Politika : Uprava/Samouprava

Objavljeno: 29.3.2011. u 0:01
Prikaza: 3233
|
Autor: Jerko Zovak

Tragom nalaza revizije

Pogriješili smo, nećemo više

Brodski Stupnik : Pogriješili smo, nećemo višeBrodski stupnik(Foto: www.bswireless.hr)

Na sve primjedbe koje je Državni ured za reviziju naveo u svom uvjetnom mišljenju o radu općinske uprave u Brodskom Stupniku, načelnik općine Petar Lovinčić, sa suradnicima, dao je svoje korektno očitovanje.

Državni ured za reviziju je, 14. prosinca 2010., Hrvatskom saboru dostavio Izvješće o obavljenoj reviziji (i) za 576 jedinica lokalne samouprave, od čega je financijska revizija obavljena u 261, a uvid u financijske izvještaje u 315 lokalnih jedinica. O financijskim izvještajima i poslovanju 261 lokalne jedinice, za 2009., izraženo je:
- 11 bezuvjetnih mišljenja (za sedam županija i tri grada)
- 247 uvjetnih mišljenja (za 13 županija, 112 gradova i 122 općine) te
- tri nepovoljna mišljenja (za jedan grad i dvije općine)
Na području Brodsko-posavske županije, niti jedna od 29 jedinica lokalne samouprave nije dobila bezuvjetno mišljenje, ali jedna jeste nepovoljno. Sve ostale su dobile uvjetno mišljenje.
U nastavku donosimo mišljenje Državnog ureda za reviziju i očitovanje odgovorne osobe jedinice lokalne samouprave.

Nismo, jer nismo u mogućnosti

Nalaz Državnog ureda za reviziju - 1. Do konca 2009. Općina nije uspostavila i razvila financijsko upravljanje i kontrole u skladu s propisima koji uređuju ovo područje. Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole nije imenovan i nije donesen plan uspostave financijskog upravljanja i kontrola, što nije u skladu s odredbama članka 8. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.

Očitovanje Općine Državnom ureda za reviziju - Općina Brodski Stupnik, sukladno sadašnjem ustroju Upravnog odjela, nije u mogućnosti ustrojiti voditelja za financijsko upravljanje i kontrolu, odnosno imenovati osobu zaduženu za nepravilnosti i prijevare u poslovanju.

Primjedbu je gotovo nemoguće izbjeći

Nalaz Državnog ureda za reviziju - 2. Za naplatu potraživanja za komunalnu naknadu, najamninu za stanove, zakup poljoprivrednog zemljišta komunalni doprinos i prodaju građevinskog zemljišta u iznosu 118.665,00 kn osim opomena druge mjere naplate nisu poduzimane, dok za druga potraživanja koja se odnose na najam stanova, doprinos za šume, komunalnu naknadu grobnu naknadu, zakup poslovnog prostora, sufinanciranje građana za izgradnju cesta i otkup stanova u iznosu 151.333,00 kn nisu poduzimane mjere naplate.

Očitovanje Općine Državnom ureda za reviziju - Općina Brodski Stupnik poduzela je niz pravnih radnji glede potpune i pravodobne naplate prihoda, te je s osnova duga:
- komunalne naknade temeljem dostavljenih opomena naplatila dug u iznos od: 37.152,6 4 kuna, te izdala na provedbu 11 rješenja o ovrsi u iznosu od 15.590,16 kuna.
- grobne naknade naplaćeno je 9.020,00kuna,
- zakup poljoprivrednog zemljišta naplaćen je u cijelosti u iznosu od 15.705,73 kn,
- građevinsko zemljište u 4.860,00 kuna,
- šumski doprinos u iznosu od 4.689,98 kuna
- zakup poslovnog prostora u iznosu od 1.200,00 kuna
- otkup stanova u iznosu od 1.382,23 kune
- naplata prihoda po osnovi općinskih poreza – dostavljen dopis Ministarstvu financija – Poreznoj upravi - Ispostava Slavonski Brod da poduzme sve zakonske mogućnosti na ubiranju ovih prihoda sukladno zaključenom ugovoru sa Općinom Brodski Stupnik za koju vodi razrez i naplatu istih.
U cilju potpune naplate potraživanja Upravni odjel Općine Brodski Stupnik će nastaviti s poduzimanjem daljnjih mjere naplate potraživanja (izdavanjem rješenja o ovrsi, dok će specifične slučajeve temeljem Zaključka Općinskog vijeća rješavati putem suda i javnog bilježnika).

