Kolumne : Okolišne vibracije

Tomislav Lukić

Kolumne

Okolišne vibracije
Piše: Tomislav Lukić
Objavljeno: 2.5.2018. u 0:01
Prikaza: 3487
|

Politika i zaštita okoliša (11)

Nit' pada zagađenost tla nit' padaju ostavke odgovornih

root : Nit' pada zagađenost tla nit' padaju ostavke odgovornihDok napušteno mjesto ekološke nesreće čeka sanaciju i abdikaciju, eko-udruge šute (Foto: AP / SBplus / arhiva)

Potrebno je angažirati neovisni laboratorij koji će pratiti dnevnu koncentraciju ugljikovodika u sirovoj i obrađenoj vodi vodocrpilišta Jelas 90 dana te izraditi studiju. Ako se unutar 90 dana ne dogodi povećanje ugljikovodika u sirovoj vodi sva sumnja u regularnost uzimanja uzoraka i analiza su na HZZJZ. Povećanje koncentracije ugljikovodika u samo jednom danu krivnju za incident usmjerava na Vodovod Slavonski Brod.

„Na vodocrpilištu „Jelas" sirovu vodu crpimo iz šest bunara kojima je dnevni optimalni kapacitet oko 220 L/s. Sirova voda je opterećena s povišenim koncentracijama MANGANA, ŽELJEZA, AMONIJA, SUMPOROVODIKA, a prisutno je i organsko opterećenje sirove vode huminskim tvarima. Ovakav sastav sirove vode zahtijeva visoki stupanj tehnološke obrade. Oksidacija prisutnih tvari vrši se s ozonom koji proizvodimo iz tekućeg kisika.

Tehnologiju obrade

vrše na uređaju za kondicioniranje sirove vode, a provodi se kroz sljedeće faze:

1. Crpljenje vode i dovođenje na uređaj za kondicioniranje
2. Faza predozonizacije
3. Filtracija kroz dvoslojne filtere (pijesak + antracit ; tz. DMF-filtracija)
4. Faza glavne ozonizacije
5. Filtracija kroz aktivni ugljen (tz. ACF- filtracija)
6. Dezinfekcija prerađene vode s klor dioksidom
7. Kontrola kakvoće vode po fazama prerade u internom laboratoriju vodovoda"

Kako bih u potpunosti objasnio incident na vodovodu prenio sam u kompletu visoko istaknutu tehnologiju obrade brodske vode na stranicama vodovod-sb.hr. Vrlo nam je važna za daljnje razmatranje uskršnje kalvarije 90 000 stanovnika Broda i okolice koja već lagano tone u zaborav. Kao rođeni Brođanin, dugogodišnji okolišni aktivist, ekolog i zaštitar okoliša, osjećam se dužnim proanalizirati cijelu situaciju koja se događala od 30. ožujka 2018. do 3.travnja 2018. godine. Za tu prigodu pojednostavio sam sve analize vode koje je obavio Hrvatski zavoda za javno zdravstvo te ih objedinio kronološki sa svim njihovim greška i tip felerima u zajedničku tablicu.

Fotografija Sandre Primorac.Kronološki ćemo opisati redoslijed događaja oko naše u vrijeme dramatičnog Uskrsa 2018. Hrvatski zavod za javno zdravstvo povremeno vrši nadzor i kemijsku analizu  svih pitkih voda koje piju stanovnici Hrvatske. Prije alarmantne analize od 30. ožujka 2018.g. izvršena je analiza 20. veljače 2018., dakle punih 40 dana prije incidenta. Analizu je obavio Zavod za javno zdravstvo Zagreb. Svi kemijski parametri vode su tada  bili u skladu s Pravilnikom.

Sa stranice vodovod-sb.hr možemo pročitati kako smo svi duboko svjesni (i uprava Vodovoda) kako u sirovoj vodi vodocrpilišta Jelas povremeno dolazi do povećanja koncentracije organskih huminskih tvari. Dakle na to smo spremni. Nova tehnologija obrade vode od 2000 godine projektirana je za takve vode te je ugrađen filter sa aktivnim ugljenom koji treba izvršiti korekciju vode tj. odstraniti višak organskih huminskih tvari (različitih spojeva ugljikovodika).

Uz sve ovo opremljen je interni laboratorij koji u svakom trenutku može izvršiti kontrolu ugljikovodika. Uređaj na kojem rade HZZJZ Osijeka i Zagreba postoji  i u laboratoriju Vodovoda na Jelasu. Uređaj se zove plinski kromatograf i na njemu dobro obučeni kemičar u svakom trenutku može odrediti količine i vrste ugljikovodika koji se nalaze u vodi. Funkcioniranje opreme za pročišćavanje voda se isporučuje uvijek u kompletu sa uređajem za kontrolu vode tako da u svakom trenutku znate kakva je kvaliteta vode koju distribuirate u vodoopskrbni sustav i da li vam uređaj dobro radi.

