Kolumne : Manjinaš

Jerko Zovak

Kolumne

Manjinaš
Piše: Jerko Zovak
Objavljeno: 11.2.2011. u 14:31
Prikaza: 9003
|

Skandalozno!

Umjesto gospodarske - zona sumraka

Uvidom u dokumentaciju o sibinjskoj tzv. 'Zoni malog gospodarstva' sasvim je razvidno kako nositelji ovog 'projekta' - nisu samo lukavi.

Budući da svaki događaj ima svoje vrijeme i mjesto, a sudionici u njemu ime i prezime, u ovom prilogu kronološki detektirat ćemo kako radnje i postupke tako i njihove izvršitelje. U kojoj mjeri su te radnje i postupci legalni, a izvršitelji pošteni poduzetnici, odnosno politički dužnosnici s vizijom, kazati će 'institucije sustava', a ne mi. Nama, kao informativnom mediju, dopušteno je, temeljem relevantnih informacija i zdrave pameti, tek zaključivati. Dakle, ne suditi nego prosuđivati. Ne insinuirati nego informirati - javnost. Naime, općepoznato je kako javno obznanjena informacija potiče korektniju društvenu valorizaciju djela, postupaka i ljudi, i obrnuto. Pri tome, prije svega i prije svih, mislimo na javni posao i javne osobe.

Kako ne isključujemo mogućnost da se, u dosadašnjim poslovima oko sibinjske tzv. 'Zone malog gospodarstva', potkrala i neka poštena radnja ili postupak, naročito kada se radi o sudionicima koji nisu nužno morali biti upoznati sa svim mjerama, radnjama i postupcima činjenim i u njihovo ime, molimo čitatelje neka pažljivo prate događanja, kako im takvo nešto ne bi promaklo.

Nositelji 'projekta' nisu samo lukavi

Uvidom u dokumentaciju o sibinjskoj tzv. 'Zoni malog gospodarstva' sasvim je razvidno kako nositelji ovog 'projekta' nisu samo lukavi. Iako, poreznim obveznicima i kandidatima za pokretanje posla u tom prostoru, sasvim je svejedno tko su i što su, budući da su za njih posljedice iste - višestruko obezvrjeđivanje imovine i umanjenje šansi za prosperitetniju budućnost u vlastitom zavičaju.

I ništa čudno niti neuobičajeno bilo ne bi, da je taj 'projekt' izveden na razini uobičajenog bezobrazluka, nazovi poduzetnika i isto takvih političara. Ali nije. Sudionici u transakcijama ove više desetaka milijuna vrijedne državne imovine osjećali su se toliko sigurno i toliko zaštićeno da su, bezmalo, svoju (i) lukavu operaciju, izveli javno.

Ivo Sanader je, uz sufliranje svog financ. ministra Ivana Šukera i molbu terenskog stranačkog bossa Zdravka Sočkovića, omogućio pokretanje cijelog 'projekta', odustajanjem od logične zamjene državnog zemljišta u Slobodnici sa gradskim zemljištem u Industrijskoj zoni Bjeliš. Naime, Grad Slavonski Brod je, manirom dobrog gospodara, tražio pravičnu naknadu za svoje zemljište koje je trebalo staviti u funkciju širenja (državne) Luke Brod. Umjesto toga, Sanader je odlučio zemlju pokloniti Sočkovićevom osobnom prijatelju i političkom partneru, načelniku Općine Sibinj Ivici Batiniću.


Četiri Ivana, a tri Livnjaka, na istom 'poslu': Sanader, Šuker, Rimac, Batinić

Istu zemlju Sanader poklonio Slavonskom Brodu i Sibinju?!

Istine radi, treba reći kako je Vlada počela ispravno postupati. Na zahtjev Grada Slavonskog Broda, a odlukom Povjerenstva za imovinu od 29. ožujka 2006. zemljište je dodjelila Brođanima. Ali, kasnije je odlučeno istu zemlju dodijeliti sibinjskom musèlimu, na daljnje, a la Cosa nostra, postupanje. Rečeno – učinjeno.

Na 258. sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 07. rujna 2007. godine, pod desetom točkom dnevnog reda, donesena je Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Općini Sibinj, u svrhu izgradnje Zone malog gospodarstva.

