

1. Donošenje odluke o opozivu člana NO
2. Donošenje odluke o imenovanju člana NO
3. Razno

Predstavnici člana društva (Ivan Rimac i Jerko Zovak) predložili su i usvojili novi dnevni red:

1. Poslovni udio društva RIM i ZOV d.o.o.
2. Razno

Na toj Skupštini, Rimac i Zovak dogovorili su način podjele Slavonije DI.

O tome je Ankica Majetić sačinila Zapisnik i uputila ga Rimcu i Zovku na potpis.

Do potpisa nije došlo jer je Rimac, putem svog prokuriste Anđelka Vujeve, iskazao neke manje primjedbe o čemu je Zovka obavijestio 02.03.2005. telefaksom - iz tvrtke Rimc d.o.o. na telefax Slavonije DI.

Dokaz: Zapisnik sa Skupštine društva; Tablica podjele imovin; telefax poruka.

02.03.2005. - Iako je Kreditni odbor Raiffeisen banke 30.12.2004. donio Odluku o dodjeli kredita tvrtki Rimc d.o.o. od 3.000.000,00 Eura, Odluka nije realizirana jer Zovak nije htio potpisati sudužništvo Slavonije DI - što je bio uvjet za dodjelu kredita.

Rimac se tada odlučio na prvu veliku zloporabu položaja i ovlasti.

Ponovo je, u istoj banci, zatražio kredit, ali, sada s obećanjem kako će sudužnik biti vlasnik Slavonije DI, tvrtka RIM i ZOV d.o.o. - u kojoj je on bio jedan od ravnopravnih direktora.

Slijedom toga, banka ponovo odobrava kredit tvrtki Rimc d.o.o. 01.03.2005., a Ivan Rimac, bez znanja Zovka i njegova odobrenja, u ime zajedničke tvrtke RIM i ZOV d.o.o., 02.03.2005. godine potpisuje sudužništvo za okvirni kredit svojoj tvrtki Rimc d.o.o. u iznosu od 3.000.000,00 Eura.

Naime, bez sudužništva zajedničke tvrtke u vlasništvu Rimca i Zovka - RIM i ZOV - sama Rimačeva tvrtka, Rimc d.o.o. i njegova privatna imovina, nisu bili dostatno pokriće za tako velik kredit.

Dokaz: Ugovor o okvirnom iznosu zaduženja br 04038550021 Raiffeisen bank

Prethodna zloporaba položaja okarakterizirana je kao velika budući da je Rimac, do tada, s računa zajedničke tvrtke RIM i ZOV d.o.o. već izvlačio novac - npr. plaćajući svojoj supruzi 400.000,00 kn na ime fiktivnog najam prostora. Fiktivan najam vidljiv je iz činjenice da tvrtki RIM i ZOV d.o.o. poslovni prostor, ustvari, nije niti trebao jer nije imala ni radnog stola niti zaposlenih, a poslovne knjige je vodila profesionalna tvrtka „Suradnik" iz Svete Nedelje – uz naknadu dakako. Dakako, Rimac je novac iz zajedniče tvrtke izvlačio bez znanja partnera Jerka Zovka, ili Rimčeva kolege Domagoja Zovka, drugog ravnopravnog direktora u tvrtki RIM i ZOV.

Dokaz: Pregled prometa po računu komitenta str. 11/24, 17/24 i dr.

09.03.2005. - Temeljem naloga o uhićenju Općinskog suda iz Frankfurta na Majni (crvene međunarodne tjeralice), Pogranična policija Srbije je uhitila Ivana Rimca, a Okružni sud iz Novog Sada je 19.04.2005. donio odluku o njegovu izručenju Saveznoj Republici Njemačkoj.

Dokaz: Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu od 19.04.2005.

23.03.2005. - Budući da Mladen Sertić više nije mogao biti član NO Slavonije DI, a želeći poštivati Odluku o načinu upravljanja društvom od 10.02.2005., Domagoj Zovak je, kao zastupnik društva RIM i ZOV d.o.o., tražio i dobio suglasnost prokurista Rimc d.o.o. Anđelka Vujeve, te potpisao Odluku o imenovanju (Željka Bošnjaka za novog člana NO Slavonije DI.)

