Gospodarstvo : Ostalo

Objavljeno: 1.12.2010. u 14:47
Prikaza: 2375
|
Autor: Milan Šulter

Za prodaju zemljišta

Cjelovit tekst javnog natječaja

Donji Andrijevci : Cjelovit tekst javnog natječaja Gospodarska zona Donji Andrijevci(Foto: Općina D. Andrijevci)

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), Općina Donji Andrijevci raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju građevinskog zemljišta u

Gospodarskoj zoni "DONJI ANDRIJEVCI 4”

 

IPredmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta (parcela) u Gospodarskoj zoni „Donji Andrijevci 4".

Sukladno Prostornom planu uređenja općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 19/02) građevinsko zemljište koje se prodaje nalazi se u k.o. Donji Andrijevci, manjim dijelom u planiranoj zoni „K1" što definira građevinsko područje za gospodarsku namjenu - poslovnu, te većim dijelom u planiranoj zoni „I1" i „I2" što definira građevinsko područje za gospodarsku namjenu – pretežito industrijska i pretežito zanatska.

Prodaji se izlaže 26 (dvadesetšest) parcela privremenih oznaka, i to:

 

P1 = cca 13.338m2 (dio k.č. 2048/1)

P14 = cca 5.076m2 (dio k.č. 2049/1)

P2 = cca 6.790m2 (dio k.č. 2048/1)

P15 = cca 9.860m2 (dio k.č. 2049/1)

P3 = cca 6.785m2 (dio k.č. 2048/1)

P16 = cca 3.154m2 (dio k.č. 2049/1)

P4 = cca 6.780m2 (dio k.č. 2048/1)

P17 = cca 3.400m2 (dio k.č. 2049/1)

P5 = cca 4.220m2 (dio k.č. 2048/1)

P18 = cca 3.400m2 (dio k.č. 2049/1)

P6 = cca 3.350m2 (dio k.č. 2048/1)

P19 = cca 4.121m2 (dio k.č. 2049/1)

P7 = cca 4.124m2 (dio k.č. 2048/1)

P20 = cca 3.140m2 (dio k.č. 2049/4)

P8 = cca 3.499m2 (dio k.č. 2048/1)

P21 = cca 3.400m2 (dio k.č. 2049/4)

P9 = cca 6.760m2 (dio k.č. 2048/1)

P22 = cca 3.400m2 (dio k.č. 2049/4)

P10 = cca 6.754m2 (dio k.č. 2048/1)

P23 = cca 3.540m2 (dio k.č. 2049/4)

P11 = cca 6.750m2 (dio k.č. 2048/1)

P24 = cca 5.060m2 (dio k.č. 2049/4)

P12 = cca 12.045m2 (dio k.č. 2048/1)

P25 = cca 8.415m2 (dio k.č. 2049/4)

P13 = cca 14.999m2 (dio k.č. 2049/1)

P26 = cca 7.216m2 (dio k.č. 2049/4)

 

Grafički prikaz parcela s privremenim oznakama izrađen je od strane tvrtke INGART d.o.o. Slavonski Brod i sastavni je dio natječaja (ne objavljuje se u tisku) a može se preuzeti na www.donji-andrijevci.net

 

IIPočetna cijena građevinskog zemljišta iznosi 3€/m2 po srednjem tečaju HNB na dan uplate.

U cijenu zemljišta uključeno je neuređeno zemljište u prirodnom stanju.

Komunalnu i energetsku infrastrukturu (pristupna cesta, voda, kanalizacija, el. energija i dr.) do ruba građevinskog zemljišta osigurat će prodavatelj.

 

IIINatjecatelji mogu biti domaća i strana trgovačka društva, obrti te druge pravne i fizičke osobe ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

 

IVNatjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u visini od 5% početne cijene parcele za koju se natjecatelj natječe, na poslovni račun Općine Donji Andrijevci 2340009-1808100001 s pozivom na broj 67-7757 – OIB natjecatelja.

Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku 20 dana od dana otvaranja ponuda, a natjecatelj koji je uspio u natječaju pa odustao gubi pravo na povrat jamčevine.