Dodatno pojašnjenje Općine SBplusu - Primjedbu na točku 2. gotovo je nemoguće izbjeći u poslovanju Općine. Mišljenja smo da je bitno o kojem se obimu potraživanja radi i o poduzetim mjerama na naplati istih.
Općina Brodski Stupnik vodi urednu evidenciju i poduzima stalne zakonom predviđene radnje, te kao prilog dostavljamo vam na uvid Izvješće o naplati komunalne naknade i poduzetim aktivnostima na naplati koje je dano na 14. sjednici Općinskog vijeća, održane 07. ožujka 2011.g. Na isti način su poduzete mjere na naplati stanarine (putem ovrhe) i dr. potraživanja.

Bezmalo izmirili sve obveze

Nalaz Državnog ureda za reviziju - 3. Manjak prihoda za 2009. iznosi 2.370.997,00 kn. Preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 665.364,00 kn, te manjak za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 1.705.633,00 kn. Obveze koncem 2009. iznose 1.872.229,00 kn što čini 50,4% ostvarenih prihoda. Predlaže se izraditi prijedlog mjera za pokriće manjka, odnosno voditi računa o preuzimanju obveza u narednim godinama kako ne bi bilo dovedeno u pitanje ravnomjerno zadovoljavanje svih javnih potreba.

Očitovanje Općine Državnom ureda za reviziju - Općina Brodski Stupnik je tijekom 2010. godine izmirila slijedeće obveze prema dobavljačima i to:
- za izgradnje trga i parkirališta u Brodskom Stupniku u iznosu 115.040,00 kuna
- za izgradnju trga u Starom Slatiniku u iznosu od 122.400,00 kuna
- za izgradnju javne rasvjete u iznosu od 100.000,00 kuna
- za izgradnju kanalizacije 30.060,39 kuna
- uređenje društvenog doma u Brodskom Stupniku 59.509,18 kuna,
- za nabavku knjižne građe u iznosu od 4.554,90 kuna
Za obračun ugovorenih kazni nema osnove iz razloga što do kašnjenja nije došlo krivnjom izvoditelja, već zbog neostvarenih prihoda planiranih po osnovi pomoći.

Dodatno pojašnjenje Općine SBplusu - 2009. godine Općina Brodski Stupnik se prijavila na 23 raspisana natječaja te je od stane ministarstava, fondova ili javnih poduzeća bilo prihvaćeno 18 projekata. Kako smo za svaki projekt temeljem propisanog bili u obvezi temeljem potpisanog ugovora uložiti i dio svojih sredstava, neminovno je došlo do konstatiranog od strane Državne revije u točci 3. U ovom trenutku Općina je najvećim dijelom podmirila svoje ugovorene obveze prema izvoditeljima, a dio dugovanja postoji prema našem Komunalnom poduzeću Vodovod, Slavonski Brod.

Izgled grba je kriv za zastoj radova na trgu

Nalaz Državnog ureda za reviziju - 4. Građevinski radovi uređenja trga i izgradnje parkirališta nisu završeni, a nisu poduzete radnje za završetak radova.

Dodatno pojašnjenje Općine SBplusu - Izgradnja trga u Brodskom Stupniku jednim manjim dijelom nije završena iz razloga što je nastao prijepor oko veličine općinskog grba i materijala od kojeg bi se trebao izgraditi. Troškovnička vrijednost radova je oko 30 tisuća kuna.