Vrijednost, uvjetno darovane nekretnine, iznosila je 12.012.570,00 kuna (45,00 kn/m²) po procjeni Ministarstva financija, Porezne uprave Slavonski Brod.

Uvjeti iz Odluke o prijenosu nekretnina:

Točka 1. Republika Hrvatska prenosi u vlasništvo Općini Sibinj, bez naknade, nekretnine označene kao (…) ukupne površine 266.946 m², a u svrhu izgradnje Zone malog gospodarstva Sibinj.
Točka 5. Općina Sibinj se obvezuje darovane nekretnine privesti namjeni utvrđenoj točkom I. ove Odluke u roku od tri godine.
Točka 6.
U slučaju daljnjeg raspolaganja darovanim nekretninama, u smislu prodaje u navedene svrhe, sredstva ostvarena prodajom jedinica lokalne samouprave će koristiti za gospodarski razvoj Općine Sibinj, te o tome dokumentirano izvijestiti Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom.
Točka 8. U Ugovor o darovanju će se unijeti raskidna klauzula ukoliko se darovane nekretnine ne privedu namjeni u roku utvrđenom u točki V. ove Odluke ili se promjeni njihova namjena, kao i ukoliko se sredstva od eventualne prodaje ne ulože u gospodarski razvoj Općine Sibinj. U svim navedenim slučajevima darovane nekretnine postaju vlasništvo Republike Hrvatske ili će Općina Sibinj isplatiti Republici Hrvatskoj naknadu za darovana zemljišta u visini tržišne vrijednosti u vrijeme raskida ugovora.

Batinić & drugovi zemlju prodali po nabavnoj cijeni - poklonili ju!

Pet dana nakon donošenja ove vladine Odluke, 12. rujna 2007. godine, Općina Sibinj se, u zemljišnim knjigama u Slavonskom Brodu, upisala kao vlasnik zemljišta, a nakon toga sve je krenulo, i za hrvatske prilike, nevjerojatno bezobrazno.

Već 18. siječnja 2008., u nisko tiražnom Vjesniku, Općina je, nerezonski brzo i protuzakonito, objavila Oglas o prodaji zemljišta, iako nije imala ni zakonom propisanu dokumentaciju, a kamoli infrastrukturnu uređenost tzv. 'Zone malog gospodarstva'. Ili, s obzirom na ishod, postupak je bio razumljiv. Naime, dokumentacija bi samo štetila jer bi, odredivši veličinu i namjenu površina, onemogućila veća mešetarenja, što je očigledno i bio glavni cilj 'projekta'.

Započeta izgradnja infrastrukture, koju je Općina ugovorila za 11.815.715,38 kuna, u funkciji je dovođenja visine prodajne cijene zemljišta - do apsurda. Naime, „od ukupno 365 383 m² zemljišta, koje je Vlada darovala Općini za izgradnju Zone malog gospodarstva, prodano je 303 821 m² po cijeni od 12.333.872,29 kuna, od čega je 14 813 m² prodano izravnom pogodbom, bez provođenja javnog natječaja", navodi Državna revizija u svom Izvješću. Dakle, ono što je Općina dobila kao naknadu za prodano zemljište, odlučila je uložiti u, tuđu, privatnu imovinu. Time je državnu zemlju, u stvari, 'prodala' po nabavnoj cijeni. Poklonila ju!

I nije to prva Općina u svijetu koja bi poduzetnicima poklonila građevinsko zemljište, pa i sa izgrađenom infrastrukturom ali, vjerojatno jeste prva koja je, zasada nekažnjeno, na ovako bezobrazan način, zemlju 'poklonila' za imobilijsko špekuliranje, a ne za malopoduzetničko zapošljavanje - zbog čega je Država, nominalno, zemlju i poklonila.

Budući da se na objavljeni natječaj za prodaju određenog zemljišta, slučajno dakako, javila samo tvrtka „Insido" d.o.o. iz Svete Nedelje, zastupana po vlasniku i direktoru Ivanu Rimcu, ona je s Općinom Sibinj, 21. veljače 2008., sklopila Ugovor o kupoprodaji 122 538 m² zemljišta za 624.943,80 EUR-a.