Kada se zasiti filter sa aktivnim ugljenom on se stavlja van funkcije i regenerira, a rezervni ide u funkciju. Trenutak stavljanja uređaja u regeneraciju se određuje plinskim kromatografom i zbog toga je on vrlo bitan dio sustava upravljanja tvornicom vode. Ako se opterećena ugljikovodicima (huminskim tvarima) pusti preko zasićenog filtera neće doći do pročišćavanja vode i kao sirova će otići u vodoposkrbu.

Kronologija incidenta

Zbog teške akcidentne  situacije „Slučaj Crodux" na zapadnoj veznoj cesti zahtijevano je od HZZJZ izvršenje izvanrednog nadzora vode iz vodonosnika i vodospremnika sustava Vodovod Slavonski Brod. Prvo uzorkovanje sirove i prerađene vode izvršeno je 30.ožujka 2018. god. između 13 h i 14 h. Vjerojatno se u laboratoriju u Osijeku upalilo crveno svijetlo kada su vidjeli rezultate. Bunar B 7 pokazao je 476,6 µg/l, a bunar B 11  778,0 µg/l ugljikovodika, dok je voda u sistemu uzorkovana na dva mjesta, Vodosprema Jelas 529,9 µg/l  i ul. Josipa Rimca 493,3 µg/l. Kada kemičar kao ja  pogleda ove rezultate shvati isti tren da u našoj sirovoj vodi (kao što piše na web stranicama Vodovoda) ima ugljikovodika, ali su oni prošli kroz tvornicu za preradu vode i nisu pročišćeni na filtru aktivnog ugljena. Analize pokazuju kako nema lako hlapljivih ugljikovodika i benzena što znači da ugljikovodici nisu iz incidentne situacije „Slučaj CRODUX".

Pošto je situacija alarmantna Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZZJZ) vrši drugo uzorkovanje istu večer. Uzorkovanje se ponovo vrši na bunarima B 7 = 565,6 µg/l, B 11 = 679,7 µg/l  i B 15 = 457,6 µg/l. Iz rezultata kemijske analize vidimo kako  30. ožujka 2018. god. u 19.48 h sirova voda vodonosnika Jelas  sadrži visoku koncentraciju ugljikovodika. Međutim, alarmantnija nam je situacija da je voda ponovo prošla tvornicu i na filtrima nije uklonjen višak ugljikovodika. To pokazuju analize vode na ugljikovodike u Vodospremi Jelas 545,7 µg/l  , ul.Josipa Rimca 880 µg/l  i Svačićevoj ulici 684,6 µg/l . Ponovo nema benzena i lakohlapljivih ugljikovodika. Sve analize su provedene u kromatografskom laboratoriju HZZJZ Osijek.

Situacija je više nego alarmantna i uključuju se u rješenje problema svi od državnog vrha do lokalne i regionalne zajednice. Svi političare do bola politiziraju, a narod na cisternama čeka vodu.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo 31.ožujka u 9 h uzima uzorke sa svih kritičnih mjesta  poslije 12 sati od incidentne situacije. Kontroliraju  sva mjesta od Bolnice Josip Benčević do bunara koji su sadržavali viša ugljikovodika. I onda novi šok.  Laboratorij u Zagrebu daje podatke kako su svi uzorci ispravni na ugljikovodike iako su 12 sati ranije sadržavali 10 do 15 puta veću količinu ugljikovodika od MDK od 50 µg/l (maksimalno dozvoljene količine ).

Tu nije kraj naše tužne priče. 1.travnja 2018.god. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ponovo uzima uzorke na istim mjestima i ponovo alarm. Bunar 15 ponovo pokazuje povećanu količinu ugljikovodika i to 192,0 µg/l. Ovaj put voda s povećanom koncentracijom ugljikovodika ne ide u mrežu, prerađena voda na vodocrpilištu pokazuje koncentraciju ugljikovodika od 33,6 µg/l  što znači da su na filtru uklonjeni ugljikovodici. Potvrda ovome je nalaz iz bolnice dr. Josip Benčević koji sadrži 21,4 µg/l. Svi drugi uzorci su ispravni, što znači da je voda prerađena u našoj tvornici vode na Jelasu.