Natjecatelj čija ponuda bude prihvaćena jamčevina se uračunava u cijenu zemljišta

 

VJavni natječaj se objavljuje na neodređeno vrijeme do prodaje svih parcela koje su predmet natječaja.

 

VIPonude u pisanom obliku se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnine u gospodarskoj zoni – ne otvaraj".

Otvaranje prispjelih ponuda obavlja posebno povjerenstvo jednom mjesečno (osim u kolovozu), i to svakog prvog radnog dana u mjesecu, u 18,00 sati u Donjim Andrijevcima, u sjedištu Općine Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, Donji Andrijevci. Ako je prvi dan u mjesecu subota, nedjelja, državni praznik ili blagdan, otvaranje ponuda bit će prvog sljedećeg radnog dana.

Otvaranju ponuda može pristupiti zakonski zastupnik ili punomoćnik natjecatelja uz predočenje pisanog ovlaštenja/punomoći.

Nepotpune i/ili nepravodobne ponude neće se razmatrati.

VIINatjecatelji su u ponudi dužni naznačiti naziv trgovačkog društva ili obrta i adresu, oznaku parcele za koju se natječu, te priložiti:

1. izvadak iz obrtnog ili sudskog registra (izvornik ili ovjerena preslika) koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci do dana zaprimanja ponude na urudžbeni zapisnik prodavatelja,

2. BON-1 i BON-2 (izvornik ili ovjerena preslika) koji ne smiju biti stariji od 30 dana do dana zaprimanja ponude na urudžbeni zapisnik prodavatelja,

3. potvrdu porezne uprave o ispunjenoj obvezi plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana do dana zaprimanja ponude na urudžbeni zapisnik prodavatelja,

4. ID obrazac iz Porezne uprave za zadnji mjesec,

5. kratak opis dosadašnjeg poslovanja, ostvareni ukupni prihod, broj zaposlenih, razlozi ulaska u gospodrasku zonu i financijska izvješća za zadnju godinu,

6. podatak o djelatnosti koju namjerava obavljati u gospodarskoj zoni,

7. podatak o planiranoj veličini objekta u m2,

8. podatak o potrebnim energentima: struja (kW), plin (m3/h), voda (m3/h),

9. podatak o planiranom broju novozaposlenih radnika,

10. podatke o planiranim ulaganjima i izvorima financiranja s istaknutim udjelom vlastitih ulaganja.

 

VIII Najpovoljnija ponuda je ponuda onog natjecatelja koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu zemljišta po m2 uz uvjet da sadrži i sve elemente iz točke VII ovog natječaja.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti novčani iznos, prednost ima ponuditelj čija je ponuda prije pristigla.

U slučaju da se na natječaj javi samo jedan natjecatelj, utvrdit će se da se parcela prodaje dotičnom natjecatelju, uz uvjet da udovoljava kriterijima natječaja.

 

IX Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda donijeti će Općinsko vijeće na prijedlog povjerenstva. Odluka o izboru dostavlja se natjecateljima u roku 15 dana od dana donošenja iste.

 

XNatjecatelj koji uspije u natječaju (kupac) preuzima obvezu u roku 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora ishoditi lokacijsku dozvolu temeljem koje će se u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama provesti parcelacija privremene zemljišne čestice za koju je uspio u natječaju.

S izabranim natjecateljima (kupcima) zaključit će se predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnina kojim će se urediti rok i način otplate kao i terećenje nekretnine u korist prodavatelja (zabrana otuđenja i terećenje nekretnine bez suglasnosti općine Donji Andrijevci). Natjecatelj je dužan predugovor vratiti općini Donji Andrijevci u roku od 15 dana po primitku istog, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja.

Kupoprodajni ugovor zaključit će se nakon što kupac provede parcelaciju zemljišta u katastru i zemljišnim knjigama.

Budući kupac snosi sve troškove vezane za zaključenje predugovora i ugovora o kupoprodaji nekretnine.