Dokaz: Svjedoci Anđelko Vujeva, Ankica Majetić; Prijava za upis u sudski registar

26.03.2005. - Nakon saznanja Zovka što se dogodilo Rimcu, a potom Rimčeve poruke kako Zovka ne želi primiti u zatvoru u Novom Sadu - u Slavonskobrodskoj bolnici Zovak je imao teški infarkt i od strane dežurnih liječnika bio reanimiran.

Naime, Rimčeva supruga nije htjela javiti Zovku kako joj je muž uhićen, a prokurist tvrtke Rimc d.o.o., Anđelko Vujeva, je govorio kako se Rimac nalazi u Izraelu.

Dokaz: Svjedoci: Anđelko Vujeva, Maid Golić, Zdravko Tolić, Zdenka Rimac

24.06.2005. - Po izlasku iz pritvora, Ivan Rimac je, u ime društva RIM i ZOV d.o.o., potpisao Ugovor o prijenosu poslovnog udjela (prodaji Slavonije DI) tvrtki „Ferimport usluge" d.o.o. vlasnika Miroslava Randića iz Zagreba - bez novaca.

Ustvari, Zovku 'iza leđa', dakle bez njegove suglasnosti, Rimac je Slavoniju DI prodao za 10.700.000,00 kn. odnosno za 30 puta manju vrijednost od procijenjene.

Dokaz: Ugovor o prijenosu poslovnog udjela; Povjesni izvadak iz sudskog registra

26.07.2005. - Kako je Rimac ustvari, uz pomoć svojih odvjetnika Petra Lozice i Nike Ivkovića, planirao Slavoniju DI prodati samom sebi, Miroslav Randić mu je samo poslužio kao jedan od pomagača u tom procesu.

Zbog toga je Rimac, u ime svoje tvrtke Rimc d.o.o. i sudužništvo Slavonije DI, u „Slavonskoj banci" podigao kredit od 11.000.000,00 kn., a potom, sutradan

27.07.2005. taj iznos posudio Zdravku Krešiću kako bi on, sutradan

28.07.2005. taj iznos posudio svojoj tvrtki „Kreativ" d.o.o., da bi ta tvrtka, isti dan

28.07.2005. taj iznos posudila tvrtki „Ferimport usluge" d.o.o. kako bi ta tvrtka, isti dan

28.07.2005. tvrtki RIM i ZOV d.o.o. isplatila „Slavoniju" DI. Dakle prodavatelju Ivanu Rimcu koji je osigurao sredstva za nominalnu kupnju Slavonije DI.

Dokaz: Mišljenje stalnog sudskog vještaka Zrinka Ručevića u predmetu KIO -377/06 ODO (ŽDO) Zagreb protiv Ivana Rimca i dr.

28.07.2005. - Rimac je došao u Slavoniju DI, pozdravio se s direktoricom Ankicom Majetić i njenim pomoćnicima, informirao se o pripremama za kolektivni godišnji odmor, te nakon desetak minuta napustio tvrtku ne rekavši nikome kako je, ustvari, prije mjesec dana, tvrtku prodao i upravo izvršio pripreme za drugu preprodaju, te kako Ankica Majetić, ustvari, već mjesec dana, de jure, nije direktor.

Dokaz: Povjesni izvadak iz sudskog registra; Svjedoci: Ankica Majetić, Miroslav Mikić, Niko Križan i Tajana Katalinić

29.07.2005. - Iz njemu znajih razloga, višestruko kršeći Zakon o sudskom registru, sudac Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, Davorin Pavičić, legalizirao je prvu transakciju - upisom promjene vlasnika i direktora Slavonije DI u sudski registar.

Dokaz: Kaznena prijav; Rješenje ODO Slavonski Brod; Optužni prijedlog

03.08.2005. - S ciljem daljnjeg prikrivanja konačnog Rimčevog plana, „Ferimport usluge" d.o.o. prodaje „Slavoniju" DI tvrtki „Kreativ" d.o.o. i tako joj vraća, prije tri dana posuđen novac za kupnju te iste „Slavonije" DI.