Državna revizija je svoj posao obavila korektno

Analizirajući ovaj posao u travnju 2009. Državna revizija je u svom Izvješću, između ostalog navela:

 • Općinska komisija za određivanje kriterija raspisivanja natječaja i odabir najpovoljnije ponude za kupnju građevinskog zemljišta u zoni malog gospodarstva – nije odredile kriterije za provedbu natječaja i odabir najpovoljnije ponude.
 • Istaknuta je početna cijena zemljišta u iznosu od 5,00 EUR/m² (36,00 kn/m²) odnosno 9,00 kn/m² manje od vrijednosti naznačene u ugovorima kojima je Vlada darovala nekretnine Općini.
 • Prije donošenja odluke o prodaji Općina nije donijela programe izgradnje i razvoja ili druge akte kojima bi se utvrdili ciljevi izgradnje, strategija razvoja i izvori financiranja zone malog gospodarstva, a trebala je.
 • Općina nije trebala na prodaju ponuditi ovako velike parcele, jer nisu bili u ravnopravnom položaju mali poduzetnici i obrtnici za koje se i predviđa izgradnja zone malog gospodarstva.
 • Parcelacija zemljišta je obavljena u veljači 2008., nakon objave natječaja, iz čega proizlazi da Općina nije pripremila dokumentaciju za nadmetanje na način kojim bi se osigurali točni podaci o veličini parcela koje su predmet prodaje. Što je protivno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
 • Ugovorima o prodaji zemljišta nisu utvrđene temeljne međusobne obveze kao npr.: djelatnost koju će kupci razvijati u zoni, rokovi u kojima će započeti s djelatnošću, prava Općine u slučaju ako kupci ne započnu djelatnost na zemljištu ili ga stave u prodaju.
 • O prodaji i korištenju sredstava ostvarenih prodajom darovanih nekretnina Općina nije izvijestila Ministarstvo gospodarstva…i Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom, što je prema ugovoru o darivanju nekretnina trebala učiniti.
 • Općina je sklopila ugovor o izvođenju radova u zoni malog gospodarstva u iznosu od 11.815.715,38 kn, a da prethodno nije donijela odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja niti je sastavljen zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - što je suprotno Zakonu o javnoj nabavi.
 • Utvrđeno je kako se količine iz ponude odabranog ponuditelja razlikuje od količina iz troškovnika zadanog natječajnom dokumentacijom Općine.

Glasnogovornik USKOK-a: "Postupanje je u tijeku"

Slijedom informacija proizašlih iz Izvješća o obavljenoj reviziji i sadržaja više kaznenih prijava koje su nam stavljene na raspolaganje, SBplus je, više od tri godine poslije ovih događanja, od DORH-a i USKOK-a želio saznati, u kakvom su statusu akti i akteri tog suspektnog 'projekta', kako bismo pobliže utvrdili koja sudbina predstoji sibinjskoj 'Zoni malog gospodarstva'?

Iz ljubaznog i vrlo sažetog odgovora, kojeg nam je uputio Vuk Đuričić, glasnogovornik USKOK-a, uspjeli smo zaključiti kako je slučaj, pravno, još uvijek živ. „Postupanje je u tijeku, a o predmetu, sukladno zakonskim odredbama, ne možemo govoriti prije donošenja državno odvjetničke odluke".

Dakle, Državni ured za reviziju je svoj posao odradio korektno, a USKOK-ov je 'u tijeku'.

Sve je ipak u 'familiji'
Šest tjedana nakon što je, pomoću svoje tvrtke za jednokratnu upotrebu u upravljanju nekretninama, postao vlasnik slobođanskog zemljišta, Ivan Rimac je, 1. travnja 2008. godine tvrtku Insido d.o.o. pripojio svojoj glavnoj tvrtki Rimc d.o.o. Time je, ustvari, Insido d.o.o. likvidirao i tako, možebitnim znatiželjnicima, onemogućio bilo kakvo daljnje propitivanje o tom bivšem pravnom subjektu - vlasniku slobođanske zemlje.

Deset tjedana poslije sklapanja još jednog od poslova desetljeća, Rimac je odlučio povući svoj, već viđeni, treći, 'pobjednički' potez i tako zamesti svaki trag državnom zemljištu, svojevremeno poklonjenom Općini Sibinj, a namijenjenom prosperitetu malih poduzetnika.