Uzorkovanje se ponavlja 02. 04. 2018. god.  na istim ili sličnim mjestima. Analiza pokazuje na bunaru 15 lagano povećanje koncentracije ugljikovodika od 11,7 . Uzorkovanje je nastavljeno i 03. 04. 2018.god. ali su svi rezultati bili unutar MDK (maksimalno dozvoljene koncentracije) s minimalnim dopuštenim odstupanjima.

Zaključak:

Analize i način izvješćivanja koji je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo nisu bili na razini incidentne situacije koju smo proživjeli. Pogotovo su nelogični podaci od 31.ožujka kada su svi uzorci bili apsolutno ispravni, a od vremena incidenta je proteklo samo 12 sati. Ostaje dobro razmotriti što se događalo u tvornici vode u noći s 31. ožujka na 1. travnja i da li je moguće da s 10 000 m3  vode prerađene vode te noći  očistiti vodonosnik, ali i oprati mreža.

Analize od 1. , 2., i  3. travnja 2018. su logične, generalno gledano. Međutim, jedna laboratorijska nedorečenost opet otvara  prijepor koji budi sumnju za uzorke  vode analizirane  3. travnja  2018. u dvije laboratorije. U vodi iz bunar B 5 Osječki laboratorij određuje 5,3 µg/l dok  Zagrebački pronalazi  <2 µg/l za isti uzorak. U vrlo teškim trenucima za Slavonski Brod i njegove stanovnike ovakvi podaci ponovo izazivaju duboku sumnju.

Osim ovoga, komuniciranje s javnošću od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i oba nadležna ministarstva je bilo katastrofalno. Podaci  nisu objavljeni danima što je u  javnosti izazvalo strah i dozu nepovjerenja prema krovnoj ustanovi koja kontrolira sve zdravstvene procese u Republici Hrvatskoj. U najmanju ruku,  odgovorno i moralno bi bilo  prema stanovnicima BPŽ kada bi   ravnatelji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Hrvatske, ali i  Brodsko posavske županije podnijeli ostavke. Kada bi bilo i trunke društvene i političke odgovornosti i ministri Ćorić i Kujundžić bi podnijeli ostavke. Nitko nam se nije niti ispričao za navedene događaje, a kamo li ponudio ostavku. O nanesenoj materijalnoj šteti koju su pretrpjeli stanovnici BPŽ ne želim uopće govoriti. Trenutno je nemjerljiva. O Slavonskom Brodu diskutiraju svi, ali bih posebno istaknuo mišljenje vrhunskog okolišnog stručnjaka i stalnog konzultanta Europske komisije dr. Viktora Simončića koji se redovito u svojim kolumnama osvrne sa stanje okoliša u Slavonskom Brodu (http://zg-magazin.com.hr/kataliticka-depolimerizacija/)

Naša voda sadrži povremeno organske huminske tvari (ugljikovodika) što piše na stranici vodovod-sb.hr. Nužno je u svakom trenutku vršiti kemijsku kontrolu sirove i prerađene vode. Za to postoje uvjeti jer interni laboratorij na Jelasu posjeduje plinski kromatograf kojim se vrše ove analize. Funkcioniranje plinskog kromatografa nije nimalo jednostavno i ima visoku cijenu održavanja. Traži sposobnog kemičara koji je obučen za rad na istom. Može se koristiti u cijelom nizu kontrola pitke i otpadnih voda. Cijena koštanja uređaja je cca 60 000 eura, a jedne analize oko 60 eura.

Nužno je u svakom trenutku imati pod kontrolom stanje zasićenosti filtra s aktivnim ugljenom. Njegova funkcija nije umanjena zbog aktivnog ugljena koji je trebalo zamijeniti prije 7 godina što je u jednoj izjavi rekao ministar Ćorić, te ponovo pokazao kako ne razumije procese prerade vode. Njegova funkcija je umanjena samo kapacitivno (reduciran  mu je protok zbog smanjenja čestica), ali može biti i u potpunosti van funkcije, ako se ne izvrši pravovremena regeneracija što je opet u odgovornosti Vodovoda Slavonski Brod.

Kao kemičar, ekolog i osoba  koja se trideset godina bavi okolišem ne mogu osporavati ponuđene laboratorijske podatke jer su proizašli iz akreditiranih laboratorija i osoba koje svakodnevno izvode ova komplicirana laboratorijska ispitivanja, ali ih s pravom mogu komentirati. O teorijama zavjere kao „netko je podmetnuo uzorke" ili još gore „ netko je zagadio uzorke" ne želim diskutirati jer ne mogu za to pronaći motiv, niti način izvođenja, a još manje dokaze.