Prvo trebamo izgraditi, a potom uknjižiti

Nalaz Državnog ureda za reviziju 5. Općina je u 2009. trgovačkom društvu u kojem ima udjel u vlasništvu za izgradnju sustava odvodnje prenijela 487.984,00 kn. Općina nije s trgovačkim društvom uredila imovinsko-pravne odnose, te je dio izgrađenog sustava odvodnje evidentiran u poslovnim knjigama kao imovina Općine, a dio kao imovina trgovačkog društva. Pravni status vodnih građevina utvrđen je odredbama Zakona o vodama, prema kojima su vodne građevine javna dobra u javnoj uporabi, te mogu biti u vlasništvu javnog isporučitelja vodne usluge ili jedinice lokalne samouprave. Stoga je predloženo pitanje odvodnje na području Općine urediti u skladu sa zakonskim odredbama.

Pojašnjenje Općine SBplusu - Općina Brodski Stupnik gradi sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda čija ukupna vrijednost prema izrađenom projektu iznosi 55 milijuna kuna. Kako dio sustava gradimo preko našeg komunalnog poduzeća "Vodovod" Slavonski Brod sredstvima Hrvatskih voda, a dio sustava gradimo sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, a također očekujemo i sredstva IPARD programa – mjera 301., te se nadamo da će u slijedeće tri godine 70% kanalizacijskog sustava trebalo biti izgrađeno i pušteno u funkciju. Po završetku izgradnje kanalizacije, objekt će biti prenesen u vlasništvo komunalnog poduzeća kao osnovno sredstvo.

Pogriješili smo, nećemo više

Nalaz Državnog ureda za reviziju - 6. Dodatni radovi spajanja postojeće rasvjete sporednih ulica na izgrađenu javnu rasvjetu u iznosu 294.604,00 kn obavljeni su izravnom pogodbom, bez propisanog postupka nabave.

Pojašnjenje Općine SBplusu - Provedbu postupaka javne nabave Općina će u buduće provoditi sukladno Zakonu o javnoj nabavi, te danu primjedbu na zaključivanje dodatka ugovora za izgradnju javne rasvjete (tj. za dodatne radove do 25%) smatra opravdanom iz razloga što Zakon i u tim slučajevima nalaže provedbu pregovaračkog postupka javne nabave s istim izvoditeljem.

 

Broj komentara: 6

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
simun

simun

Komentirano: 1.4.2011. | 23:27

1

g.Zovak pitajte načelnika kako je dizao kredit bez odluke vijećaa, čudime da je to promako reviziji, a što je najčudnije za to zaduženje koje je bilo nezna ni jedan vijećnik OPĆININSKOG VIJEĆA. takve kredite su dizale i druge općine gdje su NAČELNICI iz redova HSSa.
simun

simun

Komentirano: 31.3.2011. | 20:47

2

martin nemoj puno razmišljat nejde ti to baš od ruke piši o temama
martin

martin

Komentirano: 31.3.2011. | 0:05

3

Npr i jedan i drugi pišu Orijovac :D
martin

martin

Komentirano: 30.3.2011. | 23:27

4

Jasno je po stilu da su Tupson i simun ista osoba.
Tupson

Tupson

Komentirano: 30.3.2011. | 23:17

5

gZOVAK u potpunosti se slažem sa simunovim zapažanjima,slabo pišete o Duspari i priljepcima HDZeja hss hsls i najnovijim hsp as
simun

simun

Komentirano: 30.3.2011. | 21:49

6

G. Zovak čitam vaše priloge za pojedine Općine, 1. ORIJOVAC 2. SIBINJ 3. STUPNIK 4 GUNDINCI 5. PETROVO SELO i vidim da su načelnici svi članovi HSSa.Kako o tome nenepišete iz ovoga vidimo da u HDZevim Općinama nema korupcije i kriminalnih radnji.