Držeći valjda kako je najlakše poslovati u okviru familije, Rimac se odlučio vlastitoj supruzi ponuditi neka od njega kupi onih 122.538 m² zemljišta iz sibinjske tzv. 'Zone malog gospodarstva'. Budući da je gospođa Zdenka Rimac poznata kao uspješan poduzetnik, dakako, odmah je pristala na zaključenje posla. U ime svoje tvrtke Kreusa d.o.o., smještenom pod istim krovom sa suprugovom tvrtkom Rimc d.o.o. u Svetoj Nedelji, dr. Franje Tuđmana 6, gospođa Rimac je s gospodinom Rimac, 14. travnja 2008., potpisala Ugovor o kupoprodaji nekretnina i temeljem njega, četiri dana kasnije, suprugu, tj. Rimc d.o.o., 'iskeširala' 4.179.000,00 EUR-a (34,10 EUR/m²). Kako je Ivan Rimac, samo deset tjedana prije, isto zemljište, Općini Sibinj platio 624.943,80 EUR-a (5,10 EUR/m²), bio je to za njega uspješno obavljen posao, jer je na njemu, zasad, 'zaradio' 3.554.057,00 EUR-a odnosno 25.944.616,00 kn.

Ako je nekakvih nečasnih radnji, oko određivanja cijene zemljišta prije i bilo, tijekom sklapanja ovog trećeg, uspješnog, obiteljskog ugovora - sigurno nije. U protivnom, ne bi 18. travnja 2008. Hypo Alpe Adria bank international AG ovom 'projektu' dala svoju kreditnu podršku.

Zdravko Sočković

Kako, kupujući ovo zemljište, Rimac nije preuzeo apsolutno nikakve ugovorne obveze u odnosu na prodavatelja, Općinu Sibinj, osim, dakako, u roku od 15 dana platiti 5,10 EUR/m², niti sadašnja 'vlasnica' tog zemljišta, gospođa Zdenka Rimac, nema apsolutno nikakvih obveza, ni prema Slobođanima niti prema nekom drugom. Ako poželi može, umjesto automehaničarske, limarske ili bravarske radnje, odnosno kafića, otvoriti piljarnicu te, nasred' sibinjske tzv. 'Zone malog gospodarstva', prodavati lubenice i dinje.

Rimčeva zahvala Sočkoviću

Poštujući onu narodnu, da su 'čovjek i magare pametniji od samog čovjeka', Rimac je znao kako ni ovaj posao ne bi mogao odraditi bez svojih ljudi. Zbog toga im se na različite načine zahvalio. Kako i na koji način se zahvaljivao drugima možemo samo naslutiti temeljem indicija koje kipe iz kaznenih prijava, pritužbi građana, zastupničkih pitanja, medijskih priloga ... ali Zdravku Sočkoviću, po okončanju 'posla', posudio je tri milijuna kuna.

  *Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije sbplus.hr portala.

  Broj komentara: 21

  Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

  RegistracijaPrijava
  manemoj

  manemoj

  Komentirano: 5.11.2013. | 16:45

  1

  mi hrvati, mi hrvati..katolici, predziđe kršćanstva ..od stoljeća sedmog....a kad bacim pogled tko sve liže oltare, okrenem se i odem podići kamen i raskolit drvo..i tamo uistinu nađoh Boga!!
  porebrica

  porebrica

  Komentirano: 1.8.2011. | 20:55

  2

  E moj "suhi" dok se tako razmišlja nikad mi nećemo imati svoju pravnu Hrvarsku !
  suhi

  suhi

  Komentirano: 31.7.2011. | 14:48

  3

  prvo ocistite svoja g.....ispred svojih vrata pa onda predite na tuđa podrska nacelniku BATINIĆU svaka ti cast prijatelju
  porebrica

  porebrica

  Komentirano: 31.7.2011. | 10:55

  4

  "NORMALNI" mislio sam ni veliki ni mali, kako nas je djelio HDZ !
  MatoArt

  MatoArt

  Komentirano: 29.7.2011. | 21:28

  5

  Šta ima i takvih?
  porebrica

  porebrica

  Komentirano: 29.7.2011. | 21:12

  6

  Pa jel vidiš dokle nas je HDZ doveo (možda ne tebe "delboy) ali sigurno većinu Slavonaca, da smo najnerazvijenija regija u Hrvatskoj ! P.S. nisam član nijedne stranke, samo normalni Hrvat !
  delboy