Interni laboratorij na Jelasu u svakom trenutku je  morao imati vlastitu  kontrolu nad kvalitetom vode koju nam skupo prodaju. Ne može se upravljati tvornicom vode ako jedan tehnološki segment obrade vode nema adekvatno laboratorijsko praćenje kvaliteta vode. Laboratorij je morao znati svaki dan koliko ima ugljikovodika u vodi u pojedinim dijelovima tvornice, a da povremeno ima ugljikovodika istaknuli su na svojoj web stranici. Vjerojatno je zbog uštede izbačen iz funkcije plinski kromatograf, što je klasika i u potpunosti odgovara izreci „za pola kile mesa ubiješ vola". Prije incidenta Uskrs 2018. nitko nije kontrolirao ugljikovodike u mreži 40 dana. Isto budi sumnju da smo mnogo duže pili vodu s ugljikovodicima nego nam se čini. Zbog toga direktor, predsjednik Nadzornog odbora i predsjednik Skupštine moraju dati ostavke.

Prijedlog rješenja, dilema.

Potrebno je angažirati neovisni laboratorij koji će pratiti dnevnu koncentraciju ugljikovodika u sirovoj i obrađenoj vodi vodocrpilišta Jelas 90 dana te izraditi studiju. Ako se unutar 90 dana  ne dogodi povećanje ugljikovodika u sirovoj vodi sva sumnja u regularnost uzimanja uzoraka i analiza su na HZZJZ. Povećanje koncentracije ugljikovodika u samo jednom danu krivnju za incident usmjerava na Vodovod Slavonski Brod.

Konačno, pitanje svih pitanja je: Tko je i da li je u tijeku današnjeg dana odredio koncentraciju ugljikovodika u bunarima Jelasa i vodoopskrbi i koliko ona iznosi?

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije sbplus.hr portala.

Broj komentara: 33

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
ma_kita

ma_kita

Komentirano: 5.5.2018. | 7:37

1

Kako ce padati kad je u pitanju africka sljiva.
prometej458

prometej458

Komentirano: 5.5.2018. | 7:25

2

Ma nije Vama Stipe do analize vode nego nešto drugo. Kako ne tražite analize tla oko Čermakovog naftovoda ili loše izvedenog cjevovoda u Sikirevcima, ili kako je Sl. Brod ostao bez vodocrpilišta u Sikirevcima, ili analiza stanja u Vodovodu od 1991.g. Svjesni ste da je to samo jedna od akcija brodskog HDZ-a za rušenje gradonačelnika. Eto vidjećete uskoro neku novu hajku.
Stipe

Stipe

Komentirano: 4.5.2018. | 22:54

3

Prometej - znači, tebi je politička borba moj prijedlog da se analiza vode vrši što češće i što transparentnije? Alal ćufte! Po tvojim komentarima ispada da sam ja protiv DUspare jer je vjerojatno on (po tvojim tumačenjima) kao i ti protiv što češće i transparentnije analize vode? Je li ti to on rekao ili izmišljaš?
prometej458

prometej458

Komentirano: 4.5.2018. | 18:50

4

Ma nebi se ni posvađali, mi smo ti sitna riba pljuckavica, oni krupni vode biznis naravno s državom, županijom ili gradom , ili primaju saborske plaće ili mirovine, a ovi sitni bez osobniog interesa brane ili napadaju nešto ali neznaju što. Naravno da ima naručenih napada a onda se oni objave da bi portal bio posjećivan
prometej458

prometej458

Komentirano: 4.5.2018. | 14:26

5

Pa naravno Stipe da je to Vaša politička borba , svim dopuštenim i nedopuštenim sredstvima srušiti dusparu i dovesti "svog" čovjeka, naravno ne poštujući demokratske principe. Ovaj trik vam nije uspio, koji je sljiedeći?'
B_Stipic

B_Stipic

Komentirano: 4.5.2018. | 10:03

6

ivomarkic@ HZZJZ radi monitoring sukladno propisima koje potpisuje ministar zdravstva. Procjenu rizika radi pravna osoba - distributer vode za ljudsku potrošnju. Kako će ovaj potonji raditi procjenu rizika bez proaktivnog djelovanja u permanentnoj kontroli (zakonska obveza) onoga što proizvodi i distribuira? Kako, uopće, dozira količine kemikalija (od ozona do klora) ako sam, vlastitom laboratorijskom kontrolom, ne utvrđuje kakvoću vode? Tko i kada, ali i zašto, je odlučio 'umiroviti' interni labos Vodovoda na Jelasu?
ivomarkic