Broj komentara: 6

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
SBplus.hr, Slavonski Brod : S fakulteta na mjesto direktorice Turističkog ureda

Dobar motiv za povratak u rodno mjesto

S fakulteta na mjesto direktorice Turističkog ureda

23.5.2020. | 11:45
SBplus.hr, Slavonski Brod : Pri kraju energetska obnova dva sportska objekta

Vrijednost projekata 1,3 milijuna kuna

Pri kraju energetska obnova dva sportska objekta

21.9.2019. | 19:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ukupno 2,8 milijuna kuna uloženo u obnovu povijesne zgrade

Sada će tamo biti igraonica i TIC

Ukupno 2,8 milijuna kuna uloženo u obnovu povijesne zgrade

19.9.2019. | 8:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Iz prve ruke do odgovora kako se obrazuju mladi u Americi

Posjet predstavnika Veleposlanstva SAD-a

Iz prve ruke do odgovora kako se obrazuju mladi u Americi

7.5.2019. | 10:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Rekonstrukcija i opremanje zgrade

Odobren još jedan projekt

Rekonstrukcija i opremanje zgrade

23.3.2018. | 17:45
SBplus.hr, Slavonski Brod : Sudjelujte u stvaranju voznog reda HŽ-a

ZA sve koji imaju primjedbe i priedloge:

Sudjelujte u stvaranju voznog reda HŽ-a

16.2.2018. | 13:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Milijun i pol za izgradnju Slavonske ulice

Sredstva za novu cestu

Milijun i pol za izgradnju Slavonske ulice

9.2.2018. | 11:15
SBplus.hr, Slavonski Brod : Besplatan put u Daruvarske toplice za zainteresirane

Uz najavu novog toplinskog vala

Besplatan put u Daruvarske toplice za zainteresirane

28.7.2017. | 15:50
SBplus.hr, Slavonski Brod : Povrat novca onima koji su krenuli u nabavku udžbenika

Besplatni udžbenici

Povrat novca onima koji su krenuli u nabavku udžbenika

11.7.2017. | 12:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Od svoje plaće djeci će pokloniti pola milijuna kuna

Goran Jelinić načelnik Općine B. Stupnik

Od svoje plaće djeci će pokloniti pola milijuna kuna

22.6.2017. | 19:00
SBplus.hr, Slavonski Brod : Humanitaran ili ustaški koncert?

Spreman

Humanitaran ili ustaški koncert?

16.4.2017. | 18:05
SBplus.hr, Slavonski Brod : Izgradnja ceste vrijedna 1,2 milijuna kuna

Tri ceste u sanaciji

Izgradnja ceste vrijedna 1,2 milijuna kuna

2.1.2017. | 10:05
SBplus.hr, Slavonski Brod : Obnova zgrade škole i stana u eko selu 'Lovčić'

Predstavljamo 17. od 42 projekta

Obnova zgrade škole i stana u eko selu 'Lovčić'

27.10.2016. | 0:01
SBplus.hr, Slavonski Brod : U Brodski Stupnik - Inkubator vrijedan 18 milijuna kn

Predstavljamo 7. od 42 projekta

U Brodski Stupnik - Inkubator vrijedan 18 milijuna kn

15.10.2016. | 22:22
SBplus.hr, Slavonski Brod : Edukacija za odgojitelje s područja BPŽ

Mreža socijalnih usluga

Edukacija za odgojitelje s područja BPŽ

16.11.2015. | 9:20
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ulaganjem u sebe do ekonomske sigurnosti

Poticanje zapošljavanja

Ulaganjem u sebe do ekonomske sigurnosti

20.10.2015. | 10:05
SBplus.hr, Slavonski Brod : U subotu 'Stupnička berba grožđa'

Dan Općine

U subotu 'Stupnička berba grožđa'

11.9.2015. | 16:11
SBplus.hr, Slavonski Brod :
SBplus.hr, Slavonski Brod :