  delboy

  Komentirano: 23.7.2011. | 1:06

  7

  Slavonija nije uvjek za HDZ već je HDZ uvjek za Slavoniju. E sad ako imaš moždane vijuge shvatit ćeš šta to znači a ako ne onda si ti Slavonija. Jebo te koja filozofija ravna aforizmu
  porebrica

  porebrica

  Komentirano: 22.7.2011. | 21:18

  8

  Slavonija je uvijek za HDZ, pa nije čudo ovo što se događa, ljudi vole da im se laže i vole lopove, kažu "i ja bih tako da sam s njima"
  lilika

  lilika

  Komentirano: 10.7.2011. | 21:47

  9

  tako je iva je lopov
  Mario_1977

  Mario_1977

  Komentirano: 8.7.2011. | 11:41

  10

  Eto samo jos fali Iva Mišković i svi su na broju, a tako se svi kurče ko smo i što smo a kad ih pogledaš ne znaju se ni potpisati da im netko ne da i za to instrukcije. Jadan je ovaj narod kad ne uviđa u kakvom društvu žive. Jedan Iva koji ima firme a tobože ratni vojni invalid koji može rep volu iščupati,vozi bjesan auto i misli da je cijeli svijet njegov, jer ga štiti Zdrava Sočković, ali uskoro bi oni mogli svi na reviziju kod gospodina USKOKA,a što će onda,ako ih politika sačuva nikom ništa,a zna se da su kriminalci od glave do pete.

  Broj komentara: 21

  Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

  RegistracijaPrijava
  Prikaži sve komentare 123

  Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. SBplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

  Ostali članci u kolumni
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Jerko Zovak, kao lopov, mora u zatvor

  Sudovi odlučili:

  Jerko Zovak, kao lopov, mora u zatvor

  28.1.2019. | 12:00
  Da živimo u srednjem vijeku, beskrupuloznim kriminalcima i korumpiranim vlastodršcima suprotstavio bih se sredstvom kojeg su tada primjenjivali vitezovi. Mačem.
  Da živimo u srednjem vijeku, beskrupuloznim kriminalcima i korumpiranim vlastodršcima suprotstavio bih se sredstvom kojeg su tada primjenjivali vitezovi. Mačem.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : HSS više nije demokršćanska stranka

  Krešo Beljak nije bio ekscesan

  HSS više nije demokršćanska stranka

  22.1.2019. | 14:15
  Predsjednik HSS-a Krešo Beljak potvrdio je kako demokršćanska tradicija više nije politička doktrina njegove stranke, a već duže vrijeme neskriverno istupa kao čovjek koji ima liderskih ambicja u lijevom političkom centru.
  Predsjednik HSS-a Krešo Beljak potvrdio je kako demokršćanska tradicija više nije politička doktrina njegove stranke, a već duže vrijeme neskriverno istupa kao čovjek koji ima liderskih ambicja u lijevom političkom centru.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Službeno smo odali počast ubojici 28-ero brodske djece

  Vulgarno licemjerna Hrvatska u BiH

  Službeno smo odali počast ubojici 28-ero brodske djece

  9.1.2019. | 23:50
  Danas je službena Hrvatska svečano prisustvovala odlikovanju ratnog zločinca koji je, tijekom borbi za Bosansku Posavinu, podčinjenima govorio: "Čim počnu dejstvovati po nama, tući ćemo Slavonski Bord. I to oni znaju".
  Danas je službena Hrvatska svečano prisustvovala odlikovanju ratnog zločinca koji je, tijekom borbi za Bosansku Posavinu, podčinjenima govorio: "Čim počnu dejstvovati po nama, tući ćemo Slavonski Bord. I to oni znaju".
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Kolumna 'Krmak' više nije sporna

  Boro Grubišić zauzeo čvrst stav

  Kolumna 'Krmak' više nije sporna

  3.1.2019. | 22:00
  Svjesni činjenice kako smo objavom 'ispravka' i Tužbe Bore Grubišića tek 'uravnotežili' količinu informacija za naše čitatelje, ostalo je nedorečeno tko je u ovom slučaju dobar, a tko loš 'dečko' (hrv. good or bad boy).
  Svjesni činjenice kako smo objavom 'ispravka' i Tužbe Bore Grubišića tek 'uravnotežili' količinu informacija za naše čitatelje, ostalo je nedorečeno tko je u ovom slučaju dobar, a tko loš 'dečko' (hrv. good or bad boy).
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Velik problem su osobni animoziteti lokalnih čelnika