Natjecatelj koji uspije u natječaju dužan je započeti izgradnju objekta najkasnije u roku 18 mjeseci, a djelatnost u roku 24 mjeseca po sklapanju ugovora.

U slučaju nepoštivanja navedenih rokova ili promjene djelatnosti koja nije u skladu s natječajem, Općina Donji Andrijevci ima pravo raskinuti ugovor.

 

XINatjecatelj koji uspije u natječaju ima pravo na oslobađanje ili umanjenje plaćanja propisanih obveza (komunalni doprinos, komunalna naknada) sukladno aktima općine Donji Andrijevci.

 

XIIOpćina Donji Andrijevci zadržava pravo poništiti cijeli ili dio natječaja, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

 

XIII Sve ostale informacije o ovom natječaju mogu se dobiti radnim danom od 8-13 sati, na telefon 035/471-223, 471-084 ili na adresi na koju se dostavlja ponuda.

 

Broj komentara: 0

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : Da nije njih, selo ne bi imalo tako dobrih goveda i konja

Mudra općinska uprava

Da nije njih, selo ne bi imalo tako dobrih goveda i konja

20.9.2018. | 0:01
Vidjevši "gdje se konji kuju" - kako industrijske zone niču kao gljive poslije kiše - i andrijevačka svojedobna općinska uprava digla je nogu ne bi li i nju potkovali.
Vidjevši "gdje se konji kuju" - kako industrijske zone niču kao gljive poslije kiše - i andrijevačka svojedobna općinska uprava digla je nogu ne bi li i nju potkovali.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Vozači oprez, na cesti se nalazi krupan kamen tucanik

Tijekom vikenda

Vozači oprez, na cesti se nalazi krupan kamen tucanik

18.8.2017. | 20:40
Iz video priloga vidljivo je kako prometne znakove neki vozači poštuju, a neki baš i ne. Uglavnom, upozoravamo sve neka pažljivo voze - petak je.
Iz video priloga vidljivo je kako prometne znakove neki vozači poštuju, a neki baš i ne. Uglavnom, upozoravamo sve neka pažljivo voze - petak je.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Hrvatske vode uređuju centar Andrijevaca

Piha ispunjava obećanje

Hrvatske vode uređuju centar Andrijevaca

9.6.2016. | 12:00
Mada to i nije uobičajeno, u ovom slučaju, jedan državni službenik građanima, a ne mjesnoj samoupravi, ispunjava data obećanja - i po obujmu i po dinamici. Obećao je kako u centru sela više neće biti smrada i svoje obećanje izvršava - u granicama mogućnosti koje mu stoje na raspo
Mada to i nije uobičajeno, u ovom slučaju, jedan državni službenik građanima, a ne mjesnoj samoupravi, ispunjava data obećanja - i po obujmu i po dinamici. Obećao je kako u centru sela više neće biti smrada i svoje obećanje izvršava - u granicama mogućnosti koje mu stoje na raspo
SBplus.hr, Slavonski Brod : Andrijevačka gospodarska zona u sumrak

Milijun eura uložili u pašnjak

Andrijevačka gospodarska zona u sumrak

23.4.2016. | 0:01
Prva jugoslavenska seoska sredina koja je, prije pola stoljeća, vlastitim sredstvima, pored vodovoda, počela graditi kanalizaciju i na taj način iskoračila je uz bok najciviliziranijim urbanim sredinama tadašnje Europe, danas, umjesto rada u industrijskom parku, uživa u suglasju
Prva jugoslavenska seoska sredina koja je, prije pola stoljeća, vlastitim sredstvima, pored vodovoda, počela graditi kanalizaciju i na taj način iskoračila je uz bok najciviliziranijim urbanim sredinama tadašnje Europe, danas, umjesto rada u industrijskom parku, uživa u suglasju
SBplus.hr, Slavonski Brod : Putnike tretiraju gore od izbjeglica s Bliskog istoka