Dokaz: Ugovor o prijenosu poslovnog udjela

19.08.2005. - Ivan Rimac je s Miroslavom Randićem, uz pratnju dva naoružana zaštitara, došao u Slavoniju DI, s godišnjeg odmora pozvao direktoricu Ankicu Majetić te joj priopćio kako je Slavoniju DI prodao (ne rekavši kako je to učinio dva puta) te da ona više nije direktorica, nego da je to nazočni Miroslav Randić. Potom je Ankici Majetić kazao kako do daljnjeg ne dolazi na posao, a da o svom statusu u društvu mora razgovarati isključivo s njim osobno.

Nakon toga zapovjedio je zaštitarima da spriječe ulazak u tvrtku: Jerku Zovak, Ankici Majetić, Branimiru Zovak i Maidu Goliću.

Dokaz: Svjedoci: Ankica Majetić, Maid Golić

Čuvši (telefonom) od Ankice Majetić što je napravio Ivan Rimac, a znajući kako pravda i pravo nisu jednoznačni, Zovak je pozvao nekoliko pravnika-odvjetnika da mu objasne kako je to moguće - što se ustvari dogodilo.

Dokaz: Svjedoci: Odvjetnici Josip Jelić, i Matija Kovačević iz Slavonskog Broda te odvjetnik Dragomir Urban iz Nove Gradiške, Frankopanska 7

Shvativši kako je, ustvari, besramno izigran, pokraden i osramoćen, Zovak je potražio odgovarajući pravni tim, podnio kaznene prijave i pokrenuo odgovarajuće tužbe radi proglašenja ugovora o prodaji Slavonije DI - ništavim.

Dokaz: Kaznena prijava ODO u Zagrebu protiv: Ivana Rimca, Miroslava Randića i Zdravka Krešića; Tužba radi utvrđenja ništavosti TS u Zagrebu od 08.12.2005.; Tužba radi utvrđenja ništavosti TS u Splitu od 03.03.2006.; Tužba radi utvrđenja ništavosti TS u Zagrebu od 20.02.2008.

Rimac je nastavio upravljati tvrtkom Slavonija DI, kao da se ništa nije dogodilo. Čak je javno izvodio poslovodstvo Slavonije DI (24.08.2005.) na ručak u restoran „Jelen" u Slavonskom Brodu i na tom sastanku im isticao prioritete u daljnjem radu tvrtke.

Kasnije će, vjerojatno od strane svojih odvjetnika, biti savjetovan kako se javno mora ponašati kao da Slavonija DI više nije (i) u njegovu vlasništvu.

Dokaz: Račun br. 002 (Privremena situacija) kojeg je Đuro Đaković Inženjering d.o.o. uputio u Rimc d.o.o., a odnosi se na Slavoniju DI; Svjedoci: Na okolnosti navedene u računu: Anđelko Vujeva – primatelj i Zdravko Tolić – prenositelj računa;  Izdavanje naloga Rimčevog knjigovođe Željka Uremovića - Tajani Katalinić i popis telefonskih kontakata direktora Slavonije DI, Miroslava Randića, sa tvrtkom „Suradnik", vlasnika Željka Uremovića; Raiffeisenbank - Upit Slavoniji DI