ivomarkic

Komentirano: 4.5.2018. | 9:04

7

Stipe@ ... ovo važi i za tebe: "Koliko si puta kupio dinju na pijaci nakon uvjeravanja trgovca da je slatka, sočna, a kada si došao kući ona je bila suprotno od svega onoga što je rekao prodavač....". Vodovod neme opremu koja može analizirati vodu i otkriti ugljikovodike. Zavod za javno zdravstvo ima. I sada, kada kažu da je voda za piće, zašto im sada ne vjerovati, jer, vjerovali smo im od onoga dana kada je tvornica vode puštena u rad (2002). Ja im vjerujem i pijem vodu.
ivomarkic

ivomarkic

Komentirano: 4.5.2018. | 8:56

8

Niko1961Marusic@ ... na čelu Vodovoda su bili pravnici, ekonomisti, a ovaj je dipl.ing. elektrotehnike. Što mu manjka? Da li je pravnik možda više stručan za upravljati takvom firmom? Ti, eto, sumnjaš u kvalitetu vode, a njenu ocjenu je davao i još uvijek daje Zavod za javno zdravstvo. Tu vodu nazivaš Dusparinom vodom i izražavaš sumnju. Ta tvornica vode radi od 2002. godine i nije bilo nikakvih prijava od strane Zavoda za javno zdravstvo o lošoj kvaliteti vode. Vodovod i dalje svakodnevno, vrši analizu vode kao što je i do sada radio, dakako, u domeni koja ovisi o instrumentima koje posjeduje. Najmjerodavniji je zavod za javno zdravstvo i njihova se ocjena računa, jer imaju tehnologiji za mjerodavne analize vode. Koliko si puta kupio dinju na pijaci nakon uvjeravanja trgovca da je slatka, sočna, a kada si došao kući ona je bila suprotno od svega onoga što je rekao prodavač. Dakle, vjeruj svom, hrvatskom javnom zdravstvu i pij vodu kao što je i ja pijem ...svakodnevno. Da, iz čije si ti ergele? Samo nemoj reći da nisi iz HDZ-a, jer to svi kažu i ...lažu.
Stipe

Stipe

Komentirano: 4.5.2018. | 8:51

9

prometej - ponašaš se kao da se radi o političkoj borbi i uporno odbijaš odgovoriti na svako logično pitanje. Ako je to "naš", a nije tvoj ZZJZ, ako je radio tendenciozno i politikantski, nije li ga odmah trebalo "srezati" sa friškom analizom vode od strane Vodovoda? Koliko se sjećam, nitko iz Vodovoda nije tada reagirao i rekao kako u ZZJZ lažu i ljudima daju lažne rezultate analize. Zašto? Ponavljam, ne zanimaju me ostavke, ni političke mućke, već me zanima zašto nemamo stalni prikaz kvalitete vode koju kupujemo od monopolista?
prometej458

prometej458

Komentirano: 4.5.2018. | 8:17

10

Mislim da ste puno veća ergele vi kojima je Duspara crvena krpa pred očima. Zašto vaš Zavod za javno zdravstvo koji je i počeo tu kampanju , a ima sve ovlasti i odgovornost objaviti rezultate o toj vodi. Jasno je da će te i dalje napadati i tražiti bilo koju mogućnost da napakostite, pa to radite već 12 godina, samo naprijed ergelo.

Broj komentara: 33

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava
Prikaži sve komentare 1234

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u kolumni
SBplus.hr, Slavonski Brod : Rješenje nad rješenjima - otpad u Davor

Politika i zaštita okoliša (13)

Rješenje nad rješenjima - otpad u Davor

5.3.2019. | 21:48
Odlagalište otpada nalazi se iznad vrlo kvalitetnih zaliha pitke vode kojom se danas snabdijeva Nova Gradiška i okolna naselja. Svako odlagalište otpada koje se nalazi samo 100 metara iznad ovakvih zaliha pitke vode predstavlja rizik i prijetnju za kvalitetu vode.
Odlagalište otpada nalazi se iznad vrlo kvalitetnih zaliha pitke vode kojom se danas snabdijeva Nova Gradiška i okolna naselja. Svako odlagalište otpada koje se nalazi samo 100 metara iznad ovakvih zaliha pitke vode predstavlja rizik i prijetnju za kvalitetu vode.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Prezirući Brođane čekaju da 'predmet ode u zastaru'?

Politika i zaštita okoliša (12)

Prezirući Brođane čekaju da 'predmet ode u zastaru'?