  Već četvrt stoljeća

  Velik problem su osobni animoziteti lokalnih čelnika

  3.1.2019. | 0:01
  Nedopustivo je da, već četvrt stoljeća, u Slavonskom Brodu međusobna nesnošljivost političkih čelnika dominira nad društvenim obvezama institucija kojima oni upravljaju.
  Nedopustivo je da, već četvrt stoljeća, u Slavonskom Brodu međusobna nesnošljivost političkih čelnika dominira nad društvenim obvezama institucija kojima oni upravljaju.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Najgore i najbolje iz 2018. u Brodsko-posavskoj županiji

  Osma godina rada je prošla

  Najgore i najbolje iz 2018. u Brodsko-posavskoj županiji

  1.1.2019. | 23:00
  Snaga pravne države i kriminaliziranost društva u obrnuto proporcionalnom su odnosu. Što je pravna država jača, kriminalci su slabiji i obratno.
  Snaga pravne države i kriminaliziranost društva u obrnuto proporcionalnom su odnosu. Što je pravna država jača, kriminalci su slabiji i obratno.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Vijećnici HDZ-a uspjeli razvlastiti sami sebe

  Jedini u Županiji nisu usvojili proračun

  Vijećnici HDZ-a uspjeli razvlastiti sami sebe

  31.12.2018. | 22:40
  Iz više obavljenih razgovora s tamošnjim poznavateljima političke situacije, moguće je zaključiti kako je temeljni uzrok parlamentarnoj krizi „bahatost općinskog načelnika" koji je i najveće poslove vodio „autokratski, bez konzultacija sa strankom ili općinskim vijećnicima".
  Iz više obavljenih razgovora s tamošnjim poznavateljima političke situacije, moguće je zaključiti kako je temeljni uzrok parlamentarnoj krizi „bahatost općinskog načelnika" koji je i najveće poslove vodio „autokratski, bez konzultacija sa strankom ili općinskim vijećnicima".
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Mogli bi zapjevati: Kol'ko nas ima, jebote kol'ko nas ima...

  Da se ne tuku

  Mogli bi zapjevati: Kol'ko nas ima, jebote kol'ko nas ima...

  29.12.2018. | 19:19
  U onoj mjeru u kojoj budu svjesni činjenice kako su tek kockica u mozaiku ovdašnjih političkih odnosa, u toj mjeri će njihova politička zvijezda duže sjati, i obrnuto.
  U onoj mjeru u kojoj budu svjesni činjenice kako su tek kockica u mozaiku ovdašnjih političkih odnosa, u toj mjeri će njihova politička zvijezda duže sjati, i obrnuto.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : 'Jebeš zid na kojem ništa ne piše'

  Netolerantnost na Dusparin način

  'Jebeš zid na kojem ništa ne piše'

  23.12.2018. | 0:01
  Kad bi, kojim slučajem, nakon izvjesnog vremena, na nekom od slavonskobrodskih pročelja, opet osvanuo i na njemu ostao kočoperni grafit: 'Odlazite, sirijski paraziti!', bio bi to dokaz da je Mirko Duspara izgubio dominantnu političku ulogu u toj zajednici...
  Kad bi, kojim slučajem, nakon izvjesnog vremena, na nekom od slavonskobrodskih pročelja, opet osvanuo i na njemu ostao kočoperni grafit: 'Odlazite, sirijski paraziti!', bio bi to dokaz da je Mirko Duspara izgubio dominantnu političku ulogu u toj zajednici...
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Hvalite me usta moja - il' cu vas razdrt'!

  Kad oporba govori ne/istinu

  Hvalite me usta moja - il' cu vas razdrt'!