Svjedoci: Dana 22.08.2005. Tajana Katalinić saznaje od Miroslava Randića kako će Ankici Majetić biti dopušten ulaz u Slavoniju DI, samo ako to dopusti Ivan Rimac.; Ivan Rimac (24.08.2005.) ističe Tajani Katalinić kako ne namjerava nastaviti ulagati (po ugovoru) u informatičku opremu „Slavonije" DI.; Dana 01.09.2005. u „Slavoniju" DI je Željko Uremović pregledavao dokumentaciju u računovodstveno-financijskom odjelu društva. Šefici odjela Tajani Katalinić je kazao kako ga je poslao Ivan Rimac „da to obavi"; Dana 15.09.2005. direktor „Slavonije" DI Miroslav Randić, svojim automobilom, odvozi predsjednika zaposleničkog vijeća i predsjednika sindikata društva Berislava Bosaka, u grad (Slavonski Brod) na sastanak s Ivanom Rimcem („kao pravim vlasnikom Slavonije DI"). Na tom sastanku Rimac je Bosaku obećao veliki razvitak društva i veliko zapošljavanje. Sastanku je prisustvovao i Zdravko Tolić, zaposlenik tvrtke „Rimc" d.o.o.; Dana 27.09.2005. u „Slavoniju" DI došli su : Niko Ivković kao odvjetnik Ivana Rimca i Jelena ….. kao tajnica tvrtke „Rimc", te su, izvršili pretres bivšeg ureda Ankice Majetić i „pregled dokumentacije pravne naravi". (Tajnica Slavonije DI Marica Popović); Dana 28.09.2005. Zdravko Tolić, zaposlenik tvrtke „Rimc", vozio je službeni automobil „Slavonije" DI na procjenu u Osijek, a po nalogu svog direktora Ivana Rimca. Sve to Tolić je rekao Maidu Goliću 04.10.2005. god.; Dana 04.10.2005. Zdravko Tolić je Vinku Bambiru (direktoru brodskog Vodovoda) kazao kako on i Miroslav Randić „imaju istog gazdu". Dana 04.10.2005. Miroslav Randić je kazao Vinku Bambiru kako se „tu radi o fiktivnoj prodaji „Slavonije" DI, te da će uskoro „vlasnik svega toga biti Ivan Rimac".; Dana 04.10.2005. direktor Hrvatskih šuma Darko Beuk je kazao Jerku Zovak kako Ivan Rimac „s njim (Beukom) razgovara kao vlasnik Slavonije DI"; Isto to je, istog dana, Ankici Majetić potvrdio Miroslav Mikić; Dana 04.10.2005. Miroslav Randić je kazao Ankici Majetić kako joj je ulazak u „Slavoniju" DI zabranio - Ivan Rimac, a ne on (Randić); Dana 11.10.2005. u vremenu od 13,00 do 14,00 sati, Ivan Rimac se sastao s Darkom Beukom (direktorom Hrvatskih Šuma) kako bi razgovarali o „Slavoniji" DI. Na tom sastanku je Rimac ustvrdio Beuku kako je on (Rimac) „u Slavoniju DI uložio 50.000.000,00 kn" te da "traži novog direktora Tvornice furnira, jer postojećeg želi smijeniti"; Dana 02.11.2005. Željko Jurić, menadžer u „Slavoniji" DI kazao je Ankici Majetić kako „svi u tvornici znaju da je Ivan Rimac stvarni vlasnik" te da mu je to „potvrdio Miroslav Randić kada ga je nazvao i rekao kako vlasnik Ivan Rimac nudi preko nekog čovjeka plinske viličare za tvornicu"; Dana 08.11.2005. Berislav Bosak (predsjednik sindikata „Slavonije" DI) je kazao Janji Vuksanović (šefici računovodstva „Slavonije" DI) kako je na sastanku s Ivanom Rimcem dana 15.09.2005., od njega (Rimca) između ostalog čuo i to „da su se on (Rimac) i Jerko Zovak trebali fizički podijeliti". Potom je Rimac Bosaku „predao nacrt podjele" kojeg Bosak čuva u arhivu sindikata društva. Osim toga, Rimac je tada istaknuo kako će „na kraju ipak nešto morati isplatiti Zovku"; Dana 17.11.2005. Zdravko Tolić (zaposlenik „Rimc"d.o.o.) i Miroslav Randić (direktor „Slavonije"DI) su od tajnice „Slavonije" DI tražili Odluke Nadzornog odbora „Slavonije" DI, a potom ušli u, do tada zaključan, ured Ankice Majetić i tražili dokumente; Dana 18.11.2005. održana je sjednica Nadzornog odbora „Slavonije"DI; Isti dan je u tvrtku došao Ivan Rimac s trojicom nepoznatih ljudi, koje je odveo na „Impregnaciju"; Isti dan je održan i kraći kolegij sa svim direktorima (Posvjedočila tajnica društva Marica Popović); Dana 29.11.2005. Niko Križan (pomoćnik direktora „Slavonije"DI za komercijalne poslove) i Ivica Blašković (direktor tvornice namještaja „Slavonije" DI), na poslovnom sastanku kod rukovoditelja „Exportdrva" u Zagrebu, dobili su informaciju kako je njima (Exportdrvu) Ivan Rimac, u nazočnosti Miroslava Randića, nudio „Slavoniju" DI na prodaju. Međutim, vodstvo „Exportdrva" je Rimcu odgovorilo kako više nisu zainteresirani, jer da su o višestrukoj preprodaji „Slavoniji" DI, u međuvremenu informirani putem pisma Jerka Zovka; Dana 30.11.2005. Tajana Katalinić (pomoćnica direktora „Slavonije"DI za financije i kontroling) je u razgovoru sa „Slavonskom bankom" saznala kako s pretvaranjem kratkoročnog kredita („Slavonije" DI) u dugoročni, neće biti problema. Ali, zahtjev tvrtke „Rimc" d.o.o. da „Slavonija"DI izda sudužništvo za „Rimc" d.o.o. mora se rješavati u Klagenfurtu, a ne u Slavonskom Brodu ili Osijeku; Dana 20.12.2005. Tajana Katalinić saznaje od Miroslava Randića kako će „Željko Uremović i dalje biti konzultant „Slavonije" DI sve dok se nekretnine ne rasprodaju"…