6.6.2018. | 0:01
Dočekali smo 6. lipanj, Svjetski dan zaštite okoliša, 71. dan poslije najveće ekološke nesreće koju je uzrokovalo 'Čermakovo' istjecanje naftnih derivata uz brodsko vodozaštitno područje i 68 dana od kad su Brođani vodu pili iz vatrogasnih cisterni, a da nadležni, s prezirom, odb
Dočekali smo 6. lipanj, Svjetski dan zaštite okoliša, 71. dan poslije najveće ekološke nesreće koju je uzrokovalo 'Čermakovo' istjecanje naftnih derivata uz brodsko vodozaštitno područje i 68 dana od kad su Brođani vodu pili iz vatrogasnih cisterni, a da nadležni, s prezirom, odb
SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Iz moralnih razloga morali su dati ostavku'

Politika i zaštita okoliša (10)

'Iz moralnih razloga morali su dati ostavku'

19.4.2018. | 0:01
U normalnim zemljama, pri ovakvoj incidentnoj situaciji, bez obzira na utvrđenu ili neutvrđenu krivicu, iz moralnih razloga, direktor Vodovoda daje bezrezervnu ostavku, predsjednik Nadzornog odbora i Skupštine Vodovoda su također morali dati ostavku.
U normalnim zemljama, pri ovakvoj incidentnoj situaciji, bez obzira na utvrđenu ili neutvrđenu krivicu, iz moralnih razloga, direktor Vodovoda daje bezrezervnu ostavku, predsjednik Nadzornog odbora i Skupštine Vodovoda su također morali dati ostavku.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Tko je kriv za ovu vrlo opasnu ekološku ujdurmu?

Politika i zaštita okoliša(9)

Tko je kriv za ovu vrlo opasnu ekološku ujdurmu?

11.4.2018. | 0:01
Očevidci tvrde kako je, u trenutku akcidenta, iz zemlje izbio gejzir opasnog otpada do visine od desetak metara praćen eksplozijom od proboja cijevi. Samo dragi Bog nam je bio na pomoći što nitko od slučajnih prolaznika u tom trenutku nije odbacio neugaslu cigaretu.
Očevidci tvrde kako je, u trenutku akcidenta, iz zemlje izbio gejzir opasnog otpada do visine od desetak metara praćen eksplozijom od proboja cijevi. Samo dragi Bog nam je bio na pomoći što nitko od slučajnih prolaznika u tom trenutku nije odbacio neugaslu cigaretu.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Lukić poručuje okolišnim politikantima - prestanite lagati

Rafinerija ne radi, a zrak zagađen?

Lukić poručuje okolišnim politikantima - prestanite lagati

25.1.2018. | 0:01
Ovih dana, nema zagađenja iz Rafinerije nafte Brod, a mi imamo veliku koncentraciju, kako voli reći novinarka HTV, opasnih lebdećih čestica. Kako je to moguće?
Ovih dana, nema zagađenja iz Rafinerije nafte Brod, a mi imamo veliku koncentraciju, kako voli reći novinarka HTV, opasnih lebdećih čestica. Kako je to moguće?
SBplus.hr, Slavonski Brod : Spaljivanje i/ili reciklaža komunalnog otpada

Komentira Tomislav Lukić

Spaljivanje i/ili reciklaža komunalnog otpada

6.12.2017. | 18:10
Posljednjih nekoliko godina, u Slavonskom Brodu puno je rađeno na odvajanju komunalnog otpada „in situ". Ovaj posao izvrsno radi gradski Komunalac koji je od tvrtke „slučaj" izrastao u respektabilan i vrlo odgovoran gospodarski subjekt, prije svega, zahvaljujući kvalitetnom menad
Posljednjih nekoliko godina, u Slavonskom Brodu puno je rađeno na odvajanju komunalnog otpada „in situ". Ovaj posao izvrsno radi gradski Komunalac koji je od tvrtke „slučaj" izrastao u respektabilan i vrlo odgovoran gospodarski subjekt, prije svega, zahvaljujući kvalitetnom menad
SBplus.hr, Slavonski Brod : Umjesto efikasnog aktivizma imamo opasan diletantizma

Politika i zaštita okoliša (7)

Umjesto efikasnog aktivizma imamo opasan diletantizma

15.11.2017. | 13:30
Umjesto nepotrebnog širenja panike među građanima, proglašavajući nešto opasnim zbog nepravilnog tumačenja podataka s mjernih postaja, mladi okolišni aktivisti bi mogli trošiti vrijeme na pisanje okolišnih projekata te podnositi aplikacije na različite fondove.
Umjesto nepotrebnog širenja panike među građanima, proglašavajući nešto opasnim zbog nepravilnog tumačenja podataka s mjernih postaja, mladi okolišni aktivisti bi mogli trošiti vrijeme na pisanje okolišnih projekata te podnositi aplikacije na različite fondove.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Mladim okolišnim aktivistima jak je glas, a ne argumenti