Hrvatske željeznice

Putnike tretiraju gore od izbjeglica s Bliskog istoka

24.9.2015. | 17:40
Kako i priliči metropolistički prepotentnoj činovnici monopolističke tvrtke pupčanom vrpcom vezanom na državni proračunu, neljubazna glasnogovornica Čubelić, u jednoj rečenici, odgovorila je na naš upit.
Kako i priliči metropolistički prepotentnoj činovnici monopolističke tvrtke pupčanom vrpcom vezanom na državni proračunu, neljubazna glasnogovornica Čubelić, u jednoj rečenici, odgovorila je na naš upit.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Izgrađena dionica koja završava u – vodi

Do granice s BiH

Izgrađena dionica koja završava u – vodi

18.1.2015. | 22:00
Uskoro se očekuje izdavanje uporabne dozvole za dionicu na autocesti od Sredanaca do granice s BiH
Uskoro se očekuje izdavanje uporabne dozvole za dionicu na autocesti od Sredanaca do granice s BiH
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ljubaznost je korisna, u primjerenoj količini

U javnim tvrtkama

Ljubaznost je korisna, u primjerenoj količini

7.7.2014. | 14:36
Stručan servis i ljubazno osoblje u javnim ustanovama, tvrtkama i institucijama uvelike može pomoći građanima i gospodarstvenicima, ako te ljubaznosti nije previše. Zbog broja zaposlenih.
Stručan servis i ljubazno osoblje u javnim ustanovama, tvrtkama i institucijama uvelike može pomoći građanima i gospodarstvenicima, ako te ljubaznosti nije previše. Zbog broja zaposlenih.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Od austrougarskih do hrvatskih konja

Gospodarski razvoj a la HDZ i SDP

Od austrougarskih do hrvatskih konja

25.6.2014. | 23:55
Dakle, od mrskog austro-ugarskog do dragog hrvatskog kapitalističkog sustava, andrijevčani su zatvorili svojevrstan gospodarski krug - od konja do konja.
Dakle, od mrskih austro-ugarskih do dragih hrvatskih lopova, andrijevčani su zatvorili svojevrstan gospodarski krug - od konja do konja.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Sredanci - Svilaj napreduje puževim korakom

Zadnja dionica Slavonike

Sredanci - Svilaj napreduje puževim korakom

20.8.2013. | 13:50
Ukupna dužina ove male dionice čiji je početak gradnje u rujnu 2011.svečano označila tadašnja premijerka Jadranka Kosor, duga je svega 2,5 kilometara, a njezina izgradnji sada već traje duže od dvije godine.
Ukupna dužina ove male dionice čiji je početak gradnje u rujnu 2011.svečano ozna
SBplus.hr, Slavonski Brod : Radnički protest bez župnikova blagoslova

PAN Andrijevci

Radnički protest bez župnikova blagoslova

18.12.2011. | 17:35
"Svi želimo raditi, želimo neka naša firma izađe iz krize kako bi bila stabilna i dobra, samo želimo pošteno zaraditi i svoju plaću primati, isključivo, u novcu"
"Svi želimo raditi, želimo neka naša firma izađe iz krize kako bi bila stabilna
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Radnici PAN-u duguju četiri plaće'

Marinko Mikulić:

'Radnici PAN-u duguju četiri plaće'

15.12.2011. | 12:40
Ključni problemi su neredovita isplata plaća i nekoliko posljednjih mjeseci isplata u bonovima, zbog čega su mnogi od 212 uposlenih radnika dovedeni na rub egzistencije. Posebno je teško kada oboje supružnika radi u PAN-u, jer bonovima ne mogu platiti režije.
Ključni problemi su neredovita isplata plaća i nekoliko posljednjih mjeseci ispl
SBplus.hr, Slavonski Brod : Prodaja zemljišta u Gospodarskoj zoni

U Donjim Andrijevcima

Prodaja zemljišta u Gospodarskoj zoni

1.12.2010. | 14:59
U tjedniku „Posavska Hrvatska" od 3. prosinca 2010. objavljen je natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u gospodarskoj zoni „Donji Andrijevci 4".
U tjedniku „Posavska Hrvatska" od 3. prosinca 2010. objavljen je natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u gospodarskoj zoni „Donji Andrijevci 4".