  19.12.2018. | 22:00
  Mada su u pitanju oporbeni političari, očito, ni njima nije strano povremeno laganje, podmetanje, konfabuliranje i samohvalisanje - čime anuliraju i ono što su dobro učinli.
  Mada su u pitanju oporbeni političari, očito, ni njima nije strano povremeno laganje, podmetanje, konfabuliranje i samohvalisanje - čime anuliraju i ono što su dobro učinli.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Sucima se ništa dogodilo nije mada su oni za sve krivi bili

  U Županijskom sudu i nogometnom savezu

  Sucima se ništa dogodilo nije mada su oni za sve krivi bili

  15.12.2018. | 14:30
  U aktualnom nogometno-sudačkom slučaju, po zapovjedi inspektora Bošnjakovića, nogometni klubovi su morali ponoviti utakmicu, što im je uzrokovalo dodatne materijalne troškove, dok se odgovornom, Jozanoviću, ništa dogodilo nije. Za razliku od Mirkovića, on niti u mirovinu neće. Ma
  U aktualnom nogometno-sudačkom slučaju, po zapovjedi inspektora Bošnjakovića, nogometni klubovi su morali ponoviti utakmicu, što im je uzrokovalo dodatne materijalne troškove, dok se odgovornom, Jozanoviću, ništa dogodilo nije. Za razliku od Mirkovića, on niti u mirovinu neće. Ma
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Sudac Josip Petričević potvrdio da nije smeće

  Iz brodskog Općinskog suda

  Sudac Josip Petričević potvrdio da nije smeće

  8.12.2018. | 0:01
  Sudac Petričević je 'morao' donijeti presudu koju su od njega očekivali moćni 'drugovi' i licemjerno društvo - jer je štitio svoj status u sudnici i ugled u zajednici, a 2018. godine mogao je suditi sukladno osobnom dignitetu i profesionalnom integritetu - jer je pred mirovinom.
  Sudac Petričević je 'morao' donijeti presudu koju su od njega očekivali moćni 'drugovi' i licemjerno društvo - jer je štitio svoj status u sudnici i ugled u zajednici, a 2018. godine mogao je suditi sukladno osobnom dignitetu i profesionalnom integritetu - jer je pred mirovinom.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Najugledniji čovjek na najugledniju funkciju. Ili?

  Treba li svijet znati detalje

  Najugledniji čovjek na najugledniju funkciju. Ili?

  6.12.2018. | 8:40
  Niti jedan policijski službenik - koji bi za hrvatsku policiju bio (i) prihvatljiviji jer je, u međuvremenu, stekao potrebne kvalifikacije, a već je posjedovao kredibilitet, moguće i veći od Kršićevog - nije se smio kandidirati.
  Niti jedan policijski službenik - koji bi za hrvatsku policiju bio (i) prihvatljiviji jer je, u međuvremenu, stekao potrebne kvalifikacije, a već je posjedovao kredibilitet, moguće i veći od Kršićevog - nije se smio kandidirati.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Radije su postali časni nego ostali 'velečasni'

  Drugi slučaj u 2018. godini

  Radije su postali časni nego ostali 'velečasni'

  2.12.2018. | 11:00
  Ne petljajući se u „unutarnje poslove" katoličkog klera, tek ističemo korektnost ove dvojice njihovih donedavnih dužnosnika koji su odlučili kako će radije biti pošteni i časni, nego licemjerni i 'velečasni'.
  Ne petljajući se u „unutarnje poslove" katoličkog klera, tek ističemo korektnost ove dvojice njihovih donedavnih dužnosnika koji su odlučili kako će radije biti pošteni i časni, nego licemjerni i 'velečasni'.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Mirko Duspara istog čovjeka nije poslušao dva puta

  Kapitalni projekt od 23 milijuna kuna

  Mirko Duspara istog čovjeka nije poslušao dva puta

  18.11.2018. | 23:30
  Za ideju od općeg interesa i trud uložen u njezinu realizaciju te ukupan doprinos u razvoj slavonskobrodske kulture, Duspara je Ferića odlikovao. Istodobno, spreman je odlikovanje primiti nazad - ako mu ga maestro donese iz protesta jer "pod svojim prozorom" ne želi bučna advents
  Za ideju od općeg interesa i trud uložen u njezinu realizaciju te ukupan doprinos u razvoj slavonskobrodske kulture, Duspara je Ferića odlikovao. Istodobno, spreman je odlikovanje primiti nazad - ako mu ga maestro donese iz protesta jer "pod svojim prozorom" ne želi bučna advents
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Od APP-a preuzimaju stari i grade novi Autobusni kolodvor