Politika i zaštita okoliša (6)

Mladim okolišnim aktivistima jak je glas, a ne argumenti

5.11.2017. | 20:15
Ne sjedi na dimnjaku u rafineriji nekakav radnik i sumpor dioksid šalje u Derventu, benzen u Novu Gradišku, sumpor vodik u Šamac, a nama ostavi lebdeće čestice. Ako je zagađenje došlo iz Rafinerije moraju biti zabilježeni i drugi parametri, a ne samo zagađenje lebdećim česticama
Ne sjedi na dimnjaku u rafineriji nekakav radnik i sumpor dioksid šalje u Derventu, benzen u Novu Gradišku, sumpor vodik u Šamac, a nama ostavi lebdeće čestice.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Prilog edukaciji građana i boraca za čist zrak

Politika i zaštita (5)

Prilog edukaciji građana i boraca za čist zrak

27.10.2017. | 13:00
Kolumnist SBplus-a, Tomislav Lukić, svima opravdano zaberinutima zbog zagađenja zraka oba Broda na Savi - kao ekspert iz oblasti kemijske industrije i, posebno, prerade nafte - u ovom prilogu donosi osnovne podatke o Rafineriji, bez kojih bi okolišni aktivisti nastupali kao dilet
Kolumnist SBplus-a, Tomislav Lukić, svima opravdano zaberinutima zbog zagađenja zraka oba Broda na Savi - kao ekspert iz oblasti kemijske industrije i, posebno, prerade nafte - u ovom prilogu donosi osnovne podatke o Rafineriji, bez kojih bi okolišni aktivisti nastupali kao dilet
SBplus.hr, Slavonski Brod : Turističke atrakcije: benzen, sumporvodik i lebdeće čestice

U Slavonskom Brodu

Turističke atrakcije: benzen, sumporvodik i lebdeće čestice

23.10.2017. | 0:01
Je li moguće pomiriti kampanju za čist zrak s kampanjom za privlačenje turista u, kako tvrde mladi brodski okolišni aktivisti, "najzagađeniji grad u Hrvatskoj"? Dakako da nije! Zbog toga, ono što skupo reklamira dr.sc. Biljana Lončarević to jeftino kompromitira Peter Tot-Đerđ.
Je li moguće pomiriti kampanju za čist zrak s kampanjom za privlačenje turista u, kako tvrde mladi brodski okolišni aktivisti, "najzagađeniji grad u Hrvatskoj"? Dakako da nije! Zbog toga, ono što skupo reklamira dr.sc. Biljana Lončarević to jeftino kompromitira Peter Tot-Đerđ.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Mnogi bezrazložno misle kako su nešto riješili

Politika i zaštita okoliša (3)

Mnogi bezrazložno misle kako su nešto riješili

12.10.2017. | 8:20
Iz priloženog je potpuno razvidno kako smo, mi stanovnici Slavonskog Broda, u proteklih 15 dana, udisali bolji zrak nego stanovnici Zagreba, Siska ili Rijeka. Ovoj činjenici nisu dali svoj doprinos Peter Tot-Đerđ, Ivan Čermak, HDZ ili brodski gradonačelnik Mirko Duspara...
Iz priloženog je potpuno razvidno kako smo, mi stanovnici Slavonskog Broda, u proteklih 15 dana, udisali bolji zrak nego stanovnici Zagreba, Siska ili Rijeka. Ovoj činjenici nisu dali svoj doprinos Peter Tot-Đerđ, Ivan Čermak, HDZ ili brodski gradonačelnik Mirko Duspara...
SBplus.hr, Slavonski Brod : Istine i laži o plinofikaciji brodske rafinerije

Politika i zaštita okoliša (2)

Istine i laži o plinofikaciji brodske rafinerije

5.10.2017. | 11:00
SBplus-ov kolumnist, brodskim ekološkim udrugama, bacio je rukavicu u lice tvrdnjom kako 'plinofikacijom Rafinerije nafte neće biti umanjeno zagađenje Slavonskog Broda'. Dapače, bit će da se iza velike brige o Brođanima krije plinofikacija republike Srpske te veliki biznis za Čer
SBplus-ov kolumnist, brodskim ekološkim udrugama, bacio je rukavicu u lice tvrdnjom kako 'plinofikacijom Rafinerije nafte neće biti umanjeno zagađenje Slavonskog Broda'. Dapače, bit će da se iza velike brige o Brođanima krije plinofikacija republike Srpske te veliki biznis za Čer
SBplus.hr, Slavonski Brod : Od lošeg zraka više nas guše loši političari