Nakon što je Zovak podnio kaznene prijave i tužbe na Trgovačkim sudovima, Rimac je shvatio kako „gusarenje" očito neće proći onako kako su to njegovi odvjetnici zamislili, a on sa svojim pomagačima realizirao. Zbog toga se odlučio na još jednu prodaju. Ali, za razliku od prethodne dvije, ovu je želio predstaviti kao da se radi o ozbiljnom poduzetniku iz struke.

Istovremeno je, putem svojih pomagača (Nike Ivkovića i Željka Uremovića) započeo proces Zovkove inkriminacije, nastojeći, njegovim upitnim prekršajima u gospodarskom poslovanju, opravdati svoje neupitno kazneno djelo.

Pri tome je nužno istaći:

Prvo. Rimčeva teza da je: „Slavoniju DI prodao kako bi Zovka spriječio u daljnjem nestručnom vođenju društva i rasipnom ponašanju" ne stoji, jer, Zovak je 140 dana prije, prve preprodaje tvrtke, prestao biti njezin direktor.

Drugo. Nominalni podnositelj kaznene prijave protiv Zovka (direktor Slavonije DI, Petar Uzun - po nalogu Ivana Rimca i suglasnosti Mate Ravlić), sam priznaje kako je cijeli postupak „samo preuzeo od prethodnika".

05.12.2005. – Kreativ d.o.o. sklopio je Ugovor o prijenosu svog poslovnog udjela u Slavoniji DI, fizičkoj osobi Mati Ravliću iz Strizivojne, za 11.300.000,00 kn. Ali, bez novaca.

Dokaz: Ugovor o prijenosu poslovnog udjela s promjenom jedinog člana društva

Saznavši to, Zovak je nazvao Ravlića i kazao mu neka se ne pravi kao da „postupa u dobroj vjeri" jer, potpuno je svjestan kako svojim postupcima aktivno sudjeluje u kaznenom djelu Ivana Rimca i dr. Upozorio ga je i pismeno te mu, prije nego je izvršio isplatu, skrenuo pažnju na zabilježbu spora u gruntovnici.

Dokaz: Gruntovni izvadak; Svjedok: Mato Ravlić

17.01.2006. - Oglušivši se na Zovkovo upozorenje, Mato Ravlić, kao fizička osoba, u Slavonskoj banci, podigao je kredit u iznosu od 11.400.000,00 kn. Mogao je to učiniti jer mu je, ona tvrtka koju je tek trebao platiti - Slavonija DI - bila mjenični jamac (sic!). U protivnom Slavonska banka mu ne bi dala kredit.

Tako je Slavonija DI dovedena u poziciju da, ustvari, kupuje samu sebe.

Dokaz: Ugovor o dugoročnom kreditu … broj 61031739/06 - Slavonska banka d.d.

Dakle, Ivan Rimac je, uz pomoć svojih pomagača, besramno pokrao partnera Jerka Zovka, iskazujući pritom krajnji prezir s jedne strane prema pravnoj državi, računajući na njenu korumpiranost, a s druge strane prema Zovku osobno, ne računajući na njegovu požrtvovnost u očuvanju obiteljske imovine i časti.