  Grad Slavonski Brod

  Od APP-a preuzimaju stari i grade novi Autobusni kolodvor

  13.11.2018. | 23:30
  Mada Mirku Duspari te investicije, politički, ne znače 'život ili smrt' - jer je, nažalost, okružen s previše diletanata i suspektnih aspiranata na njegovu fotelju - novoizgrađeni objekti spektakularno će obilježiti 'vakat' tog najdugovječnijeg slavonskobrodskog gradonačelnika. N
  Mada Mirku Duspari te investicije, politički, ne znače 'život ili smrt' - jer je, nažalost, okružen s previše diletanata i suspektnih aspiranata na njegovu fotelju - novoizgrađeni objekti spektakularno će obilježiti karijeru tog najdugovječnijeg slavonskobrodskog gradonačelnika.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Dado, vrati se kući ako u Zagrebu ništa učiniti ne možeš

  Moramo li svugdje biti neefikasni?

  Dado, vrati se kući ako u Zagrebu ništa učiniti ne možeš

  12.11.2018. | 0:01
  "Nije do nas", tvrdi direktor Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda, Dejan Vuksanović, pokazujući nam tablicu učinkovitosti tvrtke koju vodi. Slična situacija je i s drugim ovdašnjim razvojnim agencijama ...
  "Nije do nas", tvrdi direktor Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda, Dejan Vuksanović, pokazujući nam tablicu učinkovitosti tvrtke koju vodi. Slična situacija je i sa druge dvije ovdašnje razvojne agencije ...
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Imaju uputu za koga glasati i prije otvaranja kandidatura?

  Izbor ravnatelja je politička rutina

  Imaju uputu za koga glasati i prije otvaranja kandidatura?

  4.11.2018. | 0:01
  Takvo donošenje odluke ne bi bilo korektno kad bi ravnatelja birala struka, a ne politika temeljem prethodno donesenog zaključka na nekom od ovdašnjih 'komiteta'. I, dakako, takvo donošenje odluke bilo bi otežano kad si profesorica Holub i docent Cvitković ne bi međusobno čuvali
  Takvo donošenje odluke ne bi bilo korektno kad bi ravnatelja birala struka, a ne politika temeljem prethodno donesenog zaključka na nekom od ovdašnjih 'komiteta'. I, dakako, takvo donošenje odluke bilo bi otežano kad si profesorica Holub i docent Cvitković ne bi međusobno čuvali
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Brođani dobili 5.219, a Zagrepčani 12.762 kune

  Zagreb nas pljačka, a nema tko vrisnuti

  Brođani dobili 5.219, a Zagrepčani 12.762 kune

  30.10.2018. | 0:01
  Kada već moramo imati gazdu, neka barem bude pametan i moćan kako bi od drumskih razbojnika zaštitio nas i obitelji. Naime, zemlja koja svome narodu nije u stanju osigurati pravnu zaštitu, mir i stvaralački ambijent, nije država nego hajdučija.
  Kada već moramo imati gazdu, neka barem bude pametan i moćan kako bi od drumskih razbojnika zaštitio nas i obitelji. Naime, zemlja koja svome narodu nije u stanju osigurati pravnu zaštitu, mir i stvaralački ambijent, nije država nego hajdučija.
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Luka Modrić nije hrvatski nacionalist niti ustaša

  Hlao

  Luka Modrić nije hrvatski nacionalist niti ustaša

  28.10.2018. | 14:00
  Zloporabom ambijenta nacionalisti čak i nevinu ljubav prema zavičaju - koju pokazuje Luka Modrić - instrumentaliziraju na štetu njega samog i Hrvatske u cjelini. Naime, pjesma 'Lijepa li si' napisana je primarno zbog tzv. 'Herceg Bosne', koja nije 'Lijepa Naša'. Mada će nacionali
  Zloporabom ambijenta nacionalisti čak i nevinu ljubav prema zavičaju - koju pokazuje Luka Modrić - instrumentaliziraju na štetu njega samog i Hrvatske u cjelini. Naime, pjesma 'Lijepa li si' napisana je primarno zbog tzv. 'Herceg Bosne', koja nije 'Lijepa Naša'. Mada će nacionali
  SBplus.hr, Slavonski Brod : Ruke

  Svileni bomboni

  Piše: Ana Krstičević

  Ruke