Politika i zaštita okoliša (1)

Od lošeg zraka više nas guše loši političari

28.9.2017. | 21:35
Iz pera svog kolumniste, Tomislava Lukića, šefa ureda ministra okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine, u tri nastavka, SBplus donosi - drukčije od prevladavajućeg - viđenje zagađenja zraka u Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji.
Iz pera svog kolumniste, Tomislava Lukića, šefa ureda ministra okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine, u tri nastavka, SBplus donosi drukčije od prevladavajućeg viđenje zagađenja zraka u Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Franjo

Veliko ime

Franjo

4.10.2015. | 9:30
Opasnost klimatskih promjena i porast prirodnih nepogoda poziva nas da se zapitamo u kojem smjeru ide suvremeno društvo. Rastući jaz između bogatih i siromašnih, prekomjerno trošenje prirodnih bogatstava, izumiranje pojedinih vrsta ne može nikoga ostaviti ravnodušnim.
Opasnost klimatskih promjena i porast prirodnih nepogoda poziva nas da se zapitamo u kojem smjeru ide suvremeno društvo. Rastući jaz između bogatih i siromašnih, prekomjerno trošenje prirodnih bogatstava, izumiranje pojedinih vrsta ne može nikoga ostaviti ravnodušnim.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Najstariji  stanovnici Slavonskog Broda

Uvjerljivo

Najstariji stanovnici Slavonskog Broda

27.6.2015. | 12:12
Jedno je sigurno, tise na Trgu Svetog Trojstva najstariji su živi brođani. Ako ih budemo čuvali nadživjeti će još mnoge generacije i ostati svjedoci vremena još mnogo stoljeća.
Jedno je sigurno, tise na Trgu Svetog Trojstva najstariji su živi brođani. Ako ih budemo čuvali nadživjeti će još mnoge generacije i ostati svjedoci vremena još mnogo stoljeća.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Oaza života i smrti godinu poslije poplave

Bara Dvorina

Oaza života i smrti godinu poslije poplave

22.5.2015. | 11:11
Svaki put kada nešto oduzimamo od prirode budimo svjesni kako ćemo joj isto morati vratiti. To vrijemo dođe kada se najmanje nadamo.
Svaki put kada nešto oduzimamo od prirode budimo svjesni kako ćemo joj isto morati vratiti. To vrijemo dođe kada se najmanje nadamo.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Zadnja crta obrane suvereniteta naroda

Voda, zemlja i zrak

Zadnja crta obrane suvereniteta naroda

22.3.2013. | 0:04
"Kako se može kupiti ili prodati nebo i toplina zemlje? Takvo što nam je strano. Mi ne posjedujemo svježinu zraka i bistrinu vode, pa kako ih možete kupiti?".
"Kako se može kupiti ili prodati nebo i toplina zemlje? Takvo što nam je strano.
SBplus.hr, Slavonski Brod : Sami dokazuju kako rafinerija ne zagađuje zrak

Brodske NVO

Sami dokazuju kako rafinerija ne zagađuje zrak

14.12.2012. | 0:04
Dokazi koji govore kako je koncentracija benzene u zraku veća kad rafinerija ne radi, govori u prilog Rafineriji. To je antikampanja u borbi za čist zrak.
Dokazi koji govore kako je koncentracija benzene u zraku veća kad rafinerija ne
SBplus.hr, Slavonski Brod : U Slavonskom Brodu - katastrofalno

Zbrinjavanje otpada i smeća

U Slavonskom Brodu - katastrofalno

22.10.2012. | 17:30
Kada nam slijedeće godine, u neposrednoj blizini odlagališta, počnu raditi novi bazeni kojima se gradonačelnik jumbo plakatima reklamira već duži vremenski period, problem upravljanja komunalnim otpadom u Slavonskom Brodu sigurno neće biti riješen.
Kada nam slijedeće godine, u neposrednoj blizini odlagališta, počnu raditi novi
SBplus.hr, Slavonski Brod : Izbjegavati „ratne pokliče“ i prijetnje

Kako umanjiti posljedice ?

Izbjegavati „ratne pokliče“ i prijetnje

12.10.2012. | 10:35
Slijedi nam odmor od zagađenja, jer Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu ide u temeljan remont od 15. listopada (neslužbena informacija).
Slijedi nam odmor od zagađenja, jer Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu ide u tem
SBplus.hr, Slavonski Brod : Ruke

Svileni bomboni

Piše: Ana Krstičević

Ruke

SBplus.hr, Slavonski Brod : Švicarska u Hrvatskoj

Besjeda petkom

Piše: Husret Hasanović

Švicarska u Hrvatskoj