27.11.2011. - „Trgovački sud u Splitu (…), utvrđuje da je ništavan ugovor o prijenosu poslovnog udjela Slavonija DI sklopljen među tuženicima dana 05.12.2005. godine". Dakle, utvrđuje kako je preprodaja Slavonije DI protuzakonita.

Dokaz: Nepravomoćna presuda IP-421/06

U tijeku je žalbeni postupak kojeg su, u ime Ivana Rimca, pokrenuli savjetnici-sudionici u kriminalnoj preprodaji Slavonije DI - odvjetnici Niko Ivković i dr.

Nakon 12 godina procesuiranja, ne samo da su kriminalci, uz pomoć korumpiranog dijela pravosuđa, Zovku oteli imovinu, nego su, koristeći sustav kao svoj instrument za oblikovanje hajdučkog društvenog ambijenta, žigosali ga kriminalcem i pretvorili u 'društvenu nakazu' slobodnu za odstrel, a sebe promovirali u zaštićenu 'društvenu elitu'.
Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Izabrani novi suci za Županijski sud u Slavonskom Brodu

IZ DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA

Izabrani novi suci za Županijski sud u Slavonskom Brodu

5.12.2019. | 17:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : Microsoft prekršio zakon Republike Hrvatske

Pravomoćna presuda

Microsoft prekršio zakon Republike Hrvatske

15.2.2019. | 17:40
SBplus.hr, Slavonski Brod : Mirka Svirčevića ozbiljno napadaju kolege suci

Novog predsjednika Županijskog suda

Mirka Svirčevića ozbiljno napadaju kolege suci

5.10.2016. | 17:50
SBplus.hr, Slavonski Brod : Mirko Svirčević imenovan predsjednikom Županijskog suda

Nakon 'fotofiniša' DSV objavilo:

Mirko Svirčević imenovan predsjednikom Županijskog suda

29.9.2016. | 23:55
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ponovljeno suđenje za aferu 'Sibinj' počinje 4. srpnja

Na županijskom sudu u Osijeku

Ponovljeno suđenje za aferu 'Sibinj' počinje 4. srpnja

15.6.2016. | 19:16
SBplus.hr, Slavonski Brod : Nakon što je 2,5 godine proveo u zatvoru, obnova postupka

Obrat u predmetu osuđenika Mate Vidovića

Nakon što je 2,5 godine proveo u zatvoru, obnova postupka

9.3.2016. | 0:01
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kazneno prijavljena oba kandidata za šefa suda

Dragičević i Svirčević

Kazneno prijavljena oba kandidata za šefa suda

25.10.2015. | 0:04
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kandidat za predsjednika Županijskog suda II

Sudac Mirko Svirčević

Kandidat za predsjednika Županijskog suda II

1.10.2015. | 22:22
SBplus.hr, Slavonski Brod : Kandidat za predsjednika Županijskog suda I

Sudac Predrag Dragičević

Kandidat za predsjednika Županijskog suda I

30.9.2015. | 22:22
SBplus.hr, Slavonski Brod : Okrenula leđa sucu jer nije htjela biti fotografirana

Suđenje za zloporabe u Poreznoj

Okrenula leđa sucu jer nije htjela biti fotografirana

21.5.2015. | 21:56
SBplus.hr, Slavonski Brod : Sudac Mirković odlučio: Ne postoji javni interes

Zabranjeno snimanje

Sudac Mirković odlučio: Ne postoji javni interes

12.4.2015. | 0:04
SBplus.hr, Slavonski Brod : Zamalo uništen dokaz iz postupka Deniju Županu

Izostala komunikacija

Zamalo uništen dokaz iz postupka Deniju Županu

23.7.2014. | 11:36
SBplus.hr, Slavonski Brod : Poništena oslobađajuća presuda Zovku i Aleksić

Na Županijskom sudu

Poništena oslobađajuća presuda Zovku i Aleksić

9.6.2014. | 14:30
SBplus.hr, Slavonski Brod : Danas nepravomoćna presuda za aferu Sibinj

Točno u podne

Danas nepravomoćna presuda za aferu Sibinj

31.3.2014. | 9:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Radio sam po zapovijedi generala Lucića'

Kruljac: 'Nisam oštetio državu'

'Radio sam po zapovijedi generala Lucića'

12.3.2014. | 14:50
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :